Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

5%20things

BERND VON JUTRCZENKA/AFP/GETTY IMAGES

Het einde van een tijdperk voor Duitsland

Waarom het vertrek van Angela Merkel een memorabel en opwindend moment is.

De Duitse kanselier Angela Merkel is officieel op weg naar de uitgang. Op 29 oktober kondigde ze aan dat ze in december af zou treden als leider van de Duitse Christen-Democratische Unie (CDU). Als Duitse bondskanselier zal ze uiterlijk in 2021 het toneel verlaten. Dus, wat zit eraan te komen voor Duitsland?

Heel veel verwarring. Wat betekent dit voor Duitsland? Wie is de volgende leider? Waar gaat de natie naartoe?

Geen enkele oudere Duitse politicus kan een van deze vragen beantwoorden.

De aankondiging van Merkel heeft Duitsland in verwarring gebracht in een tijd waarin het politieke systeem niet meer werkt. Heel Europa, maar vooral Duitsland, wordt getroffen door een politieke crisis die groter is dan één man of vrouw.

Duitsland en Europa zijn leiderloos en op drift in een gevaarlijke wereld met toenemende crisissen.

Maar al deze puinzooi maakt de weg vrij voor een van de grootste, meest controversiële en belangrijkste prognoses van de Trompet.

De partij van mevrouw Merkel, de CDU, zal in december stemmen voor een nieuwe leider. Zij zal aan deze verkiezing niet deelnemen. Mevrouw Merkel zei dat ze in Duitsland tot de federale verkiezingen in 2021 in functie wil blijven als Duitse bondskanselier.

Dit leidt tot twee hoofdscenario’s voor de nabije toekomst van Duitsland. Als een bondgenoot van Mevr. Merkel CDU-leider wordt, krijgt Merkel misschien haar zin om haar termijn als kanselier af te maken. Maar bedenk wat dat voor Duitsland zal betekenen. Elke politicus zal zeker weten dat Merkel bijna de deur uit is. Waarom nog naar haar luisteren? Waarom haar nog respecteren? Haar vermogen om haar volgelingen te belonen en haar vijanden te straffen zal slechts enkele maanden duren.

Hetzelfde zal gelden op Europees niveau. Merkel heeft op een bescheiden niveau leidinggegeven aan de eurocrisis. Maar haar stem zal geen gezag meer uitstralen, omdat andere leiders zullen weten dat ze gewoon de rest van haar ambtstermijn moeten afwachten en dat ze dan met iemand anders te maken zullen hebben.

"Het is niet alleen in Berlijn dat het maken van beslissingen waanzinnig moeilijk wordt", schreef de Telegraph. "Brussel heeft op Merkel vertrouwd om in crisistijd de leiding te nemen. De Grieken namen zeker aanstoot aan de rol van de Duitse bondskanselier in het vastleggen van de voorwaarden voor de afhandeling van hun financiële debacle, maar het werd tenminste gedaan .... Zonder echte leider aan de macht in Berlijn, mist Brussel een sterke hand om de rest van Europa in het gareel te houden.

"Het lijkt of ‘impasse’ de nalatenschap van Angela Merkel zal zijn, zowel thuis als in de EU. Zij heeft de versnippering van het politieke spectrum in Duitsland ingeleid, wat het schrikbeeld van onbestuurbaarheid in het machtscentrum van Europa oproept. Door zich na december te blijven vastklampen aan de kanselarij zal Merkel die verontrustende trend verder verergeren."

Dat is het beste scenario voor Mevr. Merkel. Het ergste scenario is dat een Merkel-tegenstander tot CDU-leider wordt gekozen – dan is het overgangsplan van Merkel waardeloos. Een nieuwe CDU-leider kan zich door het parlement laten verkiezen als Duitslands nieuwe bondskanselier. Als dat niet lukt, kan hij zich terugtrekken uit de coalitie en nieuwe verkiezingen inleiden. Het is zelfs mogelijk dat de kanselarij volledig door een andere partij zou kunnen worden gewonnen.

Dit alles helpt Duitsland niet veel. Bloomberg publiceerde onlangs een artikel met de titel "Merkels waarschijnlijke opvolger: Niemand in het bijzonder."

