Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Guttenberg

andreas rentz/getty images

Staat KT zu Guttenberg op het punt aan de macht te komen?

Duitsland verkeert in politieke onrust. Europa is wanhopig op zoek naar sterk leiderschap. Bijbelse profetie spreekt over een man die dit gat op zal vullen. Hier is wat we over hem weten.

In de Bijbel wordt geprofeteerd over een sterke leider die spoedig zal opkomen in Europa– misschien zelfs binnen enkele maanden. Ik ben er bijna zeker van dat je kunt identificeren wie die man zal zijn. Slechts één man lijkt te vervullen wat de Bijbel over deze sterke man zegt. Zijn naam is Karl-Theodor zu Guttenberg.

Guttenberg heeft de Duitse politiek in 2011 verlaten na een plagiaat-schandaal en hij verhuisde naar de Verenigde Staten. Maar in september 2019 is hij met zijn familie terugverhuisd naar Duitsland. Deze verhuizing, samen met de huidige staat van de Duitse politiek, kan een indicatie zijn dat deze belangrijke Bijbelprofetie op het punt staat vervuld te worden.

Alhoewel hij nu al enige jaren niet meer in de politiek zit, is KT zu Guttenberg zeer goed op de hoogte van wereldgebeurtenissen. Hij heeft een indrukwekkend politiek, economisch en militair begrip en hij schrijft regelmatig artikelen voor en geeft interviews aan enkele van de grootste nieuwsorganisaties van Amerika en Europa. Guttenberg is op meerdere manieren een briljante man en ik heb nu ongeveer tien jaar lang aangegeven dat hij weleens de volgende leider van Duitsland – en eigenlijk van Europa – zou kunnen zijn.

Duitsland is nu in een politieke crisis en de vraag over nationaal leiderschap wordt steeds belangrijker. De taak om Europa’s sterkste natie te leiden is altijd immens geweest, maar de huidige uitdagingen in Duitsland maken het zeer intimiderend. Zijn leiders worden overweldigd door de vluchtelingencrisis, Brexit, het presidentschap van Donald Trump, de opkomst van China en concurrentie en bedreigingen vanuit Rusland. Bovenop al deze problemen staat de Duitse economie aan de grens van een recessie. In Duitsland – en zelfs in heel Europa en verder – is de prangende vraag, wie volgt Bondskanselier Angela Merkel op? Duitsland heeft een ervaren en assertieve leider nodig. Het heeft een speciaal iemand nodig.

De Bijbel profeteert in levendig detail dat er in deze eindtijd zo’n leider op zal staan. We moeten deze profetie begrijpen, aangezien er staat dat deze Duitse sterke man de hele wereld in een nieuw donker tijdperk zal dompelen!

Militarisme nieuw leven ingeblazen

Tegen het einde van WO2, terwijl een bebloede en uitgeputte wereld de lessen overdacht die de oorlog tegen zulke verschrikkelijke kosten leerde, kwamen de geallieerde leiders overeen dat er radicale stappen genomen moesten worden om te voorkomen dat Duitsland ooit weer zo’n verwoesting aan zou richten. Tijdens de Yalta-conferentie in februari 1945 ondertekenden Winston Churchill, Franklin Roosevelt en Joseph Stalin een document dat resoluut verklaarde: “Het is ons onbuigzame doel om het Duits militarisme en nazisme te vernietigen en ervoor te zorgen dat Duitsland nooit meer in staat zal zijn de vrede in de wereld te verstoren.”

Deze leiders erkenden de Duitse neiging om oorlogen te beginnen! Wereldoorlogen 1 & 2 zijn slechts de meest recente en verwoestende voorbeelden van deze realiteit. Helaas duurde dat “onbuigzame doel” niet lang. Op dit moment is Duitsland opnieuw een belangrijke militaire macht en wordt zelfs aangemoedigd om nog groter te worden!

