Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Lady%20liberty

Gary Dorning/De Trompet, istock.com/Eugene Sergeev

Amerika gered van radicaal links – tijdelijk

De mensen beseffen niet hoezeer het land de instorting nabij is.

De Amerikaanse regering werd nog nooit zo overspoeld door schandalen als nu. Nieuwe verhalen over aantijgingen, beschuldigingen en onderzoeken bereiken ons zodanig frequent dat vele Amerikanen zich ervan distantiëren.

Maar het drama dat zich tegenwoordig in Washington afspeelt is niet iets dat we mogen negeren.

We zijn getuige van een regering – en een land – op de rand van de instorting! In feite laat al dit schokkende gedrag van overheidsfunctionarissen en de nationale pers zien dat het land slechts ternauwernood de vernietiging van de fundamenten van de constitutionele republiek heeft afgewend! En het zal slechts een tijdelijke verlossing blijken te zijn.

Verraad

Op 21 oktober 2016 overhandigden de FBI en het Ministerie van Justitie een verachtelijk, bedrieglijk dossier aan de het FISA gerechtshof [bevoegd voor toezicht op buitenlandse inlichtingen]. Het 35 pagina’s tellende rapport was samengesteld door de voormalige geheim agent van de MI-6 [Britse inlichtingendienst], Christopher Steele, en werd betaald door het campagneteam van Hillary Clinton. Het moest gebruikt worden als oppositie-onderzoek, om haar politieke opponent te besmeuren en te belasteren. Het dossier beschuldigde Donald Trump van, onder andere, escapades met Russische prostituees. Geen greintje van het dossier was geverifieerd, maar toch gebruikten Amerikaanse wethandhavingsinstanties het om Carter Page, een medewerker van de Trump campagne, te bespioneren. Dit opende de deur om iedereen in Trumps omgeving te bespioneren.

Op 5 januari 2017 belegden uittredend president Barack Obama en zijn team een cruciaal overleg met topfunctionarissen van de staatsveiligheid, waaronder toenmalig FBI directeur James Comey, NSA directeur Michael Rogers, CIA directeur John Brennan, en directeur van de National Intelligence James Clapper. “De aanwezigen op het overleg moesten zien uit te dokteren hoe het onderzoek [naar Carter Page en de Trump campagne] verder kon worden gezet ondanks het feit dat centrale voorwerp van onderzoek, Trump, beëdigd ging worden als president,” schreef Andrew McCarthy voor de National Review op 15 februari.

I Stock 522305524 Card
De gekozen president Donald Trump ontmoet President Barack Obama in het Oval Office in november 2016. (Win McNamee/Getty Images)

Stel je voor! Deze functionarissen, geleid door Obama, probeerden uit te dokteren hoe een onderzoek voort te zetten naar de volgende president, die hun eigen baas zou worden! En het was gebaseerd op een leugenachtige premisse – die eigenlijk politieke propaganda was!

McCarthy ging verder: “Obama had ongelooflijk genoeg beweerd dat hij nooit tussenkwam in gerechtsonderzoeken van het Ministerie van Justitie en van de FBI. Hij was heel stellig in een interview in april 2016 met Chris Wallace van Fox: “Ik spreek niet met de procureur-generaal over lopende onderzoeken. Ik spreek niet met FBI directeuren over lopende onderzoeken. Wij hebben een strikte lijn en hebben die altijd in acht genomen.”

Dat was een flagrante leugen! President Obama was diep betrokken bij de onderzoeken. Hij had vóór de verkiezingen van 2016 op de nationale tv gelobbyd om Hillary Clinton niet te laten aanklagen of mogelijks zelfs naar de gevangenis te sturen. Dat was een signaal naar zijn trawanten van de wethandhaving om haar met rust te laten. Later wijzigden procureur-generaal Loretta Lynch en Comey [FBI] zelfs de woorden in een document, om het “onderzoek” naar haar criminele activiteiten gewoon een “kwestie” te noemen, geheid op verzoek van de president.

Dit artikel ging verder: “Obama functionarissen beweerden zich te houden aan een boek dat consultaties tussen politici en speurders verbood. Maar hier waren ze juist aan het “consulteren” – tijdens deze vergadering op 5 januari. En waar gingen die consultaties over? Over hoe het onderzoek naar Donald Trump aan de gang te houden zelfs nadat hij president zou zijn geworden!

