Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Werd de Coronavirus-crisis met opzet ontworpen?

STOCK.COM/CACTUSOUP, MELISSA BARREIRO/DE TROMPET

Werd de Coronavirus-crisis met opzet ontworpen?

Aanval op Amerika (Bijlage C)

Vervolgd van: De duivel op aarde neergeworpen

Covid-19 zette onze wereld op zijn kop. Het maakte wereldwijd ongekende onderdrukking door de regering mogelijk.

Waar komt dit virus vandaan? We weten nog niet alles, maar de duistere oorsprong wordt steeds duidelijker. Het beeld dat aan het licht komt maakt een absoluut ongelooflijk scenario steeds meer aannemelijk: dat Amerikaanse leiders hebben bijgedragen aan het ontwerpen van covid-19 als een biowapen om Amerika “fundamenteel te veranderen”.

Het Wuhan Lab

Het Wuhan Institute of Virology, China's enige Biosafety Level-4 faciliteit, was oorspronkelijk een gezamenlijk project van de Chinese Academie van Wetenschappen en het Jean Mérieux Laboratorium in Frankrijk. Het kostte 11 jaar en 44 miljoen dollar om het te bouwen, en het werd voltooid op 31 januari 2015. De schandalen begonnen echter al lang voordat het klaar was.

In een uitgelekt telegram van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2009 waarschuwde minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton 40 Amerikaanse bondgenoten dat onderzoek in dit laboratorium tot bioterrorisme kon leiden. Toch bleven de Fransen samenwerken met communistisch China, tot de communisten hen in 2017 uit het lab schopten. Uit andere telegrammen van de overheidsdienst blijkt dat het Wuhan lab rond die tijd begon met geheim onderzoek voor het Chinese leger.

Tb Nl

Volgens onderzoeksjournalist Sharri Markson kreeg het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2015 een boek in handen van 18 Chinese wetenschappers en volksgezondheids-bureaucraten waarin het SARS-coronavirus wordt beschreven als onderdeel van een “nieuw tijdperk van genetische wapens”. Dit boek was getiteld The Unnatural Origins of SARS and New Species of Man-made Viruses as Genetic Weapons. Hierin wordt opgemerkt dat coronavirussen “kunstmatig kunnen worden gemanipuleerd tot een nieuw menselijk ziektevirus, vervolgens als wapen gebruikt en ontketend op een nooit eerder geziene manier”.

Dit boek onthulde verder dat Chinese wetenschappers zich hebben voorbereid op een wereldoorlog die niet met atoomwapens maar met biologische en genetische wapens wordt uitgevochten. Verwijzend naar hoe de twee atoombommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Japan werden gegooid hen tot overgave dwongen, beweren de auteurs dat biowapens “het kernwapen voor de overwinning” zullen zijn in een derde wereldoorlog.

David Asher, voormalig ambtenaar van Buitenlandse Zaken, vertelde de Daily Caller dat vooraanstaande Franse ambtenaren het ministerie waarschuwden dat ze zich ernstige zorgen maakten over het soort onderzoek dat werd gedaan in het Wuhan Institute of Virology rond de tijd dat dit boek werd uitgebracht in 2015. Dus president Barack Obama had toegang tot genoeg inlichtingen om de gevaren te kennen van samenwerking met de Chinezen op het gebied van genetisch onderzoek – en toch was hij gemotiveerd om mee te werken.

Radicale milieuactivist

Barack Obama’s wetenschap-tsaar, Dr. John P. Holdren, was een van zijn meer radicale benoemingen. Deze man heeft uitgebreid geschreven over wereldwijde milieuveranderingen. In 1973 moedigde Holdren een daling van het vruchtbaarheidscijfer in de VS aan tot ver onder het vervangingsniveau, omdat “210 miljoen nu al te veel is en 280 miljoen in 2040 waarschijnlijk veel te veel zal zijn”. Hij riep op tot een wereldwijde regeling om bevolkingsbeperkingen af te dwingen. Hij pleitte voor bevolkingsbeperkende maatregelen zoals verplichte abortussen om de druk op het milieu te verminderen. En Obama koos hem als directeur van het Office of Science and Technology.

