Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Cure%20worse%20than%20the%20disease

JIM WATSON/AFP/GETTY IMAGES/GARY DORNING/TROMPET

De remedie wordt onze dood

Covid-19 zal uiteindelijk verdwijnen, maar wat zullen de langetermijngevolgen zijn van de drastische tegenmaatregelen die zijn genomen om de ziekte te bestrijden?

In twee korte weken in maart gingen Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Israël en andere machtige naties over de hele wereld van behoedzaam naar hysterie naar lockdown. Je zou denken dat er miljoenen mensen dood op straat vielen.

Niet dus. Van de 7,8 miljard mensen op aarde waren er slechts een paar duizend gestorven aan het Wuhan-virus. Toch raakten deze regeringen volledig in paniek.

Toegegeven, dit specifieke coronavirus lijkt bijzonder besmettelijk, en het vormt een aanzienlijk risico voor mensen met chronische gezondheidsproblemen. De eerste prognoses van deskundigen over het sterftecijfer waren schokkend hoog, sommige in de tientallen miljoenen.

Terwijl politici, pers en publiek zich fixeerden op het aantal besmettingen en sterfgevallen, werd het bewijs dat het virus veel minder dodelijk was dan aanvankelijk werd aangenomen, genegeerd. Toen vooraanstaande autoriteiten hun worst-case scenario's terugtrokken, bleef dit vrijwel onvermeld. De wereld had het te druk met het uitvoeren van de strengste reactie op een ziekte die ooit is geregistreerd.

Elke dag kwamen er nieuwe en zwaardere beperkingen en heftigere interventies: Sportwedstrijden, opgeschort. Vluchten, aan de grond gehouden. Scholen, gesloten. Openbare bijeenkomsten, uiteengedreven. Niet-essentiële boodschappen, verboden. Verlaten van huis, illegaal. Triljoenen dollars, uitgegeven. De noodplannen van de regering waren draconischer dan alle moderne maatregelen in vredestijd en duurder dan wat dan ook in de geschiedenis.

Deze maatregelen zullen ongetwijfeld levens redden die door dit virus zouden zijn verwoest. Maar zij gaan ook gepaard met onberekenbare kosten – voor onze economieën, onze middelen van bestaan, onze burgerlijke vrijheden, onze sociale samenhang, zelfs voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. In veel opzichten lijkt het erop dat de gevolgen van de reactie op het coronavirus het virus zelf in de schaduw zullen stellen en het zelfs nog lang zullen overleven.

De God van deze wereld

Wanneer mensen in paniek raken, hebben ze de neiging onredelijke dingen te doen. In welke mate dit op nationale en wereldwijde schaal ook gebeurd is met deze pandemie, het is belangrijk dat we begrijpen waarom dit gevaar potentieel zoveel ernstiger is dan de fysieke dreiging van een besmettelijk virus.

Om dit te begrijpen, moet je een fundamentele waarheid begrijpen, geopenbaard in je Bijbel: Dit is niet Gods wereld! Ja, God schiep de aarde en de mensen, en Hij grijpt in bij wereldgebeurtenissen om ervoor te zorgen dat Zijn wil en profetieën worden vervuld, maar God schiep niet de regeringen, instellingen en wetten van deze wereld. U leeft in de wereld van Satan. Dit is de reden waarom de Bijbel onze huidige wereld als slecht beschrijft en zegt dat de hele wereld misleid is (Galaten 1:4; Openbaring 12:9). Satan is haar god (2 Korintiërs 4:4). Onbewust aanbidt onze moderne wereld eigenlijk Satan.

Efeziërs 2:2 beschrijft Satan als "de aanvoerder van de macht in de lucht." Herbert W. Armstrong vergeleek de duivel met een meester-omroeper. Het is alsof Satan alle etherfrequenties vult met zijn standpunten: egoïsme, wraakzucht, impulsiviteit, roekeloosheid, negativiteit, bedrog, geweld.

"De mensen hebben geen besef van de enorme macht van Satan," schreef hij in Mysterie der Eeuwen. "De menselijke geest in ieder mens is automatisch op de golflengte van Satan afgestemd" (cursivering overal toegevoegd). Dit is de reden waarom de wereld is wat hij is – een wereld doordrenkt van zonde en lijdend aan alle vormen van lichamelijke en geestelijke ziekte (zie Jesaja 1:4-6; Jeremia 17:9; Openbaring 18:5).

In zijn artikel van maart 2020 in de Trompet, Amerika is fundamenteel veranderd, schreef mijn vader dat Satan weliswaar bruist van haat voor de mensheid, maar dat vooral zijn haat voor fysiek en geestelijk Israël bijzonder venijnig en irrationeel is. Nadat hij op aarde was neergeworpen rond de tijd van de dood van meneer Armstrong in 1986 (Openbaring 12:9-12), lanceerde hij onmiddellijk een aanval op Gods Kerk, dat geestelijk Israël vormt (vers 13). Nadat hij de Wereldwijde Kerk van God had vernietigd en het grootste deel van Gods volk had misleid, lanceerde Satan vervolgens een spervuur van aanvallen op de moderne naties die afstammen van het oude Israël: voornamelijk Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat in het Midden-Oosten.

De Bijbel laat zien dat God Zijn werk door de eeuwen heen heeft gedaan door middel van fysiek Israël en daarna geestelijk Israël. Satans voornaamste doel is dan ook om zelfs de naam van Israël uit te wissen!

Maar Satans haat en woede zijn niet alleen tegen Israël gericht. Zoals mijn vader schreef, "Satan haat alles waar God voor staat”. Hij haat Gods plan van verlossing. Hij haat het dat de mens gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. Hij haat het dat de mens het potentieel heeft om geboren te worden in de familie van God. Hij haat het dat God Zichzelf voortplant door de mens. Hij haat het dat Jezus Christus reeds gekwalificeerd is om hem te vervangen, en dat Christus spoedig Gods Koninkrijk op aarde zal vestigen en met een ijzeren staf over alle volkeren zal heersen (Openbaring 2:26-27; 11:15; 19:15). Dit is de ware evangelieboodschap die Jezus verkondigde toen Hij op aarde diende.

