Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Wie zal de legers van Europa aanvoeren?

CHRISTOF STACHE/AFP VIA GETTY IMAGES

Wie zal de legers van Europa aanvoeren?

Na Afghanistan beseft Europa steeds beter dat het dringend een eigen, onafhankelijk leger nodig heeft. Meer dan ooit eisen mensen een Europees leger. Maar wie zal het bevel voeren over dit leger?

Schokkend genoeg ontbreekt deze belangrijke vraag in het debat!

Geen enkele Europese president heeft de uitvoerende macht om een dergelijk leger te leiden. Op het moment dat crisissen escaleren en de Verenigde Staten er niet zijn om te helpen, is Europa hulpeloos.

Deze wanhopige behoefte aan leiderschap zet de deur wijd open voor een sterke man om de leiding te nemen.

De Europese naties willen doorpakken en hun onafhankelijkheid van de Verenigde Staten bewijzen. Maar als Europa één machtig leger opbouwt, wie zal dan het bevel voeren? De Italiaanse politicoloog Ernesto Galli della Loggia stelde deze cruciale vraag in de Corriere della Sera van 22 september. Om oorlog te voeren is consensus tussen de 27 EU-lidstaten nodig! "Is het ooit denkbaar dat 27 politieke leiders - die kiezers, tradities en belangen vertegenwoordigen die onderling enorm verschillen - zouden besluiten een militaire actie te beginnen die gewelddadig zou kunnen worden en het leven van sommige van hun eigen burgers zou kunnen kosten, en die bovendien onvoorspelbaar ernstige complicaties met zich mee zou brengen?" vroeg hij.

Nee! Dat is ondenkbaar! Europa kan zichzelf niet regeren, tenzij er één machtige sterke man aan het roer staat.

De grimmige werkelijkheid is dat Europa, zonder zo'n man aan de leiding, nooit de supermacht zal worden die het wil zijn. Hoezeer er ook gesproken wordt over het opbouwen van een verenigd leger, de EU kan in haar huidige samenstelling de steeds grotere uitdagingen van een post-Amerikaanse wereld niet aan!

Ondertussen is Duitsland zonder leider. Angela Merkel, de meest gerespecteerde leider in Europa, staat op het punt vervangen te worden. Maar de recente verkiezingen in Duitsland veroorzaakten een impasse! "De Duitsers gaan maanden van onzekerheid tegemoet na messcherpe verkiezing," meldde de Times of London. Het kan nog wel even duren - misschien wel maanden - voordat Duitsland, het sterkste land van Europa, een nieuwe regering heeft. En zelfs dan zal de regeringscoalitie broos en breekbaar zijn. Degene die de volgende Duitse leider wordt, zal lang niet hetzelfde prestige genieten als mevrouw Merkel had.

Het is belangrijk de Duitse politiek nauw in de gaten te houden! Een Bijbelse profetie die we al jaren benadrukken staat op het punt vervuld te worden! Europa heeft wanhopig leiderschap nodig, en er is geprofeteerd dat één man van die wanhopige toestand gebruik zal maken.

In Daniël 11:21 staat: "In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen."

Deze profetie gaat over een hedendaagse Antiochus Epiphanes. Antiochus was een koning van het Seleucidische Rijk in de tweede eeuw voor Christus. De profetie van Daniël is echter voor de eindtijd. Deze hedendaagse Antiochus zal zich meester maken van wat snel een machtig Heilig Romeins Rijk zal worden. Hij zal de controle overnemen van hen die misschien nobelere ideeën hadden over dat rijk. Hij zal de wanhoop van Europa gebruiken om zijn legers achter hem te verzamelen voor een zeer kwaadaardige zaak.

In de oudheid waren de mensen niet op hun hoede en Antiochus maakte daar misbruik van. Hij deed zich voor als iemand die hij niet was en verkreeg een ambt door vleierij en bedrog. Dit is een patroon waar we op moeten letten bij deze moderne "koning van het noorden". Moffatt zegt dat deze "verachtelijke persoon" een “laaghartig schepsel” is. Deze verdorven man zal de macht krijgen.

Hoe kan dit gebeuren in de landen van Europa?

De Europeanen worden met grote crisissen geconfronteerd en hebben sterk leiderschap nodig. Dat moet van Duitsland komen, dat Europa nu domineert en zelfs overheerst. Duitsland vormt de drijvende kracht.

Uiteindelijk zullen 10 koningen al hun legers aan één man overdragen, en het zal een supermacht zijn die de wereld zal schokken! Wij geloven dat er één oppermachtige koning zal zijn over 10 koningen. (Er is een kleine mogelijkheid dat er in totaal slechts 10 koningen zijn en dat de leiding uit Duitsland komt). Maar of deze geprofeteerde heerser nu een positie in Duitsland zal bekleden of niet, hij zal over Duitsland en de rest van dit Europese conglomeraat heersen.

De wanhopige toestand in Europa zal iemand een prachtige kans bieden om via bedrog en vleierij de macht over te nemen. Er is daar een opening. Ook al stemmen ze over hun leiders, ze zouden ermee kunnen instemmen dat één man over hen allen regeert en al hun militaire macht (zelfs de atoombommen van Frankrijk) aan die overkoepelende macht geven. Plotseling zouden ze niet alleen een supermacht zijn, maar ook een nucleaire macht met nucleaire onderzeeërs!

Een Europese supermacht zal ontstaan, zodra zij het leiderschap hebben om het mogelijk te maken! Hoe het zich zal ontvouwen wordt in detail uitgelegd in ons gratis boekje Er zal spoedig een sterke Duitse leider komen. Het is dringender dan ooit dat u dit boekje bestudeert en de profetie voor uw ogen in vervulling ziet gaan!

Nl Lead