Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

14996282625 7acdbe46f9 o

Narendra Modi/Wikimedia

Is Vladimir Poetin de Geprofeteerde ‘Vorst van Rosh’?

De president van Rusland neemt autoritaire macht aan en is het Sovjet-imperium aan het herstellen. Bijbelse profetie spreekt van een tiran uit dat gebied die een aantal schokkende daden pleegt. Zal President Poetin die profetie gaan vervullen?

Rusland gebruikte militaire macht om in Augustus 2008 de voormalige Sovjet-natie Georgië binnen te vallen. Ik schreef het volgende in onze Trumpet-uitgave van Oktober 2008: “Ruslands aanval op GEORGIË in augustus markeert het begin van een gevaarlijk nieuw tijdperk in de geschiedenis. Dit was de eerste militaire aanval van een opkomende Aziatische grootmacht - en er zullen er meer volgen! … Zal de aanval op Georgië de vonk zijn die de Europese eenwording aanwakkert? Zal zich een crisis voordoen over Oekraïne? Dat gebied is de graanschuur van Rusland, en het is zeker bereid om ook daar oorlog over te voeren.”

De door Duitsland geleide Europese Unie heeft geen begrip voor de Russische President Vladimir Poetin en heeft tot nu toe gefaald om een sterk standpunt tegen hem in te nemen. Deze man is sinds de aanval op Georgië zelfs nog agressiever geworden – zoals wij dat al aangekondigd hadden.

En nu heeft een recente stap van President Poetin een aantal Europese leiders enorm opgeschrikt.

Sinds enkele jaren is de Oekraïne aan het werken richting toetreding van het Oostelijke Partnerschapsprogramma van Europa. Maar eind november besloot het plotseling om zich uit het EU verdrag terug te trekken. Waarom? Vanwege bedreigingen van de heer Poetin en het aanbod van enkele rijke financiële beloningen.

En nu, in plaats van zich te associëren met Europa, is de Oekraïne op weg om lid te worden van de Russische Tolunie. Daar zal het zich aansluiten bij Moskou ‘s mede-dictaturen, Kazachstan en Wit Rusland.

Toen de Oekraïense regering deze omkering maakte, organiseerde het volk massale protesten! Zij voelden zich verraden en onderdrukt. Zij vrezen de steeds groter wordende autoritaire schaduw van Rusland.

“Dit is geen kleinigheid,” schreef columnist Charles Krauthammer. “Oekraïne is niet alleen het grootste Europese land, het is de spil in VLADIMIR POETIN’S DROOM van een vernieuwd imperiaal Rusland, dat zijn omgeving domineert en hiermee wordt de geboekte vooruitgang van het “Europa Heel en Vrij” dat werd nagelaten door de Amerikaanse overwinning in de Koude Oorlog een kwart eeuw teruggedraaid. (6 Dec. 2013; beklemtoning geheel van mij).

Dit was een brutale zet van Rusland! Maar Amerika deed niets. WASHINGTON is zo zwak geworden dat het zelfs niet eens de Oekraïense protesteerders met woorden wilde ondersteunen! Weinig Amerikanen beseffen wat een enorme ramp dit is voor Amerika en haar toekomst. Terwijl Rusland, China, Iran en een door Duitsland geleid Europa hun imperia uitbreiden en groeien in macht, is de Amerikaanse buitenlandse politiek een internationale scherts geworden!

De militaire macht van Amerika krimpt snel, en de wil van Amerika is compleet gebroken.

DE  CRISIS in de oekraïne stelt vooral de zwakheid van de V.S. bloot. De Amerikaanse grootmacht is verdwenen van het wereldtoneel.

Dat betekent dat één van deze krachtige, tijgerachtige imperia zich binnenkort op de V.S. zal storten. Dat is de les van de geschiedenis. Maar belangrijker nog, het is wat de Bijbelprofetieën voorspellen.