Satan haat deze waarheid. Hij wil het uitwissen. 2 Korintiërs 4:4 zegt dat Satan de mensen heeft verblind voor de waarheid van het evangelie van Christus. Satan is de vader van de leugen (Johannes 8:44). Hij wil de waarheid over Gods spoedig komende heerschappij verbergen. Hij wil niet dat deze wereld naar God en Zijn wet van liefde kijkt voor oplossingen voor haar problemen en moeilijkheden. Hij wil dat wij begraven blijven in rebellie en wetteloosheid (1 Johannes 3:8). Het is Satan die achter de ingebouwde vijandigheid van de mensheid jegens Gods wet zit (Romeinen 8:7).

Deze geopenbaarde kennis stelt ons in staat de hysterie te begrijpen die deze ziekte teweegbrengt. De afgelopen maanden hebben een wild scala van gedragingen laten zien die de stempel van de duivel dragen. Het begon met wat dan ook de verkeerde praktijken waren, die deze ziekte bij de mens hebben veroorzaakt. Het ging verder met de verspreiding van de ziekte door het negeren van de Bijbelse wetten van gezondheid, sanitaire voorzieningen, hygiëne en quarantaine. Het ging verder met de doofpotaffaire door China's politiestaatregering, die harder werkte om de verspreiding van nieuws over het virus tegen te houden dan om het virus zelf te stoppen.

Toen het virus zich eenmaal buiten China verspreidde, zagen we dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een agentschap van de Verenigde Naties, de communistische Chinese regering dekte. De directeur-generaal van de WHO bagatelliseerde in januari de ernst van de ziekte en zei dat de Chinese regering uitstekend werk had verricht om het virus onder controle te krijgen.

Na het proces tegen de Amerikaanse president Donald Trump in februari, zagen we zijn vijanden in de media onmiddellijk overgaan tot het propageren van paniek over het coronavirus. Een leger van medische deskundigen haastte zich naar de schijnwerpers, uitgerust met onvolledige gegevens, wilde speculaties en angstaanjagende vergelijkingen. Miljoenen stonden op het punt te sterven, zeiden ze. Op de ademloze eisen van medische en mediadeskundigen begonnen regeringen haastig hele economieën te sluiten. De rechten van de burgers verdampten. Hele naties werden de een na de ander, als dominostenen, stilgelegd.

Er ontstond paniek, niet alleen vanwege de ziekte, maar ook omdat de overheid te ver ging. Verzamelaars en profiteurs haalden de schappen van de supermarkten leeg en laadden hun provisiekamers en kasten vol met schoonmaakmiddelen en wc-rollen. Iedereen, zo leek het, maakte gebruik van de crisis. Degenen die dat niet deden, leken het niet erg te vinden de verwarde en gedesoriënteerde kudde van de klif af te volgen.

Diep begraven onder deze massahysterie, sensationele en gepolitiseerde berichtgeving, autoritaire machtsmisbruik, en stoutmoedige aanval op de vrijheid bevond zich het eerste slachtoffer van deze besmetting: de waarheid.

De communistische doofpot

Half december 2019 was de Chinese stad Wuhan getuige van een opleving van gevallen van longontsteking. Lokale artsen realiseerden zich dat ze te maken hadden met een nieuwe ziekte en sloegen alarm. Ze werden snel het zwijgen opgelegd door de Chinese overheid.

Tegen het einde van de maand, na een wekenlange uitbraak, waarschuwde China eindelijk dat het te maken had met een onbekende besmettelijke ziekte. In die cruciale weken waren 5 miljoen mensen door Wuhan gereisd. Op 15 januari 2020 kwam het eerste geval in de VS aan.

Op 23 januari 2020, toen de ziekte al ver over de grenzen was, besloot het Chinese regime Wuhan te sluiten. De quarantaine werd gehandhaafd zoals je van een autoritaire regering zou verwachten: Politiedrones hielden het voetgangersverkeer in de gaten en bliezen bevelen naar mensen die geen masker droegen. De overheid begon smartphones te traceren om mensen te volgen die mogelijk blootgesteld waren aan het virus. Degenen die waren blootgesteld konden zich niet zomaar isoleren: Op videobeelden was te zien hoe de politie mensen uit hun huizen sleepte om ze in quarantaine-kampen te plaatsen.

WHO-directeur Tedros ontmoet Xi Jinping. Naohiko Hatta - Pool/Getty Images
De WHO-directeur-generaal bagatelliseerde in januari de ernst van de ziekte en zei dat de Chinese regering uitstekend werk had verricht om het virus in te dammen.

Op 30 januari 2020 riep directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus, een marxist uit Ethiopië zonder medische ervaring maar met een merkbare loyaliteit aan China, de noodtoestand voor de volksgezondheid uit. Hij tweette: "In veel opzichten is China eigenlijk een nieuwe standaard aan het zetten voor de reactie op een uitbraak. Onze grootste zorg is de mogelijkheid dat het virus zich verspreidt naar landen met zwakkere gezondheidssystemen ..."

De volgende dag nam president Trump de eerste serieuze maatregel om de verspreiding van de besmetting een halt toe te roepen door het reizen naar de VS vanuit China te beperken. Een arts die in de New York Times werd geciteerd, noemde dit besluit "meer een emotionele of politieke reactie". Presidentskandidaat Joe Biden zei later dat het hysterisch was en beschuldigde president Trump van xenofobie en angstzaaierij. Andere tegenstanders noemden de president een racist. Zelfs de directeur-generaal van de who bekritiseerde het inreisverbod. Op 4 februari 2020 zei hij: "Dergelijke beperkingen kunnen het effect hebben van het vergroten van angst en stigmatisering, met weinig voordeel voor de volksgezondheid."

Ondertussen toonden de mainstream media geen interesse in covid-19. Op 1 februari, 2020, had de Washington Post deze kop: "Doe normaal, Amerika. De griep is een veel grotere bedreiging dan het coronavirus, op dit moment." USA Today stelde ons gerust: "Coronavirus is eng, maar de griep is dodelijker en wijder verspreid." Op dat moment waren de discussiërende leiders te druk bezig om president Trump te veroordelen van machtsmisbruik en obstructie van het Congres, zodat ze hem uit zijn ambt konden zetten.

