Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Finicial%20crisis nl2

selimaksan/iStock

De Financiële Crisis van Amerika en Europa

De Sleutel van David (Transcript)

Gegroet allemaal. Een van de grootste profetieën in de Bijbel gaat op het moment echt voor uw ogen in vervulling. Tientallen jaren hebben de mensen in Europa geprobeerd de Europese macht POLITIEK te verenigen en zijn hier niet toe in staat geweest. En toch, als je kijkt naar Openbaringen 17 dan staat daar dat er tien koningen zullen zijn die een echte supermacht zullen vormen, en dit zal het Heilige Romeinse Rijk gaan vormen, en het zal ook worden geleid door een sterke man, een sterke leider die, nou, op bepaalde manier zal helpen om de Europese Unie te kapen, wat een ECHTE macht is in de huidige wereld.

We hebben een nieuw boekje dat uitkomt en we zullen het u nu aanbieden, en dat is getiteld Het Heilige Romeinse Rijk in Profetie. Het is een boek dat u tegelijkertijd zal opschrikken en inspireren, en het is een echte SLEUTEL tot het begrijpen van Bijbelse profetie, en ik hoop dat u het allemaal zult aanvragen.

Maar hoe zullen de tien landen zich precies POLITIEK gaan verenigen in Europa? De Verenigde Staten zal een sleutelrol gaan spelen op een negatieve manier, en hen helpen zich te verenigen op een manier die in feite vele jaren geleden voorspeld werd door Herbert Armstrong. Het ZAL een sterke politieke en militaire macht gaan worden. En ik wil vandaag met u praten over de Amerikaans-Europese Financiële Crisis; die twee eenheden zijn met elkaar verbonden, die twee entiteiten zijn met elkaar verbonden.

Hier is iets dat Herbert Armstrong schreef in 1984. Hij schreef over de enorme bankencrisis in Amerika: “Het KAN plotseling aanleiding geven tot het verenigen van de Europese landen in een nieuwe wereldmacht, groter dan zowel de Sovjet Unie als de V.S.” Nu, dat is heel veel macht. Hij legde uit hoe de Europese banken en al deze Amerikaanse banken erg nauw samen verbonden zijn, het vormt samen één financiële structuur, een financiële eenheid zou je kunnen zeggen. In zekere zin omvat het een groot deel van de globale wereld omdat het zo’n krachtige macht is.

Maar de heer Armstrong voorspelde jaren geleden dat de financiële crisis de OORZAAK zou zijn dat de tien landen zich verenigen; dat de mensen tot dan toe ZO HARD geprobeerd hadden deze te verenigen maar het niet konden. Zelfs op dit moment zijn ze nog niet in staat geweest zich zodanig te verenigen als ze willen. Maar het begint nu snel die richting op te gaan en het zal deze wereld SCHOKKEN als deze supermacht entree op het toneel maakt. U zult dit in uw leven nog meemaken, en hiermee bedoel ik zeer, zeer binnenkort.

Er is reeds een financiële crisis gaande in Amerika EN in Europa, en zij zijn nauw verbonden, wat iets is wat een hoop mensen waarschijnlijk niet begrijpen. De Europese Unie heeft nu 28 lidstaten, of bestaat uit 28 landen, en het hele doel van die unie was vanaf het begin om, “Nou, we hebben deze Europese Unie zodat we een gevaarlijk Duitsland onder controle kunnen houden, die twee wereldoorlogen is begonnen.” Nu, dat was het DOEL ervan, maar de hele zaak is nu omgekeerd en Duitsland heeft de financiële controle en regeert Europa momenteel met sterke arm, financieel. We moeten daarover nadenken omdat Duitsland ALWEER in macht toegenomen is, ONDANKS de plannen van mensen direct na de Tweede Wereldoorlog. Amerika zal de echte katalysator zijn, die deze unie van tien naties in Europa verenigen zal, of de tien koningen waarover wordt gesproken in Openbaringen 17.

