Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

200127 trumpet%20treason

Gary Dorning/Trompet

Amerika is ‘fundamenteel veranderd’

Eén man heeft, zoals voorspeld in uw Bijbel, het land van binnenuit verwond.

De regering van Amerika is al maandenlang verwikkeld in een beschamende afzetting-farce. De Democraten laten zien dat ze vrijwel geen grens hebben bij wat ze bereid zijn te doen om de president aan te vallen en de laatste verkiezingen - en de volgende - te ondermijnen. Ondertussen blijven er onthullingen opduiken over hun misbruik van inlichtingendiensten om Amerikanen, waaronder de president zelf, te bespioneren.

Het is belangrijk te begrijpen wat een gevaarlijke bedreiging dit is voor het fundament van deze natie!

Wat er nu in de Democratische Partij gebeurt is een verlenging en intensivering van een proces dat door de vorige president opgestart is.

Toen Barack Obama tijdens zijn presidentiële run van 2008 beloofde om “Amerika fundamenteel te veranderen”, wisten maar weinig mensen wat hij daarmee echt bedoelde. Nu zijn ambt is afgelopen wordt het steeds duidelijker dat de verandering waar hij over sprak iets veel gevaarlijkers was dan veel mensen dachten.

Hij bedoelde het omvormen van de constitutionele republiek Amerika. Wat wij nu in het land zien gebeuren laat zien dat hij, tot op alarmerende hoogte, daarin geslaagd is!

In een toespraak aan Democratische donateurs afgelopen november zei dhr. Obama dat als Democraten gekozen willen worden, zij hun radicale opvattingen stil moeten houden. “Dit land is nog steeds minder revolutionair dan dat het geïnteresseerd is in vooruitgang,” zei hij. “Zelfs als we de grens verleggen en een gedurfde visie hebben, moeten we nog steeds realistisch blijven. De gemiddelde Amerikaan vindt niet dat we het systeem compleet moeten afbreken en herbouwen” (nadruk van mij).

De gemiddelde Amerikaan denkt niet op die manier, maar hij wel en deze donateurs ook! En hij zei niet dat ze dat doel moesten opgeven - alleen dat ze het op een meer slinkse manier moesten zien aan te pakken!

Dhr. Obama spreekt minachtend en openlijk over wat hij bedoelt met het fundamenteel veranderen van Amerika. Nu dat hij zijn ambt niet langer vervult vertelt hij ons wat zijn echte doel was, en nog steeds is - “het systeem compleet afbreken en herbouwen”!

Dergelijke revoluties zorgden in het verleden meestal voor het bloedvergieten van miljoenen mensen.

Als u denkt dat mijn mening onrealistisch is, bedenk dan dit: Nooit eerder hebben we een meer bitter verdeeld Amerika gezien, en deze man die Amerika fundamenteel heeft veranderd heeft veel van deze verdeeldheid veroorzaakt. Hij vernietigde bijna de constitutionele republiek van Amerika. Nooit hebben we zoveel haat tussen Amerikanen onderling gezien.

Dit zou elke Amerikaan moeten beangstigen. Veel revoluties eindigen in een burgeroorlog vol lijden en dood.

In deze Amerikaanse burgeroorlog zal geen van beide kanten winnen. Bijbelprofetie dondert een dodelijke boodschap dat een vijandige natie ons zal overwinnen. We moeten wakker worden en ons deze keer tot God bekeren om gered te worden.

“Zelfs als we de grens verleggen en een gedurfde visie hebben, moeten we nog steeds realistisch blijven. De gemiddelde Amerikaan vindt niet dat we het systeem compleet moeten afbreken en herbouwen.” Barack Obama

De huidige president van Amerika, Donald Trump, vecht tegen dat radicalisme en boekt daarmee ook enig succes. Het belangrijkste is misschien wel dat hij de misdaden en kwaadaardigheid van radicaal links blootlegt! Vanwege de vooruitgang die hij boekt geloven veel mensen dat het gevaar geweken is en dat het land een nieuwe richting inslaat. Helaas zal dit de richting waarop het land uitgaat niet veranderen. Het enige dat daarvoor zou kunnen zorgen is bekering tot God - en dat gebeurt niet.

De heropleving op dit moment in Amerika zorgt ervoor dat sommige mensen zelfgenoegzaam worden. Dat is een grote fout. Deze tijdelijke opleving vormt gewoon een laatste kans die God de mensen geeft om zich te bekeren! En dat geldt ook voor religieuze mensen. Dit is allemaal geprofeteerd in uw Bijbel. Maar om dit te kunnen begrijpen, moet u het bestuderen. Als u dat doet, dan zult u de gebeurtenissen in Amerika snappen. Sterker nog, u zult zien waar ze naartoe leiden - en hoe kort de tijd eigenlijk nog maar is!

Communistische bedreiging

Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de aandacht in Amerika van de dreiging van nazisme naar het communisme. Met het oog op de profetieën uit de Bijbel waarschuwde Herbert W. Armstrong dat Duitsland zou opkomen om de wereld opnieuw te domineren. Dit wordt duidelijk geprofeteerd. Maar hij erkende eveneens dat er een echte dreiging vanuit Rusland opkwam die de VS aanzienlijke schade kon toebrengen. Ook dat klopt met de voorspellingen van de Bijbel.

