Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

210129 donald%20trump gettyimages 1230692554%281%29

PETE MAROVICH - POOL/GETTY IMAGES

Waarom ik nog steeds geloof dat Donald Trump terugkomt

De inauguratie van Joe Biden is niet het einde van het verhaal.

In januari 2021 schreef ik een hoofdartikel met de titel “Waarom Donald Trump de Amerikaanse president zal blijven.” Maar op 20 januari nam dhr. Trump afscheid van Washington en vloog naar Florida en werd Joe Biden ingehuldigd tot president.

Ik heb wat kritiek gekregen op wat ik heb geschreven. Misschien was een deel ervan gerechtvaardigd. Ik heb een fout gemaakt en ik wil niet doen alsof er geen fout was. Ik begrijp waarom sommige mensen in de war of van streek waren.

Maar ik wil dat u onthoudt wat ik in dat artikel heb geschreven. Ik ren er niet van weg.

Wat er in Amerika is gebeurd tijdens de inauguratie, is niet het einde van het verhaal.

God profeteert in de Bijbel en Zijn profetieën zijn zeker! (2 Petrus 1:19). Maar Hij laat meestal niet het hele plaatje in een keer, of tot in detail, zien. Hij spreekt vaak gecodeerd en onthult pas later die code.

God weet wat Hij aan het doen is en Hij kan mij zeker corrigeren wanneer dat nodig is. Hij is perfect – maar Zijn dienaren maken fouten. Hebreeën 5:2 zegt in feite dat Zijn dienaren “zelf met zwakheid omvangen” zijn. Ik maak fouten, en ik zal nog fouten maken in de toekomst. Ik probeer mijzelf niet te verdedigen – maar ik probeer wel God en geloof in God te verdedigen.

Het woord “zal blijven” is een belangrijk deel van het artikel en de titel. Ik verontschuldig me voor het veroorzaken van verwarring. Maar zoals ik u wil laten zien, zelfs nu dhr. Biden in het Witte Huis zit, is “Waarom Donald Trump de Amerikaanse president zal blijvenmisschien toch niet echt een vergissing.

Twee profetieën die zeker zijn

Ik baseerde mijn voorspelling over president Trump op twee profetische passages die ik de afgelopen vier jaar herhaaldelijk benadrukt heb. Ik weet dat deze profetieën vervuld zullen worden, ik ben er 99.9 procent zeker dat mijn begrip hierover correct is, en iedereen kan ze voor zichzelf bewijzen!

Eén hiervan staat in Amos 7. We hebben deze profetie sinds juni 1990 in de gaten gehouden, vanaf het tweede exemplaar van de Trumpet die we ooit produceerden. Het bespreekt een tijd wanneer God zich voorbereidt om de vernietiging van eindtijd-Israël – de Verenigde Staten en Groot-Brittannië – precies uit te meten en Hij zegt: “Ik zal het niet langer voorbijgaan” (vers 8). Dit is vlak voordat er een zeer zware correctie over deze naties zal komen indien zij zich niet bekeren. Ze krijgen hun laatste waarschuwing.

Het laatste deel van vers 9 zegt dat dit gaat over “het huis van Jerobeam.” Vers 10 zegt: “Toen stuurde Amazia, de priester van Bethel, een bode naar Jerobeam, de koning van Israël …” In vers 11 staat: “Want dit heeft Amos gezegd: Jerobeam zal sterven …” (dit is niet precies wat Amos had gezegd – zie vers 9). Vers 12 beschrijft een boodschap van Jerobeam, die door Amazia aan Gods mensen gegeven wordt. Vervolgens spreekt vers 13 over het heiligdom van de koning – doelend op koning Jerobeam. Vanaf vers 14 gaat het verder over de Grote Verdrukking, een tijd van lijden die het tijdperk van de mensheid afsluit.

