Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Mr%20trump

TAYFUN COSKUN/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Donald Trump gaat deze verkiezingen winnen

De media hebben Joe Biden al gekroond. Ze zullen worden geschokt en beschaamd.

Op de avond van 6 november hield Joe Biden een grote parade en een overwinningstoespraak. Op 7 november besloot de Amerikaanse nieuwsmedia hem uit te roepen tot winnaar van de verkiezingen en de verkozen president van de Verenigde Staten.

Het lijkt er sterk op dat deze man de volgende president van Amerika wordt. Maar ik geloof dat absoluut niet. Ongeacht hoe het er nu ook uitziet, ik ben ervan overtuigd dat Donald Trump president zal blijven.

Radicaal links in Amerika heeft de afgelopen vier jaar alles in het werk gesteld om Donald Trump in diskrediet te brengen en te vernietigen. Zij hebben gespioneerd. Zij hebben gelogen. Zij hebben bedrogen. Zij hebben ontelbare wetten gebroken. Zij hebben verraad gepleegd in een poging een rechtmatig verkozen regering af te zetten! En op een of andere manier heeft president Trump al deze stormen doorstaan.

Wat links nu doet – alle theater dat erop gericht is mensen te intimideren zodat ze Joe Biden als president accepteren – is meer van hetzelfde. Het zou geen verrassing moeten zijn.

Maar de verkiezing is nog niet beslist. En ik ben er zeker van dat een aantal van de grootste fraudezaken ooit op het punt staan aan het licht te komen!

Waarom? Omdat een Biden-presidentschap niet overeen komt met Bijbelse profetie.

Onvervulde profetieën

De Trompet heeft Bijbelse profetieën uitgelegd die van toepassing zijn op Donald Trump en op Amerika – specifieke eindtijdprofetieën die vervuld moeten en zullen worden.

We hebben laten zien dat president Trump hier is om de destructieve geest te stoppen die eraan werkt om Amerika te vernietigen. Zoals ik uitleg in mijn artikel “Amerika gered van radicaal links – tijdelijk” vervult dit een profetie in het Bijbelboek Koningen over een eindtijd “Jerobeam” die God zou gebruiken om de natie tijdelijk te redden.


Kijk voor dagelijkse updates over dit onderwerp onze
Trumpet Daily Radio Show live op YouTube om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Die periode in het oude Israël was een voorloper van wat er op dit moment in Amerika gebeurt. Een vijand viel aan en in 2 Koningen 13:5 staat “de Heere gaf Israël een verlosser.” “Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondene en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat Hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas” (2 Koningen 14:26-27). Het boek Koningen is een van de vroege profeten en het grootste deel van zijn profetie is voor deze eindtijd.

Er zijn momenteel krachten die Amerika aanvallen die vreselijk destructief zijn – en de ergste ervan bevinden zich binnenin de natie zelf. Maar als we kijken naar deze moderne Jerobeam, dan kunnen we zeggen dat God Israël een “verlosser” gaf – in ieder geval in die mate dat Hij niet toestond dat deze vijanden de natie ten val brachten. Hij heeft deze beweging geblokkeerd om “de naam van Israël [waaronder Amerika] van onder de hemel” uit te kunnen wissen.

En is die taak afgerond? Nee, dat is hij niet. Dus ik geloof helemaal niet dat hij van het toneel zal verdwijnen!

De Trompet heeft ook gewezen op een profetie in Amos 7 die ons veel vertelt over deze eindtijd-Jerobeam. Niets van die profetie werd reeds vervuld – maar we kunnen er zeker van zijn dat dit wel zal gebeuren en president Trump moet wel aan de macht zijn zodat dit kan plaatvinden. God zal elke profetie in Zijn Bijbel vervullen!

Ik geloof nog steeds dat deze profetieën 100 procent accuraat zijn. Dit betekent dat dit land op het punt staat een grote schok mee te maken. Ik geloof dat er zoveel fraude aan het licht gebracht gaat worden, zoals u zich nooit had kunnen voorstellen! In zekere zin zou u kunnen zeggen dat links aan het vechten is tegen God en Gods profetie! Wie denkt u dat die strijd zal winnen?

