Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

49954633618 9a73691640 b

Lockdown protest (2) by 7C0 is licensed under CC BY 2.0

Europa wordt klaargestoomd voor tirannie

Oostenrijk heeft vrijdag als eerste land in de westerse wereld verplichte vaccinaties aangekondigd. Opnieuw speelt de geboorteplaats van Adolf Hitler een hoofdrol in de Europese tirannie.

Wie de prik weigert, riskeert een boete of gevangenisstraf. Geen van beide sancties is precies bekendgemaakt, maar op basis van eerder vrijgegeven stukken van het wetsvoorstel wordt verwacht dat het een boete van 3.600 euro of 4 weken gevangenisstraf zal zijn.

De Europese leiders gebruiken COVID als excuus om het hele continent in een autoritaire richting te sturen. En het is niet alleen de schokkende aankondiging van Oostenrijk. De afgelopen dagen kondigden Tsjechië en Slovenië lockdowns voor de ongevaccineerden aan – geen prik, geen vrijheid. Ook Duitsland kondigde aan dezelfde kant op te gaan. Josue Michels gaat in een nieuw artikel op onze Engelse website hier verder op in.

Ik wil u herinneren aan een aantal opmerkingen die de hoofdredacteur van Trompet, Gerald Flurry, in de zomer van 2020 maakte over het effect dat COVID op Europa zou hebben: "Een van de belangrijkste effecten van de wereldwijde paniek over COVID-19 wordt vrijwel over het hoofd gezien. De reactie van Europa op de pandemie versnelt de vervulling van een van de meest cruciale eindtijdprofetieën van uw Bijbel! Het coronavirus versnelt de komst van het geprofeteerde Heilige Romeinse Rijk."

"De Bijbel zegt dat er in deze eindtijd 10 koningen zullen opstaan in Europa, geleid door één overkoepelende sterke man," schreef hij. "Deze koningen zullen het Heilige Romeinse Rijk vormen. De coronavirus-pandemie helpt bij de opkomst van deze 10 koningen! We moeten nadenken over deze geprofeteerde koningen die nu in opkomst zijn. Als gevolg van de recente crisis hebben verschillende Europese leiders dictatoriale maatregelen genomen."

Hij waarschuwde dat de COVID-crisis zou worden gebruikt als een kans om Europa opnieuw vorm te geven. Hij waarschuwde dat de burgerlijke vrijheden zouden worden aangetast. "Gezien de lange, pijnlijke geschiedenis van Europa van sterke leiders die de vrijheden beperken om hun ambities te verwezenlijken, is het buitengewoon gevaarlijk!" schreef hij. "De Europese leiders gedragen zich steeds meer als dictatoren en vergaren steeds meer dictatoriale macht. De Europeanen worden geconditioneerd om meer tiranniek leiderschap te accepteren.”

We zien die voorspelling nu voor onze ogen uitkomen.

Deskundige organisaties geven al dezelfde waarschuwingen. Het International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) waarschuwde dat regeringen over de hele wereld – en vooral in Europa – COVID gebruiken om autoritairder te worden. "Een aantal landen heeft de pandemie, en in het bijzonder de dreiging van desinformatie in verband met de pandemie, gebruikt om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen en tot een strafbaar feit te maken," aldus IDEA-secretaris-generaal Kevin Casas-Zamora.

Wij waarschuwen al 70 jaar lang voor deze gevaarlijke nieuwe richting. Europa verandert, en verandert snel. Nu is de tijd om te begrijpen waar deze veranderingen toe leiden. De Bijbel voorspelt ze tot in detail. En er staat dat ze voor iedereen op aarde gevolgen zullen hebben!

Er zit een krachtige waarschuwing in wat er in Europa gebeurt. Maar als je het totale Bijbelse plaatje begrijpt, zie je ook dat het deel uitmaakt van een prachtig plan. Lees dhr. Flurry's artikel Het coronavirus en het Heilige Romeinse Rijk. Het beschrijft niet alleen nauwkeurig hoe Europa zou reageren op COVID, maar geeft ook een overzicht van alle Bijbelse profetieën die erbij betrokken zijn.

Tb Ad Nl