In 1956 schreef dhr. Armstrong over hoe Rusland een nieuw soort oorlog voerde tegen Amerika, “een psychologische oorlog van propaganda, infiltratie, ondermijning en demoralisatie. Het is een oorlogsvoering die onze gedachten en onze morele en geestelijke waarden aanvalt, in plaats van onze fysieke lichamen en aardse bezittingen.”

Dhr. Armstrong legde uit hoe deze oorlogsvoering werkt: “Het is het soort oorlog dat wij niet begrijpen en waarvan we niet weten hoe we er mee om moeten gaan. Het gebruikt alle duivelse middelen om ons van binnenuit te verzwakken, onze kracht te ondermijnen, ons moraal te bederven, ons onderwijssysteem te saboteren, onze sociale structuur te vernielen, ons geestelijke en religieuze leven te vernietigen, onze industriële en economische macht te verzwakken, ons leger te demoraliseren, en uiteindelijk na een dergelijke infiltratie, onze regering met kracht en geweld omver te werpen!”

Denk serieus na over die uitspraak. In zekere zin is dit plan in Amerika werkelijkheid geworden!

Toen Barack Obama een jongen was introduceerde zijn grootvader hem bij Frank Marshall Davis, een kaart-dragend lid van de Communistische Partij. Aangezien de jonge Barack geen vader thuis had, dacht zijn opa dat Davis een goed rolmodel zou zijn. Davis was een fanatieke supporter van Joseph Stalin en zijn soort communisme.

Hoe sterk was Davis in zijn support voor Stalins Sovjetunie? Hier is een fragment van een gedicht dat Davis schreef met de titel “Aan het Rode Leger” waarin de Sovjets werden opgeroepen op te staan en het Westen de echte kracht van het communisme te laten zien: “Vermorzel - overwinnende Rode strijders! Ga verder, oh machtige stoomwals van het volk! …Toon de verdwaasde menigten, Amerikanen en Britten en alle geallieerde broeders, hoe sterk u bent: Hoe groot u bent, Hoe uw jonge boom van eenheid, 25 jaar geleden geplant, de gouden vrucht van de overwinning draagt!” Obama had een hechte relatie met deze radicale Stalinist!

Barack Obama was ook een bewonderaar van Saul Alinsky, de beruchte auteur van Regels voor Radicalen. Maar veel van Obama’s overtuigingen waren onbekend voordat hij verkozen werd, omdat de reguliere media hem niet doorgelicht heeft. De pers heeft veel om zich over te verantwoorden door de manier waarop ze deze man en zijn ambities hebben gesteund.

Dr. John C. Drew, een politiek wetenschapper die Obama kende van Occidental College, herinnerde zich hoe zijn vriendin in 1980 de 19-jarige Barack aan hem voorstelde als een mede-communist. In een radio-interview met Dr. Paul Kengor op The Glen Meakem Show, zei Drew dat Obama in die tijd een gewelddadige volksrevolutie in Amerika voorspelde. Maar Drew legde aan hem uit dat zulke revoluties alleen succesvol zijn in Derde Wereldlanden, en dat het beter is om te proberen Amerika stap voor stap te transformeren.

Dat is precies wat president Obama tijdens zijn acht jaar in het ambt heeft gedaan.

Dhr. Armstrong waarschuwde in 1962: “De ‘Communistische Partij’ is gewoon een listige term om ons te verblinden en te bedriegen - een middel om een vijfde colonne binnen te brengen - om de regering van de vijand in ons midden te krijgen waardoor we deze accepteren als onderdeel van onze eigen regering. Het enige doel is om onze regering te vernietigen.”

Dat is waardevol inzicht! Barack Obama werd door communisten begeleid en vandaag vertelt hij de Democraten dat zij slinkser moeten werken als ze het systeem echt willen afbreken en hervormen.

Luister naar de huidige Democraten. Er is veel revolutionaire retoriek. Die partij is geïnfiltreerd en overgenomen door veel van de ideeën die de Communisten tientallen jaren geleden hebben gepromoot - ideeën die het land aan het veranderen zijn! Het is een politieke partij geworden die veel destructiever is voor Amerika dan de Communistische Partij!

Poging tot staatsgreep

Een Tsjechische communist met de naam Jan Kozák schreef een traktaat in de jaren vijftig met de titel “En er werd geen schot gevuurd” waarin wordt uitgelegd hoe een natie gekaapt kan worden via parlementaire manoeuvres. De strategie vereist het tegelijkertijd uitoefenen van druk voor radicale veranderingen vanuit twee richtingen: vanuit hogere niveaus van de regering en vanuit provocateurs op straat.

De Obama-regering gebruikte een vergelijkbare strategie om Amerika te veranderen. Als president benoemde Barack Obama extreem-linkse rechters en “diepe staat”-bureaucraten op een aantal van de hoogste ambten van het land. Tegelijkertijd steunde hij radicale ophitsers van organisaties zoals Black Lives Matter. Het doel is om chaos te veroorzaken op straat en vervolgens te zorgen dat socialistische leiders het probleem komen “oplossen.”

John Brennan was een van de meest radicale “diepe staat”-bureaucraten in de Obama-regering. Als student op de Fordham Universiteit stemde Brennan in 1976 voor Gus Hall, de presidentskandidaat van de Communistische Partij USA. Verbijsterend genoeg werd Brennan slechts vier jaar later aangesteld bij de Central Intelligence Agency!

