Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Simon560%20copy

REESE ZOELLNER/TROMPET

Wat is het doel van de mensheid?

Voor de meeste mensen is dit een mysterie. Maar het inspirerende antwoord is duidelijk!

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom u op aarde bent? Hoe is de mensheid ontstaan ​​- en waarom ? Dit is echt een mysterie voor deze wereld - zelfs voor leiders, filosofen, intellectuelen en veel religieuze mensen .

De wetenschap heeft de menselijke fysiologie, psychologie, anatomie en antropologie grondig onderzocht. Het hoger onderwijs bestudeert elk deeltje en atoom van de mens. Maar ze kunnen niet uitleggen wat de menselijke geest is. Het is een mysterie voor hen.

Mensen kunnen redeneren en nadenken, genieten van cultuur en kunst. Maar dieren, wier hersenen fysiek vergelijkbaar zijn met menselijke hersenen, kunnen dat niet. Wat verklaart het enorme verschil? Het antwoord is cruciaal om te begrijpen waarom we hier zijn, wie en wat we zijn.

In de wereld van vandaag veronderstelt vrijwel alle onderwijs dat evolutie waar is. Dit betekent dat wij en alles wat we zien tot stand zijn gekomen door blinde, willekeurige materiële processen. Die theorie ontdoet het leven van alle mogelijke betekenissen. Het kan de geweldige prestaties van de mens door de geschiedenis heen niet verklaren. Evenmin kan het leren hoe de problemen van de mens kunnen worden opgelost.

De brede kloof tussen dieren en mensen is materieel onverklaarbaar. De oorzaak is in feite geestelijk. Deze oorzaak wordt duidelijk geopenbaard in een bron die de wetenschap en het hoger onderwijs momenteel verwerpen – de Bijbel. Maar zelfs als u de Bijbel links laat liggen, blijft het onbetwistbare feit dat de immense intellectuele, culturele en morele capaciteit van mensen vergeleken met dieren een van de grootste bewijzen is dat de evolutietheorie niet waar kan zijn. Het is gewoon onmogelijk voor de evolutie om het vermogen van de menselijke geest te verklaren. Dit is een cruciale waarheid.

En behalve dat het niet klopt, en dus niet bij machte is om onze wereld daadwerkelijk te verklaren, biedt evolutie geen hoop! Iedereen die erin gelooft, zal nooit het mysterie van de mens begrijpen.

Nederigheid

Realiseer u zich dat uw eigen ijdelheid u kan afsnijden van begrip?

Denk eens serieus na over deze woorden van Jezus Christus: “Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard (Mattheüs 11:25, HSV). Niet alle waarheid is vanzelfsprekend. Sommige waarheid moet door God worden geopenbaard. En God verbergt bepaalde waarheden voor zelfgenoegzame intellectuelen! Hij openbaart ze aan hen die nederig en kinderlijk van geest zijn.

Van alle waarheden die God kan openbaren, is niets belangrijker dan dat de mens begrijpt wat zijn doel is! Maar u zult deze waarheid niet vinden in het hoger onderwijs. Ze hebben geen antwoorden omdat ze geen bescheiden, leerzame instelling hebben. Ze hebben hun geest gesloten, de leer van God verworpen en God helemaal weggevaagd. God kan hen niet onderwijzen.

Onze wereld van vandaag levert overvloedig bewijs van de catastrofale effecten van deze aanpak. Hij wordt bestuurd door leiders die afgestudeerd zijn aan het hoger onderwijs en hun uiterste best doen om hun beste ideeën uit te voeren. Toch worden de landen die zij leiden geplaagd door politieke onrust en economische instabiliteit. Ernstige bedreigingen zorgen ervoor dat mensen ongedurig worden en extremisme omarmen. De relaties tussen naties worden uitgehold. Na een lange periode van een wereld geleid door Groot-Brittannië en Amerika is een nieuwe, veel minder stabiele en voorspelbare wereld in opkomst.

Ondertussen worden nucleaire wapens steeds geavanceerder en verspreiden ze zich naar onstabiele landen. Elk van deze wapens kan duizenden mensen in één verblindend moment verdampen! Een van de meest huiveringwekkende profetieën van de Bijbel zegt dat als Jezus Christus niet zou terugkeren en dit zou voorkomen, er geen vlees [levend] behouden zou worden! (Mattheüs 24: 21-22, HSV). We staan ​​op het punt dat deze nachtmerrie wordt vervuld! Slechts drie generaties geleden ontbrak het de mensheid aan het vermogen om het menselijk leven te vernietigen. Tegenwoordig is de meest prangende vraag waarmee we worden geconfronteerd het overleven van de mensheid!