Dhr. Trump zou de volgende dag, op 6 januari, ingelicht worden over het Steele dossier. Zoals McCarthy schreef, staat het haast vast dat Comey slechts een flinter van dat rapport aan de gekozen president doorgaf – de gênante seksuele aantijgingen – zodat dhr. Trump zou toestaan dat het onderzoek verderging en zijn naam gezuiverd zou worden. Comey moet het gedeelte over de heimelijke contacten tussen de Trump campagne en de Russen eruit gelaten hebben, want het is onmogelijk dat dhr. Trump een onderzoek zou goedgekeurd hebben waarin hij als criminele verdachte werd beschouwd! “Het primaire doel van contraspionage is om de president geïnformeerd te houden; maar toen het de aankomende president betrof, behandelden leidende rechtsfuntionarissen het Rusland-onderzoek als een criminele kwestie waarin Trump een verdachte was,” schreef McCarthy (zijn nadruk).

Het drama dat zich in Washington ontvouwt mag u echt niet negeren. Wij zijn getuige van een regering – en een natie – op de rand van de instorting.

“Aangezien Trump de macht zou hebben gehad om het onderzoek stop te zetten, was het zaak te vermijden dat hij zich bedreigd zou voelen. Dus bestond de strategie erin om informatie achter te houden die de centrale rol van Trump illustreerde, en hem ervan te verzekeren dat hij geen verdachte was, en hem voorzichtig te wijzen op de noodzaak om de onafhankelijkheid van de wetshandhaving te respecteren (op straffe van beschuldiging van obstructie).”

Onder vier ogen zei Comey tegen dhr. Trump dat hij niet het voorwerp van het onderzoek was. Dhr. Trump wilde dat Comey dat ook publiekelijk zou verklaren, maar dat wilde hij niet – omdat het een leugen was! En dus zette dhr. Trump hem op straat.

Het is een presidentieel recht om een volledige briefing over alle lopende onderzoeken te krijgen! Als corrupte onderzoekers vitale informatie voor de president verborgen kunnen houden, en hem zelfs kunnen bespioneren, wat kunnen ze u dan allemaal aandoen?

Merriam-Webster Dictionary definieert verraad als “het vergrijp van het proberen om door openlijke daden de regering van de staat omver te werpen …” U hoeft niet veel over regeren te weten om te weten dat proberen een wettelijk verkozen president uit zijn ambt te zetten middels ongeverifieerde propaganda verraad van het hoogste niveau is! Corrupte wethandhavingsfunctionarissen, geleid door Barack Obama en met de hulp van Hillary Clinton, zweerden samen om de regering van de Verenigde Staten omver te werpen! Als dat geen verraad is, wat dan wel?

Pure wetsovertreding

Het gehele Trump-Rusland onderzoek is gebaseerd op een verzinsel. Het team van Robert Mueller is nu al een jaar bezig met het zoeken naar bewijzen van samenspanning en heeft niets gevonden.

Maar wat wel aan het licht is gebracht is een enorme hoeveelheid wetsovertreding door bureaucraten in de inlichtingendiensten en de ordehandhaving! De vorige president heeft de Amerikaanse ordediensten gevuld met verraderlijke agenten. Hij gaf leiding aan wat bekend staat als de “diepe staat”. Er was iets duivels aan de gang totdat dhr. Trump verkozen werd – en het is nog steeds aan de gang achter de schermen gedurende zijn presidentschap.

We krijgen een klare blik op wat radicaal links bereid is te doen om de macht te grijpen en aan de macht te blijven.

En de media hebben het hele proces geholpen en gestimuleerd! Hoe meer verhalen naar buiten komen, hoe duidelijker deze lelijke werkelijkheid wordt.

Dit is corruptie op een diep niveau – zo diep dat de meeste mensen het gewoon niet geloven!

Voor de verkiezingen ging zowat iedereen ervan uit dat Hillary Clinton de volgende president zou zijn. Als zij had gewonnen, dan was niets van deze corruptie aan het licht gekomen!