Ik wil u een beangstigend rapport voorlezen waar u misschien niet bekend mee bent. Het zou ons ALLEMAAL in Amerika moeten beangstigen, want luister maar naar wat Nancy Pelosi schreef in de USA Today van 17 September 2013. Ze zei: “Vandaag vijf jaar geleden toen ik de Voorzitter was, verzamelde ik de andere leiders uit het Democratische Huis in mijn kantoor om het laatste financiële nieuws te bespreken. Ik vertelde hen dat, normaal gesproken Minister van Financiën Henry Paulson mij informeerde over de toestand van de markten en het financiële systeem, maar dat deze week niet gedaan had. Op dat moment had de Lehman Brothers faillissement aangevraagd, Merril Lynch had zijn falen onder ogen gezien en was opgekocht door de Bank van Amerika, en twee dagen eerder had AIG maar nauwelijks overleeft door een bailout van de Federale Reservebank. Na de vergadering om 15.00 uur, belde ik Minister Paulson en vroeg hem de volgende morgen langs te komen om de leiding te informeren. Toen kwam zijn VERBAZINGWEKKENDE antwoord: “Mevrouw de Voorzitter, Morgenochtend zal het te laat zijn.”” Morgen zal het gewoon te laat zijn.

En zij schrijft verder: “We spraken toen een ontmoeting af om 17.00 uur diezelfde dag, en ik nodigde de Voorzitter van de Federale Reserve Ben Bernanke uit zich bij ons te voegen. Later die avond begon de vergadering met de Democratische en Republikeinse leiders van zowel het Huis (van afgevaardigden) als de Senaat. Minister Paulson beschreef een beurskrach en financiële crisis uit de diepten van de hel!” Haar woorden.

“Toen ik Bernanke vroeg wat hij dacht van deze karakterisering van de Minister zei hij: ‘Als we niet onmiddellijk ingrijpen bestaat komende maandag onze economie niet meer.’ Dat was donderdagavond. Iedereen in de kamer was VERBIJSTERD!”

En in andere verslagen staat dat ze allemaal bleek waren weggetrokken, zo bang waren ze.

Welnu, wat voor een klap heeft dat de Amerikaanse economie gegeven?

Hier is wat der Spiegel erover schreef (dit is Duitslands belangrijkste tijdschrift): “Het ziet er naar uit dat de fundamenten van het Amerikaanse kapitalisme zijn verbrijzeld,’ merkte het Duitse dagblad der Spiegel op. Dat ze waren verbrijzeld, dat is impliceren dat de FUNDATIE vrijwel VERNIETIGD is, en nooit meer in staat is terug te komen, zoals ze dat hier omschrijven. En in feite is onze economie NOOIT meer echt terug geklommen na die verschrikkelijke beurskrach. Wat hebben wij gedaan om te proberen dat probleem op te lossen?

Nou, Bondskanselier Angela Merkel en President Nicolas Sarkozy (in die periode president van Frankrijk) zeiden: “Het is de schuld van Amerika.” En Amerika veroorzaakte allerlei soorten hinder en problemen voor Europa vanwege ONZE schandalige schuld. Het is allemaal het gevolg van schulden! Dat is wat het probleem veroorzaakt. Hebben wij het schuldenprobleem opgelost? Hebben we dat probleem opgelost?