Amerika slaapt door de Oekraïne-crisis heen. Maar Europa is ernstig gealarmeerd door wat er gebeurd is met dit land dat dicht in zijn eigen buurt ligt!

De veranderingen die deze crisis veroorzaakt in Duitsland en Europa zal de naties opschudden!

Het Oekraïne-debacle heeft ons een enorme stap dichter bij de Derde Wereldoorlog gebracht!

Herstel van het Russische Rijk

Sommige Europeanen erkennen dat de machtsmanoeuvre van Poetin in de Oekraïne geen geïsoleerd incident is.

Al in 2005 noemde de Russische president de ondergang van het Sovjetimperium “de grootste geopolitieke ramp van de eeuw.” Vanwege de tientallen miljoenen Sovjetburgers die onder dat autoritaire systeem werden gevangen genomen, vervolgd en vermoord, zouden de meeste van ons het tegenovergestelde zeggen! De honderdduizenden protesterende Oekraïners denken zeker het tegenovergestelde. Maar de heer Poetin niet. Hij treurt niet alleen om de ineenstorting van de USSR - hij buigt zich over de wederopbouw ervan en over het herstel van de glorie van het Russische Rijk!

In 2008 maakte Poetin deze doelstellingen duidelijk door Georgië binnen te vallen. Hij doet alles wat mogelijk is om te voorkomen dat Georgië, Oekraïne en alle andere voormalige Sovjetlanden een nauwere band met Europa ontwikkelen.

De heer Poetin duwde onlangs ook de V.S. uit zijn achtertuin weg door druk uit te oefenen op Kirgizië om Amerika van de luchtmachtbasis in Manas af te schoppen. Dit is de enige militaire basis van Amerika die nog over is in Centraal Azië. Het is de belangrijkste bevoorradingsbasis voor Amerikaanse operaties in Afghanistan. Poetin bood Kirgizië een grote wapen-deal aan om het Amerikaanse huurcontract in Manas, dat eindigt in juli, niet te verlengen, en hij kreeg zijn zin. Hij overtuigde eveneens de Obama-regering om terug te komen op een plan van Amerika om een raketschild te bouwen in Europa.

De diepe betrokkenheid van Rusland in het Midden Oosten heeft het brute regime van Syrië toegestaan de macht te behouden. Het heeft er ook aan bijgedragen dat Iran wordt toegestaan kernwapens te blijven nastreven.

In eigen land heeft Poetin de Russische media getransformeerd in een propagandamachine. Hij heeft de macht van de democratie ernstig beteugeld en heeft het Russische parlement ontkracht.

Poetin en zijn Kremlin-kameraden hebben hun politieke macht gebruikt om enkele van de meest winstgevende bedrijven van Rusland over te nemen, zoals het oliebedrijf Yukos. In 2003 schreef Jane’s Intelligence Firma over deze regeringsovernames: “Het wordt steeds duidelijker dat Rusland diepgaande politieke stuiptrekkingen ondergaat. Dit draait uit tot niets minder dan de geboorte van de tweede russische republiek. … De nieuwe republiek zal een mengsel blijven van door de markt en door de staat gecontroleerde economische machten. Maar het zal een land zijn waarin President Vladimir Poetin zowel de politieke als de economische hefbomen van macht bestuurt. De Russische president heeft zijn eigen coup geënsceneerd” (5 november 2003). Deze trend is toegenomen sinds dat werd geschreven. Onder Poetins regering transformeert het nucleair bewapende Rusland ook zijn militaire machine tot een moderne, technologische, 21ste -eeuwse macht.

Door al deze hardhandige tactieken heeft President Poetin niet alleen Rusland teruggebracht als wereldmacht, maar hij heeft ook zijn positie aan het roer van het land beveiligd.

Deze wereld heeft veel autoritaire heersers. Maar Vladimir Poetin is er één die we bijzonder goed in de gaten moeten houden. Zijn staat van dienst, zijn nationaliteit en zijn ideologie duiden erop dat hij degene zou kunnen zijn – en ik geloof sterk dat hij degene is – die een belangrijke Bijbelse profetie gaat vervullen die millennia geleden werd opgeschreven. De tijdsperiode waarin hij regeert maakt het vrijwel zeker.