De profetie laat in feite zien dat er in de komende jaren met zekerheid een groot aantal wereldschokkende gebeurtenissen zullen plaatsvinden. We gaan dingen zien die ons verbazen zullen, misschien zelfs wel wekelijks!

Ik weet niet precies hoe dit zich zal ontvouwen, maar ik geloof dat God dit op deze manier laat gebeuren om ervoor te zorgen dat het kwaad en de corruptie in Amerika aan het licht komen!

De bron van de aanval

Wat radicaal links aan het doen is, heeft een onderliggende geestelijke dimensie die we moeten begrijpen.

Openbaring 12:7-9 spreekt over een oorlog in de hemel waarbij Satan en zijn demonen op aarde werden neergeworpen. Dit gebeurde in de eindtijd. Nu zijn ze allemaal beperkt tot de aarde en u kunt het bewijs zien dat Satans invloed steeds groter wordt. Hier wordt de duivel “de grote draak … die de hele wereld misleidt” genoemd. Satans misleidingen zijn ongelofelijk effectief!

Vers 10 noemt Satan “de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God.” Satan blijft constant kwellen met zijn haat. Vers 12 laat zien dat de duivel woedend is, omdat hij weet dat zijn tijd maar kort is. Zoals hij het bekijkt heeft hij niets te verliezen.

Satans doel is om de naam van Israël “van onder de hemel”– van over de hele aarde – uit te wissen! Dat is zijn passie! En Amerika is de supermacht tussen deze eindtijd-naties van Israël. (Lees De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën als bewijs hiervoor.) Dus hij heeft een speciale haat voor Amerika en werkt er hard aan om het volledig te vernietigen.

De duivel is degene achter alles wat er nu gebeurt. Hij inspireert radicaal links. Deze verkiezingsfraude laat zien hoe vastbesloten en vol haat hij is. Alleen God kan hem stoppen, en deze wereld heeft dat nog niet geleerd.

Verkiezingsfraude

De reguliere media houden vol dat er “geen bewijs” is dat de Democraten de verkiezingen probeerden te stelen. Dat is overduidelijk onjuist: er is heel veel bewijs. Maar het is ook nog eens absurd, als u bedenkt wat links de afgelopen jaren allemaal heeft gedaan! Men moet wel heel naïef zijn om niet te denken dat ze met deze verkiezingen grote fraude plegen.

Kijk maar naar de manier waarop het zich afspeelde: In verschillende staten waar president Trump op de verkiezingsavond won, stopten ze gewoon zo’n vier à vijf uur met stemmen tellen. Ze waren allemaal gesynchroniseerd. Ik geloof dat de Democraten inzagen dat ze niet genoeg stemmen zouden krijgen – dus moesten ze een manier vinden om deze wel te krijgen.

Toen vervolgens de poststemmen geteld werden, veranderde alles. In diezelfde staten sloeg de telling uiteindelijk om in het voordeel van voormalig vicepresident Biden. Is dat niet wonderbaarlijk?

Poststemmen openen de deur naar vreselijke fraude. Wist u dat van de 27 landen in de Europese Unie, 17 het post-stemmen verboden hebben, uitgezonderd in zeer zeldzame gevallen? Toch hebben de Democraten de coronaviruspandemie gebruikt als voorwendsel om zoveel mogelijk stemmen per post aan te moedigen – en zelfs om deadlines uit te stellen tot na de verkiezingsdag. Ik geloof echt dat zij dit gedaan hebben om de verkiezingen te kunnen stelen – en ik zeg dit zonder me te verontschuldigen! Ze hebben een lange geschiedenis van het gebruik van kiezersfraude om de verkiezingen te beïnvloeden.

In juni spande de Democratische Partij van Pennsylvania een rechtszaak aan waarin het eiste dat de staat Pennsylvania de poststemmen meetelt die tot drie dagen na de verkiezingsdag zijn ontvangen. De wet van Pennsylvania vereist dat poststembiljetten om 20.00 uur op de verkiezingsdag binnen zijn, maar de Democraten wilden de rechtbanken gebruiken om de staatswet te herschrijven. Deze eis was een duidelijke daad van gerechtelijk activisme, maar de meerderheid van de rechters aan het hooggerechtshof in Pennsylvania zijn gekozen Democraten. Dus op 17 september oordeelde het hof in Pennsylvania met 4-3 om de verkiezingsstatuten van Pennsylvania te herschrijven en geposte stembiljetten toe te staan die tot 6 november ontvangen werden.

