Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

PRIVACY BELEID

De www.deTrompet.nl site wordt geproduceerd en gesponsord door de Filadelfia Kerk van God / Philadelphia Church of God (PCG). De PCG verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie die specifiek en vrijwillig wordt aangeleverd door bezoekers van de PCG’s website. Verder verzamelt de PCG ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie door het gebruik van cookies, analysetools van derden en vergelijkbare technologie.

Een bezoeker kan ervoor kiezen persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken in de volgende voorbeelden:

• Abonneren op nieuwsbrieven of publicaties, digitaal en als drukwerk 

• Literatuur bestellen

• Een account aanmaken om abonnementen en bestellingen te beheren 

• Correspondentie met medewerkers voor verdere informatie of commentaar 

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie onthult de identiteit van een persoon niet en kan op zichzelf niet rechtstreeks worden teruggeleid tot een persoon. Dit kan het type browser zijn dat wordt gebruikt (bijv. Internet Explorer, Firefox, etc.), het type besturingssysteem dat wordt gebruikt (bijv. Windows, Mac OS X, etc.), de domeinnaam van uw internetprovider (bijv. msn, Earthlink, etc.) en een algemene geografische locatie. 

HOE WIJ VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKEN 

Wanneer een bezoeker persoonlijk identificeerbare informatie aan ons verstrekt gebruikt de PCG deze voor het doel waarvoor het was verstrekt bij het registreren (of voor hetgeen duidelijk uit de context van de registratie blijkt). Dit omvat het verwerken van literatuuraanvragen, versturen van e-mail nieuwsbrieven, en het communiceren met een gebruiker die zichzelf heeft geïdentificeerd. Deze doelen kunnen vervolginformatie en promotionele aanbiedingen omvatten die nodig zijn voor het verlenen van diensten aan gebruikers. 

De PCG gebruikt niet-persoonlijk identificeerbare informatie om het ontwerp en de inhoud van deTrompet.nl te verbeteren en om de PCG in staat te stellen de Internetervaring van de gebruiker te personaliseren. Deze gegevens kunnen worden samengevat in rapporten met als doel het gebruik van de site te analyseren.

De PCG kan niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met vooraf gescreende derden voor marketing- of promotiedoeleinden. Deze gegevens worden verzameld via een unieke cookie, pixel tag of vergelijkbare technologie en is anoniem voor ons. Zie de “Cookies” sectie voor meer informatie over hoe dit wordt gedeeld. De PCG gebruikt deze informatie voor het leveren, via een derde partij, van promoties van onze diensten aan websitebezoekers of gebruikers die vergelijkbaar zijn met websitebezoekers. 

De PCG behoudt zich het recht voor persoonlijke gegevens openbaar te maken, als de PCG te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking wettelijk verplicht is om onze rechten en/of de veiligheid van anderen te beschermen.

De PCG beperkt toegang tot verzamelde gegevens en vereist dat zij slechts gebruikt worden als dat nodig is voor het vervullen van de door de PCG aangeboden diensten. 

De PCG zal informatie niet verkopen of anderszins verspreiden aan derde partijen, behalve zoals hierboven beschreven. 

De PCG zal persoonlijk identificeerbare informatie behouden zo lang als nodig is om diensten aan hen te verlenen, of indien nodig te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomst te handhaven. 

COOKIES

De PCG gebruikt “cookies” om informatie te verzamelen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw harde schijf wordt geschreven voor registratiedoeleinden. Dit bestand wordt bijvoorbeeld geopend voor het bepalen van eerder vastgelegde persoonlijke voorkeur. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen die niet specifiek door de gebruiker is verstrekt.

De configuratie van de meeste browsers is aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren. Browsers kunnen worden ingesteld om cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Het verhinderen van het gebruik van cookies kan echter de ontworpen functionaliteit van de site belemmeren.

De PCG maakt eveneens gebruik van cookies, en vergelijkbare technologie zoals pixel tags, van marketingpartners, analyseproviders, sociale media platforms en andere derde partijen. Deze cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen en zijn anoniem voor de PCG tenzij specifiek door de gebruiker verstrekt. 

Voor meer informatie over hulpmiddelen van derden die we gebruiken en welke gegevens deze verzamelen kunt u onze Openbaarmaking aan Derde Partijen hieronder raadplegen.