Een Geprofeteerde ‘Vorst’

Rond 90 na Christus noteerde de Apostel Johannes een geweldige profetie: “En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal” (Openbaringen 9:16, HSV). Dat betekent een leger van 200 miljoen man! Dat zijn Meer mensen dan er in de wereld in leven waren toen die profetie werd opgeschreven. Dit is een eindtijd-profetie waarvan we zeker spoedig de vervulling zullen zien.

De Bijbel geeft een aantal belangrijke details over dit allergrootste leger dat ooit op aarde bestaan heeft. Het vertelt ons welke landen hier soldaten aan zullen bijdragen. Het laat zien dat het onder andere zal bestaan uit gecombineerde krachten van diverse Aziatische landen. Het verwijst naar deze Aziatische confederatie als de “koningen van het oosten” (Openbaringen 16:12). Het openbaart ook dat er één land zal zijn dat leiding geeft – en één persoon aan het hoofd ervan.

Een profetie in Ezechiël 38 geeft ons een aantal van deze belangrijke details. “Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profiteer tegen hem” (Ezechiël 38:1-2). Deze verzen beginnen in het laatste der dagen (verzen 8, 16) vóór de Grote Verdrukking, de Dag des Heren en de Tweede Komst van Christus.

Geleerden zijn het over het algemeen eens dat “Gog” Rusland is, en dat “het land van Magog” China omvat. De afstammelingen van Mesech en Tubal zijn door de geschiedenis heen samen gevonden. In Assyrische en Griekse geschiedenis verschijnt Mesech als Musku, Muski of Mushki— allemaal namen die verband houden met de Russische spelling van Moskou, zoals u kunt lezen in de the International Standard Bible Encyclopedia. Hoe zit het met Tubal? Aan de oostelijke kant van het Oeralgebergte ligt de stad Tobolsk, genaamd naar de rivier Tobol, wat is afgeleid van Tubal. Tobolsk was ooit de zetel van de Russische regering over Siberië en werd eigenlijk beschouwd als de Aziatische hoofdstad van Rusland.

In Ezechiël 38:2 wordt een ander Russisch volk genoemd. Er bestaat controverse over hoe dit Hebreeuwse woord rosh  vertaald moet worden in dit vers. In de Statenvertaling wordt het bijvoeglijk gebruikt door er “hoofd”-vorst neer te zetten. De juiste weergave (gebruikt in de Moffat, New King James en andere vertalingen) gebruikt het woord niet als een bijvoeglijk naamwoord maar als een zelfstandig naamwoord: Rosh. Dan wordt het vers dus als volgt gelezen: “de vorst van ROSH, Mesech en Tubal.”

Rosh was de oude naam van Rusland, ook wel Rus. Veel encyclopedieën en commentaren (zoals de Jamieson, Fausset and Brown Commentary) erkennen dit. Dus wie is deze “vorst” van Rusland, Moskou en Tobolsk? Het gebruik van alle drie de namen geeft aan dat dit één individueel heerser is over alle volken van Rusland, van het westen tot aan het oosten. de opdracht die werd gegeven aan Ezechiël, “Profeteer tegen HEM”, duidt eveneens een specifiek persoon aan.

Wanneer u deze teksten bestudeert naast de huidige gebeurtenissen die de imperialistische richting van Moskou aantonen, dan kunt u zien dat Vladimir Poetin heel goed kan uitgroeien tot de leider van dat gigantische leger uit het Oosten. Ik ben er sterk van overtuigd dat Vladimir Poetin dit 200-miljoen-man sterke leger gaat leiden. Kijk alleen maar naar de macht die hij nu al heeft.

