Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Zullen sancties ervoor zorgen dat Rusland en China gaan samenwerken?

Sergey Lavrov & Xi Jinping by МИД России on Flickr/CC BY-NC-SA 2.0

Zullen sancties ervoor zorgen dat Rusland en China gaan samenwerken?

De EU, gevolgd door de VS, het VK en Canada, legden eerder deze week sancties op tegen China. Hoewel de sancties bedoeld zijn om China ertoe te brengen de onderdrukking van Oeigoerse moslims en andere etnische minderheden in detentiekampen te stoppen, zorgen ze voor een heel ander resultaat.

De Russische minister van Buitenlandse zaken, Sergei Lavrov, kondigde maandag tijdens een staatsbezoek aan dat Rusland en China het risico op sancties kunnen verkleinen door hun financiële onafhankelijkheid van Westers betalingsverkeer te versterken. Lavrov voegde eraan toe dat beide landen hun “technologische onafhankelijkheid wilden versterken door bij transacties over te stappen naar nationale valuta en wereldvaluta’s anders dan de dollar.” Zoals Handelsblatt op 22 maart opmerkte, zorgen de sancties ervoor dat de twee landen zich voorbereiden “om zich los te koppelen van het door het Westen gedomineerde wereldwijde betalingssysteem.”

Zowel China als Rusland hebben steeds meer kritiek ontvangen vanuit het Westen vanwege verschillende mensenrechtenschendingen en hun agressieve buitenlandse beleid. Maar in plaats van het veranderen van vijandigheden, zorgt de recente druk er juist voor dat hun regeringen zich verenigen.

Het is duidelijk dat Rusland en China samen moeten werken om hun doel te bereiken. “Volgens analisten kan Rusland de ontkoppeling van de dollar en van Swift niet in zijn eentje aan,” aldus Handelsblatt. “Het Kremlin is volledig afhankelijk van China. Dit geldt al enige tijd voor alle energiekwesties, sinds de aangekondigde wending naar het Oosten.”

Ondanks het feit dat de Europese Unie Rusland al jarenlang sancties heeft opgelegd, bleef Duitsland nauwe handelsbetrekkingen met Rusland onderhouden. Hetzelfde kan verwacht worden van zijn betrekkingen met China. Rusland en China kunnen zichzelf niet compleet van het Westen isoleren zonder een grote economische terugslag. Desalniettemin zien we een sterk bondgenootschap groeien tussen Rusland en China. Deze alliantie komt voornamelijk door vijandigheid jegens de VS, maar ook de betrekkingen met Europa zijn wankel.

De Bijbel heeft in detail over deze Aziatische alliantie geprofeteerd. Zoals Jeremiah Jacques, schrijver voor de Trompet, uitlegt in “Een sterke man uit Rusland domineert Azië” onthult Openbaring 16:12 dat een confederatie van verschillende Aziatische of oosterse naties die “de koningen van het oosten” worden genoemd, een sterke militaire alliantie zullen vormen.

In Ezechiël 38:1-2 lezen we: “Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.” “Wie is de “oppervorst” die hier genoemd wordt? De details van deze passage schilderen een duidelijk beeld,” aldus Jeremiah Jacques. “Bijbelgeleerden zijn het er in het algemeen over eens dat ‘Gog’ naar Rusland verwijst en ‘het land van Magog’ het uitgestrekte gebied omvat waar het hedendaagse China zich bevindt.”

Hoewel Rusland en China een tijdelijk bondgenootschap met Duitsland hebben, dreigt er een confrontatie. “We moeten in de gaten houden wat er in Rusland gebeurt en hoe Europa erop reageert,” merkt Gerald Flurry, hoofdredacteur van de Trompet, op in zijn boekje De geprofeteerde ‘vorst van Rusland’. “Daniël 11:44 heeft het over ‘geruchten uit het oosten’ die Europa schrik aanjagen.”

De toenemende samenwerking tussen Rusland en China en hun vijandigheid naar het Westen is slechts een teken van de velen dat deze profetieën hun vervulling naderen. Om hier meer over te weten te komen kunt u "De geprofeteerde vorst van Rusland" van Gerald Flurry lezen.

TROMPET BRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dit is gratis en zonder verdere verplichting.