Dit is een onvermijdelijke realiteit die de mensheid niet bij machte is op te lossen.

We weten niet wat we moeten doen. De evolutietheorie biedt zeker geen leidraad. De oplossing is een mysterie voor de mensheid. Maar als we dit niet snel oplossen, blijft er niemand meer over!

Als er ooit een tijd was om ons tot god te richten en te letten op wat hij profeteert dan is het nu! Als we goed zouden nadenken, zouden onze rampzalige mislukkingen ons echt heel nederig en kinderlijk maken! We moeten onze ontoereikendheid en hulpeloosheid erkennen, alsook onze dringende behoefte aan Gods hulp.

Dit is wat onze onderwijsinstellingen ons zouden moeten onderwijzen! Helaas omarmen ze steeds meer en meer alleen maar goddeloos materialisme en gebrekkig menselijk redeneren.

Jezus Christus heeft echter een plan. Hij belooft in te grijpen en onze zelfvernietiging te voorkomen (vers 22). Waarom? Vanwege de meest inspirerende reden die u zich ooit kunt voorstellen: een reden die u het transcendente doel van de mensheid vertelt - en het mysterie van de mens openbaart.

Wie zal Hij onderwijzen?

De profeet Jesaja schreef uitgebreid over de problemen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd. In één profetie vroeg hij: “Wien zou Hij dan kennis leren, en wien zou Hij het gehoorde [= doctrine] te verstaan geven? ... (Jesaja 28:9). Dit is de belangrijkste vraag in het onderwijs: wie zal God onderwijzen? Het vers gaat verder: “wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald.” Dit zijn degenen die naar God zullen luisteren. Ze volgen geen mensen die hen op een dwaalspoor kunnen brengen. Ze zijn niet zoals zuigelingen die blindweg accepteren wat ze leren, of dat nu uit de academische wereld, de wetenschap, religie of waar dan ook vandaan komt!

Maar ze zullen acht slaan op de Bijbel. Ze hebben een kinderlijke geest die naar God luistert en zijn bereid om “gebod op gebod te leren; regel op regel ... hier een weinig, daar een weinig” (vers 10).

Wat als u deze houding niet hebt? Dan zal God tot u spreken “met belachelijke klanken en in een andere taal” zodat u het niet zult begrijpen! (vers 11, HSV). Dit is een gecodeerde boodschap in een gecodeerd boek, de Bijbel. De intellectuelen van deze wereld hebben hun geest ervoor afgesloten (Mattheüs 13:15). Ze willen de Bijbel niet op hun universiteiten. Ze hebben minachting voor dat boek! En ze dringen hun opvattingen op aan studenten en aan de samenleving, ze eisen naleving en leggen dissidentie het zwijgen op!

Laat u God toe u te onderrichten? De meeste mensen zullen dat niet doen. Maar voor hen die onderwijsbaar zijn, wordt de waarheid van de Bijbel in deze eindtijd gedecodeerd. God bevindt zich in de laatste fase van de voorbereiding op de Wederkomst van Jezus Christus en Hij werkt door een kleine groep leergierige mensen om dat te doen. Het beste boek dat de Bijbel decodeert, is er één dat u gratis kunt krijgen: Mysterie der eeuwen, geschreven door Herbert W. Armstrong. Dit boek brengt de Bijbel bijeen als een puzzel. Het is een uniek boek voor dit unieke tijdperk. Er is niets vergelijkbaars op aarde.

Als u kinderlijk bent, naar God luistert en hem toestaat u te onderwijzen, dan zult u versteld staan ​​van de openbaring die Hij u zal geven! Met de juiste houding kunt u Gods doel voor u begrijpen en vervullen!

De geest in de mens

Laten we eens kijken wat de Bijbel onthult over het verschil tussen de menselijke geest en het brein van dieren. Zoals ik al zei, dit is een van de grootste bewijzen tegen evolutie.

“Het fysieke brein van de hogere vertebraten in het dierenrijk is in wezen hetzelfde wat betreft fysieke vorm, ontwerp en samenstelling als de menselijke hersenen,” schreef de heer Armstrong in Mysterie der eeuwen. “De hersenen van walvissen, olifanten en dolfijnen zijn groter, en die van een chimpansee bijna even groot. Toch is de “output” bij de hersenen van de mens onbeschrijflijk veel groter. Weinigen weten echter waarom!” Iets geeft de mens de kracht van intellect – het vermogen om te redeneren, te oordelen en beslissingen te nemen – iets wat dieren niet kunnen. Wat is het?