Brennan werkte zich binnen de CIA op tot waarnemend directeur van het National Counterterrorism Center onder president George W. Bush. Hij ging in 2005 met pensioen, maar werd in 2009 door Obama gevraagd om zijn adviseur voor Binnenlandse Veiligheid te worden. Vier jaar later werd hij gepromoveerd tot directeur van de CIA.

Waarom wilde president Obama dat een communist de CIA aanstuurde? Kort nadat Brennan die baan aannam, begon zijn afdeling met het illegaal bespioneren van de inlichtingendienst van de Senaat. Toen hij betrapt werd, loog hij hier ronduit over en ontkende het, maar uiteindelijk werd hij gedwongen om het toe geven.

Vervolgens, tijdens de presidentsverkiezingen in 2016, speelde Brennan een cruciale rol bij het opstellen en publiceren van een Intelligence Community Assesment waarin illegale banden tussen Rusland en de Trump-campagne werden gesuggereerd. Deze beoordeling liet zich sterk leiden door een dossier van 35 pagina’s, samengesteld door de voormalige Britse MI-6-inlichtingenagent Christopher Steele en betaald vanuit de presidentscampagne van Hillary Clinton. Het dossier beschuldigde Donald Trump onder andere van escapades met Russische prostituees. Geen enkel deel van dit dossier werd geverifieerd, maar de Amerikaanse wethandhavingsinstanties gebruikten het toch om goedkeuring te krijgen voor het bespioneren van Carter Page, een van de campagnemedewerkers van Trump.

Dit opende de deur om iedereen rondom Donald Trump te bespioneren. De conservatieve journalist Andrew McCarthy bespreekt deze geschiedenis in zijn boek Ball of Collusion: The Plot to Rig an Election and Destroy a Presidency . Hij legt uit dat de echte samenzwering in de verkiezingen van 2016 niet plaatsvond tussen de Trump-campagne en Rusland. Het vond plaats tussen de Clinton-campagne en de ‘diepe staat’ van Obama. Als Hillary Clinton verkozen was, dan zouden de verwoestende trends die tijdens het presidentschap van Obama plaatvonden gewoon ongecontroleerd zijn doorgegaan en ze zouden zeker zijn geïntensiveerd. Veel mensen geloven dat het een einde aan onze constitutionele republiek zou zijn geweest!

“Het belangrijkste doel van contraspionage is om de president geïnformeerd te houden,” schrijft McCarthy. Dat is een basiswaarheid. En toch hebben deze agenten zichzelf er op een of andere manier van overtuigd dat het hun taak is om de recente Amerikaanse verkiezingen te niet te doen en de president kapot te maken! Zij richten al hun aandacht op het zoeken naar misdaden, zodat ze hem ten val kunnen brengen en de regering omver kunnen werpen! Dat is een contraspionage-invasie - en het gebeurt vlak voor onze ogen!

En dit heeft allemaal te maken met de voormalige president Barack Obama! Daar moet onze focus liggen.

McCarthy schrijft “geen enkele regering in de Amerikaanse geschiedenis was meer beoefend in de donkere kunst van het politiseren van inlichtingendiensten dan die van president Obama.” Dat is een inzichtelijke uitspraak!

De National Security Administration (Nationale Veiligheidsdienst) prijst zichzelf aan als “de wereldleider in cryptologie - de kunst en wetenschap van het maken en breken van codes.” Het zegt dat het deze expertise gebruikt om Amerikaanse geheimen te beschermen en vijanden te slim af te zijn, “terwijl we tegelijkertijd de privacy-rechten van de Amerikaanse burgers beschermen” (nas.gov). De waarheid is dat deze instantie het tegenovergestelde deed van het beschermen van de Amerikaanse privacy-rechten: zij was Amerikanen aan het bespioneren en probeerde de stem van 63 miljoen Amerikaanse kiezers ongeldig te maken!

Barack Obama stelde extreem-linkse rechters en “diepe staat”-bureaucraten aan op een aantal van de hoogste ambten van het land. Het doel is om chaos te veroorzaken op straat en vervolgens te zorgen dat socialistische leiders het probleem komen “oplossen.”

Ik heb al eerder geschreven over de bijeenkomst die president Obama op 5 januari 2017 hield - 15 dagen voor de inauguratie van dhr. Trump - met de directeur van de NSA, de directeur van de CIA (Brennan), de directeur van de FBI (James Comey) en de directeur van de Nationale Inlichtingendienst. “De ambtenaren in deze bijeenkomst moesten erachter komen hoe ze het onderzoek naar Carter Page en de Trump-campagne konden voortzetten, ondanks het feit dat het centrale onderwerp van het onderzoek, Trump, op het punt stond als president te worden beëdigd,” schrijft McCarthy. Hun inzet had niets te maken met Page, die nooit van een misdaad beschuldigd werd - het was puur bedoeld om Trump ten val te brengen.

Samen met Brennan en een groep topspionnen, zocht Obama een manier om het resultaat van de verkiezingen van 2016 te te vernietigen, de Trump-regering omver te werpen, en iets op te richten dat nog veel verder gaat dan een nieuwe socialistische regering in de Verenigde Staten.

Om echt te begrijpen hoe gevaarlijk dit was, moet u nog verder teruggaan, naar nog vóór de inlichtingenbeoordeling van John Brennan, nog vóór de goedkeuring om Carter Page te bespioneren, en nog vóór het hatelijke dossier samengesteld door Christopher Steele. U moet helemaal teruggaan naar een profetie in het boek Daniël.

