Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Zal Rusland een nucleaire wereldoorlog ontketenen?

SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

Zal Rusland een nucleaire wereldoorlog ontketenen?

Afgelopen weekend heeft de Russische president Vladimir Poetin zijn leger opdracht gegeven de Russische nucleaire afschrikkingstroepen in hoge staat van paraatheid te brengen. De oorlog in Oekraïne wordt steeds gruwelijker en er worden nu burgerdoelwitten getroffen. Het Westen reageerde door bepaalde Russische banken af te sluiten van het wereldwijde interbancaire betalingssysteem ( swift ), waarvan eerder werd gezegd dat deze sancties op vergelijkbaar niveau met kernbommen staan. Analisten hebben altijd geloofd dat een kernoorlog bijna ondenkbaar zou zijn. Maar zal het recente conflict leiden tot het nucleaire Armageddon dat in de Bijbel wordt voorspeld?

Na Oekraïne is de mentaliteit in de wereld plots veranderd. Vroeger geloofden de mensen dat oorlogen tot het verleden behoorden en dat onze moderne leiders en diplomatie grote conflicten zouden voorkomen. Maar nu zien we een heel andere realiteit en zelfs het pacifistische Duitsland heeft toegezegd zijn militaire uitgaven te zullen verdubbelen.

Jezus Christus zelf profeteerde: "Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden" (Mattheüs 24:21-22).

Christus waarschuwde voor onze tijd. Alleen een kernoorlog kan zo'n verwoestende uitwerking hebben. Rusland zal een cruciale rol spelen in deze eindtijd profetie (Lees Een sterke man uit Rusland domineert Azië ). De Bijbel openbaart echter dat een ander conflict die oorlog zal uitlokken. Dat conflict is ook verbonden met de Oekraïne-crisis.

Er is nog een andere macht die de wereld via diplomatie in toom heeft proberen te houden: Iran. In de Bijbel wordt Iran aangeduid als "de koning van het zuiden", en de Bijbel onthult dat het agressieve buitenlandse beleid van Iran een nucleaire oorlog zal ontketenen. (Lees De koning van het zuiden (alleen beschikbaar in het Engels)).

Daniël 11 vers 40 beschrijft de koning van het zuiden als "stotend" tegen de koning van het noorden. De motieven van Iran zijn niet geopolitiek maar religieus. Zoals de heer Gerald Flurry opmerkte in Nuclear Armageddon Is 'At the Door' : "Iran heeft een religieuze leider die nog 'bizarder is in het extreme ... een rare, volstrekt meedogenloze en enorm onberekenbare ‘god’-koning. Hij gelooft dat een nucleaire catastrofe zelfs de komst van zijn Messias die over de wereld moet heersen zal versnellen!"

Maar tegen wie is Iran aan het strijden? In hun religieuze wereldbeeld zien zij Israël en de christelijke wereld als de grootste vijand. Ze willen Jeruzalem veroveren. Bijbelprofetie onthult dat dit conflict over Jeruzalem de nucleaire Derde Wereldoorlog zal ontketenen. Mattheüs 24 beschrijft dat Jeruzalem door meerdere legers wordt omsingeld, en noemt het "de gruwel van de verwoesting ... op de heilige plaats" (vers 15).

Christus gaf dit als het teken van de trigger voor de komende Grote Verdrukking. En de macht die wordt geïdentificeerd als degene die legers naar Jeruzalem stuurt en Iran vernietigt, is niemand minder dan de macht die het afgelopen weekend haar pacifistische verleden opzij heeft gezet en die in het verleden beide wereldoorlogen heeft ontketend: Duitsland.

Voor velen lijkt deze profetie nog onwerkelijk, maar de tijd zal bewijzen dat de waarschuwing van de Bijbel juist is. We leven inderdaad in beangstigende tijden. Maar het is van cruciaal belang om te begrijpen waar onze wereld volgens de Bijbel naar op weg is. Om deze belangrijke profetieën te begrijpen moedig ik u aan om een gratis exemplaar aan te vragen van Nuclear Armageddon Is 'At the Door' (momenteel alleen beschikbaar in het Engels) en het artikel Een sterke man uit Rusland domineert Azië te lezen.

TROMPET BRIEF

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dit is gratis en zonder verdere verplichting.