Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Economic%20siege%20copy%20copy

Amerika wordt economisch belegerd

Herbert W. Armstrong voorspelde de fusie tussen twee enorme handelsblokken - ten koste van Amerika. Deze profetie staat op het punt om dit jaar vervuld te worden!

De Europese Unie staat op het punt om de grootste handelsovereenkomst ooit te sluiten. De deal is met het handelsblok mercosur, waar Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay deel van uitmaken.

De EU wil deze deal al jaren maken, maar heeft verschillende obstakels ondervonden. Nu lijkt het erop dat een EU-mercosur handelsblok eindelijke werkelijkheid zal worden; deskundigen geloven dat het dit jaar zal gebeuren. Het zou ‘s werelds grootste handelsblok zijn.

Al meer dan 60 jaar hebben wij geprofeteerd dat deze deal zal gebeuren. Deze voorspelling is gebaseerd op Bijbelse profetie. En het zal gevolgen hebben waar we zorgvuldig over na moeten denken. Het is voorbestemd naar een aantal zeer donkere dagen voor Amerika te leiden, als we geen aandacht schenken aan profetie en ons realiseren wat God erover te zeggen heeft.

Eén obstakel dat uit de weg is geruimd, is het leiderschap in Brazilië. De nieuwe president van Brazilië Jair Bolsonaro, is Katholiek en heel zeer sympathiek tegenover Europa. Hij neemt advies in van Prins Luiz van Orléans-Braganza, een koninklijke afstamming van de zowel de Heilige Romeinse keizer Francis ii als de Braziliaanse keizer Pedro ii. Beide mannen maken zich zorgen over China’s groeiende invloed in Latijns-Amerika; ze willen Brazilië richting Europa heroriënteren. Dus Bolsonaro is enthousiast over het sluiten van deze deal met de EU.

In ons online artikel “ 2019 kan Europa’s grootste handelsdeal tot nu toe brengen” schreven wij: “In de afgelopen jaren heeft de EU handelsovereenkomsten met Chili, Peru, Colombia, Mexico, Panama, Costa Rica, Honduras en Nicaragua afgerond. Maar sinds 2000 is de mogelijke enorme handelsovereenkomst met mercosur ongrijpbaar gebleven. Nu, na het afsluiten van een handelsovereenkomst met Japan, ‘is de EU van plan om zo spoedig mogelijk een overeenkomst te sluiten met de Zuid-Amerikaanse confederatie van mercosur,’ rapporteerde Handelsblatt”(8 januari).

Getty Images 1054587684
De nieuwe president van Brazilië, Jair Bolsonaro

(MAURO PIMENTEL/AFP/Getty Images)

“Met meer dan 260 miljoen mensen en een bruto binnenlands product van ongeveer $2.9 biljoen, is mercosur een van ’s werelds grootste economische blokken,” vervolgden we, “Europa moet dringend een deal sluiten met Zuid-Amerika om zijn handelsbeleid te laten werken.”

De mercosur landen beschikken over middelen die Europa nodig heeft. In ruil daarvoor levert Europa ook een deel van de behoeften van Latijns-Amerika. De realiteit is echter, dat door zich op deze manier te verbinden met Europa, Latijns-Amerika bijdraagt aan de opkomst van een moderne herleving van het middeleeuwse Heilige Romeinse Rijk!

Weinig Amerikanen schenken aandacht aan de situatie die zich in het zuiden aan het ontwikkelen is. Maar ik garandeer dat ze dat niet voor onbepaalde tijd kunnen blijven negeren. Deze handelsovereenkomst zal de hele wereld beïnvloeden. Het gaat uw leven dramatisch beïnvloeden. Het zaad wordt gezaaid voor een handelsoorlog en een economische belegering die zal helpen Amerika te vernietigen. Deze handelsovereenkomst is zo belangrijk!

Beloftes van welvaart

Om te begrijpen wat Bijbel profetie zegt over deze Europa-Latijns Amerika deal, moet u cruciale belangrijke oude geschiedenis kennen.

Het verhaal van Amerika’s verheven positie in de wereld van vandaag, is helemaal terug te voeren naar de Bijbelse patriarch Abraham. God riep Abraham en onderwierp hem aan een zware test van zijn geloof. Toen Abraham voor deze test slaagde, deed God een buitengewone belofte aan hem: “Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben” (Genesis 22:16-17, NSV).

God beloofde om echte macht te schenken aan landen die zouden afstammen van Abraham - naties die nog steeds op het toneel zijn in moderne tijden! U kunt het volledige verhaal over hoe God deze belofte heeft gehouden lezen in Herbert W. Armstrong’s boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën , die wij u graag gratis toesturen.

