Informatie
Van den beginne
De apostel Johannes zat midden in een hevige vervolging. Hij was waarschijn­lijk gevangengezet op het eiland Patmos, waar hij zijn drie brieven schreef. Verraders grepen de macht in Gods eigen gemeenten. Johannes' verantwoor­delijkheid was hen te onderwijzen wat waarschijnlijk de diepste waarheid in de Bijbel is. Tragisch genoeg vatten de meesten van Gods eigen volk het niet! Zijn boodschap is zelfs nog meer van toepassing op Gods volk in deze eindtijdmiddenin de grote afval. Onze grootste uitdaging is vandaag om te begrijpen wat Johannes leerde!