We krijgen een heldere blik op wat radicaal links bereid is te doen om de macht te grijpen en aan de macht te blijven. Zij hebben geen enkel respect voor de rechtsstaat! Zij geloven dat zij boven de wet staan. Het is geen overdrijving te beweren dat zo’n minachting voor de grondbeginselen van deze natie een bedreiging voor de republiek vormt!

Linkse radicalen haten de Grondwet. Barack Obama heeft expliciet gezegd dat het een gedateerd document is en bekritiseerde het als zijnde een “charter van negatieve vrijheden.” Liberalen in de academische wereld, de media en in de regering geloven niet dat regerende functionarissen beteugeld moeten worden door de beperkingen opgelegd in de Grondwet. De grondleggers van Amerika hebben deze beperkingen opgelegd voor het voorkomen van tirannie!

Onze Grondwet onderscheidt Amerika van elk ander land ter wereld. De beschermingen die de Grondwet verschaft, hebben God toegelaten dit land geweldig te zegenen. Zij voorkomen dat een dictator de controle over de onovertroffen hulpbronnen van dit land zou grijpen – hulpbronnen die God heeft geschonken om Zijn beloften aan de partriarch Abraham na te komen. Ik verzoek u dringend om ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën te bestellen voor het wonderbaarlijke bewijs achter deze stelling. Amerika is een hedendaagse afstammeling van de Bijbelse natie Israël.

U moet de echte reden begrijpen waarom Amerika de grootste natie in de geschiedenis is geweest. Niemand kan Amerika “opnieuw groots maken” – en zeker niet als hij niet weet dat het God was die het groots heeft gemaakt, en niet weet waarom Hij dat heeft gedaan!

God heeft Amerika als geen ander land gezegend. En de duivel wil Amerika als geen ander land vernietigen! Zoals ik bewijs in mijn gratis boekje America Under Attack, bundelt Satan alle mogelijke wapens en gereedschappen om dit land te verwoesten, en hij heeft alarmerend veel succes!

Deze boze geestelijke kracht beïnvloedt radicaal links! De meeste Republikeinen realiseren zich niet waar ze mee te maken hebben: mensen die absoluut tot doel hebben om de regering van dit land te vernietigen!

Liberalen in de academische wereld, de media en in de regering geloven niet dat regeringsfunctionarissen moeten worden gelimiteerd door de beperkingen die de Grondwet oplegt. De oprichters van Amerika hebben die beperkingen opgelegd om tirannie te voorkomen!

De mentaliteit van de radicale Democraten wordt blootgelegd als u kijkt naar hoe ze omgaan met een andere kwestie: wapenbeperking. Bij elke schietpartij op school, nog voor de feiten over de situatie bekend worden, beginnen ze te pleiten voor een verbod op vuurwapens. Na de meest recente schietpartij financierden ze studentengroeringen en moedigden ze studenten aan in opstand te komen tegen de autoriteiten.

Ze willen niet alleen de aankoopleeftijd verhogen of de verkoop van een paar soorten wapens beperken; zij willen alle wapens elimineren. Ze haten het Tweede Amendement en willen de Grondwet vernietigen. Ze willen een revolutie!

Hun agressieve aanval op de rechtsstaat hakt in op de pillaren onze natie!

Als Hillary Clinton was verkozen, zouden de destructieve trends uit het presidentschap van Obama zich ongecontroleerd hebben verdergezet, en ze zouden zelfs nog heftiger zijn geworden. Velen – mezelf incluis – geloven dat dit het einde van onze constitutionele republiek was geworden!

Dit is allemaal aan het gebeuren omdat Amerika God in de steek laat!

Donald Trump is een man met serieuze problemen. Maar radicaal links voert een meedogenloze oorlog tegen de president en leidt dit land naar zijn ondergang! En het was alleen de verkiezing van dhr. Trump die heeft voorkomen dat nog grotere kommer dit land nog sneller neer zou halen.

Er is een gebeurtenis in de geschiedenis van het oude Israël die dicht aanleunt bij wat er vandaag in Amerika gebeurt.

Constitution Signing
Afbeelding van de ondertekening van de Amerikaanse Grondwet in 1787

Koning Jerobeam II

Na het bewind van de koningen David en Salomo, scheurden 10 van de 12 stammen zich af van Juda en vormden een apart koninkrijk genaamd Israël. Hun rebellie tegen de troon van David, geïnspireerd door hun eerste koning, Jerobeam, was duidelijk een catastrofale vergissing. Israël had sindsdien nooit meer een rechtvaardige koning, en bij gevolg leed het onder aanhoudende vloeken en, zo’n 200 jaar later, onderwerping en gevangenschap.