LINKS NAAR DERDE PARTIJEN 

De PCG kan voorzien in links naar sites van Derde Partijen met als doel de kijkervaring te verbeteren, bronnen te crediteren, toegang tot benodigde browser plug-ins te verlenen of voor andere doeleinden. Websites van Derde Partijen kunnen een ander privacy-beleid hebben en andere methoden voor het beschermen van informatie. Kijkers op deze sites moeten zich bewust zijn van dit verschil en de beschikbare privacy-verklaringen lezen.

AVG RECHTEN

EU burgers hebben het wettelijk recht:

• Informatie aan te vragen over hoe wel of niet, en in welke mate, de PCG hun persoonlijke gegevens verwerkt. 

• Hun persoonlijke gegevens te corrigeren. 

• Hun persoonlijke gegevens te verwijderen. 

• De verwerking van hun persoonlijke gegevens te beperken. 

• Hun persoonlijke gegevens verzameld door de PCG op te vragen.

• Bezwaar te maken onder bepaalde omstandigheden tegen het verwerken van hun persoonlijke gegevens. 

• Een klacht in te dienen bij een toezicht houdende autoriteit als zij geloven dat het verwerken van hun persoonlijke gegevens een schending vormt op de bepalingen van de AVG. 

EU burgers kunnen hiervoor rechtstreeks contact met ons opnemen. 

CONTACT INFORMATIE

Voor vragen of opmerkingen, of voor het vernieuwen, weghalen of veranderen van persoonlijke informatie die wij van u hebben, kunt u een e-mail sturen naar: info@pcog.org.

U kunt ons ook bereiken via post:

PCG
Attn: Data Protection Officer
P.O. Box 3700
Edmond, OK 73083

GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Het gebruik van deze site impliceert uw akkoord met de voorwaarden en bepalingen van dit privacy-beleid.

De PCG behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

OPENBAARMAKING AAN DERDE PARTIJEN

ANALYSE DIENSTEN 

De PCG gebruikt Google Analytics dienst van Google LLC (“Google”) voor analyse doeleinden. Deze dienst maakt gebruik van cookies die gegevens overdragen en opslaan met die respectievelijke bedrijven. Google gebruikt deze informatie namens ons om onze dienstverlening te evalueren en rapporten voor de PCG-websites samen te stellen. Deze gegevens zijn niet persoonlijk identificeerbaar, maar omvatten algemene geografische locatie en andere informatie verstrekt door een persoon zoals interesses, activiteiten, leeftijd, geslacht, onderwijs en beroep. 

Op basis van verwerkte gegevens van Google Analytics kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt. U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookies van Google worden gegenereerd voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die hier beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google is gecertificeerd volgens de Privacyschild Overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

PROMOTIEDIENSTEN

De PCG gebruikt cookies, pixel tags en vergelijkbare technologie voor promotionele en marketing doeleinden. 

De PCG gebruikt de “pixel tag” van Facebook om Facebook-advertenties te leveren aan websitebezoekers of vergelijkbare Facebook-gebruikers. De gegevens die we verzamelen zijn voor ons anoniem; we zien geen persoonlijke gegevens van individuele gebruikers. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook en Facebook kan dit gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden die hier uiteen worden gezet: https://www.facebook.com/about/privacy. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door Facebook of bezwaar maken tegen het gebruik maken van uw gegevens voor het weergeven van Facebook-advertenties door contact op te nemen met het volgende adres: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Facebook is gecertificeerd volgens de Privacyschild Overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

De PCG gebruikt de marketing- en remarketingdiensten van Google LLC (“Google”). Deze dienst stelt ons in staat gerichter te adverteren aan websitebezoekers en degenen met vergelijkbare gegevens als websitebezoekers op andere websites in het Google-netwerk. Voor deze doeleinden wordt door Google een code gebruikt wanneer onze website wordt geopend en stukjes code genaamd (re)marketing tags worden gebruikt in de website. Deze dienst gebruikt een cookie of vergelijkbare technologie. Cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclik.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com, of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke apps gebruikers hebben bezocht, in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn en van welke aanbiedingen gebruik is gemaakt. Daarnaast wordt technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites of applicaties, de lengte van het bezoek evenals eventuele aanvullende gegevens over het gebruik van online producten en diensten opgeslagen. 