Kunt u enig andere Russische politicus bedenken die zo machtig zou kunnen worden en die de wil heeft om Rusland te leiden in de allergrootste crisis? Ik zie niemand anders aan de horizon die dat zou kunnen doen. En er zijn nog maar een paar jaar over voordat de vorst van Rosh zal verschijnen! Zo’n man komt niet in één keer opzetten. Het duurt jaren, zelfs voor een wilskrachtige leider, om een dergelijke controle te krijgen.

Vladimir Poetin heeft deze macht al – en de wil om het te gebruiken. Ik geloof dat er niet genoeg tijd is voor een concurrent om op te staan en hem uit te dagen.

‘Gods Leger’

Details over dit leger worden geopenbaard in tekstgedeelten zoals Openbaringen 9:13-21, Openbaringen 16, Daniël 11, Jeremia 50 en Joël 2. In vers 11 van Joël 2 wordt deze 200-miljoen-man sterke kracht in feite Gods leger genoemd. GOD  is degene die deze oorlogsmachine zal oprichten! Waarom?

God gaat deze enorme Aziatische kracht gebruiken om een confrontatie aan te gaan met de legers van een verenigd, door Duitsland geleid Europa, die zich op dat moment ook op het toneel zullen bevinden. Het zal Europa vernietigen, maar niet de belangrijkste Europese legers. Deze legers zullen elkaar ontmoeten om te vechten bij Armageddon, maar Christus zal hen naar Jeruzalem brengen om tegen Hem te vechten en zij zullen worden verslagen. Dit is de straf die God de Europeanen geeft voor hun zonden – in het bijzonder voor hun wrede behandeling van Zijn volk Israël (bijv. Openbaringen 18:5-6; Jeremia 50:29-31).

Actuele gebeurtenissen laten de vorming van dit leger al zien. U kunt het zien in het groeiende eigenmachtig optreden van Poetin, en in de handreiking die hij maakt naar andere Aziatische machten. Rusland heeft veel militaire bewapening geleverd aan China gedurende ongeveer de afgelopen 10 jaar; het heeft de Chinezen eveneens geholpen om kernenergie op te bouwen. De Russen vormen, in ieder geval tot op zekere hoogte, al jarenlang een verbond met China.

Maar er zullen ook andere machten bij betrokken zijn. Volgens de profetie van Ezechiël bevat het door Rusland geleide leger ook “Perzië, Ethiopië en Libië … Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u” (Ezechiël 38:5-6, vertaald uit KJV). Gomer verwijst naar Japan, die enkele van ’s werelds meest geavanceerde wapens en technologie gebruikt. Ethiopië en Libië zouden moeten worden vertaald als “Cus en Put” (zie HSV-vertaling). Hoewel sommige van de Cusjieten en Puteeërs naar Afrikaanse landen zijn gemigreerd, vestigde de rest zich in delen van India. Uit de context van dit tekstdeel blijkt dat het verwijst naar de hedendaagse Indiase mensen (en misschien Pakistanen) in plaats van naar de Afrikanen.

Dit is belangrijk aangezien India een bevolking heeft van 1.2 miljard mensen – plus een geavanceerd nucleair arsenaal! Wanneer u India en Japan samenvoegt met Rusland en China is het gemakkelijk om te zien hoe een leger van 200 miljoen soldaten zou kunnen worden gevormd. Als andere Aziatische landen meedoen bereiken de gecombineerde populaties al snel zo’n 2.5 tot 4 miljard mensen. Onder extreme omstandigheden zoals die in deze eindtijd-profetieën beschreven zijn, is het niet moeilijk voor te stellen dat één op de 10 of 20 mensen meedoet aan de oorlog.

We moeten diep nadenken over het feit dat God deze Aziatische macht Zijn leger noemt. Het laat zien wie in werkelijkheid al deze dramatische gebeurtenissen dirigeert, en wie werkelijk achter dit totaalplaatje staat. Is het Vladimir Poetin? Nee, het is de Almachtige God!