Op 5 februari 2020, sprak de Senaat de heer Trump vrij. Het democratische mediacomplex richtte zich onmiddellijk op het verhaal dat het wekenlang had genegeerd: het coronavirus.

De crisis als wapen

Op 12 februari 2020 piekte de Dow Jones Industrial Average op 29.551, de hoogste stand in de geschiedenis. Het bleef daar niet lang. Rond die tijd verspreidde covid-19 zich snel in Iran en Zuid-Europa. Tot op dat moment was president Trump de enige westerse leider die afgemeten actie ondernam om de uitbraak daadwerkelijk in te dammen. Maar plotseling begonnen geleerden te zeggen dat hij niet genoeg deed.

Tijdens een campagnebijeenkomst in South Carolina op 28 februari 2020 beschuldigde president Trump de Democraten en de grote media ervan de epidemie te gebruiken om te proberen zijn presidentschap te vernietigen. "Dit is hun nieuwe hoax," zei hij. Radicaal-links beschuldigde hem er al snel van dat hij zei dat het virus zelf een hoax was.

Eind februari 2020 voorspelde columnist Roger Kimball: "Niemand weet precies hoe ver of hoe snel het coronavirus zich zal verspreiden. Evenmin weet iemand nog wat de tol zal zijn. ... Maar degene die iets voorspellen – soms lijkt het door hun gretigheid wel alsof ze hopen op iets dat net zo dodelijk is ... als de Spaanse griepepidemie van 1918 (toen ongeveer 50 miljoen mensen stierven), zullen waarschijnlijk teleurgesteld worden" (Spectator, 28 februari 2020).

De dag na zijn rally in South Carolina riep president Trump op tot kalmte. "We willen de media en politici respectvol vragen om geen paniek te zaaien," zei hij. "Er is helemaal geen reden voor paniek. Dit is iets dat professioneel wordt afgehandeld."

In Europa waren veel vooraanstaande figuren om andere redenen in paniek. Medische deskundigen zeiden dat de ziekte zich zo snel verspreidde dat Europa's nationale gezondheidszorgsystemen overspoeld zouden worden met zieke patiënten. Er moest iets drastisch gebeuren om "de curve af te vlakken".

Een perfecte storm

Op 3 maart 2020 deed who-directeur Tedros, die China had geprezen voor het indammen van het virus en president Trump had bekritiseerd voor het reisverbod, deze schokkende mededeling: "Wereldwijd is ongeveer 3,4 procent van de gemelde covid-19-gevallen overleden. Ter vergelijking, seizoengriep doodt over het algemeen veel minder dan 1 procent van de besmette personen."

Het bleek dat Tedros de wereld angst aanjoeg met oneerlijke wiskunde. Hij baseerde het sterftecijfer voor griep op het geschatte aantal mensen dat elk jaar met de gewone griep besmet raakt. Hij baseerde het alarmerende cijfer van 3,4 procent op het aantal bekende gevallen van het coronavirus – degenen die daadwerkelijk positief op de ziekte testen. (De overgrote meerderheid van de besmette personen wordt nooit getest.) Andere deskundigen hebben nog veel hogere sterftecijfers voorspeld, sommige zelfs 4 en 5 procent.

Het siert president Trump dat hij deze angstaanjagende voorspellingen van de hand heeft gewezen. Hij zei op 5 maart dat het sterftecijfer van 3,4 een "vals getal" was vanwege alle milde gevallen van het coronavirus die nooit aan artsen worden gemeld. Wat het werkelijke sterftecijfer betreft, zei Trump dat hij dacht dat het "ver onder de 1 procent" zou liggen. Hiervoor werd hij bekritiseerd als onwetend en onverantwoordelijk. Hij gelooft niet eens dat het virus echt bestaat, aldus radicaal-links.

Op 9 maart 2020 had Amerika's anti-Trump media genoeg gezien. Hoofd medisch correspondent van cnn, Sanjay Gupta, zei: "Vanaf vandaag zult u merken dat cnn de term pandemie gebruikt om de huidige uitbraak van het coronavirus te beschrijven. Het is geen beslissing die we lichtvaardig nemen. Hoewel we weten dat het alarmerend klinkt, mag het geen paniek veroorzaken" – wat het onmiddellijk wel deed. Die dag daalde de Amerikaanse beurs met meer dan 2000 punten.

Waarom zou cnn de Wereldgezondheidsorganisatie en de Centers for Disease Control and Prevention voor zijn met het uitroepen van covid-19 tot pandemie? Omdat, zoals zoveel van wat cnn nu doet, het doel van de organisatie niet is om nieuws te brengen, maar om nieuws te creëren – veel ervan om de president te kwetsen.

Fox Business commentator Trish Regan merkte dit op in haar show op dezelfde dag dat Gupta de coronavirushysterie aanwakkerde. Ze beschuldigde radicaal-links ervan de gezondheidscrisis te gebruiken als wapen tegen Donald Trump, zonder rekening te houden met de schade die dit zou kunnen toebrengen aan de Amerikaanse economie en de gewone Amerikanen. Dit veroorzaakte een storm van kritiek, en tegen het einde van de week hadden de leidinggevenden van Fox News Regan geschorst, bezwijkend onder de druk van linkse mensen die het netwerk veroordeelden voor het "bagatelliseren" van de crisis en het verdoezelen van het "wanbeleid" van president Trump. Later ontsloegen ze haar.

De Wereldgezondheidsorganisatie volgde op 11 maart 2020 het voorbeeld van cnn en verklaarde covid-19 tot een wereldwijde pandemie. President Trump reageerde door het reisverbod uit te breiden naar inkomende vluchten uit Europa. Op 13 maart 2020 riep hij de nationale noodtoestand uit.

Maar de reactiemaatregelen, hoe drastisch ook, waren nog maar net begonnen.