Wist u dat Duitsland vandaag een toonaangevende wapenfabrikant is en één van de top vijf wapenexporteurs ter wereld? Het bouwt zelfs onderzeeërs die kernkoppen kunnen dragen! Israël heeft zes Duitse onderzeeërs, waarvan een aantal Popeye Turbo-kruisraketten zouden dragen die een nucleaire lading kunnen leveren. Israël is zowel economisch als militair een van de meest geavanceerde landen en het krijgt zijn onderzeeërs vanuit Duitsland.

Het land dat de Tweede Wereldoorlog begon heeft een geavanceerde militaire industrie die in staat is om apparatuur te bouwen die stil en heimelijk een nucleaire uitval kan uitvoeren. Wat voor soort gevaar schuilt daarin? Hoeveel mensen realiseren zich dit eigenlijk?

Sommige analisten zeggen dat Duitsland zijn eigen leger heeft verwaarloosd. Hier zit wel enige waarheid in. Sommige delen van het Duitse leger zijn uitgeblust of onderontwikkeld. Maar laten we niet vergeten dat dit land een ongelofelijke industriële macht bezit. Het is de vierde grootste wapenexporteur in de wereld! Als Duitsland simpelweg zou besluiten om een aantal wapens zelf te houden, met moderne technologie en zijn sterke industriële basis, dan kan het leger erg snel worden uitgebreid en gemoderniseerd! Tot nu toe ontbreekt het de natie aan een leider die bereid is deze beslissing te nemen. Dit kan van de ene op de andere dag veranderen als een sterke man de controle overneemt! De transformatie van Duitsland onder Adolf Hitler in de jaren 1930, hoe dramatisch die ook was, zal niet te vergelijken zijn met wat er staat te gebeuren!

Voor zover we weten heeft Duitsland geen eigen kernbommen. Maar Amerika slaat daar nucleaire wapens op. Frankrijk heeft ook aangeboden zijn kernwapens met Duitsland te delen. Dus we kunnen gerust zeggen dat Duitsland nu al zelf een kernmogendheid is!

Karl-Theodor zu Guttenberg heeft al een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de militaire positie van Duitsland. Hij diende als Duitse minister van Defensie van 2009 tot 2011 en drukte er een duidelijke stempel op. Hij veranderde de Bundeswehr van een leger op basis van dienstplicht tot een volledig professioneel leger. Deze belangrijke verandering verschoof de focus van het leger van het verdedigen van Duitse grenzen naar gevechten in buitenlandse missies. Als minister van Defensie wilde Guttenberg een kleiner, professioneler, beter uitgerust leger dat overal in de wereld ingezet kan worden.

Guttenberg hielp ook de perceptie van het Duitse publiek ten aanzien van het leger te veranderen. Hij leidde hen ertoe hun leger niet met schaamte te bekijken, maar als een onderdeel van de Duitse bijdrage aan de wereld. Hij was de eerste politicus die de Duitse militaire operatie in Afghanistan een oorlog noemde. Hoeveel mensen herinneren zich nu nog dat Guttenberg een van de sleutelfiguren was achter de Duitse militaire aanwezigheid in Afghanistan? Hij dacht in termen van offensieve oorlogsvoering. En hij bereikte dit allemaal onder het gematigde leiderschap van bondskanselier Merkel.

In augustus bekritiseerde Guttenberg kanselier Merkel voor het verwaarlozen van het Duitse leger. “Ik geloof dat er in de afgelopen paar jaar te weinig aandacht voor de Bundeswehr is geweest,” zei hij. Hij gelooft dat het Duitse leger niet zo voorbereid is als het zou moeten zijn en hij gelooft dat Merkel niet genoeg militaire actie heeft ondernomen. Jarenlang heeft hij Duitsland opgeroepen om militair deel te nemen in Syrië en tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurd (alhoewel er onlangs een serieuze discussie plaatsvond over de militaire inzet ter plaatse).

Vandaag weet iedereen dat Merkels tijd als kanselier er bijna op zit. De kanselier kampt met gezondheidsproblemen en heeft haar geloofwaardigheid en invloed over haar eigen regering verloren.