Antiochus

Het Bijbelse boek Daniël is een profetie die specifiek voor deze eindtijd is (Daniël 12:4, 9). God heeft de betekenis van dit boek in onze tijd onthuld!

Daniël 8:9 profeteert over “een kleine hoorn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het Sieraadland toe.” De meeste Bijbelcommentaren zijn het erover eens dat dit gaat over de Seleucidische koning Antiochus Epiphanes uit 175 v. Chr. Het was nooit de bedoeling dat Antiochus koning zou worden. Hij kreeg controle over het Seleucidische rijk door zich voor te doen als iemand die hij niet was. Daniël 11:21 zegt dat hij de macht kreeg door leugens en vleierijen, voordat hij het oude volk Juda aanviel, hen afslachtte, en de tempel in Jerusalem ontheiligde met een afgod in zijn eigen afbeelding.

Daniël schreef zijn boek tijdens de zesde eeuw voor Christus, zo’n 3½ eeuw voor Antiochus er was. Maar die vervulling van deze profetie in de oudheid was slechts een type of voorloper van wat er vandaag gebeurt. Dit is een profetie voor “de tijd van het einde” (Daniël 8:17,19).

Er wordt in feite geprofeteerd dat er drie eindtijd-leiders zullen opstaan met de misleidende, verwoestende geest van Antiochus. Deze Antiochusen zijn alledrie op een bepaald moment door Satan bezeten. Zij proberen de naam Israël uit te wissen, fysiek en geestelijk! Twee van deze mannen zijn makkelijk te herkennen in de profetie van Daniël.

Eén eindtijd Antiochus “wierp de waarheid ter aarde” binnenin God’s Kerk (vers 12). Een verwante profetie in 2 Thessalonicenzen 2:3 noemt hem de “mens van de wetteloosheid” en “zoon van het verderf” - dezelfde benaming die Christus voor Judas Iscariot gebruikte (Johannes 17:12). Deze man leidt een enorme “afval” van Gods waarheid in de Kerk van God! Dit is geen licht verraad. Het is een monsterlijk verraad - zoals Judas die Christus verraadde! “Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had …” (Lucas 22:3). Dat is precies wat er gebeurde met de eindtijd zoon van het verderf. Een compleet Kerktijdperk werd verraden en op een dwaalspoor gebracht. (Dit wordt allemaal uitgelegd in mijn boek Maleachi's Boodschap.)

Over een andere Antiochus is geprofeteerd dat hij aan de macht zal komen tijdens een moderne opleving van het Heilige Romeinse Rijk in Europa. Van de politieke leider van dit rijk zal zijn geest veranderen (Habakkuk 1:11, SV). (Beide Antiochusen worden uitgelegd in mijn gratis boekje De profetie van Habakuk: Tegen het einde zal zij spreken.)

De derde persoon die in dit profetische type past is tot nu toe verborgen gebleven. Maar deze verborgen eindtijd-Antiochus heeft Amerika vreselijk veel schade toegebracht!

Hier is een beschrijving in Daniël die direct van toepassing is op de Europese Antiochus, maar die in principe ook veel vertelt over deze leider in Amerika: “Doch op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande ; En zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht; en hij zal het wonderlijk [of krachtig] verderven, en zal geluk hebben, en zal het doen; en hij zal de sterken, mitsgaders het heilige volk verderven” (Daniël 8:23-24, SV). Dit verwijst naar de berouwvolle lauwe Laodiceërs - Gods eigen Kerk.

We leven in een tijd dat de “afvalligen de maat hebben volgemaakt” (HSV)! Wetteloosheid en zonde vieren hoogtij in Amerika, en worden zelfs aangeprezen! En hier is een leider die “raadselen verstaat” en sterk wordt maar “niet door zijn eigen kracht,” maar door de duivel, zodat hij de waarheid ter aarde werpt. Zoals McCarthy schrijft: “Geen enkele regering in de Amerikaanse geschiedenis was meer beoefend in de donkere kunst van het politiseren van inlichtingendiensten dan die van president Obama.” Het begrip daarvan komt van kwaadaardige geesten! Ons boekje over Daniël zal dit aan u bewijzen.

“Geen enkele regering in de Amerikaanse geschiedenis was meer beoefend in de donkere kunst van het politiseren van inlichtingendiensten dan die van president Obama.” Andrew McCarthy

Satan haat alles wat met God te maken heeft. Hij koestert verschrikkelijk veel haat voor Israël - geestelijk Israël (Gods Kerk) en fysiek Israël (de moderne naties die afstammen van het oude Israël, voornamelijk Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat in het Midden-Oosten; u kunt dit bewijzen met behulp van ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën ). En hij gebruikt mannen van het Antiochus-type om Israël te ondermijnen en te vernietigen - zelfs totaal uit te wissen als hij zou kunnen!

“Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten [Jezus Christus] zal hij opstaan, maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden” (vers 25). Dit vers sluit af met het beste nieuws dat we kunnen horen! Het gaat over de Antiochus die het Heilige Romeinse Rijk zal leiden dat nu in Europa op komt zetten. “Zonder mensenhand gebroken” betekent dat deze kwaadaardige man vernietigd zal worden door een geestelijke kracht! Christus Zelf zal bij Zijn wederkomst die dictator en dat kwaadaardige rijk afbreken! Dit bepaalt ook het tijdsbestek van de profetie.