De website van het Ministerie van Financiën van de V.S. zegt dit: “Toen de huidige regering aan de macht kwam op 20 Januari 2009 was de openstaande overheidsschuld 10.6 biljoen dollar.” Nu staat er dit op de website van het Ministerie van Financiën, op de staatskas van de V.S. “Het staat momenteel,” de schuld staat momenteel, “op18.1 biljoen dollar.” Van $10.6 biljoen naar $18.1 biljoen tijdens de lopende uitvoering van de huidige regering. “President Obama heeft $7.5 biljoen schuld toegevoegd tijdens zijn regeringstermijn. Het zal waarschijnlijk in de buurt komen van 19 biljoen dollar als hij zijn positie verlaat. En vervolgens staat er: “Dat voegt tenminste 8 biljoen dollar toe. Dat is meer dan ALLE schuld die werd opgelopen door alle presidenten vanaf onze Oprichting tot 10 oktober 2005, een jaar na het tweede ambtstermijn van President Bush.” Het blijft gewoon enorm stijgen! De schuld blijft maar stijgen, alsof we het contact met de werkelijkheid zijn verloren! Ik kan me niet voorstellen dat dit niet veel mensen angst maakt.

Let op wat wij schreven op thetrumpet.com op 6 juli. Ik zal dit artikel gewoon citeren: “Maar nu waarschuwt de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), één van de leidende financiële autoriteiten van de wereld, dat wanneer de volgende crisis toeslaat de centrale banken niet opnieuw in staat zijn om te hulp te schieten.” Of het nu hier in Amerika is of in Europa, zij zullen niet in staat zijn te hulp te schieten. Waarom? “De reddingsvesten zijn allemaal opgebruikt. De Telegraph noemde het BIS verslag een “vernietigende kritiek op het wereldwijde monetaire beleid.” Volgens de BIS: “In bepaalde rechtsgebieden, wordt het monetaire beleid al tot het uiterste getest, tot het punt waarop het verder oprekken van de grenzen ondenkbaar is.”’

Wilt u daar over nadenken? We rekken de grenzen op tot aan het ondenkbare. Is het MOGELIJK dat dit de hele economie tot zijn ONDERGANG brengt? Dat is wat ze bedoelen. Zij rekken het op tot het ondenkbare. Zij zouden daar niet eens moeten zijn, maar we zijn op dat punt beland in Amerika en in grote delen van Europa.

“Het gemengde beleid heeft vertrouwd … op het schuld-aanwakkerende groeimodel dat aan de basis lag van de crisis,” schreven de auteurs. En wie heeft de ergste schuld van allemaal in de wereld? Wel, dat is veruit de Verenigde Staten.

Veel deskundigen zeggen dat de financiële crisis in Amerika enkele UREN verwijderd was van het vernietigen van de economie. Ik weet zeker dat er mensen zijn die het daar niet mee eens zijn, maar toch moet u toegeven dat het een beangstigend, eng spookbeeld was dat we op dat moment zagen. Wat was er aan de hand? Hoe serieus is het? Nou, misschien moeten we kijken naar wat er momenteel gebeurt in Griekenland en er dan nog eens naar kijken.

Maar hebben we enige vorm van radicale maatregelen getroffen om dit probleem te verhelpen of op te lossen? Welnee! De schuld is stijgende! Stijgend, stijgend, stijgend en groeit iedere dag meer met een ritme van $3 miljard! Wat denk je daarvan? Ik bedoel, vraag aan bijna iedere autoriteit, of aan de meeste van hen, en zij zullen vertellen dat een ergere crisis op komst is.

Laat me u nog een ander citaat voorlezen. “Ik verwacht dat in de komende twee jaar we een aantal grote, grote problemen in de wereldwijde financiële markten zullen zien,” waarschuwde de beroemde belegger Jim Rogers enkele dagen voor het BIS rapport. “…een serieus, ernstig probleem omdat er niets is om ons te redden.” De rentetarieven staan vrijwel op nul, dus een redding uit die hoek is deze keer niet beschikbaar.

Laat me u iets voorlezen over de Staatsschuld van het CBO. Het CBO is de Begrotingsdienst van het Congres. Zij zouden moeten waken over onze begroting en onze financiën en ons vertellen wanneer het, nou ja, misschien uit de hand gaat lopen. Dus laat mij u een citaat voorlezen uit een artikel van Stephen Dinan in The Washington Times van 16 juni. Dit is de titel van het artikel: “Staatsschuld dreigt de Economie van de V.S. in Doosspiraal te trekken, zo waarschuwt het CBO.” In een doodspiraal! Waar gaat dit allemaal over?

