Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

220105 macron gettyimages 1237207791

LUDOVIC MARIN/AFP/GETTY IMAGES

Macron verklaart de oorlog aan ongevaccineerden "tot het bittere einde"

Europese leiders tonen hun ware kleur.

In een zeldzaam moment van volledige eerlijkheid onthulde een van Europa's leiders dat hij veel plezier beleeft aan het vervolgen en ruïneren van het leven van miljoenen burgers. De Franse president Emmanuel Macron zei dat hij vastbesloten is om "de ongevaccineerden tot het bittere einde te pesten". In een interview met de krant Le Parisien dat dinsdag 4 januari werd gepubliceerd voegde hij daaraan toe: "Ik wil de ongevaccineerden echt irriteren." Zelfs de over het algemeen welwillende parlementariërs vrezen dat Macron te ver gaat.

Macron “gebruikte het werkwoord 'emmerder,' waarvan de oorsprong in het woordenboek van de Académie Française wordt omschreven als 'met uitwerpselen bedekken'. Volgens het oordeel van de taalbeschermers is de uitdrukking 'vulgair' en kan ze minachtend klinken.” Het Duitse faz.net reageerde met: "Tegenstanders van vaccinatie worden door Macron niet meer als burgers gezien."

"In een kranteninterview barst de Franse president in lachen uit," merkte faz.net op. "Hij gaat tekeer tegen tegenstanders van vaccinatie en wil hen uitsluiten van het sociale leven. Rechtsen, conservatieven, linksen, groenen en communisten – ze zijn allemaal woedend." De New York Times schreef: “Macron onder vuur nadat hij stelde dat Frankrijk het leven voor de ongevaccineerden ellendig moet maken.”

Vanaf 15 januari, zei Macron tegen de ongevaccineerden: "Je mag niet naar restaurants, je mag geen rode wijn drinken, je mag geen koffie gaan drinken, je mag niet naar het theater, je mag niet naar de film..." Hij wil hun de "toegang tot de activiteiten van het sociale leven" zoveel mogelijk beperken zonder de meest extreme maatregelen te nemen. "Ik ga ze niet in de gevangenis stoppen, ik ga ze niet met geweld inenten", aldus Macron in een interview met de krant Le Parisien dat op dinsdag 4 januari werd gepubliceerd.

De Franse Assemblée Nationale was woedend over zijn opmerkingen. De voorzitter van de vergadering moest een debat over het aanscherpen van de regels voor het zogenaamde gezondheidspaspoort onderbreken vanwege het tumult onder de afgevaardigden. Het nieuwe paspoort is bedoeld om de druk op ongevaccineerden op te voeren, omdat alleen volledig gevaccineerden en herstelden toegang hebben tot restaurants, winkelcentra en bioscopen.

Met zijn recente uitspraken zou Macron wel eens te ver kunnen zijn gegaan en de publieke verontwaardiging zal overweldigend zijn. Maar zijn opmerkingen laten ook de obsessie zien die sommige Europese leiders hebben om diegenen die zich niet aan hun maatregelen houden te onderdrukken. Al vroeg in de pandemie waarschuwde de hoofdredacteur van de Trompet, Gerald Flurry, voor deze trend in Het coronavirus en het Heilige Romeinse Rijk. Hij schreef: "De Europese leiders gedragen zich steeds meer als dictatoren en accumuleren steeds meer dictatoriale macht. De Europeanen worden geconditioneerd om meer tiranniek leiderschap te accepteren... "

Wie had kunnen denken dat het coronavirus zo'n aanslag op de vrijheden en het privéleven van de burgers zou veroorzaken? Maar in 2022 is de transformatie van Europa onmiskenbaar, want er gaat vrijwel geen dag voorbij zonder dat de Europese politiediensten demonstranten hardhandig de kop indrukken en politici steeds meer slinkse middelen inzetten om hun burgers te onderdrukken.

Deze keer is het een reactie op een virus. Maar deze grillige drang naar controle zal zich volgens de profetieën uitbreiden naar andere gebieden. Openbaring 13 waarschuwt voor een Europees rijk (gesymboliseerd door een "beest") dat groot gezag zal uitoefenen over zijn burgers. Zoals wijlen Herbert W. Armstrong uitlegde in Wie of wat is het profetische beest? , bestaat dit rijk al eeuwen, maar er is voorspeld dat het in onze tijd zal heropleven. Gebeurtenissen in Europa leiden rechtstreeks naar de vervulling van deze profetie. Blijf op de hoogte van het nieuws en vraag een gratis exemplaar aan van Wie of wat is het profetische beest? voor een gedetailleerd overzicht van deze belangrijke profetieën die Europa's toekomst onthullen.

Nl Wwb