Maar let op: Antiochus heeft een beleid van bedrog. Hij misleidt mensen en lijkt in vrede te komen voordat hij ze vernietigt! Hij is net als Satan, die zich voordoet als een engel van het licht (2 Corinthiërs 11:14). Hij is slinks en onbetrouwbaar, bedreven in het zich anders voordoen dan hij is. Hij is de vader van de leugenaars en was een moordenaar vanaf het begin (Johannes 8:44). Wanneer hij erbij betrokken is, leidt het tot moord als wij niet snel wakker worden en inzien wat er gebeurt!

God helpt ons te begrijpen wie deze door Satan geïnspireerde mannen zijn en wat zij vandaag doen.

Om de verborgen Antiochus echt te doorzien, moet u het deel van het Oude Testament bestuderen dat ‘de vroege profeten’ wordt genoemd - Jozua, Richteren, Samuel en Koningen. Deze boeken zijn geschreven door profeten en bevatten veel profetieën voor deze tijd. Deze studie zal uw Bijbel tot leven brengen - misschien meer dan ooit.

Een verborgen Antiochus

Vroeger, toen Israël tegen God rebelleerde en zich van Zijn wet afkeerde, werd het volk door God gestraft. De Bijbel zegt “Daarom ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël, en Hij gaf hen al die dagen in de hand van Hazaël, de koning van Syrië, en in de hand van Benhadad, de zoon van Hazaël” (2 Koningen 13:3).

Toch stond God het niet toe dat Hazaël en Benhadad het volk Israël volledig vernietigde. Vers 5 zegt “En de Heere gaf Israël een verlosser, zodat zij van onder de hand van de Syriërs uitkwamen,” en 2 Koningen 14:26-27 onthult wie deze verlosser was: “Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondene en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat Hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas.”

Wat is eigenlijk de profetische naam van Israël? Allereerst is het geestelijk Israël, of Gods ware Kerk in deze eindtijd. Ten tweede is het de naties van Israël. In deze eindtijd ligt de nadruk op drie naties van Israël: Amerika, Groot-Brittannië (en de Britse volken) en de Joodse natie (bijbels Juda, de scepter-natie).

God gaf deze drie naties geweldige mogelijkheden om Hem te dienen. Maar zij hebben God verlaten. Dus zal God hen straffen. Dit alles wordt uitgelegd in ons boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën, door Herbert W. Armstrong.

Er zijn drie Antiochusen, en elk van hen verklaart een onderdeel van de Satanische aanval om de naam van Israël uit te wissen: één, Daniël 8:11-12; twee, vers 24; en drie, 2 Koningen 14:26-27.

Het doel van Satan is om “de naam van Israël van onder de hemel uit te wissen.” Dat betekent van over de hele aarde uitwissen!

De politieke Antiochus van 2 Koningen heeft hetzelfde doel en dezelfde vruchten als de twee in hoofdstuk 8 van Daniël. Deze Antiochusen doen alledrie hetzelfde kwaadaardige werk.

De vruchten bewijzen dit in elke fase die zich ontvouwt. De eerste twee werpen de waarheid ter aarde: Gods waarheid en de constitutionele waarheid van de VS. De laatste Antiochus doet dat alles en vermoordt vervolgens Gods berouwvolle lauwe christenen. Hij zal eveneens veel vernietigingskampen hebben, net als Adolf Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Ook hij werd door Satan bezeten.

God beschermt de heiligen die Hem gehoorzamen en Zijn waarschuwende boodschap verkondigen.

Deze wereld aanbidt de duivel (2 Corinthiers 4:4). Maar dit is niets vergeleken met de manier waarop elke Antiochus Satan aanbidt. Elk van hen vormt een speciaal hulpmiddel in de handen van de meest kwaadaardige geest in het universum!

Daarom is radicaal links zo veel erger dan communisme en marxisme! Adolf Hitler bewees dat. Hij was ook bezeten door Satan

Het is tijd dat de naties van Israël hun ogen openen voor wat er met hun naties gebeurt. We staan vlak voor een catastrofe. Alleen God kan ons redden van de ergste fysieke crisis die deze planeet ooit heeft getroffen!

Deze verzen in 2 Koningen 14 laten zien dat Israëls vijanden vroeger Israël wilden vernietigen. Een man probeerde om de naam van Israël uit te wissen, maar God hield hem tegen, en Hij deed dat door Jerobeam II.

Het is belangrijk om het profetische principe van tweeledigheid te begrijpen. De geschiedenis herhaalt zichzelf vandaag.

Het boek Amos is voor deze eindtijd. Amos 7 profeteert over een modern type Jerobeam die Israël in deze eindtijd redt - tijdelijk.

God staat niet toe dat iemand de naam van Israël - Zijn plan voor de mensheid - uitwist. Maar u kunt zien dat deze moderne Jerobeam Israël niet voor heel lang zal redden (Amos 7). Samen met zijn volgers heeft hij zelf ook een grote zonde. Ze moeten zich bekeren, of de drie naties van Israël zullen allemaal tezamen ten val gebracht worden.

Satan is bezig de Amerikaanse supermacht aan te vallen - zoals hij zo vaak doet, heeft hij dit gedaan door een Antiochus-type - van binnenuit. De geest van Antiochus, de intentie om “de naam van Israël uit te wissen”, is sterk bij radicaal links en bij wat er nu van de Democratische Partij is geworden!