Hier is het antwoord: “Veel Schriftgedeelten tonen aan dat er in de mens een geest is”, vervolgde de heer Armstrong (nadruk van mij).

“Wetenschap en hoog ontwikkelden nemen vandaag bijna algemeen aan dat er niets bestaat dan materie,” schreef de heer Armstrong. “Ze ontkennen het bestaan ​​van geest. Dat wil zeggen, of ze het al dan niet toegeven, ze ontkennen het bestaan ​​van God.” Leidende intellectuelen leren dat de mens volledig fysiek is. De evolutietheorie wil u laten geloven dat er niets bestaat buiten het fysieke. Maar dat klopt niet! De Bijbel maakt duidelijk dat de mens in werkelijkheid een menselijke geest heeft - een geestelijke component die dieren niet hebben.

Neem bijvoorbeeld Romeinen 8:16: "De Geest [Gods Geest] Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn" (HSV). De apostel Paulus noemt twee verschillende geesten in dit vers: Gods Geest, met een hoofdletter G en “onze geest”, verwijzend naar de geest in de mens.

Dus deze geest is niet de Heilige Geest van God. Het is een menselijke geest, die de kracht van het intellect aan de hersenen verleent. "Maar er is een geest in de mens: en de inspiratie van de Almachtige maakt hem verstandig” (Job 32:8). “Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is?” (1 Korinthiërs 2:11). We begrijpen zoveel omdat de menselijke geest de hersenen dit begrip geeft.

Deze geest biedt in feite het vermogen tot goddelijk redeneren! In feite is de menselijke geest een type van Gods eigen geest.

God gaf ons deze geest om een ​​aantal redenen die helpen om Zijn eigenlijke doel voor de mens te vervullen. Door deze geest kan God met ons samenwerken en Zijn karakter in ons opbouwen. Deze geest voegt zich samen met en werkt met de Heilige Geest om een ​​familierelatie met God mogelijk te maken, die dieren niet kunnen hebben. De menselijke geest maakt het ongelooflijke menselijke potentieel mogelijk – iets dat God heeft gepland en dat Hij ieder van ons wil helpen te vervullen, iets dat inspirerend en verbluffend zou moeten zijn voor de mensheid!

Als u de menselijke geest wilt begrijpen en waarom deze zo superieur is aan het brein van dieren, lees dan ons boekje Wat de wetenschap niet kan ontdekken over het verstand van de mens . Wij sturen u gratis een exemplaar toe.

Maar hoe noodzakelijk het ook is, die geest alleen is niet genoeg! Totdat we Gods Heilige Geest ontvangen, als een geschenk van God, zijn we geestelijk incompleet. Alleen door die Geest kunnen we de volheid der geestelijke waarheid begrijpen. “Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hem die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God” (verzen 9-10, HSV). Het is door die Geest dat God zijn waarheid aan ons openbaart.

Deze wereld mist die Geest. De meeste mensen hebben dus niet alleen een gebrek aan geestelijk begrip, maar ze hebben een natuurlijke vijandigheid tegenover de waarheid van God. "Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld [waargenomen] worden” (vers 14). Zelfs met de menselijke geest, kan de mens de dingen van Gods Geest niet ontvangen.

De mensheid verwerpt Gods kennis en probeert zijn problemen zonder God op te lossen. Dit is het werk van een dwaas! U zult nooit oplossingen vinden in de evolutietheorie of enige andere theorie buiten de waarheid van God!

Het doel voor de mens

Het begrip van de geest in de mens vormt een sterke aanwijzing over Gods doel met de mensheid. Maar om dat doel echt te begrijpen, moet u een stuk belangrijke geschiedenis bestuderen die in de Bijbel is vastgelegd.

De Bijbel laat zien dat Gods eerste schepping het engelenrijk was. Hij schiep vervolgens het materiële universum en de aarde (Genesis 1:1). De engelen kregen de opdracht om Gods regering te vestigen en de aarde te verfraaien. Dit was Gods manier om het karakter van de engelen te ontwikkelen door middel van productieve activiteit (bijv. Job 38:4-7).