Stel u voor dat Guttenberg de leiding over Duitsland zou nemen. Stelt u zich de veranderingen voor die het Duitse leger – en zelfs het Europese leger – zou ondergaan!

De Bijbel profeteert dat Duitsland in de eindtijd zal opkomen als wereldwijde militaire macht. Hij zegt ook dat deze machtige natie geleid zal worden door een uniek persoon, een sterke man. We vinden deze profetie in het boek Daniël.

“Raadselen verstaande”

2500 jaar lang heeft niemand het boek Daniël begrepen. Dat komt omdat het alleen voor deze eindtijd is bedoeld (Daniël 12:4, 9). De betekenis ervan is onthuld in onze tijd.

De profetie over deze sterke man staat in Daniel 8:23-24. Let er eerst op dat deze verzen expliciet zeggen dat deze gebeurtenissen plaatsvinden in “het einde.” Dit zal een tijd zijn “wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt.” Goddeloosheid is schering en inslag, moderne technologie verspreidt immorele verdorvenheid met kwaadaardige efficiëntie en mensen wentelen zich in onuitsprekelijk kwaad. Vers 25 zegt dat de persoon die hier besproken wordt “tegen de Vorst der vorsten zal opstaan” – wat verwijst naar de Wederkomst van Jezus Christus. Dus dit is duidelijk een profetie voor de eindtijd.

Lees nu over deze man in vers 23 (SV): “Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande.” Dit gaat over de komende leider van Duitsland. We kunnen dit weten door dit met andere profetieën samen te voegen. Bijvoorbeeld de profetie in Daniël 11:40-45 die zegt dat “de koning van het noorden” op zal staan “in de tijd van het einde.” Dit gaat over een door Duitsland geleide Europese supermacht. Jesaja 10:5-19 geeft een vergelijkbare profetie en voegt toe dat deze leider de “koning van Assyrië” zal zijn. De Duitsers van nu zijn de afstammelingen van het oude Assyrië. Daniël 8:23 geeft een aantal belangrijke details over deze spoedig opkomende Duitse sterke man. Het Theological Wordbook of the Old Testament verklaart dat de uitdrukking “raadselen verstaande” het volgende betekent: raadsels, moeilijke of duistere toespraken, of gezegden, vragen of gelijkenissen. Het stelt dat het gebruikt wordt “op een hoger sociaal niveau” en citeert vergelijkbare woorden die gebruikt worden in 1 Koningen 10:1 waar de koningin van Sheba Salomo’s reputatie van wijsheid testte met “raadselen.” In De oude geschiedenis van de Joden beschrijft Josephus eveneens “Hiram van Tyrus die Salomo drogredenen en geheimzinnige spreuken stuurt.” Deze wereldleiders brachten raadsels naar Salomo in de hoop te leren van zijn wijsheid. Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon definieert “raadselen” als “verdraaid, verwikkeld, subtiliteit, frauderend, enigma.” Deze sterke man begrijpt dingen die obscuur zijn, dingen die je niet kunt begrijpen zonder uitleg of interpretatie.

Dit is een onthullend inzicht. De geprofeteerde sterke man werkt op hoog sociaal niveau; hij is in staat om complexe problemen en vraagstukken te begrijpen en op te lossen. Hij is briljant en geraffineerd en hij heeft intellectuele diepgang en kracht. De context laat zien dat hij hierom bekend en beroemd is.

KT zu Guttenberg past in deze omschrijving. Hij diende als Duitse minister van Economie en Technologie en vervolgens als minister van Defensie. Na zijn ontslag voegde hij zich bij het Centrum voor Strategische en Internationale Studies in Washington DC als vooraanstaand staatsman en diende als senior adviseur van het leiderschap van de Europese Commissie m.b.t. wereldwijde Internetvrijheid. Hij is ook lid van een aantal verschillende internationale zakelijke en non-profit bestuursorganen, waaronder de adviesraad van Ripple sinds 2014 en van Lufthansa sinds 2015. Veel van zijn activiteiten in de afgelopen jaren waren gericht op het geven van strategisch advies aan politici en bedrijven.