"De groeiende eisen voor verandering zullen echter niet bevredigd worden met louter personeelswijzigingen, zelfs niet als die dusdanig belangrijk is als Merkels geleidelijke uitstap uit de macht," schreef Bloomberg.

"Geen enkele opvolger – of het nu de door Merkel gekozen CDU secretaris-generaal is, of Annegret Kramp-Karrenbauer, of de conservatieve minister van volksgezondheid Jens Spahn, of de felle Merkel-criticus en voormalige CDU-fractievoorzitter Friedrich Merz, of een van de succesvolle oud-voorzitters van de CDU – zal het makkelijk hebben om een breder steunvlak te verkrijgen dan Merkel, zolang de traditionele partijen van centrum-rechts en centrum-links in institutioneel verval zijn. Het publiek weet wat ze kunnen bieden en vindt het irriterend vervelend.”

Geopolitical Futures maakte hetzelfde punt: "Wat wel duidelijk is, is dat Duitsland zijn politieke leiders beu is, maar niet zeker weet wie ze moet vervangen. Deze vorm van politieke onzekerheid is misschien niet van belang in de meeste landen, maar in Duitsland, het kloppend hart van Europa, heeft dit ingrijpende internationale implicaties."

"Waar kiezers naar op zoek zijn, zijn nieuwe ideeën, heldere opvattingen, een focus op hun dagelijkse problemen in plaats van conflicten tussen en binnen partijen onderling ...", schreef Bloomberg. "De onmiddellijke toekomst van Duitsland lijkt enigszins op die van veel andere Europese landen, een veranderend verkiezingslandschap, onstabiele regeringen, pogingen tot vallen en opstaan ​​die leiden tot een impasse."

De Duitsers willen iemand anders. Ondertussen functioneert hun politieke systeem nauwelijks. De opkomst van de Alternative für Deutschland aan extreem-rechtse zijde en de partij Die Linke aan extreem-linkse zijde heeft de werkbaarheid lamgelegd. De traditionele partijen in Duitsland moeten samenwerken met een van deze extreme partijen of proberen een soort links-rechtse coalitie te vormen. Links-rechtse coalities hebben het lastig – noch links noch rechts zijn blij met de uitkomst, en de onbevredigende resultaten duwen kiezers verder naar de uitersten.

Duitsland en Europa zijn omgeven door crisissen. Ze hebben een sterkere leider nodig om te overleven. Maar er is niemand die ten tonele verschijnt, en het politieke systeem lijkt niet in staat om iemand aan te leveren. Hoe gaat het nu verder met het land?

"Duitsland zal onvermijdelijk oprijzen als de leider van een verenigd Europa", voorspelde Herbert W. Armstrong in 1954. "Het zal een geestelijke bindende kracht vereisen om dit zelfvertrouwen in hen te inspireren – om deze angsten weg te nemen – en deze geestelijke bindende kracht moet voortkomen van binnen in Europa! Heel Europa is er klaar voor – het zit gewoon te wachten op de vertrouwenwekkende leider ..." Vandaag is Europa nog steeds op zoek naar zo'n leider.

In het tijdschrift Good News van mei 1953 schreef de heer Armstrong: "Het is heel waarschijnlijk dat niemand anders dan een Duitser het dynamische, geïnspireerde leiderschap kan bieden dat nodig is om een ​​dergelijke politieke militaire federatie te organiseren."

Europese landen worden "wantrouwend tegenover Amerika en overwegen meer en meer zich te verenigen in een Verenigde Staten van Europa", schreef hij in maart 1950. Daartoe hebben ze echter een "nieuwe opperste leider nodig – de opvolger van Adolf Hitler – die zal opstaan en zichzelf zal bevestigen en het commando op zich nemen."

Zelfs in het laatste jaar van zijn leven in 1985 schreef hij: "Er is nog een andere leider die in Europa op moet komen!"

Hoe kon hij zulke gewaagde voorspellingen doen?

Jezus Christus zelf waarschuwde Christenen van overal om naar wereldgebeurtenissen te kijken: " Waakt dan”, zei Hij, “want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal" (Mattheüs 24:42). Hij gaf dit bevel in een lange profetie over specifieke nieuwsgebeurtenissen. In diezelfde passage zei Hij dat we moesten zoeken naar "de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet." Jezus Christus zei ons alert te zijn voor de vervulling van de profetieën van het boek Daniël.