Wat betekent het om de “poorten” van je vijanden te bezitten? In praktische termen betekent het controle over de wereldhandel.

Naar welke naties verwijst dit? God beloofde dat zij de enige grootste natie en het grootste gezelschap van naties zouden worden, die deze wereld ooit heeft gezien (Genesis 35:11). De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën identificeert hen. De V.S en Groot-Brittannië hebben de naam “Israël” vandaag (Genesis 48:16). Zij ontvingen de belofte van het eerstgeboorterecht. God gaf hen fantastische welvaart en macht.

God zegende onze volken vanwege Abrahams gehoorzaamheid. Onze rijkdom en macht kwam niet door onze eigen indrukwekkende vindingrijkheid. Het kwam omdat onze voorvader Abraham God gehoorzaamde!

Die zegeningen omvatten de strategische poorten van onze vijanden. “Hoewel alle rijkdom uit de grond komt, komen welvaart en rijkdom op een nationale schaal ook altijd door de industrie en de handel. En de handel tussen de landen werden altijd vrijwel helemaal door de scheepvaartroutes van de wereld gevoerd - met boten,” schreef dhr. Armstrong (op cit). Voor de Tweede Wereldoorlog beheerden Groot-Brittannië en Amerika elke belangrijke zeepoort ter wereld: Gibraltar, het Suezkanaal, Singapore, het Panamakanaal, Kaap de goede hoop, Malta, Cyprus, de Falklandeilanden en vele anderen. Dit was een belangrijk deel van de geboorterechtbelofte van God. “Dus wij moeten Israël zijn,” schreef dhr. Armstrong.

Dit is gewoon een kwestie van geschiedenis. Maar wat is de situatie vandaag? Het feit is, dat een groot deel van de macht en het aanzien van Amerika en Groot-Brittannië nu verleden tijd is!

Waarschuwingen van vloeken

Lees Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Daar instrueert God ons en vertelt ons hoe we gezegend kunnen worden: door Zijn wetten te gehoorzamen. Maar Hij waarschuwt ons ook dat als we niet gehoorzamen, we vervloekt zullen worden. Hij verlangt van ons dat wij de zegeningen kiezen in plaats van de vloeken. Maar wij moeten kiezen.

Amerika is verkeerde keuzes aan het maken en wij lijden onder de straffen. Als voorbeeld, Amerika heeft vandaag een staatsschuld van $22 biljoen en dat cijfer blijft stijgen. God beloofde dat als wij Hem gehoorzamen, we aan veel landen zouden uitlenen, maar nooit zelf hoeven te lenen (Deuteronomium 28:12). Er was een tijd dat dit in Groot-Brittannië en Amerika vervuld werd. Maar nu lenen we veel meer dan we uitlenen. Iets klopt er niet! We worden niet meer gezegend. We zijn niet meer voorspoedig in onze wegen (vers 29). Vanwege onze zonden verliezen onze naties onze welvaart en internationale prestige.

Let op deze specifieke waarschuwing van een vloek voor ongehoorzaamheid: “Het zal u benauwen in al uw poorten, totdat uw hoge en versterkte muren, waarop u in heel uw land vertrouwde, neervallen. Het zal u benauwen in al uw poorten, in heel uw land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft.” (vers 52 HSV).

Wij vertrouwen vandaag op onze muren. Wij vertrouwen op onze eigen kracht. Wij kijken niet naar de God die ons die kracht gaf. En God neemt dit persoonlijk! God gaf Amerika en Groot-Brittannië die zeepoorten. Hij maakte van Groot-Brittannië het grootste rijk dat deze wereld ooit heeft gezien en Amerika de grootste natie op aarde. We dienen te erkennen waar onze welvaart vandaan komt. We dienen om vergeving te vragen voor het gebruiken van deze zegeningen op een zondige manier.

Deze “poorten” in vers 52 zijn dezelfde poorten die God eerder beloofde om aan deze naties te geven. En nu zien we dat de meest strategische maritieme doorgangen van de wereld die Amerika en Groot-Brittannië ooit beheerden zijn weggenomen! (U kunt hier meer over lezen in ons gratis boekje Hij had gelijk , in het hoofdstuk “Wisseling van de Wacht.”)

Dit is een profetie dat Amerika in al onze poorten belegerd zal worden! De nationale economie zal worden beschadigd door buitenlandse concurrentie.

Kijk naar deze profetieën in licht van de strategische positie van Latijns-Amerika. Amerika kan niet echt belegerd worden tenzij Latijns-Amerika er deel van uitmaakt.

