Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Een dag vol hoop

ISTOCK-1192879404

Een dag vol hoop

De afgelopen weken was er een overvloed aan slecht nieuws. We moeten gaan inzien dat al dit nieuws wijst naar een ONGELOOFLIJKE HOOP.

Dinsdag was de eerste dag van de zevende maand op de heilige kalender. Deze wordt geheiligd als “een rustdag, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst” (Leviticus 23:24).

Deze heilige dag, die God meer dan 3.000 jaar geleden aan Zijn volk gaf, was in feite een profetie. De trompetten die op die dag geblazen werden verwijzen naar de bazuinen in het boek Openbaring, die de laatste climaxgebeurtenissen in het tijdperk van de mens aankondigen! (Lees Openbaring 8.)

Er zijn niet veel mensen die de heilige dagen die God in Leviticus 23 gebiedt nog vieren. Zij geloven dat ze niet langer relevant zijn. Maar de waarheid is dat deze heilige dagen nooit meer relevant geweest zijn dan nu.

Gebeurtenissen in de wereld van vandaag laten zien dat we zeer dicht bij de tijd komen waarin de gebeurtenissen vervuld worden, die door het Trompettenfeest dat wij dinsdag vierden worden uitgebeeld!

Het Trompettenfeest verwijst naar onvoorstelbare rampspoed. Maar de belangrijkste gebeurtenis waar het naar verwijst, vindt plaats bij de “laatste bazuin” – het signaal voor de meest belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis: De Wederkomst van Jezus Christus ! (Openbaring 11:15; 1 Corinthiërs 15:52; Mattheüs 24:30-31).

Er zijn veel mensen die graag Bijbelprofetie bespreken. Maar er ontbreekt een dimensie in die publieke discussies. Er is een nijpend gebrek in begrip.

De onderliggende strekking van alle Bijbelprofetie is positief: Het gaat over de Wederkomst van Christus !

Het is waar dat er een aantal erg donkere profetieën zijn die aan de terugkomst van Christus voorafgaan. Maar zelfs die profetieën bevatten Gods hoop en liefde, hoewel mensen weigeren dit te begrijpen.

Toen God de eerste mens schiep, zei Hij: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…” (Genesis 1:26). Op dit moment zijn wij naar Gods “gelijkenis” – we zien eruit zoals God eruitziet. We zijn nog niet naar Gods “beeld” – of karakter. De duistere profetieën zijn door God ontworpen om ons te leren dat we Gods karakter nodig hebben. De mens is gevaarlijk incompleet. Om dat te begrijpen, hoeven we alleen maar te observeren wat er in de wereld gebeurt.

God probeerde Adam en Eva van de boom des levens te laten eten – van Gods weg van geven of liefde. Zij weigerden en aten van de boom van kennis van goed en kwaad – de weg van nemen (Genesis 3). De mens wilde zijn eigen onderwijs, regering en religie – een mix van goed en kwaad. De mens weigert – net als Adam en Eva – om Gods leiding op deze gebieden te accepteren. Die rebellie heeft het kwaad veroorzaakt in deze slechte wereld waarin we leven. Dat is waarom de mens zoveel donkere profetieën te wachten staat.

God leidde het volk Israël – het enige volk op aarde dat ooit door God geleid werd. Maar Israël rebelleerde ook. Israël ging in ballingschap en raakte verloren vanwege de zonden van het volk.

Toen Jezus Christus naar de aarde kwam, heeft de mens Hem – de Zoon van God – vermoord. Het offer van Christus was de grootste daad van liefde die ooit op deze planeet heeft plaatsgevonden! Hij vervulde een duistere profetie vanwege onze kwaadaardigheid! De Joodse staat werd later vernietigd door de Romeinen precies zoals Christus had geprofeteerd en geprobeerd te voorkomen.

We zijn allemaal schuldig aan het doden van Christus. Hij moest sterven om voor die zonden te betalen. Als Christus vandaag naar een willekeurige stad of staat zou komen, zou Hij weer opnieuw genadeloos afgewezen worden – ongeacht wat religieuze mensen ook denken. Dat is wat Bijbelse profetieën onthullen.