Junk-wetenschap

Samen met radicaal-links, het democratische mediacomplex, de who en de communistische regering van China, waren er tal van westerse wetenschappers en medische deskundigen beschikbaar om angstaanjagende modellen, grafieken en rapporten te maken om aan te tonen dat covid-19 een catastrofe in wording was. Voor de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, kwam het meest gezaghebbende en invloedrijke team van deskundigen van het Imperial College in Londen. De New York Times schreef: "Met banden met de Wereldgezondheidsorganisatie en een team van 50 wetenschappers, geleid door een prominente epidemioloog, Neil Ferguson, wordt Imperial behandeld als een soort van gouden standaard, en worden zijn wiskundige modellen rechtstreeks in het regeringsbeleid opgenomen" (17 maart 2020).

Wat heeft deze "gouden standaard" van wetenschappelijk onderzoek aan het licht gebracht over covid-19 en zijn bedreiging voor de samenleving? Volgens het model van Imperial zouden, als we geen actie ondernemen om de verspreiding van het virus te stoppen, 510.000 mensen in Groot-Brittannië en 2,2 miljoen in Amerika sterven aan de Wuhan griep. "Dit soort cijfers zijn zeer verontrustend voor landen met topklasse gezondheidszorgsystemen," schreef de Washington Post. "Ze zijn angstaanjagend voor minder ontwikkelde landen, zeggen deskundigen op het gebied van de wereldgezondheid" (17 maart 2020). Met andere woorden, als de VS en Groot-Brittannië 2,7 miljoen mensen verliezen, bedenk dan eens wat dat betekent voor de rest van de wereld.

Ferguson's rapport van 16 maart 2020 begon met te zeggen dat de bedreiging van de volksgezondheid door covid-19 "de ernstigste is die een respiratoir virus heeft gezien sinds de H1N1-grieppandemie van 1918". Het zei dat als de VS en Groot-Brittannië meer ambitieuze maatregelen zouden nemen om de verspreiding te beperken (isolatie van de gevallen, quarantaine van gezinnen en sociale afstand van ouderen), het aantal doden zou kunnen worden teruggebracht tot 1,1 miljoen in de VS en 260.000 in het VK.

"Tenslotte," schreef de Post, "als de Britse regering snel alles in het werk zou stellen om de verspreiding van het virus tegen te gaan – met als doel de groei van de epidemie te keren en het aantal ziektegevallen tot een laag niveau terug te brengen – zou het aantal doden in het land tot onder de 20.000 kunnen dalen. Om dit te bereiken, aldus de onderzoekers, zou Groot-Brittannië voor de hele bevolking sociale afstand moeten afdwingen, alle gevallen moeten isoleren, quarantaines moeten eisen van hele huishoudens waar iemand ziek is, en alle scholen en universiteiten moeten sluiten".

Met andere woorden, doe wat de Chinezen in Wuhan deden: Sluit het af. Het optreden van China werd door Tedros geprezen als een "nieuwe standaard" in de aanpak van uitbraken. En Westerse functionarissen zien Ferguson's team van epidemiologen als de "gouden standaard" van wetenschappelijk onderzoek en theorie. Het is niet verrassend dat het Imperial team, met zijn "banden met de Wereldgezondheidsorganisatie", tot dezelfde conclusie kwam als het team van Ferguson.

Ferguson zei tegen de New York Times: "Gebaseerd op onze schattingen en die van andere teams, is er geen andere optie dan in de voetsporen van China te treden en te onderdrukken." Volg communistisch China's voorbeeld, of miljoenen en miljoenen mensen zullen dood neervallen.

En hoe lang zouden westerse regeringen nodig hebben om een communistische lockdown op te leggen? De "gouden standaard" adviseerde tot 18 maanden. Sluitingen, sociale isolatie van de hele bevolking, quarantaine van de zieken en hun gezinnen – anderhalf jaar lang! En zelfs dan zou het aantal doden in het VK naar schatting 20.000 mensen bedragen. Volgens de BBC zou dit scenario een "goede uitkomst" zijn voor Groot-Brittannië.

Covid-19 taskforces in Londen en Washington aanvaardden de catastrofale voorspelling van Imperial zonder bezwaar. Zoals de New York Times opmerkte: "Het waren niet zozeer de cijfers zelf, hoe beangstigend ze ook waren, als wel wie ze rapporteerde: Imperial College London."

De "gouden standaard" had gesproken: Lockdown is onze enige optie.

De wet van deskundigen

Voordat Imperial sprak, waren de regeringen in Amerika en het Verenigd Koninkrijk beide voorstander van het bevorderen van verstandige richtlijnen: was vaak je handen, nies of hoest in je gevouwen arm, blijf thuis als je ziek bent, enz. Zowel president Trump als de Britse premier Boris Johnson waren niet geneigd om overheidsagenten in te zetten om strengere richtlijnen af te dwingen. Het virus zou zich zonder strenge maatregelen sneller kunnen verspreiden, zo redeneerden zij, maar de overgrote meerderheid van de mensen overleeft en bouwt een grotere "groepsimmuniteit" op, die helpt het publiek te beschermen tegen de ziekte voor het geval het volgend seizoen terugkeert.

In het weekend van 14-15 maart 2020 werden de regeringen van Trump en Johnson ingelicht over de voorspelling van het Imperial College. De plotse, diepgaande impact die dit model had op beide landen, en zelfs op de wereld, was rampzalig.

De medische deskundige van de president zelf, directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, kwam op 15 maart 2020 naar de zondag-shows en zei: "Als het lijkt alsof je heel overdreven reageert, doe je waarschijnlijk het juiste." Zelfs als je jong en gezond bent, zei hij, kun je een "drager" zijn die het onbewust zou kunnen verspreiden.

Op 16 maart 2020 heeft de covid-19-taskforce van president Trump zijn 15-daagse campagne "stop de verspreiding" bekendgemaakt. Tijdens de briefing legde de president de nadruk op de richtlijnen voor gezond verstand, maar hij vermaande ook alle Amerikanen om bijeenkomsten van meer dan 10 personen te vermijden en niet-essentiële reizen te elimineren; hij vroeg ook aan ouderen en kwetsbare personen om zelfquarantaine toe te passen.