Guttenberg is ook van Duitse adel, wat bijdraagt aan zijn aanzien en bekendheid. De baron wordt vaak uitgenodigd om te spreken over geopolitiek, opkomende financiële technologieën, trans-Atlantische relaties, cyberoorlogsvoering, Brexit en andere complexe onderwerpen. In veel van zijn toespraken, die hij zonder notities in zowel het Engels als het Duits geeft, heeft hij er geen problemen mee experts op hun verschillende vakgebieden toe te spreken.

In januari 2019 sprak Guttenberg op de jaarlijkse Crypto Finance Conference in St. Moritz, waar hij een publiek van experts in financiële technologieën toesprak. Er zijn niet veel politici die in staat zijn een deskundige mening over crypto-valuta te geven! Wat kan een voormalig politicus zo’n groep leren? Het antwoord is eenvoudig: Guttenberg begrijpt niet alleen deze belangrijke ontwikkelende technologieën, hij begrijpt ook hun verband met politieke en internationale relaties. Deze kennis geeft hem een zeldzaam en krachtig inzicht – inzicht waar veel mensen naar op zoek zijn!

‘Door vleierijen’

De Bijbel geeft ons nog meer aanwijzingen over deze komende Duitse sterke man. “In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen” (Daniël 11:21). Deze sterke man komt waarschijnlijk niet aan de macht door verkiezingen van het volk, maar “door vleierijen.” Hij zal op de een of andere manier het politieke systeem manipuleren om Duitsland en daarmee ook Europa, naar zijn hand te zetten.

Wetende dat dergelijke politieke intriges zullen plaatsvinden, maakt het belangrijk de bureaucratische onrust in Berlijn in de gaten te houden. De regering is wankel, de noodzaak voor sterk leiderschap duidelijk – maar het pad ernaar toe onbekend. Deze geprofeteerde leider zou deze frustratie en verwarring goed kunnen gebruiken door een coalitie achter zich te verzamelen en zichzelf aan de macht te prijzen. Hiervoor is veel intelligentie en berekening nodig; er is buitengewone vaardigheid nodig om mensen in hoge posities met vleierijen te misleiden. Maar de geprofeteerde man uit Daniël 8 zal dit voortreffelijk kunnen. Adolf Hitler was een man met mentale kracht, maar hij was niet zo bedreven in het bedriegen van mensen als deze komende sterke man zal zijn! Deze leider zal komen als een engel van het licht.

Zien we een Duitse leider die zelfs maar in de buurt komt om zo’n soort macht over mensen uit te oefenen?

Hier zijn een aantal uitspraken van Duitse nieuwsmedia die Guttenberg omschrijven. In 2011 verwees Tagesspiegel naar hem als “enorm betoverend” en een “mensenvanger.” Zelfs na het plagiaatschandaal verwees kanselier Merkel naar hem als “een magneet die mensen fascineert.” In 2016 noemde Die Welt hem een “getalenteerde spreker die de mensen kan betoveren.” Dit soort charisma is zeldzaam, zelfs onder politici, en het is een van de kenmerkende eigenschappen van KT zu Guttenberg!

Kijk naar de publieke wrevel en boosheid in Duitsland en Europa. De kans wordt steeds groter voor iemand om de macht te grijpen door vleierijen!

God zei tegen Daniël dat Hij zou onthullen wat er zal gebeuren “aan het einde van deze periode van gramschap, want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn” (Daniël 8:19). Die “vastgestelde tijd” is hier; de profetieën van Daniël zijn onthuld!

Vers 23 heeft het over “een meedogenloze koning” – dan staat er in vers 24 dat “zijn kracht groot zal worden, maar niet door eigen kracht…”. Dit betekent dat hij een kwaadaardige geest heeft die hem helpt. Deze man krijgt zijn toegevoegde kracht duidelijk niet van God. Openbaringen 13:2 zegt van het rijk dat hij bestuurt dat “de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.” Dat gaat over Satan de duivel! En het vereist een bepaalde denkwijze zodat Satan een man op zo’n manier kan gebruiken.

