Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Wat gebeurt er als koningin Elizabeth sterft?

SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

Wat gebeurt er als koningin Elizabeth sterft?

Het einde van een tijdperk voor Groot-Brittannië

Op 6 Februari is Elizabeth II 70 jaar koningin. Zij is de langst regerende heerser in de Britse geschiedenis en in de huidige wereld. Ze is een opmerkelijk voorbeeld geweest van klasse, plicht en dienstbaarheid aan haar volk. Helaas vertegenwoordigt zij een tijdperk in de Britse geschiedenis dat zo goed als verdwenen is.

Ze is nu 95 jaar oud. Recente gezondheidsproblemen weerhielden haar van publieke optredens. Veel mensen zijn bezorgd.

"De koningin is een onvervangbare constante in het leven van het Britse volk," schreef de Britse journaliste Melanie Phillips. "Haar publieke optredens zijn niet alleen maar een uitoefening van haar rol als symbool van de natie. Zoals velen instinctief voelen; zij is de natie. ... Met haar ongeëvenaarde plichtsbesef, haar stoïcisme en haar emotionele zelfbeheersing, zien velen in de koningin de belichaming van een Groot-Brittannië waarvan de culturele identiteit onverbiddelijk aan het afbrokkelen is. Velen voelen in hun botten dat wanneer de koningin uiteindelijk overlijdt, Groot-Brittannië gewoon niet meer hetzelfde zal zijn. Ondanks het feit dat de monarchie zal blijven bestaan, zal er iets van oneindige waarde verloren zijn gegaan" (29 oktober; nadruk van mij).

Koninklijke biografe Penny Juror vertelde Town & Country dat de dood van koningin Elizabeth "traumatisch" zal zijn voor Groot-Brittannië. "De koningin is zo'n enorm populair figuur en in de loop van haar regeerperiode is er zoveel drastisch veranderd. Er is geen aspect van het leven dat niet veranderd is, maar de enige constante te midden van dit alles was de koningin, het rotsvaste waar we ons aan kunnen vasthouden."

Als koningin Elizabeth sterft, wordt prins Charles koning. Wat zal er dan gebeuren?

Uit een peiling van YouGov blijkt dat de koningin met 72 procent de hoogste populariteit heeft van alle leden van de koninklijke familie, gevolgd door haar echtgenoot, die afgelopen voorjaar overleed. De populariteit van prins Charles is slechts 45 procent en die van zijn vrouw 33 procent. Onder millennials zijn die cijfers 33 en 25 procent. De familie wordt geplaagd door schandalen, waaronder het schandelijke gedrag van prins Andrew en prins Harry die op schandalige wijze afstand deed van zijn koninklijke rol en taken. Veel mensen beschouwen de monarchie als een racistische instelling en prins Harry is het daar openlijk en op schandalige wijze mee eens.

Als de koningin er niet meer is, wat blijft er dan over van de koninklijke reputatie? Welke rol zal de koninklijke familie spelen in de toekomst van Groot-Brittannië?

De Koningin wordt erkend als staatshoofd in 15 landen buiten het Verenigd Koninkrijk van de 54 landen die deel uitmaken van het Britse Gemenebest. In Canada en Australië zijn er sterke bewegingen om zich los te maken van de Britse kroon. Ook Schotland probeert het VK te verlaten. Barbados heeft onlangs afstand gedaan van de monarchie. Jamaica zou de volgende kunnen zijn. Hoezeer zou een heerschappij van koning Charles deze trend versnellen?

Charles zal niet automatisch ceremonieel hoofd van het Gemenebest worden. "De huidige stemming onder de leiders van het Gemenebest is om verder te kijken dan Charles, naar een tijd waarin de leiding van het Gemenebest rouleert via verkiezing of selectie onder vertegenwoordigers van de lidstaten," volgens de Canadese nieuwsorganisatie iPolitics.

De dood van de koningin zou de nu al vervagende betrekkingen die eens het grootste rijk in de geschiedenis vormden, het Britse Rijk, verder kunnen verzwakken en ontbinden.

Geloof het of niet, maar dat rijk was specifiek in de Bijbel geprofeteerd! Het vervulde een belofte die God aan de aartsvader Abraham deed, en die Hij bevestigde aan zijn kleinzoon Jakob, die Hij omdoopte tot Israël, in Genesis 35:11: "Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen." Zoals Herbert W. Armstrong aantoonde in De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën, was die "menigte van volken" het Britse Rijk. Op zijn hoogtepunt had dat rijk een immense rijkdom en macht. Het beheerste een vijfde van het grondgebied van de wereld en heerste over 1 op de 4 mensen op aarde!