Premier Johnson moedigde het Britse publiek ook aan om meer drastische maatregelen te nemen om de verspreiding tegen te gaan. Na zijn openbare toespraak lichtte Johnsons team verslaggevers, met de camera uit, in over "verbijsterende cijfers van enkele van de beste Britse modelleurs van besmettelijke ziekten" - dit zou Neil Fergusons 20 pagina's tellende prognose zijn van 2,7 miljoen slachtoffers alleen al in de V.S. en Groot-Brittannië. Volgens de Washington Post werd de voorspelling van Ferguson "snel bekrachtigd door de regering van Johnson" en was het "ook van invloed op de planning van de regering Trump".

In de Trump-briefing in Washington verwees dr. Deborah Birx naar modellen waar de coronavirus-werkgroep aan had gewerkt met "groepen in het Verenigd Koninkrijk". Het was Fergusons voorspelling, schreef de New York Times, die "een plotselinge verschuiving" teweegbracht in de "relatief relaxte reactie op het virus" in Amerika en Groot-Brittannië. Het was dus het model van Imperial College, dat in wezen gebaseerd was op het model van de communistische Chinezen, dat de VS en Groot-Brittannië "wakker schudde" en aanzette tot het nemen van maatregelen die de VS en Groot-Brittannië fundamenteel zouden veranderen op een manier die een besmettelijke ziekte zelf nooit zou kunnen doen.

Wereldoorlog-griep

In de week voordat het model van Imperial werd gepubliceerd, legde de Italiaanse premier Giuseppe Conte een nationale quarantaine op in Italië. Dit volgde op eerdere lockdowns in de regio's Lombardije en Lodi. Op 14 maart 2020 deden Spanje en Frankrijk hun grenzen dicht, sloten bedrijven en joegen mensen van de straat.

In de Verenigde Staten ging de omschakeling heel snel. Op 10 maart 2020 zei burgemeester Bill de Blasio van New York dat deze ziekte voor de meeste mensen "in feite werkt als een gewone verkoudheid of griep" en dat ouderen en zieken het kwetsbaarst waren. Hij gaf de inwoners van de stad verstandige richtlijnen om ouderen te beschermen. Maar over het algemeen zijn New Yorkers "behoorlijk taai", zei hij, en hij voegde eraan toe: "We kunnen ons niet afsluiten uit onnodige angst." Amper vier dagen later zei diezelfde burgemeester dat zijn personeel op "volle crisissterkte" was en in een "oorlogsdynamiek" was beland.

Veel staatsgouverneurs en burgemeesters volgden een vergelijkbaar patroon. Datzelfde weekend beval gouverneur Mike DeWine van Ohio alle bars en restaurants te sluiten. Hij moest deze actie ondernemen omdat zijn hoofd medisch adviseur zei dat de staat al 100.000 gevallen van covid-19 had en dat het elke zes dagen zou verdubbelen. Ziekenhuizen, zei hij, moesten zich voorbereiden op een vloedgolf patiënten. Nog maar enkele dagen in de crisis, zorgde covid-19 ervoor dat Amerika platgelegd werd op een manier die zelfs de Tweede Wereldoorlog nooit had gedaan.

Sensatiezucht in de media speelde een belangrijke rol bij het aanwakkeren van angst en paniek. Columniste Peggy Noonan schreef op 12 maart: "’Geen paniek’ is slecht advies," en zei: "Soms is paranoia gewoon gezond verstand."

Op 14 maart 2020 "berichtte" de New York Times dat maar liefst 214 miljoen Amerikanen besmet zouden kunnen raken, 21 miljoen in het ziekenhuis zouden moeten worden opgenomen en 1,7 miljoen zouden kunnen sterven. Deze onzichtbare moordenaar zou maandenlang tekeergaan, misschien langer, en we zouden ten strijde moeten trekken om hem te stoppen.

"Ik denk dat dit een zaak van zes, zeven, acht, negen maanden kan worden, kijkend naar het traject van het virus," zei de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo op 13 maart 2020. Het coronavirus, zo las een Bloomberg krantenkop, zou de manier waarop we winkelen, reizen en werken voor jaren veranderen.

De oplossing: socialisme

Is het toeval dat deze sombere voorspellingen grote politieke gevolgen hebben? Is het toeval dat de oplossingen die door de pers en politiek links worden geëist, massale socialistische interventies zijn? Is het toeval dat het negeren van covid-19 richtlijnen aanvoelt als het nieuwe racisme, en dat regeringen mensen aanmoedigen hun buren aan te geven voor zulke "misdaden" als het maken van een wandeling?

Hindert de coronavirus-reactie de radicaal linkse agenda, of maakt het er deel van uit?

In de week die volgde op de publicatie van het Imperial-model, legde de regering van premier Johnson de basis voor een totale lockdown in Groot-Brittannië. Elk jaar sterven in Groot-Brittannië gemiddeld 17.000 mensen aan griep; deskundigen zeiden dat covid-19 veel erger zou zijn. The Guardian meldde dat de gezondheidscrisis tot ver in het volgende jaar zou kunnen duren en dat 7,9 miljoen mensen in het ziekenhuis zouden kunnen worden opgenomen. Maar liefst 80 procent van de Britten zou uiteindelijk besmet kunnen raken! En met een sterftecijfer ergens tussen 1 en 3,4 procent, zou het aantal covid-19-doden alleen al in het Verenigd Koninkrijk ergens tussen de 500.000 en 1,8 miljoen mensen liggen.

De Britse minister van Volksgezondheid heeft gezegd dat 70-plussers zich vier maanden lang in hun eigen huis moeten isoleren. Het Britse hoofd van de medische dienst adviseerde de mensen om zich schrap te zetten voor maanden van noodbeperkingen. "Dit is niet twee weken en dan zijn we klaar," zei hij. "Dit gaat een aanzienlijke periode duren." Op 20 maart 2020 riep Boris Johnson alle pubs, restaurants, bioscopen en sportscholen op om te sluiten. Op dat moment waren in het hele Verenigd Koninkrijk nog maar 177 mensen aan het virus overleden.