Daniël 8:24 gaat verder: “[O]p wonderlijke [hier moet staan ontstellende] wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.” Deze man zal zelfs proberen Gods eigen volk te vernietigen!

Deze man zal de laatste heropleving van een machtig politiek-militair imperium, dat herhaaldelijk op Europese grondgebied is opgestaan, aansturen: het Heilige Romeinse Rijk. Dit is de zevende keer in een periode van meer dan 1500 jaar dat dit rijk opkomt.

In de oudheid werd deze profetie in Daniël 8 in type vervuld door een man die Antiochus Epiphanes heette. Deze geschiedenis is opgetekend in geschiedenisboeken zoals het boek der Makkabeeën, dat zegt dat deze man Jeruzalem binnenkwam: “En [hij] sprak vreedzame woorden tot hen, maar dit alles was bedrog: want toen zij hun geloof in hem stelden, viel hij plotseling de stad aan, en versloeg het zeer heftig en vernietigde veel van het volk van Israël” (nadruk van mij).

Dat is de manier waarop deze eindtijd Antiochus Epiphanus zal handelen! Net als de Antiochus uit de oudheid, zal hij komen als een engel van het licht – met charisma en in liefde en vrede (bijv. 2 Corinthiërs 11:13-15). Maar hij heeft kwaadaardige bedoelingen en hij gebruikt sluwheid en bedrog in alles wat hij doet. Wat hij zegt zorgt ervoor dat de volken vernietigd worden – en wel plotseling! Zijn rijk zal veel volken verbrijzelen!

De bron van zijn macht

Om deze profetieën te begrijpen moet u de rol van Duitsland binnen Europa begrijpen. Deze natie domineert het continent vandaag. Het vergroot zijn nu al formidabele economische en militaire macht over andere Europese landen – ondanks dat het een van de zwakste regeringen in zijn geschiedenis heeft!

Wanneer deze sterke man aan de macht komt zal hij niet alleen Duitsland, maar in feite heel Europa, leiden. Dit is wat de Bijbel profeteert: “En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen” (Openbaringen 17:12-13). Dit hoofdstuk gaat helemaal over het Heilige Romeinse Rijk, vooral de zevende en laatste heropleving.

In de eindtijd zullen 10 “koningen” of “koninkrijken” in Europa hun macht aan het beest overdragen. Ze zullen zich achter deze “meedogenloze koning” scharen en hem macht geven en hij zal hen leiden in verwoestende daden.

De profeet Habakuk verwijst naar deze macht met een naam die in Bijbelprofetie wordt gebruikt voor het door Duitsland-geleide Heilige Romeinse Rijk – een van de vele aanwijzingen dat Duitsland in de voorhoede staat met een Duitse sterke man aan het roer: “Want zie, Ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het… Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven… Ieder van hen komt om geweld te bedrijven, … en men verzamelt gevangenen als zand” (Habakuk 1:6-9, HSV).

Vers 11 (SV) geeft een angstaanjagend detail over de man die aan het roer van deze vreselijke macht staat: “Dan zal hij den geest veranderen, en hij zal doortrekken, en zich schuldig maken, [houdende] deze zijn kracht voor zijn God.” Als u vandaag naar deze man kijkt, dan zult u niets aan hem zien dat hem in staat zou achten tot zo’n verschrikkelijke vernietiging. Maar zijn gedachten zullen radicaal veranderen als Satan de controle overneemt.

Deze profetie laat zien dat deze sterke man een “god” heeft – hij zal een zeer religieus man zijn. Niet veel reguliere politici in Duitsland praten openlijk over hun religie. De meesten proberen het te verbergen, omdat kerk en staat gescheiden moeten worden gehouden. Guttenberg maakt er geen geheim van. Tijdens zijn periode in de regering maakte hij regelmatig verwijzingen naar katholieke symbolen en feestdagen. Zijn vrouw gaf een interview over de rol die religie speelt in hun huishouden en kinderopvoeding. In hun biografie over Guttenberg wijzen Eckart Lohse en Markus Wehner naar religie als een kenmerkend element van zijn leven en van zijn publieke dienst.