God heeft Groot-Brittannië dat rijk gegeven! Maar dezelfde God, waarschuwde ook dat het zou instorten als het volk tegen Hem in opstand zou komen. Dat is gebeurd. Toen Elizabeth II in 1952 de troon besteeg, bevond het Britse Rijk zich in de beginfase van zijn neergang. Onder haar bewind is het gekrompen van keizerrijk tot gemenebest tot een steeds minder relevante tweederangs mogendheid. Groot-Brittannië is ook moreel veel meer ontaard dan 70 jaar geleden! Onder de opvolger van de koningin zal deze neergang alleen maar versnellen.

De Bijbel voorspelt de dramatische val van Groot-Brittannië en Amerika in de eindtijd. Het waarschuwt dat er een extreem duistere, gewelddadige periode volgt – een die we nu al in de wereld zien opbouwen!

De mensen zien er geen probleem in een instelling die al meer dan duizend jaar een constante is in het Britse leven, opzij te schuiven!

Geloof het of niet, God had ook een directe invloed op het voortbestaan van de Britse monarchie.

In 2 Samuël 7:12-16 beloofde God de troon van koning David te vestigen en verzekerde dat deze voor altijd een ononderbroken dynastie van koninklijke nakomelingen zou hebben. Andere profetieën laten zien dat die troon uiteindelijk aan Jezus Christus Zelf gegeven zal worden! (Jesaja 9:7; Lucas 1:32).

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën laat zien hoe God die troon in het koninkrijk Juda bewaarde – en vervolgens de profetie van Ezechiël 21:27 vervulde door deze drie keer te verplaatsen: eerst door hem naar Ierland te verplaatsen door de profeet Jeremia, toen naar Schotland zo'n duizend jaar later, en nog later naar Engeland. U kunt die koninklijke lijn door de geschiedenis volgen, samen met de route die de Steen van het Lot volgde, de steen waarop de Britse vorsten zijn gekroond vanaf het moment dat Edward I hem veroverde en hem naar Westminster Abbey bracht in 1296.

Ja, Koningin Elizabeth ii werd gekroond op de troon van David! Haar kroning in 1953 was vol bewijs van deze inspirerende Bijbelse geschiedenis. Ze werd gekroond boven de Steen van het Lot. Het lied "Zadok de Priester" werd gezongen, met woorden uit 1 Koningen 1:38-40, die de kroning van Davids zoon Salomo beschrijven. De priesters overhandigden haar een Bijbel, die zij "het meest waardevolle geschenk dat deze wereld te bieden heeft" noemden. De aartsbisschop zei: "Dit zijn de levende orakels van God" en las uit Deuteronomium 17 Gods wetten aan de vorsten voor. De nieuwe koningin werd gezalfd met heilige olie. Zij werd aan God toegewijd.

Je kunt er zeker van zijn dat de volgende kroning heel anders zal zijn dan die van 70 jaar geleden! De overgebleven leden van de koninklijke familie hebben de Bijbel verworpen! Groot-Brittannië heeft geen respect meer voor tradities, de Bijbel of God!

Vroeger wilde Israël een koning om meer te lijken op de volkeren om hen heen (1 Samuël 8:4-5). Nu willen velen in het Britse Gemenebest de monarchie om diezelfde reden afschaffen!

Prins Charles zei in 1999 dat als hij de troon zou bestijgen, hij niet de officiële titel "Verdediger van het geloof" zou willen dragen, zoals generaties vorsten voor hem hebben gedaan, maar de titel "Verdediger van geloof" – ter bescherming van alle geloofsovertuigingen in Groot-Brittannië. Dit klinkt veel mensen tegenwoordig rechtvaardig in de oren. De moderne samenleving gelooft in de leugen dat "diversiteit onze kracht is". Maar kijk naar de rampzalige resultaten van deze manier van denken. Het heeft Groot-Brittannië ongelovig, materialistisch, verdeeld en kwetsbaar voor buitenlandse extremisten gemaakt. Groot-Brittannië heeft zijn geloof in God en koning verloren, en zijn morele fundament verlaten! De Kerk van Engeland heeft haar morele autoriteit opgegeven en haar normen over elk onderwerp versoepeld – vrouwen in de clerus, seks voor het huwelijk, homoseksualiteit. De monarchie heeft er niets aan gedaan het moreel afglijden te voorkomen en godvruchtige normen te handhaven, integendeel, ze heeft toegekeken hoe het gebeurde en het zelfs aangemoedigd! De koninklijke familie, inclusief de man die de volgende koning zou moeten worden, is verwikkeld geraakt in vreselijke morele schandalen. De Britse samenleving heeft daar enorm onder geleden. Deze trends zullen zeker verergeren wanneer koningin Elizabeth sterft.