Wat voor onderzoek deed Holdren voor Obama?

Op 5 juli 2016 publiceerde het tijdschrift Nature een interview met Dr. Holdren, waarin hij zei: “Ik ga deze week naar China voor een strategische en economische dialoog en voor een dialoog tussen de VS en China over innovatiebeleid. ... We werken veel samen met China op biomedisch gebied. We praten voortdurend met hen over onderzoek naar 'gain-of-function' en over kwesties in verband met genetische modificatie.”

Holdren werkte samen met de Chinezen om virussen dodelijker te maken!

Deze samenwerking is des te verontrustender omdat zij plaatsvond nadat Obama op 17 oktober 2014 de financiering van gain-of-function-onderzoek in Amerika opgeschort had, uit vrees dat dergelijke experimenten een pandemie zouden kunnen veroorzaken. Toch stond hij een uitzondering op dit financieringsverbod toe als “het onderzoek dringend noodzakelijk is om de volksgezondheid of de nationale veiligheid te beschermen.” Het Amerikaanse leger maakte gebruik van deze uitzondering en bleef onderzoek financieren aan het Wuhan Institute of Virology, waar een verzameling coronavirussen werd bewaard. Obama, Holdren en hun medewerkers vertrouwden het communistische China meer dan eigen Amerikaanse onderzoekers!

Geld voor de communisten

Congreslid Guy Reschenthaler bracht aan het licht dat er 1,1 miljoen dollar aan belastinggeld uit het Obama-tijdperk naar het Wuhan Institute of Virology werd gesluisd voor “gain-of-function” onderzoek. Het doel was een door de mens gemaakt virus te creëren, door een eiwit van een coronavirus van een wilde vleermuis in te brengen in een aan de muis aangepaste sars-CoV-ruggengraat. Het Amerikaanse Agency for International Development kende deze financiering toe, naast de bijna 600.000 dollar die naar Wuhan werd gestuurd door het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, dat wordt geleid door Dr. Anthony Fauci.

Dr. Fauci wist duidelijk van het gevaarlijke genetische onderzoek in Wuhan. Hij noemt het gain-of-function onderzoek, maar dat is slechts een technische benaming voor biowapen-onderzoek. Hij maakte coronavirussen uit muizen en vleermuizen dodelijker voor mensen, en hij vermomde het als vaccin-onderzoek.

Sommige wetenschappers waren bezorgd over deze financiering. De National Science Advisory Board for Biosecurity van de Amerikaanse regering onderzocht of het onderzoek naar het verbeteren van “potentiële pandemische pathogenen” moest worden voortgezet. In 2016 rapporteerde de raad dat dergelijk onderzoek weliswaar de volksgezondheid ten goede kan komen, maar ook aanzienlijke risico's met zich meebrengt. De raad adviseerde aanvullend onderzoek. President Obama negeerde deze aanbeveling.

In november 2016 werd het federale overheidsapparaat opgeschrikt door de onverwachte verkiezing van Donald Trump tot president. Deze overwinning kwam ondanks het feit dat Obama, zijn “deep state” medewerkers en de propaganda-media er hard aan werkten – zelfs illegaal – om de Trump-campagne en, na de verkiezingen, het Trump-overgangsteam te saboteren.

Elf dagen voordat Trump aantrad, gaf Obama opnieuw toestemming voor het soort gain-of-function onderzoek dat hij in 2014 had verboden en hervatte hij de financiering voor het maken van biowapens met het sars-coronavirus. De machtiging stelde dat onderzoekers die de federale richtlijnen volgden “zullen voldoen aan de vereisten voor het opheffen van het huidige moratorium op bepaald biowetenschappelijk onderzoek dat de virulentie en/of overdraagbaarheid van een pathogeen kan vergroten om een potentieel pandemisch pathogeen te produceren.”

