Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

200122 guttenberg gettyimages 1194078730

ANGELIKA WARMUTH/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Guttenberg spoort Europa aan zich te verenigen

We leven in urgente tijden. Ik denk dat de Europese leiders dit zich meer beseffen dan de Amerikaanse leiders.

De Oostenrijkse nieuwssite Die-Wirtschaft.at publiceerde op 27 november 2019 een interview met de voormalige Duitse secretaris van Defensie, Karl-Theodor zu Guttenberg. Daarin sprak Guttenberg over “een laatste waarschuwing” aan Europa (Trumpet vertaling). Zijn recente urgentie en oproep aan Europa zou voor ons ook een “waarschuwing” moeten zijn.

“Volgens Karl-Theodor zu Guttenberg,” zo meldde de site, “moet Europa zich snel hechter verenigen en meer macht tonen - ook militair.” We moeten hier alert op zijn! Guttenberg wil dat Europa zich verenigt en macht toont - ook militair.

Er werd aan Guttenberg gevraagd: “Hoe kan Europa zichzelf positioneren om naast China en de VS in de wereld een beslissende rol te spelen?” Hij zei: “Men moet de vijandschap tussen China en de VS en de daaruit voortkomende conflicten als een kans voor Europa zien”. Deze man denkt groots! Hij weet dat Europa hiervoor een ander soort leiderschap nodig heeft.

Daniël 8:23-24 profeteert over een sterke man die opkomt in Europa en precies teweeg brengt wat Guttenberg hier beschrijft! Zou Guttenberg degene kunnen zijn die deze profetie vervult?

“Is het tijd voor de Europese Unie om een geopolitieke agenda aan te nemen die verder gaat dan alleen maar economisch beleid?” werd aan Guttenberg gevraagd. “Absoluut!” was zijn antwoord.

Guttenberg sprak vervolgens over het leger en hoe ontwikkelingen in China en de VS hem “hoop geven dat deze laatste waarschuwing nu gehoord wordt.”

“Deze laatste waarschuwing,” zei hij! Reageer nu, of het is te laat. Dat is nogal een dringende boodschap.

Zou u zeggen dat deze man de urgentie heeft om de rol van deze geprofeteerde Duitse leider in de eindtijd te vervullen?

“We moeten het opnemen tegen diegenen die ons klein willen houden,” zei Guttenberg. De waarheid is dat veel mensen de EU klein willen houden! Maar Guttenberg niet! Hij verzet zich tegen degenen die de EU of Duitsland klein willen houden!

Guttenberg beweert dat Duitsland “enkele begrijpelijke historische complexen moet overwinnen.” Hij zei ook dat “Europa een realistische kans heeft om wereldkampioen in aanpassen te worden” - aanpassen aan al de wereldwijde militaire en economische uitdagingen, bedoelt hij daarmee.

De interviewer vroeg: “Zou het denkbaar zijn dat u terugkeert in de politiek en de nodige hervormingen aanstuurt?” Guttenberg antwoordde: “Ik denk dat veel mensen blij zijn als ik nee blijf zeggen.” Dat is een slimme politieke opmerking. Maar hij beweegt zich wel in die richting en zij zullen het onderwerp niet laten rusten. Ze zijn zich er duidelijk van bewust dat Duitsland het leiderschap mist om zijn voorgestelde aanpassingen te maken. En Guttenberg weet dat ook.

In een interview op 17 januari met redacteuren van rtl/n-tv zei Guttenberg het volgende over de huidige Duitse kanselier Angela Merkel: “We zijn nu aan het einde van een zeer competente kanselier die ons land door veel stormen heeft geleid.” Maar nu is de tijd gekomen, zo zei hij, “voor iemand anders om de leiding te nemen.”

Wie denkt u dat deze volgende leider zal zijn? In de Bijbel staan sterke aanwijzingen dat dit weleens dhr. Guttenberg zou kunnen zijn. Ik heb dit uitgelegd in het hoofdartikel van onze januari 2020 Trumpet-uitgave [Staat KT zu Guttenberg op het punt aan de macht te komen? ].