Moses waarschuwde het oude Israël over iets dat “in de laatste dagen” op ons van toepassing is: “Want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult afwijken. Dan zal dit kwaad u in later tijd overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de HEERE om Hem door het werk van uw handen tot toorn te verwekken” (Deuteronomium 31:29, HSV)

Wij zien dit kwaad groeien in de bondgenootschap tussen Latijns-Amerika en Europa vandaag. We moeten de relatie tussen deze twee in het oog houden, omdat het zeker een dramatische impact zal hebben op het leven van elke persoon in de Verenigden Staten!

Afhankelijkheid van Europa

Ons boekje Hij had gelijk documenteert de nauwkeurige voorspelling van de overleden Herbert W. Armstrong, die hij baseerde op de profetieën van de Bijbel. Dit boekje bevat ook een hoofdstuk over de relatie tussen Europa en Latijns-Amerika. Daarin schrijven we: “De Echte Waarheid [voorganger van de Trompet] erkent het diepe belang van de religieuze wortels die de Europeanen en Latijns-Amerikanen samen delen. In oktober 1957, zei het, ‘Latijns-Amerikaanse landen doen mee aan de Europese heropleving van het oude Romeinse Rijk.’ (Vraag een gratis exemplaar van Hij had gelijk aan. Het geeft u een diepgaand inzicht in wat er vandaag in deze relatie gebeurt.)

Deze profetie is meer dan 60 jaar geleden geschreven! Het is profetie die alleen van God kan komen. Wij gaan verder, “Volgens de database wapenleveringen van het Internationale Vredes Onderzoeksinstituut Stockholm, waren tussen 2002 en 2011 meer dan 49 procent van de wapens geïmporteerd door Zuid Amerikaanse landen afkomstig van de EU. ...Het is ook opmerkelijk dat meer wapens uit de EU uit Duitsland kwamen, dan uit welk andere natie ook.”

Latijns-Amerikaanse landen kunnen hun eigen geavanceerde wapens niet maken, maar ze hebben vermeden om hiervoor op de V.S of Rusland te vertrouwen. In plaats daarvan hebben ze ervoor gekozen om partij te kiezen voor Europa. “Zuid Amerika zit vastgelast aan het militaire systeem van Europa.” schreven wij. “De bondgenootschap is zeker. Het Zuid Amerikaanse leger is enorm afhankelijk van Europa” (nadruk de mijne). Het kijkt naar Europa, en in het bijzonder naar Duitsland, om zijn militaire bewapening te ondersteunen. Dit is al jaren aan de gang.

Latijns-Amerika beschikt over enorme middelen. Duitsland weet die heel goed. Dit land bestuurt Europa. En profetie laat zien dat het spoedig (binnenkort) ook Latijns-Amerika zal besturen, als hoofd van een opnieuw opgericht Heilig Romeinse rijk!

Deze relatie zal waarschijnlijk dit jaar een nieuwe stap voorwaarts maken - een angstaanjagende ontwikkeling voor de Verenigde Staten.

Als deze massale handelsovereenkomst dit jaar wordt afgerond, dan geloof ik dat we ook dit jaar de huidige 28 naties van de Europese Unie zullen zien afnemen (terugschroeven) tot de geprofeteerde supermacht van 10 naties. Voordat Europa nauw verbonden kan worden met Latijns-Amerika, zal er iets moeten veranderen. De huidige politiek en religieus verdeelde EU zal een politiek, militair en religieus verenigd Heilig Romeins Rijk moeten worden. Latijns-Amerika is al behoorlijk verenigd in zijn religie; Het Heilige Romeinse Rijk zal ook verenigd moeten worden in zijn religie. En de enige manier om de verdeeldheid te verwijderen is door die unie te verkleinen naar 10 naties. Het is voorspeld dat het zal gebeuren (Openbaring 17).

Een sterke man komt op het toneel om te helpen bij de ontwikkeling van die unie (Daniël 8:23). Alleen hij kan het Heilige Romeinse Rijk vormen en de controle nemen. Ik geloof dat we in 2019 deze sterke man kunnen zien verschijnen.

Deze Europese macht is voorbestemd om de nummer één supermacht van de wereld te worden!

‘Twee gigantische handelsblokken’

Europa zal veel kracht putten uit zijn relatie met Latijns-Amerika. Dhr. Armstrong voorspelde dat dit gecombineerde machtsblok de VS zou inhalen. Zijn tijdschrift de Echte Waarheid vermelde in mei 1962: “de Verenigde Staten zal in de kou komen te staan wanneer twee gigantische handelsblokken, Europa en Latijns-Amerika , zich samenvoegen en de dienst gaan uitmaken in de wereldhandel.”

Dhr. Armstrong profiteerde precies wat we vandaag zien gebeuren! Dit is een unie die sterker zal zijn dan Rusland en China. Het zal sterker zijn dan de Verenigde Staten.