Daniel 11:31 beschrijft deze gruwel. Dit verwijst naar een specifieke historische gebeurtenis. Een koning met de naam Antiochus Epifanes richtte een standbeeld van een heidense god op in de tempel in Jeruzalem. Antiochus regeerde rond 175 tot 164 voor Christus. Maar toch, ongeveer 200 jaar later, beval Jezus de Christenen om uit te kijken naar deze gebeurtenis. Daniël profeteerde over Antiochus Epifanes, maar zijn woorden moeten nog een andere vervulling hebben. Zijn profetie voorzegt een gebeurtenis die zich nog niet had voorgedaan toen Christus op aarde rondliep. In de tijd kort voor de wederkomst van Christus zou er een ander 'Antiochus'-type zijn die nog een gruwel zou plegen.

Als we eenmaal begrijpen dat deze profetieën in het Oude Testament een toekomstige vervulling hebben, kunnen we zien dat de Bijbel vol is met voorspellingen van een hedendaagse sterke man.

Daniël 8:23-24 beschrijft de opkomst van "een meedogenloze koning, bedreven in slinkse streken". Vers 25 zegt dat hij zal worden verslagen nadat hij eerst opstaat "tegen de Vorst der vorsten," wat het tijdvenster onthult voor de regeerperiode van deze meedogenloze koning. Hij zal komen in de eindtijd, vlak voor de Wederkomst van Jezus Christus.

Daniël 11:40-45 bevat een nauw verwante eindtijdprofetie. Het spreekt over een wereldmacht genaamd "de koning van het noorden", die "in de tijd van het einde" zal opstaan. Net als de koning in Daniël 8 zal deze leider ook "tot zijn einde komen".

Deze profetie vertelt ons waar deze sterke man zal regeren – een grote macht in het noorden (specifiek, ten noorden van waar de Bijbel werd opgetekend). Deze man zal niet opkomen in Groot-Brittannië of Amerika. Deze naties zijn de hedendaagse afstammelingen van het oude Israël en andere profetieën tonen aan dat het rijk van deze koning deze naties daadwerkelijk zal aanvallen en verslaan. Daniel 11:44 beschrijft deze felle koning die de naties gaat aanvallen ten "oosten en ... noorden" van Jeruzalem – geografisch verwijzend naar Rusland en China. Dus deze felle koning komt niet uit de Angelsaksische landen, noch uit bovengenoemde Aziatische landen.

Een van de weinige grote wereldmachten die niet Amerika, Groot-Brittannië, Rusland of China is, is Europa.

Ter verdere bevestiging van deze analyse, geeft Jesaja 10:5-19 een soortgelijke profetie, die duidelijk dezelfde leider beschrijft. Deze passage voegt eraan toe dat deze leider "de koning van Assyrië" zal zijn. Dit maakt de nationale identiteit van deze koning veel duidelijker: Assyrië verwijst naar de voorouders van het moderne Duitsland. (Voor bewijs, bekijk onze video "“De Bijbelse identiteit van Duitsland.”)

Openbaring 13 en 17 beschrijven ook een hedendaagse macht of "beest" die wordt geleid door een kerk. De enige plaats waar we een door een kerk geleid imperium hebben zien opkomen, vallen en opstaan, is in Europa, waar het Heilige Romeinse Rijk keer op keer is opgestaan. Deze geschriften benadrukken ook dat deze macht wordt geleid door één sterke man.

Daarom zegt de Bijbel herhaaldelijk dat wij moeten uitkijken naar een sterke man in Europa. En de Bijbel vertelt ons ook hoe hij aan de macht zal komen. Daniël 11:21 zegt dat het volk deze Antiochus niet "de koninklijke waardigheid zal geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.”

De Jamieson, Fausset en Brown Commentary zegt dat "de natie niet door een openbare daad het koninkrijk aan hem zal verlenen, maar hij zal het verkrijgen door een kunstgreep, 'vleiend'. " Barnes’ Notes on the Old and New Testaments verklaart: "Met andere woorden, het wordt hem niet verleend ​​door enige wet of handeling van de natie, of door wettelijke opvolging of aanspraak."