Deze geschiedenis is vastgelegd in het boek 2 Koningen, dat deel uitmaakt van de Bijbelsectie genaamd “de vroege profeten”: de boeken van Jozua, Rechters, Samuel en Koningen. Deze boeken bevatten geschiedenis – maar ze worden profeten genoemd omdat deze geschiedenis tevens profetie is – voornamelijk voor de eindtijd.

Zie wat 2 Koningen 14 vermeldt over een van Israëls laatste koningen voor zijn val – een man met dezelfde naam als de eerste heerser over het noordelijke koninkrijk: “In het vijftiende jaar van Amazia, den zoon van Joas, den koning van Juda, werd te Samaria koning, Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël, en regeerde een en veertig jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren; hij week niet van alle zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed” (verzen 23-24).

Koning Jerobeam II was geen rechtvaardig man – hij deed veel kwaad, en beging dezelfde zonden tegen God en de troon van David als de eeste Jerobeam.

Niettemin schrijft de Bijbel iets opmerkelijks: God gebruikte deze onrechtvaardige koning om de natie te helpen!

Lees dit zorgvuldig: “Hij [Jerobeam II] bracht ook weder de landpale van Israël van den ingang van Hamath, tot aan de zee van het vlakke veld; naar het woord des HEEREN, des Gods van Israël, dat Hij gesproken had door den dienst van Zijn knecht Jona …” (vers 25).

Jona is welbekend van zijn waarschuwing aan Nineve. Maar daarvoor had Jona geprofeteerd dat Israël zijn macht zou uitbreiden en steden terug zou roven die aan Syrië waren verloren, en redelijk welstellend zou worden. En deze profetie werd veruld onder Jerobeam II: Israël werd machtiger dan ooit sinds de dagen van Salomo!

Israël was nog steeds een zondige natie. Jerobeam II volgde in dezelfde rebellerende tradities als in het verleden. Het was dus niet wegens hun bekering of rechtvaardigheid dat de Israëlieten en hun koning deze heropleving kenden. Waarom dan zegende God de natie op een manier ongekend sinds Salomo? “Want de Heere zag, dat de ellende van Israël zeer bitter was, en dat er geen opgeslotenen noch verlatenen waren, en dat Israël geen helper had. En de Heere had niet gesproken, dat Hij den naam van Israël van onder den hemel verdelgen zou; maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, den zoon van Joas” (verzen 26-27).

Israël was in bittere ellende – op de rand van ineenstorting! Had God niet ingegrepen, dan had het plan van de duivel om de naam van Israël uit te wissen gezegevierd!

Maar God verleende genade toen Israël het helemaal niet verdiende. In plaats van Israël op dat moment in ballingschap te zenden, gebruikte God deze koning en gaf hen nog één tijdperk van welvaart vóór de Assyrische verovering.

God redde Israël – “door de hand van” Koning Jerobeam II.

Ondanks de vloeken waaronder Israël zich bevond, en ondanks de persoonlijke slechtheid van Jerobeam en de zonden van de natie, mocht Jerobeam 41 lange jaren lang regeren! Hij was de langst regerende koning in de geschiedenis van het Noordelijke Koninkrijk.

Terwijl de meeste koningen stieven door intrige of bedrog, leed het bewind van Jerobeam niet onder dergelijk geweld en vloeken. De natie kende een periode van relatieve sterkte en stabiliteit en zelfs voorspoed.

Deze heropleving kwam niet wegens enige persoonlijke grootsheid of leiderskwaliteiten van Jerobeam. Zij kwam er omdat God medelijden had met Israël in al hun ellende. Zij kwam er omdat God niet wilde dat de naam van Israël uitgewist zou worden. Zij kwam er omdat God Israël redde!

En deze heropleving was tijdelijk. Niet lang daarna werd Israël veroverd en haar bevolking in ballingschap meegevoerd naar Assyrië.

Deze profetische geschiedenis is bijzonder relevant vandaag.