Het zegt verder: “De lange termijn vooruitzichten van de federale begroting is in de afgelopen jaren dramatisch verslechterd, zei het CBO in zijn huiveringwekkende rapport, en legde de schuld bij de grote tekorten die opstapelden gedurende President Obama’s stimuleringspakket en de meer fundamentele veranderingen aan de economie die ervoor zorgden dat Amerikanen de arbeidsmarkt verlieten voor het krijgen van overheidssteun.” Nou, wat denkt u daarvan? Ik bedoel echt, zij zeggen verder dat deze economie in de toekomst is gedoemd als we niet iets doen, en als we niets doen zou het absoluut binnen een decennium TE GRONDE GERICHT kunnen zijn, binnen tien jaar! Nou, het is een ramp en de mensen in de V.S. lijken er niet echt veel van te begrijpen, maar laat me u vertellen dat dit geen klein probleem is.

Deze schuld groeit zo snel dat we met de seconde zwakker worden, en ik bedoel dat is iets waar we ons zorgen over zouden moeten maken, dus laat mij u meenemen naar het Schriftgedeelte over de tien koningen wat ons verbind met Europa en hun financiële crisis, het is allemaal met elkaar verbonden, en wat er in Amerika gebeurt zal Europa HEVIG doen opschudden op een negatieve manier.

Vers 10 van Openbaringen 17. Dit gaat over Europa en wat er daar gaat gebeuren en wat er NU gebeurt. Vers 10: “En het zijn zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.” Dus hier heeft u de zeven hoofden van het Heilige Romeinse Rijk. En dit nieuwe boek zal het allemaal aan u uitleggen.

Maar de heer Armstrong was op het toneel toen het zesde hoofd er was, tijdens “de een is”, en hij legde uit wat er gebeurde en dat er een ander hoofd was dat “nog niet gekomen is,” maar het IS nu wel gekomen en is klaar om zich elk moment nu op het toneel te vertonen. En ik bedoel ook ieder moment nu, aangezien Griekenland laat zien hoe snel de hele uit 28 landen bestaande Europese Unie, of de EU zoals het wordt genoemd, zal kunnen ontrafelen en zich kan ontwikkelen tot of laten we zeggen zich terug evolueren naar tien naties, of teruggesnoeid kan worden tot tien landen. Maar er staat dat het slechts korte tijd zal bestaan, en dat is drieënhalf jaar, en wat gebeurt er daarna?

Vers 12: “En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.” Hier zijn de tien hoornen en de tien koningen. Nu, dit is het laatste hoofd van dat Heilige Romeinse Rijk, en het zal tien hoornen hebben of tien koningen. Het zal er geen 28 hebben, maar het zal er tien hebben, en dat is waar deze financiële crisis de aanleiding toe zal zijn en op krachtige manier zal bevorderen.

Nogmaals, ons nieuwe boek zal u dit alles uitleggen. Maar de crisis in Griekenland is een TEKEN van hoe de Europese Unie zich aan het ontrafelen is, en de schuldenproblematiek gaat enorme problemen veroorzaken en het grootste van allemaal gaat om de schuld in de V.S. Als we nog een beurskrach krijgen, en vele deskundigen zeggen dat dit ZAL gebeuren, dan zal het vele malen erger zijn. Ik bedoel, Ik vertel u gewoon wat u zelf praktisch elke dat in uw nieuwstijdschriften en kranten kunt lezen of op televisie kunt zien.

