Privacy Beleid

De www.deeTrompet.nl site wordt geproduceerd en gesponsord door de Philadelphia Church of God (PCG). Van onze site wordt diverse informatie verzameld. Hieronder vindt u meer details over hoe deze informatie wordt verzameld en gebruikt.

De PCG verzamelt twee typen informatie 1)persoonlijke informatie en 2) niet-persoonlijk identificeerbare informatie. Persoonlijke informatie kan bestaan uit namen en adressen die worden ingediend bij het aanvragen van literatuur of andere diensten.

Niet persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer het type browser zijn dat gebruikt wordt (bijv.; Internet Explorer, Firefox, etc.), het type besturingssysteem dat gebruikt wordt (bijv.; Windows, Mac OS X, etc.) en de domeinnaam van uw Internet service provider (bijv.; MSN, Earthlink, etc.).

Hoe wij verzamelde informatie gebruiken

De PCG kan de opgegeven informatie gebruiken om verzoeken te voldoen voor het online bekijken van het De sleutel van David programma, voor literatuur, of andere nadere informatie, aanbiedingen en gevraagde diensten.

De PCG gebruikt de niet-persoonlijk identificeerbare informatie die we verzamelen voor het verbeteren van het ontwerp en de inhoud van onze site en het stelt ons in staat uw persoonlijke Internetervaring te verbeteren. De gegevens worden samengevat in rapporten met als doel het gebruik van de site te analyseren. De PCG kan niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met gescreende derden voor marketing of promotionele doeleinden.

De PCG behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens openbaar te maken als wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking wettelijk verplicht is om onze rechten en/of de veiligheid van anderen te beschermen.

De PCG beperkt de toegang tot verzamelde gegevens en vereist dat zij slechts gebruikt worden als dat nodig is voor het vervullen van de door de PCG aangeboden diensten.

De PCG zal informatie niet verkopen of anderszins verspreiden aan derde partijen, behalve zoals hierboven beschreven.

Cookies

De PCG gebruikt "cookies" om informatie te verzamelen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw harde schijf wordt geschreven voor registratiedoeleinden. Dit bestand wordt bijvoorbeeld geopend voor het bepalen van eerder vastgelegde persoonlijke voorkeur. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen die niet specifiek door de gebruiker is verstrekt.

De configuratie van de meeste browsers is aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren. Browsers kunnen worden ingesteld om cookies te weigeren of uw te waarschuwen wanneer er cookies worden verzonden. Het verhinderen van het gebruik van cookies kan echter de ontworpen functionaliteit van de site belemmeren.

Links naar derde partijen

De PCG kan voorzien in links naar sites van Derde Partijen met als doel de kijkervaring te verbeteren, bronnen te crediteren, toegang tot benodigde browser plug-ins te verlenen of voor andere doeleinden. Websites van Derde Partijen kunnen een ander privacy-beleid hebben en andere methoden voor het beschermen van informatie. Kijkers op deze sites moeten zich bewust zijn van dit verschil en de beschikbare privacy-verklaringen lezen.

Gebruikersovereenkomst

Het gebruik van deze site impliceert uw akkoord met de voorwaarden en bepalingen van deze Privacy-Verklaring. De PCG behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk gewenst moment te veranderen. Vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar Javascript vereist.