De Legers van Armageddon

Deze immense oorlog tussen de Europese en Aziatische troepen zal eindigen in de terugkeer van Jezus Christus! Maar hier is schokkend nieuws: Zelfs nadat het grootste deel van de bevolking van de aarde persoonlijk is getroffen door nucleaire oorlog en volledige vernietiging, zullen de overlevenden nog steeds niet bereid zijn zich tot God te keren! Openbaringen 11:15-18 laat zien dat wanneer Christus afdaalt naar de aarde, de volken wraakzuchtig naar Hem zullen zijn. Wat is overgebleven van de Europese en Aziatische legermacht zal in feite de krachten bundelen om tegen Christus te vechten nadat Hij terugkeert.

Openbaringen 17:12-14 en Daniël 8:25 profeteren dat Christus deze legermacht zal verslaan. De conclusie van die strijd zal het begin markeren van een vredig en welvarend nieuw tijdperk voor de hele aarde!

“Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen” (Ezechiël 38:8, HSV). “Na vele DAgen” (verschillende jaren), plegen Gog en zijn bondgenoten nogmaals een aanval op Jeruzalem. Dit gebeurt nadat Israël is “hersteld van het zwaard” en wordt geregeerd door Christus vanuit Jeruzalem. Hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël bespreken een tijd vóór en ná de komt van de Messias.

Gods volk moet voor de Schepper de wereld waarschuwen vanwege deze vreselijke, verschrikkelijke toekomst. Hij beveelt: “Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij” (Joël 2:1). Volgens de Anchor Bible IS DIT een boodschap voor “alle inwoners van de aarde”. Het alarm en de waarschuwing moet verspreid worden! Er is geen tijd te verliezen.

Vers 2 laat zien dat deze profetie over Gog en zijn bondgenoten gaat, en over de ergste ramp in de geschiedenis van de mensheid: “Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie.”

Vers 3 zegt dat vóór hen “een vuur verteert.” Wat voor vuur? Let op de context: “en erachter verzengt een vlam; ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis; ook is er geen ontkomen aan.”Nog geen grassprietje zal eraan ontsnappen. Dit gaat duidelijk over een nucleaire aanval!

Een Hof van Eden ligt voor hen, maar nadat zij erdoor zijn gegaan blijft er slechts een dorren woestenij over. Kunt u zich voorstellen dat zoiets op deze aarde gebeurt? Als je om je heen kijkt en de keuzes ziet die onze landen maken dan kun je zelfs verwachten dat het gebeurt. Kijk alleen maar naar hoe snel we onze nucleaire wapens aan het uitbreiden zijn! Rusland, China, India en Pakistan hebben allemaal nucleaire bommen. De Pakistanen zullen zich waarschijnlijk alliëren met Gog, en India vrijwel zeker.

Vers 6 zegt dat “alle gezichten verschieten van kleur.” Dit is een sombere en verdrietige tijd. “Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in” (vers 10). Dit omschrijft een nucleaire winter. Mensen zullen niet eens de sterren kunnen zien als gevolg van de nucleaire neerslag.

Afgunst zorgt voor een Opstand

Als u Ezechiël 38 en 39 bestudeert, kunt u zien dat een groot deel van deze profetie plaats vindt na de Tweede Komst van Christus. Deze hoofdstukken maken duidelijk dat de “koningen van het oosten” uit de eindtijd een belangrijke sleutelrol spelen in een tweede eindtijd-oorlog! De eerste is vlak vóór de terugkomst van Christus. De tweede is een kort aantal jaar erna.

Ezechiël 38 laat duidelijk zien dat nadat Jezus Christus de Europese en Aziatische legers heeft verslaan in de strijd bij Jeruzalem, Hij de overlevende Aziatische troepen zal toestaan terug te keren naar hun eigen land. In Ezechiël 38:4 staat: “Ik [God] zal u omkeren” in de eerste strijd over Jeruzalem. (Maar in de tweede strijd zal Hij al hun legers vernietigen, zoals we zullen zien.) Dan zal Christus, als Koning der koningen en Heer der heren, Zijn verstrooide volk, de eindtijd-afstammelingen van Israël, verzamelen rond Jeruzalem. Hij zal Zijn wereldwijde herstel beginnen door dat gebied te zegenen.