Maar God zegt dat de financiële crisis in Europa zal zorgen dat er een sterke man op het toneel verschijnt. Dat wordt gezegd in Daniël 8 en vers 23. En als u dan verder leest in vers 24 en 25, dan ziet u dat Jezus Christus, in eigen persoon, terug zal keren en die supermacht in Europa zal vernietigen en een heleboel andere grootmachten tot er geen meer over is, en Hij de aarde regeert en het vrede en vreugde en GELUK brengt voor altijd! Dat is nu iets om enthousiast van te worden. Als we hier goed over nadenken moeten we dat nieuws geweldig vinden.

Let op vers 13: “Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. (14) Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam,” zij zullen tegen Christus vechten, hier weer hetzelfde als in Daniel 8, “maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.” En wat zeg je me daarvan? Er zullen heiligen zijn MET Christus. Degenen die Hem geholpen hebben de boodschap te verkondigen voor Zijn Tweede Komst zullen MET Hem terugkeren en MET Hem meevechten als Zonen van God in Zijn Familie. Dat is waar het Evangelie allemaal over gaat. En die mensen zullen ook fysiek beschermd worden, een andere geweldige beloning, omdat zij deze boodschap afleveren en GRATIS verkondigen aan iedereen die het wil. Dat is waarom we al onze boekjes en boeken en tijdschriften gratis weggeven. Het televisieprogramma, ALLES, omdat God zegt “U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.” En omdat we het op Zijn manier doen geeft Hij Zijn steun; Hij ondersteunt en staat achter de boodschap door Zijn eigen bekeerde leden.

Vers 17: “Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.” Dus het is Gods WIL dat dit gebeurt. Waarom? Nou, dit zal gebeuren vanwege onze zonden. Wist u dat als u goed kijkt Amerika wat betreft zonden de leiding in de wereld neemt. Als u de Bijbelse norm neemt en toepast.

Hoe beïnvloedt dit nu of welk verband heeft dit nu allemaal met Europa en Griekenland en de crisis die zij nu hebben omdat zij failliet gaan? Nu, de New York Times schreef dit op 13 juli 2015, Roger Cohen: “Europa wordt, opnieuw in een moment van crisis, geconfronteerd met het dilemma hoe om te gaan met de Duitse macht. Het Duitse vraagstuk is terug. Precies datgene waar de Duitsers het meest ongerust over waren, en hun buren ook, is gerealiseerd. Duitsland domineert Europa op een niveau dat 15 jaar geleden nog niet denkbaar was!” Nou, wat betekent dit? Kijk wat ze momenteel in Griekenland doen, alleen al financieel!

Hier is een artikel van Ambrose-Evans Pritchard. Dit zal de 13de juli zijn, in 2015, en hier is de titel: “Griekenland wordt behandeld als een vijandig bezette staat”, door Duitsland is wat hij bedoelt. “Een nieuwe deal voor Athene is het voor alle kanten het slechts en lost niks op.” Met andere woorden, het zal gaan ontrafelen en ze zullen verminderd worden tot tien landen, en dit is allemaal geprofeteerd. Maar het laat de macht zien die Duitsland NU AL heeft! Duitsland zal dit gaan doen en hij gaat verder met zeggen dat: “Het biedt geen enkele denkbare oplossing aan voor de voortdurende crisis in dit land.” Hij zei dat het zoiets is als het eropaf sturen van de EMU politie of het leger of iets dergelijks om af te dwingen wat ze willen.

En dan is er Yonis Varoufakis, de oud-premier, die zegt: “De Eurogroep wordt volledig en volkomen beheerst door Duitsland.” Kunt u zich dat voorstellen? Duitsland die in UW land binnenkomt en de controle overneemt? Er gebeurt iets bijzonders in Europa, en Duitsland heeft een macht die al deze EU-lidstaten onder controle hadden moeten houden. Zij moesten een gevaarlijk Duitsland onder controle houden en kijk wat Duitsland nu aan het doen is. Die grote macht wordt gekaapt en wordt TOTAAL overgenomen voordat dit allemaal voorbij is zal worden afgenomen van zelfs het Duitse volk.