Republikeinse ambtenaren dienden een verzoekschrift in bij het Amerikaanse hooggerechtshof in om de beslissing van het gerechtshof in Pennsylvania als gerechtelijke overschrijding te veroordelen. Maar opperrechter John Roberts koos de kant van radicaal links en oordeelde dat het Amerikaanse hooggerechtshof er niet bij betrokken mocht raken. Dat zorgde voor een gelijke stand van 4-4 over het al dan niet behandelen van de zaak, wat inhield dat de uitspraak van het lagere gerechtshof bleef staan.

Wat een vreselijke vergissing! Het toont schokkende naïviteit en misleiding. Bedenk alleen maar wat deze mensen in het verleden gedaan hebben. Het Steele-dossier bevatte niets dan leugens verzonnen door radicaal links. Drie jaar lang gebruikten zij het als “bewijs” dat Donald Trump een Russische agent was – en ze wisten vanaf het begin af aan dat het niets dan leugens waren! Dus denkt u dat ze geen stemmen zouden kunnen stelen? Ik zou geschokt zijn als ze dat niet deden! Dat rapport bleek verraderlijk te zijn. Nu zijn ze overgestapt naar iets dat misschien nog veel verraderlijker is! Toch heeft het hooggerechtshof de weg hiernaar geopend.

De doelen van links

Velen die links denken willen een burgeroorlog. Sommigen hebben al een oorlog verklaard! Zij willen de natie echt zover brengen dat zij hun tegenstanders kunnen aanvallen en vernietigen. En zij halen alles uit de kast om het te bereiken!

Denk aan 30 januari 2017 – slechts 11 dagen in de ambtstermijn van president Trump – toen Mark Zaid, de advocaat van de Oekraïense klokkenluider dit tweette: “#coup is begonnen. Eerste van vele stappen. #rebellie #impeachment zal uiteindelijk volgen. #advocaten.” Later die dag tweette hij: “#coup is begonnen. Waar er één valt, nemen er twee zijn plaats in. #rebellie #impeachment.” Dit was een van de hooggeplaatste advocaten van links die openlijk sprak over een coup – een poging om de regering omver te werpen!

We hoeven niet te speculeren over de doelen van links. Ze zijn er heel uitgesproken over als u oplet!

Amerika is veranderd, zoals we dat nooit eerder gezien hebben – in slechts maanden of zelfs weken – in een totaal ander land! Het is niet hetzelfde land dat het een paar jaar geleden was – of zelfs aan het begin van dit jaar! En als men de verkeerde leider aan het roer zou laten, dan zal het snel veel erger worden vanwege de krachten die achter hem staan en die dit land willen regeren – die het op hun eigen manier willen regeren! Zij willen geen vrijheid. Zij willen u vertellen wat te doen, en dan moet u het doen, of anders…!

Links wil geen oppositie. Zij willen tirannie! Dat komt omdat ze Satan de duivel volgen, die hen in zijn wurggreep heeft!

Machtige technologiebedrijven en ondernemingen zijn bereid miljarden dollars uit te geven om te krijgen wat ze willen. De wil van het volk interesseert ze niet. Een miljardair heeft in Florida 100 miljoen dollar uitgegeven om Donald Trump te kunnen verslaan. 100 miljoen dollar! Ze hebben in totaal 7 miljard dollar aan deze campagne uitgegeven – vergeleken met de 4 miljard van de Republikeinen, en dat is al heel veel geld! De media, de hightechindustrie, de onderwijzers, Hollywood – al deze mensen hebben heel veel geld – en zij spannen allemaal samen! En als zij kunnen winnen door geld en bedriegen of op een andere manier, dan zullen zij dat doen!