Hoe onheilspellend is dit om te lezen, nu we weten wat een pandemische ziekteverwekker, en de reacties van de overheid daarop, zouden veroorzaken vóór de presidentsverkiezingen van 2020.

Onderzoeksjournalist Mark Bradman merkte op: “In wezen was deze hernieuwde autorisatie alleen maar een nieuwe impuls van de financiering binnen de VS, omdat de financiering van de ontwikkeling van sars-CoV-2 tot biowapen nooit echt gestopt werd in 2014” (Conservative Treehouse, 5 juni 2021).

Gevaarlijke samenwerking

De volgende dag gaf Dr. Fauci een toespraak aan de Georgetown Universiteit over het voorbereid zijn op een pandemie. Daarin voorspelde hij in feite de covid-19 pandemie. “Hoe dan ook, de geschiedenis heeft absoluut aangetoond dat er [uitbraken] zullen plaatsvinden, want besmettelijke ziekten vormen een eeuwigdurende uitdaging,” zei hij. “Waar we buitengewoon zeker van zijn, is dat we dit in de komende paar jaar zullen gaan meemaken.”

Dr. Fauci financierde “gain-of-function” onderzoek in China terwijl hij tegelijkertijd het Amerikaanse volk waarschuwde zich schrap te zetten voor een pandemie. Hij heeft nooit gezegd dat hij betrokken was bij de gevaarlijke manipulatie van vleermuis-coronavirussen om een potentiële pandemische ziekteverwekker te produceren, maar hij leek wel te weten dat de wereld op een ernstige infectieziektecrisis afstevende. Het feit dat hij dit zei een dag nadat Obama onderzoek naar biowapens opnieuw goedkeurde, maakt het nog verdachter.

Markson vertelde Steve Bannon op zijn War Room-podcast dat het grootste deel van de wetenschappelijke gemeenschap vond dat gain-of-function-experimenten met dodelijke virussen te gevaarlijk waren; om toch door te kunnen gaan, heeft Dr. Fauci tegen de wetenschappelijke consensus in moeten argumenteren. Vervolgens onthulde ze hoe Dr. Fauci de hernieuwde autorisatie van president Obama gebruikte om dit onderzoek in 2017 opnieuw op te starten, nadat Donald Trump was aangetreden. Dus het grootste deel van de wetenschappelijke gemeenschap was tegen het uitvoeren van gain-of-function onderzoek, maar Dr. Fauci zorgde ervoor dat dit onderzoek toch door kon gaan tijdens de Trump-regering.

Alles wijst erop dat covid-19 is ontstaan in een laboratorium waar de wetenschappelijke gemeenschap niets mee te maken wilde hebben, totdat Barack Obama, John Holdren en Anthony Fauci hun wil opdrongen aan alle anderen! Wat maakte dit voor hen de moeite waard? Wat was hun agenda?

Obama's motief

Waarom zou Barack Obama de financiering van onderzoek naar biologische wapens opnieuw goedkeuren, net nadat de National Science Advisory Board for Biosecurity geadviseerd had extra kritisch te zijn en net voordat Donald Trump aantrad? Een belangrijke aanwijzing kan liggen in het feit dat de aanbeveling voor hernieuwde autorisatie afkomstig was van Holdren, die fanatiek voorstander is van bevolkingsbeperking en met de communistische Chinezen samenwerkt aan “gain-of-function-onderzoek” en “genetische modificatie”.

Probeerde Obama een pandemie te creëren om zo Donald Trump tegen te houden? Dat is een explosieve vraag, maar ik ben niet de enige die hem stelt.