Het zal een massale handelsoorlog teweegbrengen - en Amerika zal eruit worden gegooid!

Zoals we schreven in onze artikel van 8 januari, “Europa keert de VS nu al de rug toe en probeert Latijns-Amerika aan zijn kant te krijgen.” Wat een monumentale verandering!

Bijbelse Profetie laat zien dat Europa op het punt staat om een economisch powerhouse te worden. Het zal deel gaan uitmaken van een enorme “marktplaats voor de heidenvolken” (Jesaja 23:3, HSV).

Europa zal ‘s werelds nummer één supermacht worden. Het is al uitgerust met nucleaire bommen. Dus je kunt er zeker van zijn dat zodra het dat soort economische macht wint, het een macht zal zijn die de wereld zal terroriseren.

We kunnen die verschrikkelijke crisis voorkomen als we alleen maar simpelweg naar de grote God kijken, die Bijbelse profetie heeft geïnspireerd!

Gods toorn - en dan hoop

Latijns-Amerika en Europa zijn alle buitenlandse hulp die Amerika hen heeft gegeven vergeten. Ze wenden zich tot elkaar - en zijn al begonnen om Amerika, zoals dhr. Armstrong in de Echte Waarheid zei, in de kou te laten staan.

We moeten onthouden: Amerika kan niet economische belegerd worden en in een handelsoorlog zijn, tenzij Latijns-Amerika een deel van die belegering is. Met het meedoen van Latijns-Amerika, is Amerika omringd. Maar toch heeft de Verenigde Staten zich naar deze machten gekeerd alsof het onze “minnaars” zijn (Hosea 8:9). Wij vertrouwens liever op andere naties dan op God. Maar God waarschuwt dat we moeten oppassen. Onze geestelijke Vader is boos omdat we ons vertrouwen stellen in mensen! Nu legt Hij het in de gedachten van deze buitenlandse machten om de V.S. te ondermijnen en aan te vallen.

Dit zal voor veel mensen moeilijk zijn om te geloven. Maar er zijn veel profetieën in uw Bijbel die precies vertellen wat er gaat gebeuren. Het probleem is dat meeste mensen niet in hun Bijbel lezen, en degene die het wel lezen geloven niet wat er staat!

“Daarom, zo zegt de Heere HEERE: zie, Ik zál u, ja Ik! Ik zal in uw midden oordelen voltrekken voor de ogen van de heidenvolken” (Ezechiël 5:8, HSV). Deze waarschuwing moet mensen wakker schudden! God Zelf vertelt de naties van Israël dat hij tegen hen is! Niet alleen zijn onze vijanden tegen ons, maar God ook. Dit zou ons vrees moeten aanjagen!

We hebben geen hoop om de Grote Verdrukking- de ergste periode van lijden in de menselijke geschiedenis (Mattheüs 24:2, HSV) - te vermijden, als we niet luisteren naar Gods waarschuwing. Reageren in berouw zal ons fysieke leven redden. We zouden dat met ons hele wezen moeten zoeken.

“Daarom, zo waar ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden, daarom zal ik u ook kaalscheren, u niet ontzien en zal ik ook geen medelijden hebben” (Ezechiël 5:11, HSV). God is boos op de manier waarop we leven.

Maar we hoeven niet te lijden. In Ezechiël 6, vertelt God Zijn volk om te “profeteren tegen” Israël (vers 2). God wil Zijn geboorterecht naties redden! God zegt dat er een klein aantal mensen is dat Hij zal beschermen (gesymboliseerd door wat Hij tegen Ezechiël zei, “in de punten van uw mantel nemen” - Ezechiël 5:3, HSV). God zegt dat als zij Hem gehoorzamen en Zijn werk doen, Hij hen zal beschermen tegen deze dreigende problemen. Hij zal ons testen - maar uiteindelijk zal hij degenen beschermen die zich tot Hem wenden, of het nu individuen of naties zijn.

Door al dit lijden, zullen we God leren kennen (Ezechiël 6:10). God wil elke individuele persoon kennen. Hij wil niet dat we gedood worden door slechte mensen. Maar helaas zal het veel leed vergen voordat God kan doordringen tot de koppige mensheid.

Zelfs als u zich vandaag niet bekeert, na het ergste leed dat deze wereld ooit heeft meegemaakt - de Grote Verdrukking - zal God nog steeds deze wereld leiden naar de wederkomst van Jezus Christus. U zal geen Heilig Romeins Rijk meer zien. U zult geen oorlogen meer zien. De Aarde zal gevuld zijn met blijdschap, vreugde en vrede. Wat een geweldige tijd zal dat zijn! Die tijd is heel dichtbij. U zal het zeker zien komen! 

Nl Hwr