Informatie
Klaagliederen en de Laodiceërs van de eindtijd
De profeet Jeremia zag uit de eerste hand iets van het verschrikkelijke lijden dat het Oud Testamentische Israël moest ondergaan ten gevolge van hun zonden. De geschetste bijzonderheden in het boek Klaagliederen hebben een tweeledige vervulling, en de ergste moet nog komen. Dit boekje onthult Jeremia's verschrikkelijke verslag van wat spoedig zal gebeuren met de Verenigde Staten, de Britse volken, het huidige Israël (het bijbelse Juda), alsmede de Laodicea Kerk.