Het artikel van Bradman van 5 juni 2021 is getiteld “Interessante timing – De Obama-regering hief de 'Gain of Function Research' -blokkade op, op 9 januari 2017, slechts elf dagen voordat president Trump aantrad”. “Deze ontdekking maakt de vermoedens van een opzettelijk vrijgegeven pandemisch virus, met een politieke bedoeling, om 'Trump te stoppen' exponentieel aannemelijker,” schreef hij. “Nu mensen beginnen in te zien dat Amerikaanse overheidsfunctionarissen en de inlichtingendiensten minder dan eerlijk zijn geweest, en in sommige gevallen ronduit hebben gelogen, over de oorsprong van het sars-CoV-2 virus; en als we de politieke motieven overlappen met de achtergrond van massale narratieve afleiding door de media en andere instellingen; en als we in overweging nemen hoever mensen binnen de Amerikaanse regering bereid waren te gaan in hun pogingen om president Trump te elimineren; dan is de ontdekking dat de Obama-regering technisch toestemming gaf voor 'gain of function'-onderzoek (biologische bewapening van het sars-virus) slechts enkele dagen voordat president Trump aantrad, veel meer dan alleen maar alarmerend. ... Misschien geen bewijs van opzet, maar toch zeker bloedige voetafdrukken die de deur uitlopen – in Obama's schoenmaat” (nadruk van hem).

John Holdren nam ontslag als directeur van het Office of Science and Technology op de dag dat president Trump aantrad. Later aanvaardde hij een positie als gasthoogleraar aan de Tsinghua Universiteit in Peking. Waarschijnlijk kon hij tijdens de Trump-jaren blijven samenwerken met Chinese wetenschappers, ongehinderd door de Amerikaanse wetten op het gebied van biotechnologie.

Een nieuw virus

Gedurende de hele Trump-regering bleven overheidswetenschappers als Anthony Fauci samenwerken met Chinese communistische wetenschappers om potentiële pandemische ziekteverwekkers te ontwikkelen. En er is sterk bewijs dat ze daar op een bepaald moment in slaagden: Er werd een nieuw versterkt virus gevormd.

In een redactioneel artikel van de Wall Street Journal, “The Science Suggests a Wuhan Lab Leak” (6 juni 2021), beschreven Dr. Steven Quay en Richard Muller hoe dit onderzoek waarschijnlijk tot stand was gekomen. Hoewel het publiek zich richtte op indirect bewijs, schreven zij dat “de meest overtuigende reden om de lablek-hypothese te steunen is stevig gebaseerd is op de wetenschap. Kijk vooral naar de genetische vingerafdruk van CoV-2, het nieuwe coronavirus dat verantwoordelijk is voor de ziekte covid-19. Bij “gain-of-function”-onderzoek kan een microbioloog de dodelijkheid van een coronavirus enorm vergroten door het toevoegen van een speciale sequentie op de juiste plek in het genoom. Dit laat geen spoor van manipulatie achter. Maar het verandert het spike-eiwit van het virus, waardoor het virus gemakkelijker genetisch materiaal in de slachtoffercel kan injecteren. Sinds 1992 zijn er minstens 11 afzonderlijke experimenten geweest waarbij op dezelfde plaats een speciale sequentie is aangebracht. Het eindresultaat waren steeds supervirussen. ... Dit feit – dat het coronavirus, met al zijn willekeurige mogelijkheden, de zeldzame en onnatuurlijke combinatie bevatte die door menselijke onderzoekers werd gebruikt – impliceert op zijn minst dat de leidende theorie voor de oorsprong van het coronavirus een ontsnapping uit het laboratorium moet zijn.”

Een inlichtingenrapport, samengesteld door de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, concludeerde dat “het overgrote deel van het bewijs suggereert dat sars-CoV-2 per ongeluk werd vrijgelaten uit een laboratorium van het Wuhan Institute of Virology in de periode vóór 12 september 2019”. Toch was de Obama-regering heel goed op de hoogte van de inadequate veiligheidspraktijken in het Wuhan-Lab. Er gingen ernstige alarmbellen af over deze belangrijke faciliteit! Maar niemand deed iets met deze waarschuwingen.

Tot in november 2019 een mysterieuze ziekte een 55-jarige inwoner van de provincie Hubei, in of nabij de hoofdstad Wuhan, trof. Dit was het eerste bevestigde geval van covid-19.

Een grote dekmantel

Toen de virale infecties zich in Wuhan verspreidden, vroegen veel mensen onmiddellijk naar het Wuhan Instituut. Een van hen was president Trump. Linkse politici en journalisten bestempelden dergelijke vragen al snel als onwetenschappelijk, samenzweerderig en zelfs racistisch.

