Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Voorwaarden

Beperkingen op de Inhoud

Alle artikelen, teksten, foto's, beelden en tekeningen (Inhoud) op deze site vallen ofwel onder auteursrecht van de Philadelfia Kerk van God (PCG) of onder licentie van en auteursrechtelijk beschermd door een content provider. In het laatste geval behoudt de licentiegever alle rechten op het gelicentieerde materiaal met inbegrip van het recht om het gebruik van het gelicentieerde materiaal dat op deze site is gepubliceerd te beperken. Inhoud mag niet worden gekopieerd of gedownload voor ander dan persoonlijk gebruik, of heruitgegeven, doorgezonden, gereproduceerd of gebruikt op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Philadelphia Kerk van God of, in het geval van het gelicentieerde materiaal, van de licentiegever.

Getty Images

Het beeldmateriaal verstrekt door Getty Images op deze site mag niet worden gedownload voor ander dan persoonlijk gebruik, en mag niet worden gepubliceerd, verzonden, gereproduceerd of gebruikt op enig andere manier zonder toestemming van Getty Images.

Gebruikersovereenkomst

Het gebruik van deze site impliceert uw akkoord met de voorwaarden en bepalingen genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden. De PCG behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen. Vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar Javascript required.