Deze intentie om “de naam van Israël uit te wissen” is sterk aanwezig bij links en bij de Democratische partij.

Kijk naar alles wat de Obama-regering heeft gedaan om de Amerikaanse belangen te ondermijnen en om Amerikaanse vijanden te versterken! Denk aan de manier waarop ze de islamitische volksopstand tegen de Egyptische president Hosni Mubarak steunden, waardoor deze uit de macht gezet werd. Denk aan de manier waarop ze de volksopstand in Iran negeerden - en vervolgens een groteske nucleaire deal met de Iraanse leiders sloten die Iran met geld overspoelde en dekking bood voor lopende nucleaire activiteiten. Denk aan de manier waarop ze Benghazi afhandelden, waarbij een jihadistische menigte de Amerikaanse ambassade aanviel op de verjaardag van 9/11. Overheidsambtenaren in de Obama-regering gaven onze soldaten de schandelijke opdracht niet in te grijpen - het gewoon te laten gebeuren - en de terroristen vermoordden een ambassadeur en drie andere Amerikanen! Vervolgens probeerde de regering de aanval goed te praten door oneerlijk de schuld te leggen bij een video gemaakt door iemand in Amerika! De leider in Libië, Muammar Qadhafi, die een bondgenoot was, voorzag de VS van belangrijke inlichtingen. Hij gaf zelfs zijn massavernietigingswapens op. Maar de Obama-regering wilde hem weg hebben en lachte erom toen hij op wrede manier afgezet en afgetuigd werd door een radicale menigte. Sindsdien is het land een broeinest van jihadistische chaos!

Dit zijn geen acties van iemand die het goed voor heeft met Amerika. Dit zijn acties gericht op het uitwissen van de naam Israël!

Radicaal links en zijn anti-Amerikaanse, marxistische ideeën heeft vrijwel de controle overgenomen over de Amerikaanse Democratische Partij. De Democraten hebben de belofte van Barack Obama om “Amerika fundamenteel te veranderen” ter harte genomen. Kijk naar de manier waarop ze het willen veranderen: Zij willen de geschiedenis van Amerika afbreken, alsook de Amerikaanse grondwet, de morele waarden van Amerika en de Amerikaanse vrijheden.Zij willen de welvaart van het land herverdelen, de economie drastisch veranderen, en de regering hervormen!

Onder leiding van een Antiochus is hun doel om “Amerika fundamenteel te veranderen” gewoon een politiek correcte manier om te zeggen dat zij de naam van Israël willen uitwissen!

Deze ambtenaren hebben op de media vertrouwd om deze informatie te verspreiden, en de reguliere media is schandelijk medeplichtig hierin! Ook zij willen er alles aan doen om de regering omver te werpen!

Dit is vanaf het moment dat Donald Trump gekozen werd hun doel geweest! Dat is hoogverraad!

‘De Coup is begonnen’

Mark Zaid, de advocaat van de klokkenluider uit Ukraine, tweette op 30 januari 2017, slechts een aantal dagen nadat president Donald Trump was ingehuldigd: “De #coup is begonnen. Eerste stap is gezet. #rebellie #afzetting zal uiteindelijk volgen. #advocaten.” Later die dag tweette hij: “De #coup is begonnen. Als één iemand valt, zullen er twee zijn plaats innemen. #rebellie #afzetting.” Met andere woorden, als iemand als James Comey ontslagen wordt, zullen er twee anderen uit de ‘diepe staat’ opstaan om de missie voort te zetten. En dat is precies wat er gebeurde!

Een coup [staatsgreep] is een gewelddadige of illegale overname van de macht. Dat is precies waar ze aan werkten!

In december werd de FBI door de waakhond van het ministerie van Justitie berispt vanwege hun vertrouwen op het Steele-dossier om een Fisa-bevelschrift te krijgen. In een rapport van 476 pagina’s identificeerde de algemeen inspecteur “ten minste 17 belangrijke fouten van nalatigheid in de Carter Page Fisa-aanvragen.” In werkelijkheid waren dat geen 17 fouten - het waren 17 misdaden van hoogverraad! Het hele proces was er op gericht een coup te organiseren!

Deze mensen geloven dat het doel de middelen heiligt! Ze zullen liegen, lasteren, zwartmaken - alles om van Trump af te komen!

Willen wij een constitutionele republiek? De linkse democraten niet! Al deze activiteiten die nu worden blootgelegd, laten zien dat zij dit land al op allerlei manieren hebben veranderd van een constitutionele republiek naar een land dat geregeerd wordt door iets dat nog erger is dan de communistische filosofie!

U kunt alleen begrijpen waarom zij zo’n succes hebben gehad als u de kwaadaardige geestelijke macht erachter erkent - het demonische ‘leger’ van Daniël 8:12. Satan haat Israël en alles wat God doet en hij inspireert iemand om te proberen de naam van Israël uit te wissen.

De Antiochus van het Heilige Romeinse Rijk doet zijn kwaadaardige daden “niet door eigen kracht” (Daniël 8:24), maar door Satans kracht! Satan en zijn demonen zijn op aarde geworpen en beperkt tot de aarde, in hun ergste woede omdat zij weten dat hun tijd nog maar kort is!

Kijk naar de geschiedenis en u kunt zien hoe communisten werken: Zij breken dingen af tot de chaos zo erg is dat ze de controle kunnen overnemen en de oppositie kunnen afmaken. Dat hebben ze altijd zo gedaan! En de VS heeft veel communisten.