In de loop van de jaren worden de Aziatische machten afgunstig op alle welvaart die zij zien in Jeruzalem. Zij zien een welvarend maar onbewapend gebied – en in een verder oplopende uitbarsting van rebellie besluiten zij het in te nemen. Dus brengen zij hun krachten bijeen voor een laatste poging om de regering van Christus in de Heilige stad omver te werpen. Maar hun plan is gedoemd!

Bij deze tweede aanval met een door Gog geleid leger zal het aantal soldaten misschien wat minder zijn dan het eerdere 200 miljoen-man grote leger. De bevolking van deze Aziatische landen is echter zo groot dat ook na hun nederlaag in de strijd bij Jeruzalem, het niet lang zal duren om hun aantal weer op te vullen tot rond de 200 miljoen.

Maar waarom zal God deze rebellie toestaan? Er is een zeer duidelijke reden!

De profetie gaat verder met God die tegen Ezechiël zegt “Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: Zo zegt de Heere HERE: Zult gij het, te dien dage, als Mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden? Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir” (verzen 14-15, SV). In vers 16 wordt het doel hiervan duidelijk gemaakt. Het laat zien waarom God deze aanval toestaat: “[D]an zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen mij kennen .…”

Hoe zal God deze situatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de opstandige volken van de wereld Hem eindelijk zullen kennen? Door de enige taal te spreken die zij begrijpen: de taal van geweld. De volken zullen bewust worden vanwege de totale overwinning die God zal hebben op deze Aziatische uitbarsting van rebellie.

De naties van Israël hebben dit ook op de harde manier moeten leren: “Dan zullen de heidenvolken weten dat zij die van het huis van Israël zijn, om hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan …” (Ezechiël 29:23, HSV; zie ook verzen 27-28). Israël moest God ook leren kennen door te worden verslagen in een nucleaire oorlog. (Als u niet weet wie de naties van Israël zijn, vraag dan ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in Profetie aan.)

Wie Zal Begraven worden?

Tijdens de Koude Oorlog deed Sovjet leider Nikita Chroesjtsjov deze beroemde uitspraak tegen Amerika: “We zullen jullie begraven!” Maar deze profetie in Ezechiël maakt duidelijk dat het in feite het grote leger van Rusland, China en de andere landen is dat zal worden begraven! En het zal begraven worden op een plek en op een moment dat het zich nooit had kunnen indenken.

In Ezechiël 39:11 zegt God: “Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven …”.

Dat is waar God dit grote leger zal begraven! Slechts een zesde van deze enorme strijdkracht zal dit keer overleven en huiswaarts keren (vers 2, SV). De rest wordt begraven net ten oosten van de Dode Zee (vers 11). Het zal de naam “Dode Zee” extra betekenis geven! En het aantal gevallenen is zo groot dat er zeven maanden nodig zijn om alle lichamen te begraven en het gebied te reinigen! (vers 12). Wat een ongelofelijk spectakel!

God laat deze bloedige aanval toe omdat het de enige manier is waarop Hij de opstandige volken eindelijk kan overtuigen dat Hij God is! Hij staat het toe omdat het de enige manier is om de heidenen zover te krijgen Hem te leren kennen! U kunt in deze verzen zien dat dit hetgene is wat Hij zegt: Zij zullen mij leren kennen. Dat is wat er voor nodig is om door te dringen tot de volken die Hij in Ezechiël 38 “de heidenen” noemt. En het lijkt erop dat iedereen zich vandaag als heidenen gedraagt. Zij zijn zeker niet gehoorzaam aan God.