"Deze man komt niet op een eervolle manier aan de macht – door in functie te worden gesteld", schreef Trompet hoofdredacteur Gerald Flurry in november 2002. "Hij neemt het op oneervolle wijze! Hij zal konkelen achter de schermen en aan de macht komen door vleierijen – niet door verkiezingen!"

Het toneel in Duitsland is nu volkomen gereed voor deze man. Politieke verlamming doemt op aan de horizon tot zover het oog kan zien, met dit huidige kiesstelsel. Geen van hen die worden beschouwd als de opvolger van Merkel biedt een oplossing, of wordt met enig enthousiasme ontvangen. Als de natie politiek verlamd blijft terwijl de problemen thuis zich vermenigvuldigen en Europa aan alle kanten in brand staat, zal Duitsland een sterke leider hard nodig hebben en bereid zijn te luisteren naar geraffineerd klinkende logica om de democratie “even opzij te zetten” of “tijdelijk te omzeilen”, misschien zelfs om een eeuwenoude Europese regeervorm opnieuw leven in te roepen: het kronen van een koning.

Dit is de opwindende kant van het aftreden van mevrouw Merkel. Het maakt het toneel gereed voor deze fundamentele profetie. Deze sterke man zou hier heel snel kunnen zijn. Op basis van deze profetieën geloven we zelfs dat we weten wie hij is. Geen enkele nieuwsorganisatie die ik heb gezien, heeft hem recent vermeld als een van de beste kanshebbers om Merkels plaats als kanselier in te nemen. Hij is misschien niet de eerstvolgende persoon die die baan krijgt. Maar let op de voormalige Duitse Minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg. U kunt veel meer lezen over waarom we denken dat hij de man is om naar uit te kijken in ons gratis boekje Er zal spoedig een sterke Duitse leider komen .

 
Alle bijbelprofetieën zijn eensluidend. Deze man zit eraan te komen.

De Bijbel vertelt ons ook wat er komt nadat hij is gearriveerd. De profetieën laten allemaal zien dat deze sterke man verwoesting over het oude Israël zal brengen, inclusief de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de hedendaagse Joodse natie Israël. En de profetieën gaan verder. Dit verschrikkelijke bloedvergieten zal plaatsvinden vlak voor de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis: de terugkeer van Jezus Christus op aarde. Zoals Christus Zelf zei, sprekend over Zijn Wederkomst: “Wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur" (Mattheüs 24:33).

Daniël 8:25 zegt dat deze man "zal opstaan ​​tegen de Vorst der vorsten; doch hij zal zonder hand verbroken worden." Daniel 11:45 zegt dat "hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben." Openbaring 19:19 zegt dat deze man zijn legers zal verzamelen en zal proberen om krijg te voeren tegen Christus, maar hij zal verliezen en in een brandende poel van vuur worden geworpen (vers 20).

Daniël 7:22 zegt dat deze beestmacht de overhand had "tot de Oude van dagen kwam en het gericht werd gegeven aan de heiligen van de Allerhoogste; en de tijd kwam dat de heiligen het Koninkrijk bezaten.”

Vers 27 beschrijft de inspirerende toekomst nadat deze boosaardige koning verslagen is: "Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.”

Habakuk beschrijft dezelfde periode en schrijft dat "de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heeren bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.” (Habakuk 2:14).

Dit is de reden waarom deze gebeurtenis zo opwindend is. Zij bereidt het toneel voor een van de laatste drama's van deze huidige boosaardige wereld. Als de sterke man waarover overal in de Bijbel wordt gesproken binnenkort hier is, dan is Jezus Christus dat ook.

Voor meer informatie over deze man en hoe u hem kunt herkennen, leest u ons gratis boekje Er zal spoedig een sterke Duitse leider komen . Dit boekje is uw gids tot de Duitse politiek. Het zal u helpen om al deze geschriften toe te passen op de hedendaagse wereld, en het zal u helpen het gebod van Christus na te leven om “te allen tijde te waken en te bidden.” 

Nl Lead