Het staat nu echter vast dat de Chinese Communistische Partij in de eerste dagen van de uitbraak van het coronavirus opzettelijk rapporten over de uitbraak heeft onderdrukt en zelfs bewijsmateriaal heeft vernietigd. In plaats van te proberen de uitbraak in te dammen, beval de Chinese Nationale Gezondheidscommissie instellingen niets te publiceren over de “onbekende ziekte”. Tegen de tijd dat ze iets publiceerden, had de ziekte zich al over de hele wereld verspreid.

Uit e-mails uit die periode blijkt dat Dr. Fauci zich terdege ervan bewust was dat het door de mens veroorzaakt kon zijn, en dat sommige wetenschappers met wie hij samenwerkte dit wisten. Hij en zijn medewerkers e-mailden elkaar ook nieuwsberichten over de lablek-theorie. Maar in het openbaar hield Fauci vol dat “de wetenschap” aantoonde dat covid-19 vrijwel zeker door wilde vleermuizen op mensen was overgebracht.

Mensen die over de lablek-theorie spraken werden door leidinggevenden in de nieuws- en sociale media en door hun journalisten aangevallen en gecensureerd. Een verklaring in de Lancet, ondertekend door 27 volksgezondheidswetenschappers in februari 2020, geeft de kern van het heersende narratief weer: “Wij ondertekenen deze verklaring in solidariteit met alle wetenschappers en gezondheidswerkers in China die doorgaan met het redden van levens en het beschermen van de wereldgezondheid tijdens de uitdaging van de covid-19-uitbraak. We werken allemaal samen, met onze Chinese collega's in de voorhoede, tegen deze nieuwe virale dreiging. ... Samen veroordelen wij ten stelligste samenzweringstheorieën die suggereren dat covid-19 geen natuurlijke oorsprong heeft.”

Waarom de discrepantie tussen hun privécommunicatie en de boodschap aan het publiek? Waarom de censuur van standpunten die eigenlijk overeenkwamen met de privé-observaties van Dr. Fauci en andere wetenschappers?

Later bleek uit getuigenissen van het National Institute of Health (nih) aan het Congres dat Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen de genomische sequenties van covid-19 op verzoek van functionarissen van de Chinese Communistische Partij “aan het publieke oog hebben onttrokken”.

De communisten verdoezelden de ware oorsprong van het virus en veranderden dat wat een plaatselijke uitbraak had moeten blijven, in een wereldwijde pandemie. We moeten de theorie dat dit allemaal opzettelijk was serieus nemen. We kunnen het niet zomaar terzijde schuiven. We hebben het hier over de Communistische Partij van China. Die probeert de wereld onder controle te krijgen. En de Obama-regering leent het de helpende hand.

Censureren van afwijkende meningen

Dr. Francis Collins is nog iemand die Barack Obama en de Chinese Communistische Partij hielp de oorsprong van covid-19 te verbergen. Nadat Collins een internationale inspanning had geleid om het menselijk genoom in kaart te brengen, benoemde Obama hem tot directeur van de nih. Als directeur hield Collins toezicht op Fauci en 6000 andere wetenschappers. En net als vele andere door Obama voorgedragen kandidaten, had hij er geen moeite mee samen te werken met wetenschappers van de Chinese Communistische Partij.

Dr. Collins zit in de adviesraad van een conferentie die wordt gesponsord door bgi Genomics, een Chinees militair gelieerd genomica-bedrijf. Hij had ook een ontmoeting met Prof. Cao Xuetao om samenwerkingsgebieden tussen het nih en de Chinese Academie van Medische Wetenschappen te bespreken. Deze communistische connecties maken het waarschijnlijk dat Dr. Collins een van de hoofdrolspelers was in de campagne om de lablek-theorie te stoppen.

