Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Aanbidding van de wil

iStock.com/CactuSoup, Melissa Barreiro/De Trompet

Aanbidding van de wil

Aanval op Amerika (Hoofdstuk Twee, Deel Twee)

Vervolgd van: Aanval op de wet

De Tweede Wereldoorlog doodde een onvoorstelbare 60 miljoen mensen en veroorzaakte het ergste leed in de geschiedenis. En het begon door Adolf Hitler.

Hitler geloofde dat als je een grote leugen vertelt en deze vaak genoeg herhaalt, de mensen erin gaan geloven. Hij schreef in Mein Kampf: "De grote leugen heeft altijd een zekere geloofwaardigheid; omdat de brede massa van een volk altijd gemakkelijker bedorven wordt in de diepere lagen van hun emotionele natuur, dan bewust of vrijwillig; en dus vallen ze in de primitieve eenvoud van hun geest gemakkelijker ten prooi aan de grote leugen dan aan de kleine leugen, omdat ze zelf vaak kleine leugens vertellen in kleine zaken, maar zich zouden schamen om hun toevlucht te nemen tot grootse onwaarheden."

Dat klinkt misschien vreemd, maar Hitler gebruikte het met beangstigende effectiviteit. Hij beweerde dat het Duitse leger de Eerste Wereldoorlog niet op het slagveld had verloren, maar in plaats daarvan door de Joden in de rug was gestoken. Er was geen bewijs voor deze bewering, maar Hitler herhaalde het tot de mensen erin trapten. Hij gaf de schuld aan het Verdrag van Versailles en hield het Westen verantwoordelijk voor de politieke en economische onrust die de Duitse Weimar Republiek teisterde. De Duitsers begonnen Hitler te geloven, verkozen hem tot kanselier en steunden zijn grootschalige uitroeiing van ongeveer 6 miljoen Joden.

We hebben niet van deze geschiedenis geleerd wat we zouden moeten leren. Zou er vandaag iets vergelijkbaars kunnen gebeuren? Zou iemand een politieke revolutie kunnen ontketenen door eenvoudigweg een onmiskenbare leugen te blijven herhalen totdat genoeg mensen hem geloven?

Kan dit in Amerika gebeuren? Nou, het is absoluut al gebeurd, in schokkende mate!

Hermann Rauschning was van 1933 tot 1934 president van de Vrije Stad Danzig in Duitsland. Hij sloot zich kort aan bij de nazibeweging voordat hij ermee brak. Hij voerde vele gesprekken met Hitler die hij later opschreef in zijn boek Hitler Speaks.

Hij schreef dat Hitler tijdens deze gesprekken veel sprak over de psychologie van het liegen. Rauschning herinnerde zich dat Hitler eens zei: "Wat je de mensenmassa vertelt wanneer ze in een ontvankelijke staat van fanatieke toewijding zijn, zal blijven hangen. Woorden die ontvangen zijn onder een hypnotische invloed zijn radicaal en onvatbaar voor elke redelijke verklaring." Hij herinnerde zich ook dat Hitler bij andere gelegenheden zei: "We zijn nu aan het einde van het tijdperk van de rede"; "Er staat een nieuw tijdperk van magische interpretatie van de wereld voor de deur, één van interpretatie in termen van de wil en niet van intelligentie"; "Er bestaat niet zoiets als waarheid, noch in morele, noch in wetenschappelijke zin."

Tb Nl

U moet inzien hoe diezelfde geest nu ook radicaal-links in de Amerikaanse politiek doordrenkt.

Waar haalde Hitler die psychologie van het liegen vandaan? Het antwoord staat in Johannes 8:44, waar Jezus Christus over Satan de duivel zegt dat hij "niet in de waarheid staat, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen."

Rauschning noemde Hitler een "meester-tovenaar." Hitler had een intense fascinatie voor occulte magie. Veel van wat hij Rauschning vertelde over "een nieuw tijdperk van magische interpretatie" kwam van de Duitse occultist Ernst Schertel. Schertels Magic: History, Theory and Practice was een van de zwaarst geannoteerde boeken in Hitlers persoonlijke bibliotheek.

Hitlers aantekeningen bevatten markeringen als "het verschil tussen 'waar' en 'onwaar' is verdwenen," en "er wordt veel voordeel gehaald met [magie]: namelijk de mogelijkheid om ... de wereld naar onze wil te veranderen. Maar dit is magie, en op basis daarvan zijn we in staat om werkelijkheid te scheppen waar geen werkelijkheid is."