U moet hun aanval op het Tweede Amendement ook in dit verband bekijken. Ze willen de wapens van het volk afnemen, omdat de oprichters van Amerika de mensen hebben toegerust om weerstand te bieden tegen tirannie als dat nodig is. Zij hebben bloed vergoten om Amerikanen deze vrijheid te geven! Veel mensen verloren hun leven om deze constitutionele republiek op te richten en onze vrijheden te garanderen. Maar er zijn altijd mensen die proberen om die vrijheden af te pakken, als wij dat toestaan.

Het was hen bijna gelukt een satanische coup te plegen! Als Hillary Clinton zou zijn verkozen, dan zou dit gelukt zijn. Maar God heeft deze beweging tijdelijk gestopt door een eindtijd koning Jerobeam II aan te stellen die een tijdelijke Amerikaanse heropleving aanstuurt. (U kunt hierover lezen in mijn artikel “Amerika gered van radicaal links – tijdelijk .”)

Ondanks alle aanvallen op Donald Trump, eerst als kandidaat en later als president, lijkt hij er voortdurend sterker uit te komen. Kijk alleen maar naar het verschil tussen het Benghazi-debacle en de manier waarop president Trump de aanval op de Amerikaanse ambassade in Irak aanpakte. Hij beval al snel die aanval neer te slaan en doodde vervolgens de Iraanse topgeneraal! Dit leidde tot razernij bij Amerikaanse links - maar het zorgde ervoor dat Iran zich gedeisd hield! Het was de eerste gewaagde zet van Amerika tegen Iran in tientallen jaren, en ik ben er zeker van dat het de Amerikaanse status enige tijd zal verhogen.

Waarom gaat alles zo voor de wind met Donald Trump? Er is één reden: omdat God hem gebruikt om Amerika tijdelijk als supermacht te redden! God heeft alle macht om dergelijke gebeurtenissen aan te sturen. God kan omstandigheden makkelijk veranderen en omleiden waar Hij dat nodig vindt, en Satan is machteloos om God te stoppen!

We moeten alleen wel dichtbij God blijven. Als we dat niet doen zal God ons niet beschermen tegen Satans ergste toorn.

Helaas zal deze heropleving niet het blijvende effect hebben waar veel mensen op hopen. Zoals ik al zei, alleen nationaal berouw kan daarvoor zorgen. Maar het laat in verbijsterend detail zien hoe corrupt links is en hoe schadelijk hun inspanningen zijn geweest! In sommige opzichten drijft het hen tot nog grotere wanhoop en meer extreem radicalisme.

Radicaal links voelt zich in feite zo aangemoedigd door bijna een decennium aan overwinningen onder de Obama-regering, dat veel van de huidige Democraten niet langer bereid zijn om de slinkse strategie van Obama te accepteren. Als hun inspanningen om president Trump te stoppen niet slagen, dan willen ze een socialistische revolutie op de straat!

Burgeroorlog

Met betrekking tot het communistische doel om de regering omver te werpen, schreef dhr. Armstrong: “Als dit vreedzaam via de verkiezingen zou lukken, zouden ze dat natuurlijk doen - maar ze weten dat dit niet mogelijk is, dus staan ze voor de gewelddadige omverwerping van de regering van de Verenigde Staten” (De Echte Waarheid, februari 1962). In de tientallen jaren die verstreken zijn sinds dhr. Armstrong die woorden schreef, is het land zo ver gedegenereerd dat de radicalen wel in staat waren bij de verkiezingen te winnen! Zij wonnen tot tweemaal toe het hoogste ambt in Amerika! Maar hun poging om het land omver te werpen werd gedwarsboomd. Dus nu praten veel mensen op dezelfde manier als de acteur James Cromwell, die zei: “Als we hem [president Trump] nu niet stoppen, dan zullen we echt een revolutie krijgen. Dan zal er bloed op straat komen.”

In een artikel van The Federalist met de titel “Hoe Black Lives Matter het traditionele marxisme terugbrengt,” schreef Thurston Powers: “Het is niet verbazend dat Black Lives Matter (BLM) een communistische organisatie is - maar het type communisme dat zij onderschrijven verbaast wel. Het zijn conservatieve communisten die proberen de progressieve beweging in het traditionele marxisme te passen. … Het beleidsplatform dat in augustus door BLM werd voorgesteld kon dit traditionalisme niet verbergen. De oproep tot collectief eigendom van middelen, banken en bedrijven, een uiterst progressieve inkomstenbelasting, een gegarandeerd minimumloon, en overheidsbanen, komt direct uit de pagina’s van het Communistisch Manifest van Karl Marx” (28 september 2016).

Tijdens de presidentscampagne gaven zowel Barack Obama als Hillary Clinton hun volle steun aan Black Lives Matter. Dhr. Obama en zijn regering nodigden zelfs verschillende keren hun leiders uit op het Witte Huis. Dus, alhoewel hij nu niet meer regeert, ageren de radicale organisaties die hij ondersteunde nog steeds voor verandering - met zijn aanmoediging.

Toen dhr. Obama onlangs Democratische politici aangaf dat zij hun radicale retoriek moesten afzwakken, merkte hij op dat deze kritiek niet gold voor Democratische activisten, wiens taak het is om “te porren en te prikkelen en te twitteren en inspireren en motiveren.” Deze opmerking ging over het inspireren tot gewelddadige omverwerping van het systeem.