Nadat hij zijn ambt had verlaten plaatste de baron veel waarde aan religieuze vieringen en het verdedigen van christelijke waarden. In een toespraak in Beieren in 2017 vertelde hij het publiek dat als zij niet “beseffen waar we vandaan komen, wat onze geschiedenis betekent,” andere culturen binnen zullen komen en hun stempel op hen zullen drukken. Hij moedigde hen aan om hun geschiedenis “met de donkere en de lichte kanten” te herinneren en een “niet verontschuldigend standpunt voor onze cultuur” in te nemen.

De geschiedenis waar hij naar verwees is de geschiedenis van het Heilige Romeinse Rijk! Eén van de titels van Guttenberg betekent zelfs “baron van het Heilige Romeinse Rijk.”

U moet de geschiedenis van dit rijk begrijpen. Het heeft de levens van miljoenen mensen gekost!

Maar let op de laatste zin in vers 12 van Habakuk 1: “O Rots! om te straffen, hebt Gij hem gegrondvest.” God corrigeert vooral de volken van Amerika en Groot-Brittannië met dit rijk, vanwege hun zonden tegen Hem (voor meer detail en bewijs van deze uitspraak kunt u ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën aanvragen).

'Zonder hand verbroken'

“Want het gezicht zal nog tot een bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen…[de King James Versie zegt “op het einde zal het spreken”]” (Habakuk 2:3). Op het einde zal dit gezicht spreken! God zal het beschikbaar maken aan miljoenen mensen! Een liefdevolle God waarschuwt altijd eerst en probeert ons te helpen begrijpen, zodat we dit soort vreselijk lijden niet hoeven mee te maken. Dit is vooral waar m.b.t. het lijden dat plaats zal vinden in de tijd vlak voor ons – het ergste in de menselijke geschiedenis – onmiddellijk voorafgaand aan de Wederkomst van Christus!

Zelfs voor de mensen die zich in deze tijd niet bekeren is er nog zeer veel hoop. Dat is omdat deze verschrikkelijke gebeurtenissen allemaal leiden naar het beste nieuws dat de wereld ooit kan horen.

U ziet dit in de manier waarop de profetie van Daniël over deze sterke man eindigt: “Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden” (Daniël 8:25, HSV). Deze leider is zo arrogant en eigenzinnig dat hij tegen Jezus Christus zal opstaan! Hij en veel andere leiders in deze wereld zullen zich niet aan God onderwerpen wanneer Hij komt: Ze denken dat ze God, die met macht en glorie uit de hemelen neerkomt, kunnen verslaan! Blind van haat, zullen ze al hun geavanceerde technologie en moderne wapens inzetten om tegen Hem te vechten.

Ze zullen volkomen falen. De Europese sterke man en zijn imperium zullen “zonder hand verbroken” worden – voor eeuwig verbroken, niet door menselijke handen of fysieke legers, maar door de kracht van God!

Het boek Openbaringen beschrijft hetzelfde einde voor de beestmacht: “Dezen [sprekend over de 10 Europese “koningen” of “koninkrijken”] hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen, want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen …” (Openbaringen 17:13-14). Christus zal ervoor zorgen dat het Heilige Romeinse Rijk nooit meer opstaat. Hij zal dit kwade rijk vernietigen en alle andere rijken die tegen Hem vechten! (zie ook Openbaringen 19:11-21).

Jezus Christus staat op het punt voor eeuwig te regeren en vrede, vreugde en geluk te brengen aan de mensheid! Wees zeer waakzaam: De op handen zijnde komst van deze geprofeteerde Europese sterke man sluit direct aan op deze inspirerende, snel naderende realiteit!

Nl Lead