Een hedendaagse Jerobeam

In een artikel van februari 1978 verklaarde de Echte Waarheid: “Tijdens de lange en vredevolle regeringstijd van Jerobeam II … werd het huis Israël in een vals gevoel van veiligheid gesust. De landsgrenzen waren maximaal uitgebreid en het land genoot relatieve rijkdom en welvaart. Religieuze activiteit en praktijk bevonden zich op een hoogtepunt en de mensen waren gaan geloven dat God welwillend naar hen glimlachte.

Op dit toneel van nationale zelfvoldaanheid verscheen de Profeet Amos. Zijn aanklacht was allesbehalve populair, en hij botste op onmiddellijke oppositie van de religieuze en politieke instellingen van zijn land. Hij werd zelfs beschuldigd van samenzwering en ontrouw aan het koninklijk huis.”

Deze confrontatie tussen profeet en koning is beschreven in Amos 7. Dit is een expliciet profetisch boek, en deze oude gebeurtenissen zijn slechts een type van eindtijd gebeurtenissen – zoals zo vaak het geval is met profetische dualiteit in de Bijbel.

In ons tijdschrift van april 2017 publiceerde ik een artikel met als titel: “Wie is de hedendaagse Jerobeam?” Daarin liet ik zien hoe Amerika zich nu in het Amos 7 tijdperk bevindt – een tijd waarin God nog één laatste waarschuwing zal geven door middel van Zijn boodschapper (vers 8).

De VS is de meest prominente en machtigste van de naties die afstammen van het oude Israël. En deze profetie laat zien dat ze door een hedendaagse “Jerobeam” geregeerd zullen worden.

“Wie is Jerobeam?”, schreef ik. “Wie is deze specifieke man waarvan Amos profeteert dat hij de supermacht van Israël zal regeren wanneer de laatste waarschuwing ophoudt?”

In 2016 publiceerde ik een vervolgboekje op America Under Attack , genaamd Great Again [beide alleen in het Engels]. (Dit was voordat Donald Trump een boek uitbracht met dezelfde titel.) Nadat ik de specifieke toepassing van deze Amos 7 profetie op onze huidige tijd had begrepen, voegde ik “Who Is the Modern-Day Jeroboam?” als een nieuw hoofdstuk toe en bracht Great Again opnieuw uit. Ik moedig u aan om een gratis exemplaar van dit boekje te bestellen, of het online te lezen. U moet het bewijs zien van hoe gebeurtenissen op dit ogenblik deze cruciale profetie in Amos specifiek vervullen!

Het is fascinerend om deze profetie te bekijken – die ik al sinds meteen na de afgelopen presidentsverkiezing heb verkondigd – in de context van 2 Koningen aangaande Koning Jerobeam II. Zoals Great Again duidelijk maakt, verwijst zijn naam direct naar de zonden van de oorspronkelijke Jerobeam, en 2 Koningen 14:24 stelt expliciet dat hij zich aan dezelfde zonden schuldig maakte. Maar er is tevens de bijkomende context van God die deze man feitelijk gebruikt om de natie tijdelijk te redden!

Amerikaanse Heropleving

Gedurende acht jaar onder President Obama waren de links-radicale strijdmachten in opmars – vrijwel niet-gecontroleerd. Zelfs Republikeinse leiders gaven eraan toe, en dat was nadat ze het bestuur van het Congres hadden overgenomen en heel wat macht hadden om de president te stoppen!

Donald Trump heeft bewezen dat hij bereid is positie in te nemen waar anderen hebben verzaakt. Het is heel wat om hem bezig te zien in zijn weerstand tegen deze anti-Amerikaanse krachten! Hij heeft een paar andere leiders geïnspireerd om radicaal links uit te dagen en te helpen om hen bloot te stellen voor wat ze zijn.

Wanneer u vergelijkt wat deze president aan het doen is met wat zijn voorganger deed, dan ziet u een duidelijke koerswijziging – één die de snelheid zal afremmen waarmee Amerika uit elkaar wordt gerukt. Hij vertrappelt niet de Grondwet, zoals zijn voorganger deed. Hij schonk belastingverlagingen die Amerikaanse gezinnen zullen helpen. Hij heeft de algemeen verplichte zorgbijdrage teruggeschroefd en heeft regels die Amerikaanse bedrijven pijn deden afgeschaft. De aandelenmarkt heeft nieuwe records gebroken. We zien wat ik in Great Again schreef, dat na de inauguratie van President Trump, “de toestand in Amerika voor korte tijd zou kunnen verbeteren.”

