Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Cyprus istock 960357502

ISTOCK.COM/FREEARTIST

Waarom Duitsland Cyprus heeft veroverd

Dit belangrijke mediterrane eiland laat de werkwijze van Duitsland zien – en zijn ambities!

Gelegen in het midden van de Middellandse Zee, dichtbij het hart van de wereld, ligt het strategische Cyprus. Kijk op een kaart en u ziet dat het een springplank is tussen Europa en het Midden-Oosten. Het ligt dichtbij Jeruzalem, het is dichtbij Rome en dichtbij Berlijn. Begrijp hoe dicht het in de buurt van deze belangrijke steden en strategische gebieden ligt, en u begint te begrijpen waarom Cyprus zo’n essentiële rol heeft gespeeld in de geschiedenis.

In 1980 bracht Herbert W. Armstrong een bezoek aan Cyprus op uitnodiging van hun waarnemend president, Georgios Ladas. Hij gaf dhr. Ladas een belangrijke voorspelling over Europa die direct invloed zou hebben op zijn land. Voor de leider van Cyprus was deze voorspelling verbijsterend.

Hij voorspelde een hedendaagse opleving van het Heilige Romeinse Rijk. Dit rijk, zo zei dhr. Armstrong, zou een grootmacht vormen die Europa, het Westen en andere delen van de wereld zal domineren. Hij zei dat het bestuurd zou worden door Duitsland, en dat het Cyprus zal gaan domineren.

Drie decennia later is deze voorspelling grotendeels uitgekomen! De Europese Unie vormt structuren die steeds meer imperiaal worden. Het romantiseert het verleden van het Heilige Romeinse Rijk. Het wordt gedomineerd door Duitsland. En een door Duitsland-geleide EU domineert Cyprus.

Hoe is dit gebeurd? Waarom krijgt Duitsland steeds meer controle? Hoe is het een rijk aan het opbouwen? En waarom wil het de controle over dit kleine mediterrane eiland?

Als u dezelfde bron gebruikt die dhr. Armstrong gebruikte, dan kunt u dit gaan begrijpen.

Een strategische aanwinst

Cyprus heeft in deze regio eeuwenlang een cruciale rol gespeeld. Tijdens de kruistochten toen de Europese strijders neerstreken op de kusten van Israël en Libanon, vertrouwden ze regelmatig op Cyprus als basis. In de 19e eeuw, toen Groot-Brittannië een marinebasis wilde om zijn vitale handel met India te bewaken, gebruikte het Cyprus als basis. Zelfs in modernere tijden, in 2006 toen Duitsland meedeed aan een marine missie van de VN voor de kust van Libanon, gebruikte het Cyprus als basis.

Cyprus herbergt een van de meest geavanceerde luisterposten en radarstations van het Westen gericht op het Midden-Oosten. “De grap ging rond dat ‘er geen mug in Teheran kan opstijgen zonder dat de radarposten in Cyprus ervan af weten,’” schreven Trumpet-bijdrager James Leigh en Pedrag Vukovic in een artikel voor gloria Center. “Cyprus vormt ook een luisterpost om elektronische communicatiemedia te volgen, zeer nuttig voor inlichtingenvergaring. Met de surveillancetechnologie die op Cyprus is geïnstalleerd is Groot-Brittannië al tientallen jaren in staat inlichtingen te delen met de Verenigde Staten en nu ongetwijfeld ook, als lidstaat, met de EU” (22 december 2011).

De kleine eilandnatie is ook belangrijk als militaire basis. Straaljagers op Cyprus kunnen een groot deel van de regio bestrijken zonder bij te hoeven tanken.

Deze militaire infrastructuur werd voornamelijk door Groot-Brittannië en Amerika gebouwd. Maar wie nu de controle over Cyprus krijgt kan deze middelen gebruiken om Noord-Afrika en het Midden-Oosten, inclusief Iran, beter in de gaten te houden. Cyprus is een formidabele bron voor elke macht die er naar op zoek is macht in het Midden-Oosten uit te oefenen.

En precies dat is een intense wens van Duitsland!

Controle over Cyprus krijgen

Duitsland is niet de enige natie die zijn zinnen gezet heeft op Cyprus. Rusland heeft een sterke interesse in Syrië, waarvoor Cyprus een handige basis zou vormen. De Engelse bases op Cyprus zijn van onschatbare waarde geweest voor Amerika tijdens het oorlog voeren in het Midden-Oosten. Turkije viel Noord-Cyprus binnen in 1974; meer recent heeft het geprobeerd zijn aanwezigheid te benutten om controle te krijgen over de olie en het gas in de zee rondom het eiland.

Maar Duitsland heeft er via de EU voor gezorgd dat het Cyprus domineert.

Veel Europese politici wilden Cyprus van de Europese Unie uitsluiten totdat het eiland verenigd was (Turkije behoudt nog controle over de noordelijke 36 procent). Zij wilden de wortel van het EU-lidmaatschap voorhouden om de twee partijen samen te brengen. Maar de leiders waren veel ongeduldiger. In 2004 werd Cyprus toegelaten tot de EU en in 2008 nam het de euro aan.