Er is veel te zeggen over het uiteindelijke doel van dhr. Obama door te kijken naar het gezelschap waar hij zich in bevindt. Toen hij in 1995 voor het eerst zijn politieke carrière lanceerde, begon dhr. Obama zijn campagne voor de senaat van de staat Illinois in de woonkamer van Bill Ayers. Ayers is een radicale terrorist die in 1972 het Pentagon bombardeerde. Hij ontsnapte aan vervolging vanwege juridische formaliteiten en geeft nu les aan de universiteit van Chicago. Maar van 1969 tot 1977 was Ayers lid van de Weather Underground Organisation - een militante groep jonge blanke Amerikanen die het soort communisme van Mao Zedong beoefenden. Larry Grathwohl, een FBI agent, infiltreerde deze organisatie en meldde in 1985 dat de Weather-leden inschatten dat ze zo’n 25 miljoen Amerikanen zouden moeten ombrengen om het communisme in de VS in te voeren.

Dat is wat echte communisten bedoelen als ze het hebben over het gewelddadig omverwerpen van het systeem!

Ezechiël 5:12 bevat een huiveringwekkende profetie die wij allemaal serieus moeten nemen - vooral nu we de spanningen in onze naties zien toenemen: God profeteert dat eenderde van de bevolking van eindtijd Israël (voornamelijk Amerika en Groot-Brittannië) zullen omkomen door pestilentie, hongersnood en geweld die het gevolg zijn van een burgeroorlog (dat is waar “pestilentie” in dit vers naar verwijst). Dit betekent dat meer dan 100 miljoen mensen in de VS zullen sterven door rellen en oorlogsvoering! Satan en zijn verborgen Antiochus hebben het zaad van deze burgeroorlog al gezaaid!

God vraagt: “Waarom zou u sterven, huis van Israël?” Hij pleit met ons om bekering van onze kwaadaardige wegen (Ezechiël 33:11). God wil dat wij leven - fysiek en geestelijk!

Een kans op bekering

De verborgen Antiochus in Amerika is in ambt gekomen en weer gegaan. Maar de geestelijke Antiochus in Gods Kerk heeft nog steeds macht, en de politieke Antiochus in Europa is nog niet aan de macht gekomen.

Alhoewel elk van deze Antiochus-figuren een verschillende politieke ideologie aanprijzen, hebben ze allemaal hetzelfde doel: de naam van Israël onder de hemel uitwissen. Het is er allemaal op gericht om de waarheid ter aarde te werpen, de Bijbel uit te wissen en Gods plan te vernietigen - van over de hele aarde! Deze mensen hebben niet door hoe Satan hen gebruikt, maar zij zijn allemaal een onderdeel van zijn strategie. Eerst valt hij Gods Kerk aan. Vervolgens vernietigt hij de waarden in de naties van Israël. Uiteindelijk zal hij dan het Heilige Romeinse Rijk gebruiken om die naties te vernietigen in de Grote Verdrukking.

Zelfs degenen die vandaag zien dat er een echt probleem is in Amerika, hebben niet door hoe dodelijk gevaarlijk het is!

Hoewel president Trump stappen heeft gezet om de regering te zuiveren van radicalen die in het Obama-tijdperk zijn aangesteld, is het land nog steeds sterk verdeeld. De tijdelijke heropleving van Amerika geeft het volk de gelegenheid om zich te bekeren, maar die gelegenheid zal niet lang duren. Uiteindelijk zullen er consequenties volgen voor het niet reageren op waarschuwingen.

Een profetie van Amos over een eindtijd Jerobeam laat zien hoe kort onze tijd nog maar is: “Toen zei de Heere tegen mij: Wat ziet u, Amos? Ik zei: Een paslood. Daarop zei de Heere: Zie, Ik ga een paslood plaatsen in het midden van Mijn volk Israël. Ik zal het niet langer voorbijgaan” (Amos 7:8).

God meet Amerika met een “paslood,” heel precies. Hij “zal het niet langer voorbijgaan” - dit is Zijn laatste waarschuwing. Na de heropleving van Jerobeam komt de straf. Koning Jerobeam II redde Israël van een kwaadaardige Heidense koning, om vervolgens onder de invloed van een slechte Israëlische priester terecht te komen (verzen 10-13). Deze priester overtuigde Jerobeam om de waarschuwingen van de profeet Amos te negeren en door te gaan met zondigen. Als gevolg hiervan begon koning Tiglath-Pileser III van Assyrië al spoedig eerbetoon van Israël op te eisen.

We moeten onze les trekken uit deze geschiedenis. God gebruikt op dit moment een leider in Amerika om het land van de verborgen Antiochus te redden, maar deze leider zal spoedig samenspannen met de geestelijke Antiochus als het volk zich niet bekeert. Het goede en het slechte zal tegen elkaar wegvallen en de deur openen voor een Assyrische eindtijd-koning om het land binnen te vallen.

Als u deze waarheid nooit eerder bewezen heeft, moet u dat nu doen. De personen die reageren en Gods waarschuwing ter harte nemen, zal Hij beschermen. God wil niet dat mensen moeten lijden door de aankomende rampspoed. En we moeten allemaal zien dat er geprofeteerd is dat onze steden zullen branden in de allerlaatste dagen van het bestaan van Amerika als sterke supermacht - eigenlijk precies vlak voordat de Verlosser terugkomt naar deze aarde om te regeren!

Usbip Nl