Vroeg in de pandemie merkten wetenschappers zoals Dr. Michael Farzan, Dr. Robert Garry en Dr. Andrew Rambaut op dat het coronavirus een “furine-splitsingsplaats” had die wees op “gain-of-function manipulatie”. Zij presenteerden hun bevindingen tijdens een conferentie van deskundigen op 1 februari 2020 en stuurden de aantekeningen naar Dr. Collins en Dr. Fauci. Collins deed het idee van een laboratoriumlek af als “ongehoord”, terwijl Fauci zei dat covid-19 ”niet kunstmatig of opzettelijk gemanipuleerd kan zijn”. Toch hadden beide mannen niet genoeg vertrouwen in hun bewijs om een wetenschappelijk debat over de laboratoriumlek-hypothese toe te staan. In plaats daarvan werkten ze samen om andersdenkenden het zwijgen op te leggen.

Uit e-mails die later vrijgegeven werden door een Freedom of Information Act-verzoek, ingediend door het American Institute for Economic Research, bleek dat Collins probeerde de berichtgeving van Bret Baier van Fox News over de lablek-theorie te onderdrukken. Op 16 april 2020 vroeg Collins aan Fauci: “Ik vraag me af of er iets is wat de nih kan doen om deze zeer destructieve samenzwering, met een groeiend momentum, te smoren. ...Vraag de Nationale Academie om mee te doen?” Fauci antwoordde: “Ik zou hier nu niets aan doen. Het is als een glimmend object dat mettertijd zal verdwijnen.” Maar hij werkte nog steeds aan het in diskrediet brengen van degenen die het lablek onthulden. Dr. Peter Daszak, een Amerikaans onderzoeker met nauwe banden met het Wuhan lab, bedankte Fauci in een e-mail van 18 april 2020 omdat hij “in het openbaar opkwam en verklaarde dat het wetenschappelijk bewijs een natuurlijke oorsprong van covid-19 van vleermuis naar mens ondersteunt, en niet een ontsnapping uit het lab van het Wuhan Institute of Virology”.

Uit andere e-mails blijkt dat Collins en Fauci ook werkten aan het onderdrukken van de Great Barrington Verklaring, een verklaring van Martin Kulldorff van Harvard, Sunetra Gupta van Oxford en Jayanta Bhattacharya van Stanford tegen algehele pandemische lockdowns. Deze drie pleitten voor een beleid dat de Amerikaanse economie niet zou decimeren en zich alleen zou richten op bevolkingsgroepen met een hoog risico, zoals ouderen of mensen met medische aandoeningen. Duizenden wetenschappers ondertekenden deze verklaring, maar Collins veroordeelde de auteurs ervan als “tweederangs-epidemiologen”. Fauci verkondigde schijnheilig dat degenen die hem bekritiseren “eigenlijk kritiek hebben op de wetenschap, omdat ik de wetenschap vertegenwoordig. Het is gevaarlijk.”

De moeite die Collins en Fauci deden om de mensen ervan te overtuigen dat covid-19 een natuurlijke oorsprong had en dat een algehele lockdown noodzakelijk was, en om zelfs prominente wetenschappers het zwijgen op te leggen, toont aan dat zij meer geïnteresseerd waren in het verbergen van hun rol in het financieren van communistisch Chinees onderzoek naar “gain-of-function” dan in het helpen van hun land!

Verdachte timing

Tientallen ambtenaren wisten wat er in Wuhan gebeurde, maar geen van hen lekte informatie naar het publiek. Sommigen waren misschien te bang om iets te zeggen, wetende hoe machtig en wraakzuchtig Obama is. Maar veel ambtenaren uit het Obama-tijdperk waren zelf communisten, mensen die de angst voor een virus wilden gebruiken om draconische, ongrondwettelijke lockdowns te rechtvaardigen.

Deze maatregelen hebben de macht van de staat enorm vergroot, ten koste van de individuele vrijheden. Dit was geen ongelukkig, onvermijdelijk neveneffect. Dit was het doel! De maatregelen boden autoriteiten die niet houden van de beperkingen op overheidsbemoeienis die de grondwet geeft, een wapen om die beperkingen terzijde te schuiven en hun wil op te leggen aan het publiek. Ze gaven hen de mogelijkheid de wet te negeren en naar eigen inzicht te regeren. En dit alles werd in de hand gewerkt door een ondersteunende, linkse media en door grote technologiebedrijven die alle tegengestelde meningen onderdrukten. Dit had niets met wetenschap te maken!

