Informatie
Jona: Een krachtige waarschuwing aan Gods Kerk
Jona moest leren dat wanneer God je een boodschap geeft, je die brengen moet-want anders ...! Deze profetie heeft een krachtige boodschap voor Gods Kerk vandaag de dag. Droevig genoeg vluchten de meesten van Gods volk van deze boodschap weg-net als Jona.