Dus de hele context waarin God zegt Ik zal het niet langer voorbijgaan gaat over de periode van “Jerobeam” – een eindtijd anti-type van koning Jerobeam II van Israël, van wie ik gezegd heb dat dit Donald Trump is. U kunt zelf Amos 7 lezen en zien dat het naar voren komt als één vloeiende gebeurtenis. Er is geen enkele hint van een hiaat of pauze in Jerobeams regering. Dus u kunt zien waarom ik het artikel op die manier schreef. Het lijkt allemaal één enkele tijdlijn van Jerobeam.

Dit is duidelijk een profetie over het einde van deze natie en Jerobeam is dan aan de macht. Dit deel van de profetie is nog niet vervuld. Dus alleen al op basis van deze profetie kunnen we er zeker van zijn dat God vroeg of laat Donald Trump weer aan de macht zal laten komen. Hoe graag radicaal links ook wil dat het anders is, Jerobeam is nog niet van het toneel verdwenen.

God stuurde president Trump specifiek om met dat kwaad af te rekenen en Israël tijdelijk te redden. Dat werk is nog niet voltooid.


De tweede profetie die ik benadrukt heb staat in 2 Koningen 14:26-27: “Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondene en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat Hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas.”

Hier is opnieuw Jerobeam II. Deze passage is geschiedenis over deze koning – maar het is ook profetie. Het komt uit het deel van de Bijbel dat de vroege profeten wordt genoemd. Het werd door een profeet gecanoniseerd en duizenden jaren voor ons bewaard. Het is profetie! De context en de connectie met de profetie in Amos 7, maakt duidelijk dat president Trump een eindtijd-Jerobeam is.

“Israël” verwijst hier naar de moderne naties die afstammen van het oude Israël. Iemand probeert de naam van Israël uit te wissen van over de hele aarde! Die persoon wordt gemotiveerd door de duivel, die een hekel heeft aan God en er voortdurend aan werkt om alles wat God doet te ondermijnen en te ontwrichten.

De duivel heeft op succesvolle manier gebruik gemaakt van radicaal links om Amerika, de supermacht van eindtijd-Israël, aan te vallen. Maar God heeft ingegrepen en hem – tijdelijk – gestopt, door de hand van Donald Trump. Dat heeft hen nog woedender gemaakt. Zij hebben meerdere verraderlijke daden gepleegd om president Trump te ruïneren – onophoudelijke veroordelingen, spionage, een ongegrond driejarig strafrechtelijk onderzoek, en een afzettingsprocedure. Deze aanvallen zijn allemaal gebaseerd op groteske leugens – en dat wisten ze maar het kan ze niet schelen! Dat is duivelse kwaadaardigheid!

God stuurde president Trump juist om met die kwaadaardigheid af te rekenen en om Israël tijdelijk te redden. Dat werk is nog niet klaar. Dus ook dat laat zien dat hij nog terug zal komen.

Waarom geen onderbreking in de profetie?

Uit peilingen blijkt dat meer dan 70 procent van de republikeinen gelooft dat de presidentsverkiezingen zijn gestolen, en dat ongeveer 75 miljoen mensen op dhr. Trump hebben gestemd! Veel democraten geloven ook dat de verkiezingen zijn gestolen; Ik denk dat veel van hen weten dat het zo is.

Ik geloof zelf dat de verkiezingen zijn gestolen. Ik geloof ook dat God iets te zeggen heeft over die gestolen verkiezingen!

Hier is een belangrijke vraag: Waarom zou er in de Amos 7 profetie geen enkele hint zijn van een onderbreking of pauze in Jerobeams regering? Waarom zegt de profetie niets over een presidentschap dat verloren wordt en daarna op een of andere manier weer teruggekregen wordt? U moet zich realiseren dat God geïnvesteerd heeft in dit presidentschap van Trump. God Zelf heeft dhr. Trump gestuurd om Israël te redden en te voorkomen dat de naam van Israël uitgewist wordt door satanisch aangestuurde mensen!

Is het mogelijk dat deze profetie geen onderbreking benoemt, omdat er in Gods ogen geen onderbreking is?

Er is veel bewijs van verkiezingsfraude. De democraten hebben alle vier de jaren van het ambtstermijn van president Trump besteed aan het proberen hem ten val te brengen en hier is het uiteindelijk gelukt. Toch wilden de rechtbanken er niet bij betrokken raken. Politici en media deden hun best om alles te verbergen. Maar God heeft alles gezien! Hij is de enige die precies weet wat er gebeurd is.