Op 19 januari gaf Guttenberg een toespraak in Bavaria met de titel: “2020: Risico’s en kansen van een trans-Atlantisch cruciaal jaar.” De lokale nieuwsmedia refereerde naar deze onthullende uitspraak van hem: “Anderen beginnen te profiteren van Duitsland’s zwakte.” Hoewel er nog steeds hoop is voor het continent, zei hij dat “de tijd opraakt.”

Ik geloof dat hij China in de gaten houdt en bezorgd is over de opkomende invloed van China in Europa en elders. Hij gaf ook aan dat Duitsland en Europa moeten handelen nu de trans-Atlantische relatie nog enigszins sterk is.

Guttenberg ziet dat Europa kan profiteren van het conflict tussen China en de Verenigde Staten. De VS houdt China tijdelijk enigszins in bedwang; dit geeft Europa een kans. Maar dit is slechts tijdelijk - ik denk dat Guttenberg daar absoluut gelijk in heeft.

De Bijbel laat zien dat Europa een krachtige militaire macht wordt - zo krachtig dat het een punt zal bereiken waarop mensen zich afvragen, “Wie kan er oorlog tegen voeren?” (Openbaring 13:4).

Guttenberg klaagt vaak over het feit dat Duitsland de Franse president Emmanuel Macron niet steunde in zijn ambitie om Europa te reorganiseren. Toen Macron opriep tot een “echt Europees leger” zei hij dat dit noodzakelijk was om Europa te beschermen “met betrekking tot China, Rusland en zelfs de Verenigde Staten van Amerika.” Deze uitspraak schokte veel analisten in de VS - maar blijkbaar schokte het dhr. Guttenberg allerminst.

De profetieën laten zien dat wanneer dit Europese leger zich vormt, er iets dramatisch zal gebeuren met de leider van deze supermacht waardoor het zich inderdaad rechtstreeks tegen de VS keert!

Habakkuk 1:11 profeteert dat de sterke man van Europa een verandering van gedachten krijgt. Satan krijgt grip op zijn gedachten en zal die man onder zijn controle krijgen! Deze kwaadaardige geest is de vader van de leugenaars en was een moordenaar vanaf het begin (Johannes 8:44). Hij liegt voortdurend. Hij haat mensen en hij haat wat God aan het doen is - en hij doet er alles aan om dat te vernietigen!

Als Satan de controle krijgt over een leider van een machtig leger, dan kunnen we maar beter uitkijken! Dit zou echt een “waarschuwing” moeten zijn voor de hele wereld!

Helaas voelt ons volk en onze media geen urgentie - net als vlak voor de Tweede Wereldoorlog. In plaats daarvan blijven ze zondigen. De Bijbel onthult dat deze sterke man op het toneel zal komen als “de afvalligen de maat hebben volgemaakt” (Daniël 8:23). Hebben we ooit in een meer goddeloze maatschappij geleefd dan vandaag? De mensheid wentelt zich in onuitspreekbaar kwaad.

Vanwege die zonden zal God toestaan dat Satan de controle krijgt over deze geprofeteerde sterke leider. God brengt straf over onze naties, tenzij onze volken zich binnen zeer korte tijd bekeren. Er is niet zoveel tijd meer over!

Maar kijk hoe de profetie in Daniël 8 eindigt met goed nieuws: “Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.” De “Vorst der vorsten” verwijst naar Jezus Christus bij Zijn wederkomst! Deze man zal opstaan tegen Christus, die hem zal breken voor de ogen van de hele wereld! Dat is geweldig nieuws voor iedereen!

Ons volk zal op wat voor manier dan ook spoedig leren om naar God te kijken. Maar we zouden heel veel lijden kunnen vermijden als onze leiders en onze volken naar Gods boodschap luisteren nu er nog tijd is. God stuurt een laatste waarschuwing, zou je kunnen zeggen, aan elke natie of persoon om zich te bekeren!

Nl Lead