Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Fusion medical animation rnr8d3fnuny unsplash%20website

Fusion Medical Animation

Het coronavirus: een laboratoriumproduct?

Een Duitse onderzoeker suggereerde na een uitgebreide studie dat het coronavirus inderdaad afkomstig was uit een laboratorium in Wuhan. Nadat hij zijn studie bekend maakte, kreeg de professor felle kritiek. Veel mensen lijken graag te geloven dat het virus toevallig afkomstig is van een nabijgelegen voedselmarkt, in plaats van het laboratorium dat juist met dergelijke virussen experimenteerde. Het gebrek aan kritische berichtgeving en onderzoekende journalistiek met betrekking tot China is zeer zorgwekkend.

De natuurkundige Roland Wiesendanger uit Hamburg zou duidelijk bewijs geleverd hebben van een laboratoriumongeluk dat de uitbraak van het coronavirus veroorzaakte. Al eerder, op 15 januari, publiceerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een “fact sheet” over de oorsprong van het covid-19 virus in Wuhan, China. Hoewel er veel aanwijzingen zijn onthuld die wijzen naar een laboratoriumongeval, is de theorie dat de oorsprong bij de voedselmarkt ligt tot dusverre niet onderbouwd.

Toch worden berichten die China in een slecht daglicht stellen tegenwoordig in Duitsland als misdaad beschouwd. Axel Bojanowski, de belangrijkste wetenschappelijk verslaggever bij Die Welt, merkte op dat volgens Wiesendanger “de studie geen studie is, de expert geen expert is en het resultaat geen resultaat is.”

Toegegeven, het hoofddoel van de studie van Wiesendanger was om “brede discussie” te stimuleren. Maar deze discussie eindigde niet in het onderzoeken van het bewijs, maar met het onderdrukken van aanwijzingen van een laboratoriumongeval. China heeft er hard aan gewerkt om de ware oorsprong van het virus te verhullen. Dit alleen al zou zorgwekkend moeten zijn. Maar hoewel men hierover geen definitieve conclusies kan trekken, heeft het recente debat aangetoond hoeveel mensen op het gebied van wetenschap, media en politiek bereid zijn alles te geloven wat China hen vertelt.

De vriendelijke houding van de media ten opzichte van China wordt gemotiveerd door de overtuiging dat de menselijke natuur in wezen goed is en alle landen samenwerken voor de vrede. In dit licht zou niemand verwachten dat China iets voor zijn eigen voordeel doet dat opzettelijk miljoenen mensen zou kunnen schaden. Dat is de reden dat de media China vandaag het voordeel van de twijfel geeft. De Bijbel onthult echter dat de menselijke natuur inherent slecht is, aangezien deze wordt misleid door de duivel (Jeremia 17:9 en Efeziërs 2:2) en dat de huidige wereldgebeurtenissen leiden naar de grootste menselijke catastrofe in de geschiedenis van de mensheid – een nucleaire holocaust (Mattheüs 24). De Bijbel onthult ook dat pestilenties vaker zullen voorkomen en de recente pandemie zal doen verbleken in vergelijking.

China werkt duidelijk met imperialistische doelen die het leven van zijn eigen mensen en al degenen die in de weg staan, bedreigen. De media ziet misschien wel enkele van deze trends, maar doet zijn best te beredeneren dat de een of andere overtreding gerechtvaardigd kan worden door de algemene goede vooruitgang.

De Bijbel roept ons op wereldgebeurtenissen kritischer in de gaten te houden. In Lukas 21:36 zei Jezus tegen zijn discipelen: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” God heeft ons de verantwoordelijkheid gegeven om wereldgebeurtenissen zorgvuldig te volgen, te bidden voor begrip en te bidden voor de komst van God’s Koninkrijk. Dit betekent niet dat we iedere samenzweringstheorie die rondgaat gelijk moeten geloven, maar dat we de feiten moeten onderzoeken in het licht van Bijbelse profetieën.

In het licht van Bijbelprofetie vormen door de mens veroorzaakte virussen een plausibel onderdeel van onze toekomst. Biowapens zijn echt en zullen waarschijnlijk op grote schaal gebruikt gaan worden. Ik heb dit gevaar uitvoerig besproken in mijn podcast: “Het coronavirus, biowapens en het vale paard.” Lees het artikel van Gerald Flurry Wat is armageddon voor meer informatie over wat de mensheid volgens de Bijbel te wachten staat.

Tb Ad Nl