Helaas rebelleerde de grote aartsengel Lucifer – de meest indrukwekkende verwezenlijking van Gods creatieve krachten – en haalde een derde van de engelen over om hem te volgen. Ze kwamen in opstand en probeerden God van Zijn troon te stoten! (Jesaja 14:12-14). In deze rebellie vernielden ze de aarde waarover ze regeerden (zoals beschreven in het tweede vers van de Bijbel - na een grote tijdspanne vanaf vers 1), en verminkten zodoende ook het universum. De heer Armstrong schreef in Mysterie der eeuwen : “En nu kon, van alle levende wezens in het universum, alleen van God met zekerheid worden verwacht dat Hij nooit van de weg van Zijn wet zal afwijken. Een hoger, volmaakter wezen dan de cherub Lucifer kon niet worden geschapen, en zelfs die kwam in opstand.” De engelen waren onbetrouwbaar gebleken. God wist dat hij, om Zijn grote ambities te bereiken, meer God-wezens nodig had. Hij moest Zichzelf reproduceren. En Hij bedacht een spectaculaire manier om dit te doen in een plan dat nog groter was dan dat van de engelen.

"Karakter kan niet automatisch op bevel worden geschapen," vervolgde de heer Armstrong. “Goddelijk geestelijk karakter is het handelen of zich gedragen uit gewoonte door de persoon of het geschapen wezen om tot kennis van de ware wegen van God te komen, en de wil te oefenen deze wegen te volgen, zelfs tegen tegenstand, zelfzucht en verleiding tot het tegendeel in. Karakter moet worden ontwikkeld met de instemming, de wil en de actie van het afzonderlijk geschapen wezen. Het wordt verleend door God en moet gewillig door dit wezen worden ontvangen. Daarom besloot God nu, of had Hij tevoren vastgesteld Zijn hoogste scheppingsdaad te volbrengen: het vermenigvuldigen van Zichzelf! Dit zou door middel van de mens tot stand worden gebracht!”

Met het universum in verloedering en verval, moest God beginnen met het vernieuwen van het “gelaat van de aardbodem” (Psalm 104:30). Genesis 1, beginnend in vers 2, beschrijft deze herschepping - niet de oorspronkelijke schepping, zoals velen geloven.

Het eerste wat God deed in de herschepping was de duisternis in licht veranderen (Genesis 1:3). Lucifer was een "lichtbrenger" - dat is wat zijn naam betekent, en dat was zijn doel. Maar met zijn rebellie bracht hij duisternis. God veranderde de duisternis terug in het licht dat Hij oorspronkelijk had gemaakt.

Wat God deed op de zesde dag van de herschepping begint ons te laten zien waarom de mens hier is: "En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen … over heel de aarde …” (vers 26). Er wordt veel geopenbaard in dit vers!

God schiep de mens naar Zijn eigen beeld. Mensen zien eruit net zoals God. (De engelen doen dat niet.) Dit alleen al wijst op Gods plan om Zichzelf te herscheppen in de mens. We zien eruit als God omdat we het potentieel hebben om God te worden!

De mens moest deze fysieke aarde verbeteren en deze mooi maken met alle nodige afwerkingen. De planeet was als onafgewerkte meubels, of een cake zonder glazuur - zij moest worden aangekleed en verfraaid. Zij moet nog steeds worden voltooid. En alleen mensen die lid worden van de God-Familie, zoals God-wezens, kunnen hiermee worden vertrouwd.

Dat is waarom de mens bestaat! Het draait allemaal om het voltooien van de schepping van God. Maar die schepping is niet puur fysiek; het gaat ook over het ontwikkelen van goddelijk karakter. We zien eruit als God in onze uiterlijkheden, maar we zijn ook geschapen naar de “gelijkenis” van God - wat het karakter en het verstand van God betekent! We kunnen in de familie van God zijn als we Zijn karakter ontwikkelen. Daarom zijn we hier. God wil dat we voor altijd een speciale familierelatie met Hem hebben. Dat is ons doel.

Dit is de waarheid over ons doel dat het onderwijs van deze wereld nooit kan aanleren, en dat u niet kunt begrijpen zonder openbaring van God. Wat een geweldig, ongelooflijk doel waarvoor God de mens heeft gemaakt! Wat een potentieel heeft de mensheid!

Uiteindelijk zal God ons gebruiken om niet alleen de aarde te verfraaien, maar het hele universum dat werd toegetakeld door de rebellie van Satan. Door de hele kosmos heen ziet u littekens en verval vanwege wat Satan en zijn demonen deden. Maar dat zal veranderen! Het universum treurt en wacht op de verheerlijking van de zonen van God (Romeinen 8:22-23). Het universum schreeuwt om hulp, net zoals de mensheid vandaag. Maar we zijn al in de vergevorderde stadia van Gods eeuwige plan - een plan voor de mensheid om Hem te helpen bij het opnieuw opbouwen en bevolken van het universum!

Moa Ad Nl