Er is iets vreselijk mis met de mens. Maar de mensheid weigert het te begrijpen.

God stuurde een eindtijdtype van Elijah, Herbert W. Armstong, om alle dingen te herstellen (Mattheüs 17:10-11). Hij verkondigde 50 jaar lang “alle dingen” aan deze wereld. Maar de meeste mensen verwierpen deze boodschap. Vandaag verkondigen wij dezelfde boodschap. Over het algemeen wordt het zowel door mannen als vrouwen verworpen.

Zelfs Gods eigen Kerk heeft veel van die boodschap verworpen (Openbaring 3:14-20). Dat feit alleen al zou ons moeten leren hoe erg de kwaadaardigheid in de menselijke natuur is.

Michio Kaku schreef een boek met de titel Visions: How Science Will Revolutionize the 21st Century (Visies: Hoe de wetenschap de 21e eeuw zal revolutioneren). Het is verbijsterend zijn visie te overwegen. Hij gelooft dat we op het punt staan over te gaan van een tijdperk van ontdekking naar een tijdperk van beheersing – van “passieve waarnemers van de natuur naar actieve choreografen van de natuur.” Hij gelooft dat we op het punt staan onze beschaving te hervormen.

Hij zegt dat we op een dag interplanetaire reizen zullen maken. Dat zal inderdaad gebeuren, maar op een manier zoals hij dat denkt! Wanneer dat gebeurt, zal de mens niet langer van vlees en bloed zijn.

De mens is geschapen met het potentieel om het universum te regeren. Er moet dus interplanetaire gereisd worden!

Deze auteur besprak het beheersen van de natuur. Maar tenzij de mens eerst zichzelf kan beheersen, is er geen toekomst voor ons!

Gods grootste uitdaging voor de mens is dat hij zichzelf leert beheersen! De mens heeft die uitdaging nog niet geaccepteerd. Zolang hij dat niet doet zullen er duistere profetieën blijven komen!

Edward R. Murrow was waarschijnlijk een van de beste nieuwsjournalisten ooit in Amerika. Hij probeerde de pers ertoe te brengen serieuzere onderwerpen te behandelen en van het nieuws geen enorme woestenij te maken. Hij geloofde dat het essentieel was voor de toekomst van Groot-Brittannië en Amerika. Maar uiteindelijk gaf hij toe dat de pers niet haar hem of naar wie dan ook wilde luisteren!

Dat is het probleem van de hele mensheid en die houding is de reden dat we deze donkere profetieën tegemoet zien. We brengen ze over onszelf en geven vervolgens vaak God de schuld!

De mensen houden ervan Bijbelse profetieën te bespreken, maar ze wijzen Gods zienswijze op Zijn eigen profetieën af! Dat is de ontbrekende dimensie in Bijbelprofetie.

Al de duistere profetieën zouden onmiddellijk veranderd worden als we acht zouden slaan op Gods boodschap. God staat het kwaad toe, totdat we ons bekeren. Dan kan de mens zijn potentieel voor eeuwig in de God-familie vervullen!

De apostel Lucas beschreef de profetie van Christus over een angstaanjagende tijd die vlak voor ons ligt, wanneer “het hart van de mensen zal bezwijken van vrees … want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.” Maar let op het volgende vers. “En dan zullen zij de Zoon des mensen [Jezus Christus] zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid ” (Lucas 21:26-27).

Dat is de geweldige hoop die door deze dag, het Trompettenfeest, afgebeeld wordt! Dit geeft ongekende bemoediging, zelfs in zulke donkere tijden. Dat is waarom Christus in vers 28 gebood: “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Wat een hoopvolle toekomst staat ons te wachten!

Als u meer wilt weten over het Trompettenfeest en de andere feestdagen die God heeft ingesteld, lees dan het boekje Heidense feestdagen of Gods heilige dagen.

Mds Ad Nl