Ondertussen bereidde minister van Financiën, Rishi Sunak, Groot-Brittannië in allerijl voor op een snelle overgang naar een oorlogseconomie. The Spectator noemde Sunak's plan "een van de meest radicale experimenten in de moderne economische theorie" (20 maart 2020). Het stond bedrijven toe de belasting op de toegevoegde waarde uit te stellen, verlaagde de belastingen voor zelfstandigen, en verplichtte de regering zelf 80 procent van het loon van arbeiders te betalen die niet konden werken door de quarantaine van de regering. "Het is de meest vergaande ingreep in de economie die ooit door een zogenaamd vrije-markt-gerichte regering waar ook ter wereld is gedaan. In feite zullen we binnenkort allemaal voor de regering werken" (ibid).

Zowel liberalen als conservatieven riepen de regering van de heer Johnson op het socialisme volledig te omarmen om de economie van Groot-Brittannië te redden. En dat heeft hij gedaan! Economisch gezien waren er maar een paar dagen van covid-19 hysterie nodig om Johnson en de Tories in een leger van Jeremy Corbyns te veranderen.

Op 23 maart 2020 legde Johnson de Britse vrijheid aan banden. In een toespraak op de nationale televisie beval hij de Britten om thuis te blijven, behalve vanwege "zeer beperkte redenen", en om openbare bijeenkomsten van meer dan twee personen te vermijden. Als onderdeel van het landelijke verbod beval de premier ook dat alle winkels die "niet-essentiële" goederen verkochten hun deuren moesten sluiten.

Ongelooflijk genoeg, werd de natie van Magna Carta, Habeas Corpus en de Bill of Rights massaal onder huisarrest geplaatst. Nog ongelooflijker, het Britse publiek leek het niet erg te vinden. Uit een YouGov-peiling bleek dat 76 procent van de Britten de nationale lockdown "sterk" steunde. Ook de meeste commentatoren en presentatoren waren vol lof over de maatregelen.

Het Britse onlinemagazine Spiked verbaasde zich over de bijna totale afwezigheid van onenigheid over het besluit: "De autoritaire instincten van de kletsmajoors zijn in deze crisis volledig tot uiting gekomen," schreef redacteur Brendan O'Neill. "Je kunt het zien in hun dagelijkse pleidooien voor Boris Johnson om het Verenigd Koninkrijk in een politiestaat te veranderen. Je kunt het zien in hun minachting voor mensen die parken bezoeken of een strandwandeling maken. En het meest verontrustend is het te zien in hun onverbiddelijke woede tegen iedereen die afwijkt van het covid-19 script en zich afvraagt of het afsluiten van de samenleving echt het juiste is om te doen" (23 maart).

Je wordt 'verondersteld' om…

De dag nadat Boris Johnson Groot-Brittannië op slot deed, deed Narendra Modi India op slot. Op dat moment had zijn land van 1,3 miljard mensen slechts 10 doden in verband gebracht met covid-19. Modi's decreet veroorzaakte een onmiddellijke run op winkels in het hele land. De BBC meldde: "Correspondenten zeggen dat het niet duidelijk is hoe - of zelfs of - mensen nu naar buiten mogen om voedsel en andere eerste levensbehoeften te kopen" (25 maart 2020).

Diezelfde dag vroeg een verslaggever president Trump naar de hardhandige covid-19 tegenmaatregelen van de VS. Hij wees naar de medische experts. Hij zei dat een "paar mensen" zijn kantoor binnenliepen en zeiden: "We moeten het land sluiten." De president voegde eraan toe dat als hij deze draconische stappen niet had genomen, Amerika "ongelofelijk bekritiseerd" zou zijn. Daarna maakte hij de volgende opmerking: "Op een of andere manier is het gerucht rond gegaan dat dit is wat we moeten doen."

Het is nog nooit eerder gedaan, maar op een of andere manier, is dit wat we allemaal zouden moeten doen. Dit is het nieuwe normaal. Dit is de wereldoorlog van de griep. We vechten voor onze overleving, en we hebben plotseling besloten dat een soort van volksgezondheid totalitarisme onze enige hoop is.

Iedereen die deze oorlogsregels in twijfel durft te trekken, moet onmiddellijk het zwijgen worden opgelegd of als ketter worden gebrandmerkt. Iedereen moet meedoen. Dat is wat we "verondersteld" worden te doen.

In dezelfde week dat president Trump zijn 15-dagenplan uitbracht om de verspreiding een halt toe te roepen, begon het ministerie van Binnenlandse Zaken pasjes uit te delen aan omroepen waarmee ze toegang kregen tot hun faciliteiten, om te reizen "tijdens uitgaansverboden en beperkte reisperiodes," in deze onzekere tijden. Vóór 2002, bestond Homeland Security niet eens. Vandaag heeft het 240.000 werknemers en de macht om te beslissen welke Amerikanen belangrijk genoeg zijn om ongestoord te kunnen reizen.

Toen, in de laatste week van maart, keurde het Congres de 2,2 biljoen dollar kostende Cares Act goed - de grootste uitgavenwet in de geschiedenis van de menselijke beschaving.

De wet "geeft" om gewone Amerikanen en ook om het Kennedy Center, de Nationale Archieven, NASA, de Forest Service, de National Foundation on the Arts and the Humanities, en het Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development – die allemaal genereuze coronavirus-"steun" hebben ontvangen.

Kimberley Strassel schreef in de Wall Street Journal: "Een ruwe berekening laat zien dat de grootste ontvanger van belastinggeld in deze wetgeving - ver boven de 600 miljard dollar - de regering zelf is" (26 maart 2020). Zoals liberalen vaak zeggen, laat een crisis nooit verloren gaan! Strassel schreef: "Deze wetgeving zou wel eens de grootste uitbreiding in één dag van overheidsmacht ooit blijken te zijn."

De Amerikaanse "remedie" voor de crisis is niet anders dan die van Engeland: Vergroot de macht van de centrale overheid, breid de welvaartstaat uit, en leg een hypotheek op onze toekomst en die van onze kinderen.