Laat God ons zien dat de verkiezing was gestolen door het vloeiend doorlopen van deze profetie over Jerobeam in stand te houden? Misschien beschouwt Hij dhr. Trump nog steeds als de president van de Verenigde Staten!

Het voegt veel gewicht aan het idee dat de verkiezingen zijn gestolen toe als God het Zelf zo ziet! Ik geloof dat dit Gods manier is om ons te vertellen dat de verkiezingen zijn gestolen! Andere mensen moeten dit zelf maar bestuderen en voor zichzelf beslissen wat ze ervan vinden. Elk van ons moet hierover een oordeel vellen en in zijn of haar eigen geloof wandelen.

Het gebrek aan een onderbreking hier spreekt boekdelen over de ergste daad van verraad: het stelen van verkiezingen. Radicaal links heeft een geschiedenis op het gebied van bedrog, stelen en liegen. Ze liegen als een manier van leven! Iedereen die op die manier handelt laat zien dat ze van hun vader de duivel zijn! (Johannes 8:44). De Amerikaanse grondwet was nooit bedoeld voor dergelijke mensen. Hij was gemaakt voor een moreel en religieus volk – niet voor een volk dat liegt, bedriegt, steelt en geweld pleegt.

Ik probeer mijn fout (als het al een fout was) niet te verdedigen, maar ik denk dat er een reden is waarom God toestond dat ik het artikel op die manier schreef. Het bracht me weer naar Amos 7 en zorgde ervoor dat ik een aantal vragen stelde. Als er een onderbreking is in de regering van dhr. Trump, waarom heeft God dan niet tenminste een woord of twee daarover toegevoegd? Er staat hier niets over in Amos 7 voor zover ik het kan zien. Is dat niet een soort boodschap van God dat dhr. Trump nog steeds de president is? En als dit binnen korte tijd nadat de verkiezingen zijn gestolen wordt bewezen en God zorgt ervoor dat dit voor de hele wereld aan het licht komt, zou dat er dan niet voor zorgen dat dhr. Trump president is?

Er zit een ironie in dit alles: De titel “Waarom Donald Trump de Amerikaanse president zal blijven” zou correct kunnen zijn. Als dhr. Trump de verkiezingen heeft gewonnen, en God ervoor zorgt dat hij terugkomt, is die titel dan niet OK? Als God zegt dat hij president is, wie zou dan tegen God opstaan?

(Olivier Douliery/AFP/Getty Images)

Nu heeft dhr. Obama weer de controle. Hij heeft een enorme controle over deze nieuwe regering.


Ik vind het erg vervelend dat ik sommige mensen van streek of boos heb gemaakt, maar dat is oké als God iets heeft dat Hij hen probeert duidelijk te maken. We hoeven ons nooit te verontschuldigen voor God! Hij heeft altijd gelijk in elke profetie en elk woord van de Bijbel. Als wij een fout maken, moeten we dit beseffen en ons verontschuldigen. Ik ben een mens met fouten. We zullen allemaal fouten maken. Maar misschien is deze fout een beetje anders dan andere fouten. Misschien heeft het ons tot een bepaald begrip geleid dat we vurig nodig hebben.

Soms doet God dingen anders dan wij ze zouden doen. Hij weet ten slotte hoe Hij onze aandacht moet krijgen. Hij weet hoe Hij Zijn boodschap over moet brengen.

Zelfs als je er op deze manier naar kijkt, zou je nog kunnen zeggen, Flurry heeft een fout van vier jaar gemaakt in zijn profetie. Maar de apostelen in de eerste eeuw dachten dat Jezus Christus in hun tijd terug zou keren – dus zij zaten er zo’n 2.000 jaar naast in hun denken! En zij waren zeker veel beter in het doen van Gods werk dan ik ooit zal zijn! Het laat zien dat er veel is dat we niet weten en dat we moeten wachten en God het ons moeten laten zien.