Htiei99204
SAUL LOEB/AFP/Getty Images

Wanneer u vergelijkt wat deze president aan het doen is met wat zijn voorganger deed, dan ziet u een duidelijke koerswijziging – één die de snelheid zal afremmen waarmee Amerika uit elkaar wordt gerukt

De president heeft ook een heel sterke band met religieuze leiders, en heeft religieuze groeperingen sterk gesteund. Hij spreekt publiekelijk over hoe goed en sterk en zelfs rechtvaardig Amerika is – ofschoon de waarheid is dat Amerika vandaag niets van dat alles is. Hij inspireert zelfbewustzijn in heel wat mensen aangaande de toekomst van dit land.

Wat we zien is eigenlijk een hedendaagse vervulling van wat in het oude Israël onder Jerobeam II gebeurde. Een stukje heropleving, een beetje vernieuwde welvaart, een opwelling van religieuze activiteit – maar geen ware religie – met de zegen van de “koning”. (De profetie in Amos 7 verschaft meer detail over dit aspect van de heerschappij van Jerobeam. Ik leg dit uit in Great Again.) Het is een tijd waarin mensen in een vals gevoel van veiligheid worden gesust en een gevoel dat God aan hun zijde staat. En ondertussen is het karakter van de leider heel gebrekkig, en blijven de zonden van het volk groot en worden ze steeds erger.

Het is cruciaal dat we beseffen waarom deze heropleving er is! God Zelf dringt de door Satan geïnspireerde krachten terug, die anders dit land zouden hebben verwoest! Hij legt deze krachten bloot zodat we ze duidelijk kunnen zien. En Hij gebruikt een man om de supermacht van het profetische Israël, de Verenigde Staten, tijdelijk te redden.

Maar net als in de oudheid is dit slechts een tijdelijke opleving. Kijk naar wat in de oudheid is gebeurd, en u kunt zien dat de kortetermijngroei gevolgd werd door een bijzonder sterke correctie!

Een waarschuwing afgewezen

In deze huidige tijd is er een “Profeet Amos” type op het toneel, die waarschuwt over Gods aanstaande oordeel! Maar de meeste Amerikanen willen zelfs niet beginnen met luisteren naar God. Zelfs de religieuze mensen voelen dat de dingen goed gaan dankzij de gunst die ze hebben bij de “koning”. Zij weigeren gecorrigeerd te worden en aandacht te schenken aan de waarschuwing.

Amos 7:10-12 zegt ons dat de hedendaagse Jerobeam Gods mensen uit zijn land zal schoppen omdat “het land al zijn woorden niet kan verdragen”! [de woorden van de profeet Amos]

Jerobeam II was de laatste koning van Israël die een directe waarschuwing van Gods profeten ontving. Hij verwierp Gods correctie. Na zijn heerschappij waren er nog zes kwaadaardige, meestal kort regerende koningen – mannen die aan de macht kwamen door moord or andere oneerbare manieren. Zij verbonden zich met Syrië om de groeiende dreiging van Assyrië, de volgende dominante regionale macht (net als Amos had geprofeteerd) het hoofd te bieden. Uiteindelijk gingen ze hulde brengen aan Assyrië, waarna ze tenslotte door de Assyriërs veroverd werden en in ballingschap weggevoerd.

Een soortgelijke nachtmerrie staat Amerika te wachten! Tientallen Bijbelprofetieën waarschuwen voor deze waarheid!

God zal Amerika weer groots maken! Maar de Bijbel laat zien dat Hij dat pas na harde correctie zal doen.

Lees Great Again om te begrijpen hoe dringend deze waarschuwing is. Lees De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën om te zien wat er met Amerika zal gaan gebeuren. God zendt deze waarschuwingen om mensen van dit lot te redden. Hij is dit land tijdelijk aan het redden – door Zijn genade voor een korte tijd nog te verlengen, alvorens de straf wordt uitgevoerd. Gebruik deze gelegenheid om deze waarheid te bewijzen, let op de waarschuwing, en aanvaard Gods aanbod om u te beschermen! 

Usbp Nl Bo