Onderzoek van de Johns Hopkins University in februari 2022 wees uit dat pandemische lockdowns slechts 0,2 procent van de covid-19 doden voorkwamen! Maar levens redden was nooit het doel van radicaal-links. Het doel was om de pandemie te gebruiken om mensen bang te maken zodat ze hun door God gegeven vrijheden opgaven.

Heel belangrijk is dat drastische overheidsmaatregelen, alleen mogelijk gemaakt door de angst voor het coronavirus, een revolutie teweegbrachten in de verkiezingen in Amerika. Het aandringen op stemmen per post en andere versoepelingen of het illegaal breken van lang bestaande verkiezingsnormen die beschermen tegen fraude konden alleen gebeuren door zwaar gepromote virusangst. Covid-19 stelde de Democratische Partij in staat om een presidentskandidaat aan te stellen die de ontberingen van een nationale campagne niet kon verdragen en die verkiezingscampagnes voerde door middel van Zoom-calls vanuit zijn kelder. Covid-19 maakte het mogelijk voor Joe Biden om maar een beperkt aantal “bijeenkomsten” te organiseren die bijgewoond werden door zorgvuldig uitgekozen personen in een klein aantal stoelen die ver uit elkaar stonden. Covid-19 garandeerde een historisch bizarre campagne en ongekende verkiezing die Barack Obama's keuze voor het presidentschap in het Witte Huis installeerde.

De timing van al deze gebeurtenissen is zeer verdacht. Obama's steun aan het Wuhan Institute of Virology van de Chinese Communistische Partij en zijn onderzoek naar biowapens is ofwel het resultaat van afschuwelijke incompetentie, ofwel van duivels verraad. De Bijbel wijst op verraad!

Barack Obama kwam aan de macht door te doen alsof hij een gematigde sociaaldemocraat was, maar zijn doel is Amerika fundamenteel te veranderen in iets dat nog erger is dan een communistische dictatuur.

Wijlen Herbert W. Armstrong waarschuwde Amerika tientallen jaren geleden dat “de Communistische Partij niet zomaar een politieke partij is, zoals de Amerikanen die term opvatten. Het is een meedogenloze totalitaire dictatuur. Zij wordt geleid, met absolute macht, door een paar mannen aan de top – allemaal volledig ondergeschikt aan één man die een absoluut dictator is. Deze eenmansdictatuur zou nodig zijn omdat er verschillende interpretaties van de marxistische filosofie kunnen bestaan. Daarom moet er, om verdeeldheid te voorkomen, een opperste uitlegger zijn” (Plain Truth, februari 1962). Obama, die werd begeleid door lid van de communistische partij Frank Marshall Davis, wil de opperste uitlegger van het Amerikaanse communisme zijn. Daartoe is het coronavirus zijn gevaarlijkste wapen geworden om mensen ervan te overtuigen de grondwettelijke vrijheden op te geven en een autoritaire regering te omarmen.

De pandemie, de berichtgeving erover, de radicale reactie van de regering erop en de verkiezingen die erdoor werden beïnvloed, zijn terug te voeren op een man die verklaard heeft dat zijn agenda erin bestaat om “de Verenigde Staten van Amerika fundamenteel te veranderen” en de zegeningen en tradities van dit land uit te wissen!

Wordt vervolgd ...

DE VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË IN DE PROFETIEËN

De mensen van de Westerse wereld zouden versteld staan-met stomheid geslagen zijn-als zij het wisten! De regeringen van de Verenigde Staten, van Groot-Brittannië, Canada, Australazië, Zuid-Afrika zouden enorme noodprogramma's in werking stellen-als zij het wisten! Zij zouden het kunnen weten! Maar zij weten het niet! Waarom niet?