Beseft u zich hoe verbazingwekkend het is dat deze huidige omstandigheden de vervulling van deze belangrijke profetieën mogelijk maken? God profeteerde deze dingen door Zijn Profeet Ezechiël ongeveer 2500 jaar geleden. In die tijd was een dergelijke grootschalige en snelle vernietiging voor niemand ook maar denkbaar. Maar nu zijn nucleaire bommen en chemische wapens in staat om al het leven op de planeet te vernietigen. God wist dat deze technologische ontwikkelingen zouden plaatsvinden, en Hij vertelde Ezechiël hierover en gaf hem dat begrip.

Deze door Gog geleide opstand tegen Jeruzalem zal de laatste grote opstand op aarde zijn voor bijna duizend jaar.

Zacharia 14:16-17 laat zien dat God na deze gebeurtenis zal beginnen om de hele wereld te onderwijzen. Hij zorgt ervoor dat alle volken elk jaar opkomen naar Jeruzalem en daar het Loofhuttenfeest houden. Dat Feest zal over de gehele wereld gehouden worden door deze Heidense volken en door Israël, en wat een geweldige tijd zal dat zijn! Begrip over het Loofhuttenfeest kunt u krijgen uit ons boekje “Heidense Feestdagen of Gods Heilige Dagen?” (gratis aan te vragen). Het laat u Gods meesterplan zien en zal u enorm inspireren en indruk op u maken.

Gods Boodschap

Joël 2:12 legt uit waar het om draait: “Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.” Dat is Gods boodschap aan de mensen van de wereld. Hij wil dat wij ons naar Hem wenden. Dit is allemaal om te zorgen dat de mannen en vrouwen op aarde zich naar God keren. God is een God van liefde.

“[W]ant Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad” (vers 13). Deze barmhartige en genadige God wil dat wij ons tot Hem wenden, vanwege al de leegte en het lijden dat wij over onszelf brengen! Op dit moment laat Hij ons onze eigen weg gaan, aangezien wij daarvoor hebben gekozen. Oké, zegt God, Ga je gang, en ik zal jullie laten zien dat je jezelf niet kunt regeren.

“Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer voor de HEERE, uw God?” (vers 14). Hoe weet u wat God voor u wil doen? Als u zich tot Hem bekeert, dan zal Hij allerlei zegeningen over u uitstorten! Dat is wat Hij zegt.

“Blaas de bazuin in Sion, kondig een vasten tijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen” (vers 15). Dit vers beveelt ons geluid te maken en de mensen te vertellen wat God aan ons profeteert! Hoe vaak hoort u een dergelijke boodschap van enige andere religieuze organisatie? Nooit!

God beveelt in Ezechiël 38 om in de laatste dagen tegen deze man [hem] te profeteren, omdat het zo catastrofaal zal worden! Iets vergelijkbaars aan de Aziatische macht, die zich in snel tempo aan het vormen is, heeft deze aarde niet eerder meegemaakt.

Wij moeten Vladimir Poetin nauwlettend in de gaten houden. Ik geloof dat hij vrijwel zeker de “vorst van Rosh” is, waarover een door God geïnspireerde Ezechiël 2500 jaar geleden schreef! We moeten in de gaten houden wat er gebeurt in Rusland en hoe Europa daarop reageert. Daniël 11:44 heeft het over “geruchten uit het oosten” waar Europa zich zorgen over maakt. Poetins tactieken in de Oekraïne, Georgië, het Midden Oosten en andere gebieden vormen al een grote zorg voor Europa. Als we het buitenlandse beleid van Moskou bestuderen onder de leiding van Poetin, is het duidelijk dat het uiteindelijke doel is om de hele wereld te veroveren. Europa is zich zeer zeker bewust van dit doel en houdt zijn oostelijke buurman nauwlettend in de gaten. Ruslands heropleving – waarover we vrijwel dagelijks in de krantenkoppen kunnen lezen – laat zien dat de Bijbelprofetieën van de eindtijd in rap tempo worden vervuld!  

No Nl