Alle gebruikersgegevens zullen alleen verwerkt worden als pseudoanonieme gegevens. Google slaat geen namen of e-mail adressen op. Alle weergegeven advertenties worden daarom niet voor een specifiek persoon weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie.
Een van de marketingdiensten van Google die we gebruiken is het online advertentieprogramma Google AdWords. In het geval van Google AdWords ontvangt elke klant een andere conversiecookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd door de websites van AdWords-klanten. De informatie die door de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie heeft geklikt en werd omgeleid naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversie. Zij zullen echter geen informatie ontvangen die de gebruikers persoonlijk identificeert. 

We kunnen advertenties van derden opnemen op basis van de Google Marketingdienst, genaamd DoubleClick. DoubleClick gebruikt cookies om Google en haar partnerwebsites in staat te stellen advertenties te plaatsen op basis van bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het Internet.

Google’s diensten maken gebruik van Google’s Tag Manager. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik door Google van gegevens voor marketing doeleinden, deze overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Google’s privacy beleid is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

Als u bezwaar wilt indienen tegen adverteren door Google marketingdiensten op basis van interesse, kunt u dit doen met behulp van de instellingen en opt-out opties die Google aanbiedt op http://www.google.com/ads/preferences.

Google is gecertificeerd volgens de Privacyschild Overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

De PCG maakt gebruik van de marketing en remarketingdienst van Bing Ads van Microsoft Corporation (“Microsoft”) als onderdeel van onze website. Microsoft slaat een cookie op de computer van de gebruiker op om een analyse te kunnen maken van het gebruik van onze online diensten en om gerichte advertenties te kunnen leveren.

U kunt meer informatie vinden over gegevensbescherming en de cookies gebruikt door Microsoft Bing advertenties in Microsoft’s gegevensbeschermingsverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Als u niet wenst deel te nemen aan het Bing Ads trackingproces, kunt u uw bezwaar hier aan Microsoft kenbaar maken: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

Microsoft is gecertificeerd volgens de Privacyschild Overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active.

INHOUD SERVICE

De PCG gebruikt Google LLC (“Google”) voor het weergeven van ingesloten video’s. Google verzamelt gegevens zoals IP adressen, tijd, frequentie en duur van het gebruik van haar platform, browsertype en besturingssysteem, en of u specifieke acties op het ingesloten videoplatform uitvoert. Google is gecertificeerd volgens de Privacyschild Overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

De PCG maakt gebruik van emaildiensten die worden aangeboden door ActiveCampaign, LLC (“ActiveCampaign”). Het abonnement op onze nieuwsbrieven wordt gebruikt om uw emailadres te bevestigen. Deze dienst wordt gebruikt om informatie te verstrekken en nieuwe diensten te promoten. Adressen die zijn verzameld via ActiveCampaign worden door ons niet verkocht, gedeeld of weggeven. Verdere informatie over gegevensbescherming en de cookies die door ActiveCampaign worden gebruikt, vindt u op: https://www.activecampaign.com/ca/legal/privacy-policy. U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw emailadres te verwijderen.

ActiveCampaign voldoet aan de EU-VS Privacy Shield Framework en de Zwitserse-VS Privacy Shield Framework (samen het “Privacy Shield”) met betrekking tot persoonsgegevens die we verwerken vanuit de EU, het VK of Zwitserland en doorgeven aan de VS.

De PCG maakt gebruik van ingesloten Tweets van Twitter. Twitter verzamelt informatie op basis van de manier waarop gebruikers omgaan met die ingesloten Tweets. Bezoek voor meer informatie over hetgeen Twitter verzamelt: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies. U kunt hier lezen hoe u de informatie die Twitter verzamelt kunt beperken: https://help.twitter.com/en/using-twitter/tailored-suggestions#.

Twitter is gecertificeerd volgens de Privacyschild Overeenkomst en garandeert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

De PCG gebruikt lettertypen van Adobe (“Adobe”). Adobe kan informatie verzamelen om leverings- of downloadproblemen met de lettertypen te diagnosticeren. Ga voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld naar: https://www.adobe.com/privacy/policies/typekit.html.