De Republikeinse afgevaardigde Thomas Massie maakte de fout vast te houden aan een of ander principe van grondwettelijk representatief bestuur: Hij eiste dat alle leden van het Congres aanwezig zouden zijn bij de stemming over het wetsvoorstel van $2,2 biljoen, waardoor de stemming in het Huis werd uitgesteld. Hij zei dat de wetgevers op een of andere manier verantwoording zouden moeten afleggen voor de grootste uitgave in de geschiedenis van de mensheid door op zijn minst hun handtekening te zetten. Te oordelen naar de venijnige reacties op Massie, had je kunnen denken dat hij verantwoordelijk was voor het verspreiden van covid-19. President Trump noemde Massie een "derderangs opschepper" die alleen "publiciteit" wilde. Republikeinen riepen Massie op om zijn voorverkiezing te verliezen van een andere Republikeinse uitdager tijdens de volgende verkiezingscyclus. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zei dat Massie "in quarantaine moest worden geplaatst om de verspreiding van zijn enorme domheid te voorkomen."

Massie werd de minst populaire man in Washington omdat hij een stemmentelling eiste, in plaats van de anonieme "voice vote (acclamatie)" van parlementsvoorzitter Nancy Pelosi, waaraan bijna elk ander machtig lid van het Congres de voorkeur gaf. Pelosi verzamelde snel genoeg vertegenwoordigers in het Huis om Massie te overstemmen, en de stemmige stemming bracht het wetsvoorstel gemakkelijk naar het bureau van de president.

Afgevaardigde Peter King uit New York zei later dat als iemand in het Congres besmet zou raken met het virus omdat hij in het Capitool aanwezig moest zijn om Massie te overstemmen, Massie bloed aan zijn handen zou hebben.

Dit is hoe het werkt tijdens deze "oorlogsdynamiek." Grondwettelijke normen worden opgeschort. Lockdowns zijn aan de orde van de dag. De grote regering bepaalt wie essentieel is. En obsceen grote financiële reddingsoperaties stuiten op nul weerstand in het Congres.

Iedereen die deze oorlogsregels in twijfel durft te trekken, moet onmiddellijk het zwijgen worden opgelegd of als ketter worden gebrandmerkt. Iedereen moet meedoen. Dat is wat we "verondersteld" worden te doen.

Het nog steeds onopgeloste sterftecijfer

Op 21 maart 2020 verscheen op Medium een artikel waarin vraagtekens werden gezet bij veel van de buitensporige voorspellingen voor covid-19. Voor auteur Aaron Ginn, een technoloog uit Silicon Valley zonder achtergrond in geneeskunde of infectieziekten, klopten de cijfers niet. Hij zei dat naarmate het testen op het virus toenam, het sterftecijfer onvermijdelijk zou dalen. En inderdaad, de twee landen die het meest op de ziekte hebben getest, de Verenigde Staten en Duitsland, hadden op het moment van dit schrijven sterftecijfers van 1,7 en 0,78 procent. Deze percentages waren niet zo laag als de seizoengriep, maar bij lange na niet zo hoog als Tedros op 3 maart 2020 voorspelde.

Het sterftecijfer van 0,1 voor seizoengriep is gebaseerd op het geschatte aantal griepgevallen, niet op het aantal patiënten dat daadwerkelijk wordt getest. Aangezien we het aantal milde gevallen van covid-19 die niet worden gemeld niet kennen, is het werkelijke sterftecijfer voor de ziekte waarschijnlijk veel lager dan 1 procent. Dit was het belangrijkste punt van Ginn's post. Al snel verwijderde Medium het wegens overtreding van de Medium regels.

Naarmate meer informatie over de covid-19-crisis aan het licht komt, is het niet Ginn die ongelijk krijgt, maar de volksgezondheidsdeskundigen.

Op 25 maart 2020, slechts negen dagen na het uitbrengen van zijn beangstigende rapport, vertelde Neil Ferguson aan Britse parlementsleden dat het Britse dodental uiteindelijk "aanzienlijk lager" zou kunnen uitvallen dan 20.000. Bovendien getuigde hij dat de totale impact op het aantal sterfgevallen in het VK dit jaar verwaarloosbaar zou kunnen zijn omdat de meeste slachtoffers van covid-19 toch al aan andere gezondheidscomplicaties zouden zijn overleden.

Als Ferguson dit een paar dagen eerder had gezegd, had dat misschien kunnen voorkomen dat de VS en Groot-Brittannië halsoverkop in de financiële afgrond waren gestort.

Zelfs met zijn nieuwe herziene prognose is Ferguson van mening dat de Britse regering er goed aan heeft gedaan de zaak af te sluiten. Hij zei dat het de National Health Service waarschijnlijk van een ramp heeft gered, maar erkende wel dat we er vanwege de economische gevolgen "nog vele tientallen jaren" voor zullen moeten betalen.

Op een gegeven moment, zal covid-19 verdwijnen. Maar de "remedie" zal blijven.

De dag nadat Ferguson stilletjes terugkrabbelde van zijn Imperial-model, kreeg een andere studie in Amerika veel aandacht. De kop luidde: "Amerikaanse virusdoden kunnen 80.000 overtreffen ondanks opsluiting." Nu het grootste deel van Amerika aan de dagelijkse dodenteller is gekluisterd, werd deze studie gebruikt om meer angst en hysterie aan te wakkeren. De waarheid achter de krantenkop is echter dat het onderzoek opnieuw terugkrabbelen betekende ten opzichte van de oorspronkelijke prognoses van een Spaanse-griepachtige verwoesting. Tachtigduizend doden door het coronavirus is geen herhaling van de pandemie van 1918. Het is meer vergelijkbaar met het heftige griepseizoen van 2017-18, toen 45 miljoen Amerikanen werden besmet, 810.000 in het ziekenhuis werden opgenomen en 61.000 stierven (0,14 sterftecijfer). Dat gebeurde twee jaar geleden. En niemand gaf er iets om.