Hitler geloofde dat hij niet hoefde te vertrouwen op verstand, intelligentie, werkelijkheid, waarheid of God. In plaats daarvan aanbad hij zijn eigen menselijke wil en geloofde hij dat hij zijn eigen werkelijkheid kon scheppen.

Bewust of onbewust geloven heel veel mensen vandaag hetzelfde. Ze liegen net zolang tot ze niet alleen de mensen om hen heen, maar zelfs zichzelf ervan hebben overtuigd dat ze gelijk hebben!

We zien dat brutale, schaamteloze leugens een steeds groter deel uitmaken van het huidige politieke landschap. Het is verbijsterend hoe volkomen ongegeneerd onze leiders zijn geworden in het zeggen van dingen die duidelijk, bewijsbaar onwaar zijn. En in de zeldzame gevallen dat ze betrapt en ter verantwoording gehouden worden, zeggen ze dat ze die dingen nooit gezegd hebben, of houden ze vol dat wat onwaar is, eigenlijk waar is. Ze zijn schaamteloos!

Is dit niet precies wat Hitler beschreef? Deze mensen geloven dat als ze iets zeggen, het dan waar is! Ze denken dat als zij het willen, dat iedereen hen moet geloven.

Dit is een duidelijk teken van Satans groeiende macht. We zien het werk van deze leugenachtige moordenaar op zijn ergst! Hij is de vader van de leugen; er is geen waarheid in hem. Maar hij zal je nog steeds brutaalweg in de ogen kijken en volhouden dat alles wat hij zegt de waarheid is!

Toen Obama campagne voerde voor een tweede termijn, zei hij: "U raakt misschien soms gefrustreerd over het tempo van de veranderingen. Ik raak soms ook gefrustreerd. Maar jullie weten waar ik sta. Jullie weten wat ik geloof. Jullie weten dat ik de waarheid vertel." Dat was een grote leugen!

De conservatieve commentator Glenn Beck reageerde op de verklaring van de president: "Dit is meer een oordeel over Amerika en de pers. Ik heb nooit eerder teruggekeken en me verbaasd over hoeveel mensen willens en wetens vallen voor een onwaarheid en die accepteren. Ik heb zoiets nooit eerder in mijn leven gezien."

Dat komt omdat de tijden veranderd zijn! Je kunt dit soort ongekend openlijk, schaamteloos bedrog niet verklaren, tenzij je naar de Bijbel gaat en beseft dat Satan is neergeworpen en dat zijn invloed groter is dan ooit!

Dit is een vreselijk gevaarlijke trend: mensen die leugens gebruiken om politieke ambities te verwezenlijken, anderen een radicale agenda op te leggen en het leven van mensen te verwoesten.

Barack Obama wordt gevolgd door mensen in de regering en in de media die de wil aanbidden, en hij domineert. Die mensen volgen die wil. En in werkelijkheid volgt Obama die wil in feite ook. Hij en de anderen beseffen niet dat ze Satans wil volgen.

Massapsychose

Een onmiskenbaar voorbeeld van dit fenomeen is de manier waarop Amerikaanse politici reageerden op covid-19. Zij overdreven de dreiging van het virus, verwierven ongekende bevoegdheden, en gebruikten die om radicale maatregelen te nemen die honderdduizenden bedrijven vernietigden, mensen opsloten in hun eigen huis, het onderwijs van miljoenen kinderen ontwrichtten, mensen tegen elkaar opzetten door hen aan te moedigen hun buren aan te geven – ze veroorzaakten onnoemelijke problemen. Vervolgens promootten zij experimentele vaccins, die ze zelfs verplicht stelden als mensen hun baan wilden behouden of gebruik wilden maken van basisvoorzieningen. Ze schonden de Bill of Rights. Ze censureerden de waarheid en vertelden leugen na leugen.

Toch gingen miljoenen mensen erin mee!

Dr. Robert Malone, die in 1988 hielp bij de belangrijke doorbraak in het onderzoek naar mrna, die de basis legde voor de mrna-technologie die wordt gebruikt in miljoenen vaccininjecties tegen covid-19, vergeleek de huidige reactie van de samenleving met wat er in de jaren '20 en '30 in Duitsland gebeurde. Daar had je een "zeer intelligente, hoogopgeleide bevolking, en ze werden allemaal knettergek. En hoe kwam dat? Het antwoord is een massapsychose," vertelde hij Joe Rogan op 3 januari 2022.

"Wanneer je een samenleving hebt die van elkaar losgekoppeld is, met een stuurloze angst en een gevoel dat 'dingen niet logisch zijn, we kunnen het niet begrijpen' – en dan wordt hun aandacht door een leider of een reeks gebeurtenissen gericht op één klein punt – net als bij hypnose, dan worden ze letterlijk gehypnotiseerd en kunnen ze overal naartoe geleid worden," zei hij. Dr. Malone zei dat een leider zonder scrupules daar misbruik van kan maken om zijn mensen wat dan ook te laten doen.