Maar God heeft een plan om dit probleem te corrigeren, en Hij heeft het al in werking gesteld!

Hosea 3:4 beschrijft deze belangrijke eindtijdprofetie over de Grote Verdrukking, een tijd van verschrikkelijk lijden die voorafgaat aan de wederkomst van Jezus Christus: "Want de kinderen Israels [waarmee Groot-Brittannië, Amerika en de Joodse staat Israël worden bedoeld] zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, …" – wat verwijst naar pillaarsteen van Jakob.

Tijdens de Verdrukking zal het VK geen koning of zelfs prins meer hebben! Hoe valt dat te rijmen met Gods belofte dat er nooit een man zou ontbreken op de troon van David? (Jeremia 33:17). God heeft die belofte zo'n 3000 jaar lang vervuld – maar helemaal aan het eind komt er een moment dat die koning en die steen er niet meer zullen zijn! Dit is wat Brittannië te wachten staat! Vele andere profetieën laten zien dat deze natie verslagen zal worden en dat het volk in ballingschap zal worden weggevoerd!

Dit is wat ik over deze verzen in mijn boek De Nieuwe Troon van David schreef (momenteel alleen in het Engels beschikbaar): "Tegen de tijd dat deze profetie is vervuld, zal Groot-Brittannië door het Heilige Romeinse Rijk overwonnen zijn. De Britten verliezen hun koning en zij verliezen hun steen (een symbool van Davids troon) ... Wat betekent dat? God beloofde dat die troon voor altijd zou voortbestaan, maar hier zien wij dat er plotseling geen koning en geen steen is, en de profetie geeft zelfs niet aan waar ze zijn. Tijdens de verdrukking zal de koning waarschijnlijk dood zijn! Jacobs pilaarsteen zal verloren gaan; wij weten niet wat ermee zal gebeuren, maar hij zou vernietigd kunnen worden.”

"Als er niemand op Davids troon zit dan zal God Zijn belofte gebroken hebben!"

Iedereen die dit ziet gebeuren en ook maar iets weet van Gods beloften over Davids troon, moet dan wel denken dat God toch zijn belofte gebroken heeft.

Maar God breekt nooit Zijn beloften!

Hier is wat mijn boek zegt: "De waarheid is, tegen de tijd dat deze profetie is vervuld, zal de troon in Groot-Brittannië niet langer Davids troon zijn!

"Zelfs voordat Groot-Brittannië zijn koning en steen verliest, is de Britse troon niet langer de troon van David, of Gods belofte is gebroken.

"Hosea’s profetie laat zien dat God vóór de verdrukking een nieuwe steen en een nieuwe koning moet hebben - een nieuwe troon. Anders zou Hij niet kunnen toestaan dat Hosea 3:4 plaatsvindt. Hoe is het anders te verklaren wat er gaat gebeuren in Groot-Brittannië?"

Dit boek bespreekt verschillende profetieën en Bijbelpassages die deze opwindende waarheid uitleggen. God heeft de troon van David uit Brittannië weggehaald. Dus de troon waarop koningin Elizabeth zit, en waarop haar opvolger zal zitten, is eigenlijk niet langer die troon van David.

Drie jaar geleden schreef ik in dat boek, "Denk hierover na: Als Brittannië niet langer de troon van David heeft, dan geeft dat sterk aan dat Groot-Brittannië snel achteruit gaat! Hoe kan het ook anders? Dit is een grote veroordeling door God tegen dat volk!"

Ik geloof dat wanneer de Koningin sterft, dat de ondergang van Brittannië zal versnellen. We staan op het punt een zeer triest einde te zien voor die troon, die niet langer de troon van David is.

Maar ik wil je aanmoedigen de waarheid over deze nieuwe troon van David te bestuderen! Te midden van al het slechte nieuws in deze wereld, is dit een zeer inspirerende waarheid! Het laat zien hoe God deze gebeurtenissen nauwlettend in de gaten houdt. Het laat ook zien hoe dicht we bij de wederkomst van Jezus Christus zijn, die komt om Zijn rechtmatige plaats op die troon van David op te eisen!

Usbip Nl