Cnn's Sanjay Gupta krabbelde op 27 maart 2020 ook terug: "De overgrote meerderheid van de mensen, zelfs als ze bejaard zijn, zullen geen ziekenhuisopname nodig hebben. De overgrote meerderheid zal herstellen. De overgrote meerderheid zal niet sterven." Nog maar een week daarvoor zei Gupta dat Amerikaanse ziekenhuizen onvoorbereid waren op wat er stond te gebeuren. En de week daarvoor, toen Gupta covid-19 tot pandemie uitriep, baseerde hij zich op casestudies in China waaruit bleek dat 5 procent van de besmette personen ernstig ziek werd.

Zelfs Anthony Fauci, die oorspronkelijk had gezegd dat covid-19 "10 keer dodelijker" was dan de gewone griep, schreef in de New England Journal of Medicine van 26 maart: "Als men aanneemt dat het aantal asymptomatische of minimaal symptomatische gevallen verschillende keren zo hoog is als het aantal gerapporteerde gevallen, kan het sterftecijfer aanzienlijk lager zijn dan 1 procent. Dit suggereert dat de algemene klinische gevolgen van covid-19 uiteindelijk meer lijken op die van een ernstige seizoengriep ... of een pandemische griep."

Als het virus is uitgestorven

Eind maart 2020 zinspeelde president Trump op een mogelijk einde van de lockdown-gekte, eerder vroeger dan later. "We kunnen de remedie niet erger laten zijn dan het probleem zelf," zei hij op 22 maart 2020.

Twee dagen later, tijdens een virtueel townhall bijeenkomst op Fox News, sprak de president over hoe besmettelijk en dodelijk de griep kan zijn, maar dat Amerika nooit op slot gaat. We kunnen dit virus ons land niet laten vernietigen, zei hij. "We moeten weer aan het werk." Hij stelde 12 april 2020 voor als een mogelijke datum voor het heropenen van de Amerikaanse economie.

Deze verklaring verontrustte de deskundigen. Zelfs toen zij hun prognoses van het aantal doden drastisch verlaagden, was Amerika nog steeds in groot gevaar. Fauci haastte zich naar de media en vertelde hen dat Amerika misschien 100.000 tot 200.000 mensen zou verliezen, zelfs onder een strikte lockdown. De president besloot opnieuw hun raad op te volgen en verlengde de richtlijnen voor sociaal afstand houden tot eind april 2020. De experts hebben dus gelijk, zelfs als ze het spectaculair mis hebben.

De linkse media zijn vastbesloten om van deze crisis zo lang mogelijk een sensatie te maken. Hoe langer het duurt, hoe meer het hun kijkcijfers en hun politieke doelstellingen ten goede komt. Hoewel de eerste opiniepeilingen erop wijzen dat een meerderheid van de Amerikanen tevreden is met de manier waarop president Trump de crisis heeft aangepakt, weet het democratische mediacomplex dat de enige kans op succes bij de stembus in november is, als het dodental van het coronavirus blijft stijgen en de aandelenmarkt en de economie blijven dalen.

Als Amerika eindelijk weer opengaat, lijkt de president zeker van een ommekeer: "We zullen sterk terugkomen," zei hij. En dat zou wel eens waar kunnen zijn, althans op de korte termijn.

Maar wat zullen de kosten op lange termijn zijn van deze "remedie"? Als het virus eenmaal is afgezwakt, zullen de regeringen dan de socialistische programma's terugdraaien en de autoritaire teugels laten vieren? Zullen de radicale linksen hun niet aflatende, irrationele en wrede aanvallen op het presidentschap en de grondbeginselen van Amerika afzwakken? Zal dit het einde betekenen van de sensationele berichtgeving en de paniekzaaierij? Zullen teams van deskundigen terugkeren naar de universiteit en de fouten corrigeren die hebben bijgedragen tot een wereldwijde paniek en economische ineenstorting?

We hebben al eerder gezien dat grote aantallen mensen het hoofd verliezen. De wereld is steeds radicaler, emotioneler en paniekeriger geworden, vooral in de laatste decennia. Maar niets heeft dit zo geïllustreerd als de reactie op covid-19.

We hebben de wereld stilgelegd, onze constitutionele republiek opgeschort, economieën tot stilstand gebracht, miljoenen mensen werkloos gemaakt, de aandelenmarkt leeggehaald, meer geld uitgegeven dan ooit tevoren, de overheid enorm uitgebreid en meer macht gegeven, en de omvang van de verzorgingsstaat vergroot. Zal het uiteindelijk allemaal een overhaaste reactie blijken te zijn op het equivalent van, zoals Dr. Fauci zei, een slecht griepseizoen?

Niets van dit alles is logisch – tenzij je beseft dat het allemaal terug te voeren is op één oorzaak. Ik heb het niet over linksen in Amerika of in andere landen, ik heb het over de oorspronkelijke bron. Die ene bron is Satan de duivel.

Satan is een echt, werkelijk kwaadaardig wezen. Hij is actief in de wereld. In feite heeft hij de macht om mensen te beïnvloeden, en hij heeft met succes de hele wereld misleid. Zoals Efeziërs 2:2 zegt, de god van deze wereld is in feite niet God de Vader of Jezus Christus, het is Satan! Dat is wat uw Bijbel zegt. Is dat niet wat je nu op het nieuws ziet?

Het is cruciaal om te begrijpen hoe Satan misbruik maakt van uit de hand gelopen emoties! "Wanneer mensen vechten om te overleven en de emoties vliegen in het rond," schrijft mijn vader, "zal de duivel dat elke keer uitbuiten!" (America Under Attack ) (momenteel alleen beschikbaar in het Engels).

Of covid-19 nu uw gezondheid, uw broodwinning of uw vrijheden heeft aangetast of nog zal aantasten, u moet acht slaan op wat er zojuist met de wereld is gebeurd. De immens krachtige en zelfvernietigende reactie op een slecht griepseizoen illustreert de macht van Satan om op emoties te misbruiken. Hij kan wereldwijd verwoesting aanrichten. En hij kan het ook in uw leven doen. De strijd is niet alleen tegen een virus of verwarring of verkeerde informatie of een agenda. Voor de wereld en voor u persoonlijk, is het een strijd tegen Satan. De wereld zal dit niet zien tot het te laat is, ziet u het wel?

Tb Ad Nl