Gods werk afmaken

Eén ding is zeker: God zal dhr. Trump weer terugbrengen. We weten dat hij terugkomt – het staat in de profetie! Het is slechts een kwestie van wanneer. Het zal hoogstens vier jaar duren – maar ik kan me niet voorstellen dat het ook maar enigszins zo lang zal duren. Het zou veel sneller kunnen zijn – we zullen zien.

Waarom? Want als de radicalen aan de macht zijn, hoe zouden we dan het werk van God af kunnen maken? Als de duivel mensen inspireert, dan is Gods werk hun belangrijkste doelwit! God heeft al eerder moeten ingrijpen om het kwaad te stoppen, omdat anders de naam van Israël zou zijn uitgewist – en Gods werk vormt het hart van die naam van Israël. De duivel wil niets liever dan van ons af zijn.

Kijk hoe links nu hun macht over de media, technologiebedrijven en social media gebruikt om iedereen het zwijgen op te leggen die het niet met hen eens is! Ze zijn de vrijheid van meningsuiting op schokkende manier aan het beteugelen!

Hoeveel van onze voorouders hebben moeten sterven om onze vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie te garanderen! Maar als radicaal links de komende vier jaar aan de macht blijft, hoe zou dit werk dan aan hun toorn kunnen ontsnappen? Alleen dankzij Gods bescherming.

Ik geloof dat degenen die nu aan de macht zijn de verkiezingen hebben gestolen! Met wat voor soort mensen hebben we dan te maken?

We moeten beseffen dat radicaal links Gods plan aan het ondermijnen is! De criminelen die hebben geholpen de verkiezingen te stelen vechten tegen de levende God! U kunt er zeker van zijn dat God dat niet zal laten gaan. Gods waarschuwingsboodschap zal verkondigd gaan worden. God zal hen niet toestaan dit werk en onze boodschap uit te wissen, omdat we nog een werk te doen hebben! God opent deuren die niemand kan sluiten en Hij zal ze sluiten wanneer dat nodig is. Dus we geven het in Gods handen en zullen simpelweg op Hem vertrouwen.

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Ik hoop dat dhr. Trump spoedig terugkomt, maar ik weet niet hoe God dit gaat doen. Als dit werk moet overleven en God doet het zoals Hij dat in het verleden gedaan heeft, dan hebben we een aantal forse wonderen nodig.

Kijk hoe links al hun macht gebruikt om iedereen die het niet met hen eens is het zwijgen op te leggen.


Als God gelooft dat de verkiezingen gestolen zijn, dan moet Hij een plan hebben om het op te lossen – misschien veel sneller dan vier jaar. Het zou binnen vier weken kunnen, of vier dagen – ik weet het niet. God heeft hierin geïnvesteerd. Ik geloof nog steeds dat Hij op het punt staat op enorme manier te onthullen hoe de verkiezingen zijn gestolen en andere misdaden die links begaat bloot te leggen. Ik weet niet precies wat God zal doen, maar Hij zou dit alles zeer binnenkort kunnen onthullen – en wat gebeurt er dan? Als de verkiezingen van dhr. Trump gestolen zijn, dan zou hij dus gewoon weer door moeten gaan als president. De tijd zal uitwijzen of ik gelijk heb of niet.

Amos 7:10 (SV) spreekt over een tijd dat “het land al zijn woorden niet zal kunnen verdragen.” Dat betekent dat God een krachtige boodschap verkondigt. Niemand kan onze boodschap stoppen; dat is duidelijk. We moeten een boodschap verkondigen en Amazia – een door Satan geïnspireerde geestelijke leider – zal Jerobeam helpen. Dit geeft aan waarom het “redden” zo tijdelijk is: Als Jerobeam zich niet bekeert samen met zijn volgers, dan zal God hem moeten corrigeren.

In vers 13 zegt Amazia tegen Gods profeet, in opdracht van Jerobeam, “Profeteer niet”! Deze geestelijke figuur heeft dat al eens eerder tegen Gods werk gezegd – maar wij overwonnen omdat wij in God geloofden en vertrouwden. Toch laat Amos 8:11 zien dat er uiteindelijk een hongersnood naar Gods Woord zal zijn in het land, wanneer Gods volk naar een plaats van veiligheid is gebracht.

