Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

W1siziisijiwmjavmduvmtevmtq1etd2ddq5bv9uawtfc2h1bglhaglux0j1tldwmwjmmg5jx3vuc3bsyxnolmpwzyjdxq?sha=421de7200b436332

Nik Shuliahin/Unsplash

Wat is de oorzaak van de huidige wereldproblemen? (Eerste deel)

Het ongelooflijke potentieel van de mens - Hoofdstuk 8

Vervolgd van Overbrugging van de kloof tussen de stoffelijke mens en de uiteindelijk uit Geest bestaande kinderen Gods (Zesde Deel)

Het is nu tijd dat we even onderbreken om ons te oriënteren. Wij leven in een wereld waarin de dreigende uitroeiing van de mensheid het allergrootste probleem vormt. Een wereld die in de greep van immoraliteit, misdaad en geweld ligt. Een wereld gedompeld in zowel fysiek als geestelijk lijden; een gefrustreerde wereld met enkel hopeloosheid in het vooruitzicht.

Hoe komt dat? Waarom wordt er iedere maand wel ergens een regering omvergeworpen? Wat is er verkeerd gegaan met de regeringsstelsels, de godsdienst, het hoger onderwijs—en waar­om is meer dan de helft van de wereldbevolking analfabeet en leeft ze in bittere armoede, vuil en ellende, terwijl velen van honger sterven?

Ja, waarom?

Ik heb het al eerder gehad over de verwarring en het gebrek aan begrip als men naar een film begint te kijken die al half voorbij is.

Als men de hedendaagse chaotische wereld wil begrijpen vanuit de situatie van vandaag dan is men inderdaad verward en verbijsterd.

De film van de werkelijkheid moet vanaf het begin bekeken worden. Daarom zijn wij deze openbaring van de waarheid vanaf de vroegste prehistorie begonnen.

Wij hebben het feitelijke begin aller dingen behandeld, nog voordat er van het fysieke universum sprake was en slechts de twee allerhoogste Geestwezens bestonden, waarvan één “het Woord” werd genoemd dat bij God was. Het Wezen dat “het Woord” werd genoemd, heeft onder leiding van God alle dingen geschapen.

Zij schiepen allereerst de engelen—individueel geschapen geestwezens—klaarblijkelijk miljoenen in aantal. Deze allen bestonden in een stoffelijk lege ruimte.

Vervolgens kwam de schepping van onze planeet Aarde en het gehele fysieke universum—die blijkbaar tegelijkertijd zijn geschapen.

De aarde werd bewoond door een derde der engelen. Hun werd de exploitatie van de natuurlijke grondstoffen der aarde toegewezen—om de aarde productief te maken—haar schoon­heid te vergroten. Met andere woorden, zij moesten de aarde ontginnen en vervolmaken.

Nu volgt een essentiële nieuwe waarheid.

Wat God geschapen had was perfect van kwaliteit—maar de schepping van de aarde moest, zoals bij nog niet afgewerkte meubelen, voltooid worden door de engelen. Op deze wijze zouden de engelen hun aandeel hebben in de schepping.

In feite was deze aarde—net zoals God haar vandaag de mens heeft toevertrouwd—de testplaats waar de engelen zich konden bekwamen om dezelfde scheppende arbeid te verrichten waarmee zij de planeten in het gehele eindeloze universum zouden voltooien. En dit nu is het transcendente potentieel van de mens geworden.

Het was absoluut noodzakelijk dat de engelen zouden samen­werken, in vredige en harmonieuze eenheid. Voor dit doel plaatste God Zijn regering—gebaseerd op de geestelijke wet van God—boven hen. Deze wet is een levenswijze—de weg van liefde—van uitgaande liefde tot God en bezorgdheid voor het welzijn van anderen. Het is de weg van geven—van helpen, dienen, delen—van vriendelijkheid, bedachtzaamheid en barmhartigheid.

Op de troon van Gods regering had God het allerhoogste meesterwerk van Zijn schepping geplaatst—de superaartsengel Lucifer. Deze Lucifer was, evenals zijn engelen, begiftigd met een onafhankelijk verstand—om te denken, te redeneren, te kiezen en beslissingen te nemen. Het was Gods bedoeling om in Lucifer en zijn engelen, volgens hun eigen keuze, Gods heilige en rechtvaar­dige karakter te scheppen.

Maar Lucifer zette zijn engelen aan tot opstand. In plaats van tot Gods weg van liefde—van geven—hadden zij zich gekeerd tot nemen—tot ijdelheid, zonde, corruptie, geestelijke perversie; van schepping tot vernietiging.

Nu volgt nog een nieuwe waarheid. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom Satan nog altijd hier is, bezig de mensheid op een subtiele manier zijn levenswijze van nemen, van valse waarden en geestelijke perversie op te dringen?

Denk hierover eens na. Denk erover zoals God het zag. Reeds eerder heb ik uitgelegd dat alleen God, van alle levende wezens, dit heilige en rechtvaardige karakter bezat—alleen op God kon positief worden vertrouwd dat Hij nooit van Zijn weg van liefde zal afwijken.

Maar God wist ook dat er niet genoeg waren zoals Hij. Hij wilde dat miljoenen—zelfs miljarden—personen Zijn heilig en rechtvaardig karakter zouden bezitten.

Dit is de reden waarom God besloot Zichzelf te reproduceren door de mens.

Dus vernieuwde God (Psalm 104:30) in zes dagen het aard­oppervlak—door het te herstellen van de woestenij en het verval aangericht door de zondigende engelen—en bereidde het voor als testplaats voor de mens met als doel in hem Gods rechtvaardige karakter te ontwikkelen en de mens aldus voor te bereiden voor dezelfde transcendente mogelijkheden die de engelen hadden.

Genesis 1 is, zoals wij al zagen, het verslag van de zes dagen durende vernieuwing van het aardoppervlak om dit voor de mens toe te bereiden.

Lees nu Genesis 1:25-26:

“En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zeide: Laat Ons [niet Mij] mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis” [vorm en gestalte]. Met andere woorden naar Gods aard. Bestemd voor een bijzondere verhouding met God.

Maar “God formeerde de mens van stof uit de aardbodem …” (Genesis 2:7)—niet uit geest zoals de engelen.

Laat dit diep tot u doordringen!

De eerste mens, Adam, werd de gelegenheid geboden zich te bekwamen ten einde de plaats in te nemen van de vroegere Lucifer op de troon van Gods regering.

Maar—let hier goed op!—om zich te bekwamen moest Adam niet alleen Gods regering en Zijn levenswijze accepteren—het was ook noodzakelijk dat hij de weg van Satan zou verwerpen en zich ervan zou afkeren.

Hij moest Satan en zijn weg overwinnen!

Laat me de lezer er op deze plaats nog eens aan herinneren dat de eerste elf hoofdstukken van Genesis een uitzonderlijk korte samenvatting zijn van de gebeurtenissen van de eerste ruim twee­duizend jaar van menselijk leven op aarde—tot aan de tijd van Abraham. Details moeten worden ingevuld ofwel door hetgeen duidelijk wordt geïmpliceerd, ofwel door vermeldingen op andere plaatsen in de Bijbel.

God bracht Adam en Eva volledig van Zijn regering op de hoogte—van Zijn geestelijke wet en Zijn manier van leven en verklaarde dat, als Adam de juiste keuze deed, hij zich zou kunnen bekwamen door de Heilige Geest van God die hem als een zoon van God zou verwekken. God maakte Adam en Eva tevens bekend met de gevolgen van afwijzing en ongehoorzaamheid.

Wordt vervolgd...

Ihp Nl