Ten slotte lijkt geen van hen ooit gestraft te worden voor hun overtredingen. Werd er na de vreselijke Mueller-beproeving ook maar iemand naar de gevangenis gestuurd? Ik heb het niet gezien – en toch hebben zij verraad gepleegd! Er lopen misschien onderzoeken, maar die slepen zich voort en na een tijdje vergeten de mensen het. Dus mensen kunnen ongestraft verraad plegen! Als je ze herhaaldelijk laat gaan, denken ze na een tijdje dat ze van alles ongestraft kunnen doen! En ze hebben ook nog zo ongeveer gelijk!

Maar misschien heeft God iets in petto voor hen waar ze geen idee van hebben.

Het verbaast me hoe weinig Republikeinen president Trump steunen. Degenen die dat niet doen zijn echt niet goed op de hoogte van wat er in deze natie gebeurt!

Donald Trump heeft absoluut zijn problemen en God ziet die ook – maar Hij koos hem als een – tijdelijke – verlosser voor dit land! Mensen begrijpen dat niet en zien niet wat er werkelijk plaatsvindt!

Ik verbaas me er ook over dat zoveel mensen stemden voor het radicale platform dat de Democratische Partij heeft omarmd. Zij willen illegale immigratie bevorderen, en hen zelfs gratis gezondheidszorg, welzijn en onderwijs aanbieden. Zij willen de economie plunderen om “klimaatverandering” te bestrijden. Ze accepteren radicale racistische idealen en extreme seksuele praktijken. Ze juichen wetteloosheid en een geest van opstand toe. Er is niet veel voor nodig om te begrijpen dat in een democratie waar zoveel mensen onwetend zijn, het voorbij is. De natie is vrijwel verloren.

Hooggerechtshof

Te midden van deze gebeurtenissen gebeurde er iets vreemds. Een van de rechters uit het hooggerechtshof is gestorven en een ander nam heel snel haar plaats in. Amy Coney Barret verscheen precies op het juiste moment op het toneel om voor de verkiezingen bevestigd te worden. Ze is een constitutioneel originalist en zeer conservatief.

Terugkomend op de situatie in Pennsylvania: Alhoewel het hooggerechtshof besloot de zaak niet te behandelen, heeft rechter Samuel Alito de ambtenaren in Pennsylvania opdracht gegeven om poststemmen die na 20.00 uur op 3 november binnenkwamen apart te houden, voor het geval het Amerikaanse hooggerechtshof zou besluiten de zaak na de verkiezingen te behandelen. En op 4 november diende de Trump-campagne een motie in voor het hooggerechtshof om in deze zaak in te grijpen, en wacht hierin op een antwoord.

Ik weet het niet, maar ik zou zo denken dat het hooggerechtshof uiteindelijk over deze verkiezingen zal moeten beslissen – of het nu gaat om Pennsylvania of andere zaken. Het feit dat rechter Barrett hierbij is wanneer dat gebeurt, vergroot de kans dat de wet gehandhaafd wordt! En dat zal een groot verschil maken voor de president. Een specifieke profetie die hierop wijst, kunt u lezen in mijn artikel “Kan president Trump controle krijgen over zijn eigen verdeelde regering?” Ik zou denken dat dit de manier is waarop God dit gaat oplossen, maar Hij kan ook andere ideeën hebben.

Er zal iets moeten gebeuren, en als God deze profetie wil vervullen zal het een wonder moeten zijn. Maar Hij is een God van wonderen! En Hij is degene die uiteindelijk leiders in hun machtspositie plaatst (Daniël 4:17, 25; Psalmen 75:6-7; Romeinen 13:1).

We moeten ons allemaal realiseren dat er geen enkele politicus is die Amerika kan redden. De Republikeinen kunnen deze natie niet redden. President Trump kan dit niet. Alleen God kan dat! We moeten Hem aan het werk zien achter alles wat hier gebeurt. Hij zal deze gebeurtenissen gebruiken om het kwaad en de corruptie in Amerika aan het licht te brengen. En Hij zal ervoor zorgen dat elk van Zijn profetieën worden vervuld. Wacht gewoon maar af!

Deze gebeurtenissen zullen een schok teweeg brengen in een natie die de bladzijde van de huidige president al heeft omgeslagen. Maar het zou u niet moeten choqueren. Kijk naar wat er gebeurt, en wanneer dit alles plaatsvindt kunt u de sturende hand van God hierin herkennen!

Usbip Nl