Let op wat hij nog meer zei, en hij was onvermurwbaar over wie verantwoordelijk is. Dit is overgenomen uit The New Statesman van 13 juli 2015, en hij zei: “Ik vroeg of de Duitse houding controle heeft over de visie van de Euro Groep. En hij ging verder: “O ja, totaal en volkomen. Niet hun houding. De Duitse Minister van Financiën. Het is allemaal een zeer goed afgestemd orkest, en hij is de dirigent.” En hij zegt verder dat, begrijp dit goed, ze zelf buiten de wet staan. En dat komt allemaal uit Duitsland en daar heeft hij het over en ik zeg u dat dit alles zo geprofeteerd is. En er zijn meer berichtgevingen die ik u hierover zou kunnen geven. Maar ik vertel u, Griekenland is volledig failliet is en kan er helemaal niets aan doen.

Hier is wat een van hen zei: “Of we gaan deze strenge maatregelen accepteren” dat was de Griekse Minister van Hervormingen, “of we gaan deze strenge maatregelen accepteren, of het is de plotselinge dood van onze economie door de voortzetting van het sluiten van banken” het verband met Amerika, “en dus is dit een overeenkomst die ons praktisch wordt opgedrongen” zei hij tegen de BBC-radio.

Een diplomaat zei dat dit vrijwel hetzelfde is als het omvormen van Griekenland tot een Duits protectoraat. Dit is een artikel van Paul Taylor en het komt van reuters.com.

Maar kijk, de heer Armstrong zei jaren geleden dat het de ineenstorting van het financiële systeem van de westerse wereld zou zijn, geleid door de Verenigde Staten, dat ervoor zorgt dat de tien landen zich verenigen in wat we het Heilige Romeinse Rijk noemen. Er zullen tien koningen zijn en zij zullen geleid worden door Duitsland, en het zal de wereld doen opschrikken. Aan het einde van dat laatste hoofd met de tien koningen zal Jezus Christus persoonlijk terugkomen en dat grote rijk VERNIETIGEN en vrede en vreugde en geluk brengen voor alle EEUWIGHEID. Dat staat in uw Bijbel.

Tot volgende week, dit is Gerald Flurry, goedendag vrienden.

Voor meer informatie over het programma van vandaag kunt u onze gratis nieuwe boekje aanvragen: Het Heilige Romeinse Rijk in Profetie. Dit nieuwe boekje zal meer licht werpen op de geschiedenis en de profetie van dit destructieve rijk. Zoals in dit programma naar voren werd gebracht, de wereldeconomieën zijn met elkaar verbonden. De financiële crisis die we in Griekenland zien is een klein voorbeeld van wat u kunt verwachten dat er gaat gebeuren in Amerika en Engeland. Het Heilige Romeinse Rijk zal een belangrijke rol blijven spelen in deze financiële omwenteling.

Vraag eveneens ons gratis boekje Duitslands Verovering van de Balkan aan. Dit is essentiële recente geschiedenis van de manier waarop het Heilige Romeinse Rijk de Balkanregio heeft veroverd. Ook zal ons gratis herdrukartikel De Laatste Opleving van het Heilige Romeinse Rijk is Nu u toegestuurd worden. Al de literatuur van vandaag zal u helpen om de historische wortels van het Heilige Romeinse Rijk te begrijpen en hoe deze momenteel de wereldwijde zaken begint te beïnvloeden. Om op hoogte te blijven van de ontwikkelingen van het Heilige Romeinse Rijk kunt u ons gratis tijdschrift de Philadelphia Trumpet aanvragen.

Bezoek ons ook online op theTrumpet.com. Hier vindt u dagelijkse nieuws updates, dieptegaande columns over hedendaagse belangrijke profetische gebeurtenissen. Al onze literatuur is gratis en wordt u toegezonden zonder kosten of verplichtingen. Bestel nu!