Informatie
Heidense feestdagen of Gods heilige dagen?
Maakt het enig verschil welke dagen wij in acht nemen-en of wij ze in acht nemen? Stelt de Bijbel vast of wij voor God bepaalde dagen moeten heiligen? Werden deze dagen aan het Israël van de Oudheid gegeven? Zijn ze tegenwoordig alleen bindend voor het Joodse volk, en wordt christenen geboden feesten zoals Kerstmis te vieren?