God heeft gezegd dat Hij voor de laatste keer voorbij komt! De mensen zullen ofwel deze boodschap nu ontvangen en zich bekeren, of God zal hen door de grote verdrukking laten gaan.

Fantasiewereld

Radicaal links begaat een aantal duivelse praktijken en nog willen veel republikeinen niet opstaan voor president Trump in zijn grootste crisis. Zij zijn laf – dat is denk ik het grootste probleem. Of misschien hebben ze politieke ambities die ze willen behouden. Hoe dan ook, Gods standpunt zal zegevieren! Dat weten we.

Voormalig president George W. Bush was aanwezig op de inauguratie van dhr. Biden, samen met Bill Clinton en Barack Obama. Hij zei: “Ik denk dat het feit dat we hier met z’n drieën staan te praten over een vreedzame machtsoverdracht de institutionele integriteit van ons land aantoont.” Is dat niet geweldig? De verkiezing was gestolen, maar onze instituties hebben zoveel integriteit! Hoe nep! Kan deze man niet zien dat als dit toegestaan wordt, links ervoor zal zorgen dat hun politieke vijanden helemaal nooit meer verkiezingen kunnen winnen? Gelukkig zal God deze gruwelijke tragedie stoppen.

Voormalig president Clinton zei dat hij en dhr. Bush “beiden proberen terug te keren naar normaal, en omgaan met abnormale uitdagingen en doen waar we goed in zijn, namelijk proberen een meer perfecte unie te vormen. Het is een spannende tijd.” Wat voor soort leiders zijn dit? Hij spreekt over het vormen van een meer perfecte unie – terwijl Amerika op het punt staat alles te verliezen!

Dhr. Bush zie tegen dhr. Biden: “Meneer de president, wij duimen voor uw succes. Uw succes is het succes van ons land en moge God u zegenen.” Wat een fantasie! Zal dhr. Biden het land succes brengen? U weet dat dit niet het geval is en president Bush zou dat ook moeten weten! Heeft hij niet gezien wat die mensen de afgelopen vier jaar hebben gedaan? Heeft hij enig concept van de schade die zij Amerika berokkend hebben?

Deze leiders bestempelen de 75 miljoen kiezers van Donald Trump als “binnenlandse terroristen” en ze herhalen die leugen onophoudelijk! Ze breiden hun macht snel uit om alle tegenstand de kop in te drukken. Ze beschuldigen miljoenen Amerikanen van blank nationalisme en blank suprematisme – en steeds meer mensen gaan erin geloven! Dit belooft niet veel goeds voor de toekomst van Amerika!

Dhr. Obama zei: “Joe, ik ben trots op je, en jij en Kamala moeten weten dat wij allemaal duimen voor jullie succes en dat jullie in onze gebeden zijn. En we zullen op alle mogelijke manieren beschikbaar zijn als burgers om jullie te helpen ons land vooruit te leiden. We wensen je Gods hulp.” Zoals uitgelegd in “Barack Obama in Bijbelprofetie,” wordt alles door deze man bestuurd. Hij komt als engel des licht, maar dat is totale onwerkelijkheid!

Het land staat op het punt verloren te gaan. Amerika wordt overspoeld door slecht nieuws en God waarschuwt dat het nog veel erger zal worden. Maar het volk zal niet luisteren! Ze spelen dwaze spelletjes! Ze prijzen deze “vreedzame machtsoverdracht” – terwijl links in werkelijkheid vastbesloten was om hoe dan ook de macht over te nemen, vreedzaam of niet!

Wanneer zullen de republikeinen zien dat we ons in een dodelijke oorlog bevinden?

