Informatie
De sleutel van David
In Lucas 1:32 zei een engel tegen Maria dat ze een zoon zou krijgen. God zei dat Hij aan die Zoon de troon van Zijn vader David zou geven. Maar dat gebeurde niet toen Christus de eerste keer kwam. Er is geprofeteerd dat dat gebeuren zal als Christus wederkomt. Christus zal nu naar een bestaande troon op deze aarde terugkeren! Weet u waar die troon staat?