Informatie
God is een Familie
Geen onderwerp is zo dikwijls verkeerd begrepen als de natuur van God. De meesten van hen die claimen volgelingen van Christus te zijn geloven dat God een drieëenheid is. Maar hoevelen hebben werkelijk geprobeerd de drieëenheidsdoctrine te bewijzen volgens Gods geïnspireerde woord -de Bijbel? Wat heeft de Bijbel te zeggen over het onderwerp drieëenheid? U zult verrast wezen!