"Het maakt niet uit of ze tegen hen gelogen hebben, of zoiets. De gegevens zijn irrelevant," vervolgde hij. "Bovendien, iedereen die dat verhaal in twijfel trekt, moet onmiddellijk worden aangevallen. Zij vormen 'de anderen'. Dit staat centraal in de massapsychose. En dit is precies wat er gebeurd is."

Er is een duidelijke reden waarom massa's mensen krankzinnige dingen hebben gedaan en nog steeds doen. Die komt voort uit het feit dat mensen vertrouwen op hun eigen wil – vertrouwen op hun eigen emoties, driften en zelfs redeneringen en die verheffen – in plaats van zich te onderwerpen aan de wil van God.

De apostel Paulus schreef over dit onderwerp: "Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering [demonenverering moet hier gelezen worden], intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken … Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst [wilsaanbidding] ..." (Colossenzen 2:18, 23, HSV).

Dit is precies waar Hitler het over had: wilsaanbidding. Hij sprak van een "magische interpretatie ... in termen van de wil." Hitler zei, in feite, Dit is hoe het nu werkt: Uw logica, feiten, bewijs en waarheid zal ons niet stoppen. We volgen nu een "magische interpretatie". Wilsaanbidding is ongevoelig voor de waarheid. Het houdt vol dat er geen absolute waarheid bestaat. Kijk niet naar de Bijbel voor antwoorden; je kunt nu dingen op een magische manier interpreteren. De implicatie is, Volg gewoon maar onze wil!

Paulus laat zien wat er gebeurt als je de menselijke wil aanbidt: Het leidt tot het aanbidden van demonen! Dat komt omdat de menselijke geest zo kwetsbaar is voor de uitzending, misleiding en invloed van de "aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid", Satan de duivel (Efeziërs 2:2). Dit geldt vooral voor een geest vol ijdelheid, zoals die van Satan.

Het volgen van een menselijke wil betekent eigenlijk het volgen van Satans wil!

Als mensen Gods waarheid verwerpen, beginnen ze hun eigen mening te aanbidden. Ze beginnen te denken als Satan. Wanneer dit soort denken voldoende verankerd raakt, hechten mensen zelfs geen belang meer aan het verschil tussen waar en onwaar. Ze proberen om op magische wijze "een realiteit te creëren waar geen realiteit is." Satans beïnvloeding maakt ons ongevoelig voor rede – als we dit toelaten.

Dat is de nieuwe tijd waar Hitler naar toe werkte. Dat is de wereld die Satan wil.

Deze invloed heeft het politieke toneel van Amerika overgenomen. Herkent u het?

Paulus waarschuwde dat niemand u op deze manier mag bedriegen: "Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus" (Colossenzen 2:8). De Good News Bible vertaalt de uitdrukking "grondbeginselen van de wereld" als "heersende geesten van het universum". Thayer's Lexicon zegt dat het betekent "binnendringen, kwaad dat onder de mensen ontstaat en zijn macht begint uit te oefenen ..."

Wat is het aanbidden van de wil? Het betekent geregeerd worden door de demonenwereld! Dat is wat dit Bijbelvers zegt.

Er is een kwaadaardige geestenwereld. Er bestaan geesten, en zij hebben echte macht! Er is geen andere manier om te verklaren wat er met de Duitsers in de jaren dertig of de Amerikanen in de jaren 2020 of andere dergelijke episodes in de geschiedenis is gebeurd.

De Schrift maakt deze realiteit buitengewoon duidelijk. Lees bijvoorbeeld de Evangeliën en u ziet dat Jezus Christus vaak demonen uitdreef. Waar gingen die demonen naartoe? Zij stierven niet. Miljoenen van hen zijn neergeworpen en verbannen op deze aarde, samen met Satan de duivel (Openbaring 12:7-12).

Als u niet geworteld bent in Gods Woord, dan wordt u zoals Hitler zei, "gemakkelijk bedorven in de diepere lagen van [uw] emotionele natuur."

Bijbelprofetie laat zien dat wilsaanbidding zal leiden tot hevig, intens lijden – nog erger dan in de Tweede Wereldoorlog. De enige manier om te ontsnappen aan de verwoestende rampen die Amerika zullen overspoelen is door geworteld te zijn in de waarheid, gebaseerd op het Woord van God. 

Vervolgd op: Amerika (tijdelijk) gered