Informatie
Wat bedoelt u precies met wedergeboren?
Wees er niet te zeer van overtuigd dat u het weet! Veel belijdende christenen menen oprecht dat zij "wedergeboren" zijn-maar zij weten niet wat Jezus met die uitdrukking bedoelde. Het ware antwoord is niet alleen verrassend, het is opzienbarend! Het is de belangrijkste waarheid die u kunt kennen, en ze wordt in dit boekje zo duidelijk gemaakt dat iedereen haar kan begrijpen.