President Obama had radicaal links zover gebracht dat het “de naam van Israël uit zou wissen,” en God zond Donald Trump om dit te stoppen. Nu staat dhr. Obama weer aan het stuur! Hij oefent een enorme controle uit over deze nieuwe regering. Ik denk niet dat dhr. Biden de passie heeft om Israël uit te wissen – maar het is deze eindtijd-Antiochus waar we ons zorgen over moeten maken, want hij wordt gemotiveerd door de duivel! Dat is waar we mee te maken hebben! De republikeinen kunnen proberen radicaal links van hen te laten houden, maar ze zullen niets anders krijgen dan haat en leugens! Dat is alles wat je van de duivel zult krijgen! Dat is zijn manier van leven!

Meer van de profetie uit Amos

Kijk naar de context van de belangrijkste profetie in Amos 7. Het voorafgaande hoofdstuk toont de nare realiteit waar we mee worden geconfronteerd: “Wee de zorgelozen in Sion, en de onbezorgden op de berg van Samaria, de beroemdsten van de voornaamste van de volken, en tot wie het huis van Israël komt.” (Amos 6:1). Dit gaat over Gods Kerk, maar het heeft ook betrekking op de “voornaamste van de volken” – vooral Amerika, Groot-Brittannië en het Joodse volk.

In deze profetie veroordeeld God “U, die de onheilsdag ver van u afhoudt, maar de zetel van het geweld naderbij brengt” (vers 3). Onze landen worden belegerd door crises, maar deze mensen doen alsof er niets aan de hand is! De verdrukking dreigt en zij houden vol dat het ver in de toekomst ligt en niet van belang is.

Ondanks de dreigende horror, liggen ze sereen “op bedden van ivoor, die op uw rustbanken hangt, die lammeren uit het kleinvee eet, kalveren uit het midden van de stal; u, die vrolijk zingt onder het geklank van de luit – zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht – u, die wijn uit sprengbekkens drinkt en u zalft met de beste olie, maar om de ondergang van Jozef bekommert u zich niet” (verzen 4-6). Jozef verwijst naar Manasse en Efraïm – Amerika en Groot-Brittannië. Deze naties bevinden zich in bittere ellende! Ze worden geplaagd door geweld, misdaad, uiteenvallen van gezinnen, drugs, pornografie, perverse muziek, omgekeerde financiële structuren en maatschappelijke ontrafeling. Toch treuren de leiders niet – ze leven er op los! Ze willen hun wijn en hun pleziertjes. Het zou beter zijn om nooit te leven als dat alles is waar je voor leeft! Ze maken zich geen zorgen over het volk of de toekomst van het land. Ze hebben wat ze willen, dus ze kunnen zich gedragen alsof alles in orde is – terwijl er niets in orde is! Er is van alles mis!

“De Heere Heere zweert bij Zichzelf – spreekt de Heere, de God van de legermachten: Ik verafschuw de glorie van Jakob, zijn paleizen haat Ik…” (vers 8). God verafschuwt waar het bij deze mensen om gaat! Dat is een sterke uitspraak! God haat hun paleizen en hoge levensstijl en gebrek aan zorg voor de ellende van het volk!

Vers 7 laat zien dat er geprofeteerd is dat onze naties in ballingschap zullen gaan. Verzen 9 en 10 spreken van een nucleaire holocaust! Zo ernstig zijn deze tijden! Dit is de toekomst van de drie naties die ik zojuist noemde, indien zij zich niet bekeren.

Er komen verschrikkelijke tijden aan! Maar in veel opzichten is het ook spannend, omdat we meer en meer van Gods profetieën in vervulling zien gaan. Hij zal Jerobeam voor een tijdje terugbrengen, om zijn rol in profetische gebeurtenissen af te maken. Hij zal doorgaan met het tijdelijk redden van Amerika door die man. Het zal slechts tijdelijk zijn – maar dan, hierop volgend, zal Jezus Christus terugkeren!

Christus belooft ware gerechtigheid naar de aarde te brengen. Hij zal alle kwaadaardigheid elimineren en veel van deze mensen die nu zulke wreedheden begaan zal Hij bekeren. Hij zal de wereld vullen met zijn geweldige waarheid! Het zal mooi en wonderbaarlijk zijn, en het zal voor eeuwig zo zijn, in het hele universum!

Amos Nl