Het probleem was dat de euro een val was. Het was een onwerkbaar mechanisme doelbewust ontworpen om een crisis uit te lokken die de Europese leiders in staat zou stellen meer macht te grijpen. Enkele slimme analisten hadden dit vanaf het begin door. Toen de huidige Europese economische unie werd geformaliseerd werd het onvermijdelijk dat landen als Griekenland en Cyprus uiteindelijk met economische crises te maken zouden krijgen. Door Duitsland erbij te betrekken kon de economische unie Europese rentetarieven vaststellen die veel lager waren in landen als Griekenland dan anders mogelijk was geweest. Lage rentetarieven moedigden massaal lenen aan en stimuleerden kunstmatige een opleving. Maar zoals met alle luchtbellen, klapte deze uiteindelijk uit elkaar. Zuid-Europa kampt nog steeds met de nasleep hiervan.

Voornamelijk vanwege de gevolgen van de Griekse financiële crisis, kwam Cyprus in 2013 in ernstige problemen. Het had een lening van 10 miljard euro nodig (11 miljard dollar volgens de huidige wisselkoersen). Voor een rijk land zoals de VS klinkt dat misschien niet als zo veel. Maar dat was meer dan een derde van de totale jaarlijkse productie van de economie van Cyprus – een enorm bedrag.

Cyprus had hulp nodig. Duitsland zorgde ervoor dat Rusland zich er niet mee kon bemoeien en greep in door een reddingspakket aan te bieden – onder strenge voorwaarden. Cyprus accepteerde dit.

En dus werd de EU de feitelijke leider van Cyprus. Het begon de Cyprioten te vertellen waar zij hun geld wel en niet aan konden besteden. Het dicteerde hoe ze hun belastingen moesten innen en eiste veranderingen in de Cypriotische wet. En aangezien Duitsland de grootste economie van Europa heeft en het grootste deel van het geld inbracht, werd Duitsland de echte macht in Cyprus.

Wilt u de omvang van de Duitse macht begrijpen, let dan op een schokkende voorwaarde die het oplegde: iedereen die geld stortte in een van de grootste banken van Cyprus zou elk bedrag boven de €100.000 verliezen.

Dat klinkt misschien als veel geld. Maar voor een gepensioneerde die met pensioen gaat is dat een vrij mager pensioenfonds. Voor een bedrijf dat zich voorbereidt salarissen uit te betalen is het nauwelijks ongebruikelijk om meer dan dat op de bank te hebben staan.

De resultaten waren desastreus. Mensen verloren hun spaargeld. Gezinnen verloren hun huizen. Deze draconische manoeuvre leidde tot een financiële crisis – en tot de dag van vandaag is de economie van Cyprus veel kleiner dan voorheen.

Cyprus verliet het reddingsprogramma in 2016, wat inhoudt dat het niet langer leningen van Duitsland nodig had om zichzelf staande te houden. Maar het staat nog steeds onder Duits toezicht. Net als alle andere ‘bailout-landen’, blijft het onder “verhoogd toezicht.” Dit betekent dat het elke drie maanden een overzicht moet inleveren van zijn uitgavenplanning en zijn economie aan de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie. Als de plannen van Cyprus deze EU instellingen niet bevallen, kunnen ze nieuwe “maatregelen” opleggen – gedwongen bezuinigingen of de verkoop van overheidsactiva.

Onder de huidige wet blijft Duitsland deze autoriteit houden totdat 75 procent van het door Cyprus geleende geld terugbetaald is. Dat wordt niet voor 2029 verwacht.

Groot-Brittannië eruit duwen

Groot-Brittannië heeft twee grote bases op Cyprus, die ongeveer 3 procent van het land in beslag nemen. Toch is het land dat dit gebied bestuurt eigenlijk de Verenigde Staten: de bases zijn van onschatbare waarde geweest bij Amerikaanse militaire campagnes in het Midden-Oosten.

Nu verlaat Groot-Brittannië echter de Europese Unie. Waarom? Omdat veel Britten zich realiseren dat de opkomende macht in Europa niet vrij en democratisch is. Ze weten dat het een dictatoriale, door Duitsland geleide macht is. Alhoewel weinig mensen het in deze exacte termen zien, is de realiteit dat het Heilige Romeinse Rijk opnieuw aan het opleven is.

Hoe gerechtvaardigd het ook is, de Brexit zorgt ervoor dat de toekomst van die bases op Cyprus onzeker is. Ik voorspel dat Groot-Brittannië de controle over die bases zal verliezen.

Dit betekent dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de Verenigde Staten ook weggeduwd zullen worden.

Het verliezen van die bases zal de Amerikaanse inlichtingenverzameling en macht in het Midden-Oosten enorm verminderen.

In geheime diplomatieke telegrammen schreef de Amerikaanse ambassade in Cyprus dat als Amerika zijn toegang tot de Britse bases en de radar- en signaalinlichtingen daar verliest, dit “een bedreiging voor onze nationale veiligheidsbelangen in het oostelijke Middellandse Zeegebied zal vormen.” Ik geloof dat dit onvermijdelijk is.

Met de afwezigheid van Amerika en Groot-Brittannië zullen Duitsland en Italië in staat zijn hun macht in de regio enorm te vergroten.

Brexit geeft Duitsland een kans om die Britse bases over te nemen. De Brexit terugtrekkingsovereenkomst die de EU aan Groot-Brittannië probeerde op te leggen (en die Groot-Brittannië tot nu toe verworpen heeft) zou een Duitse voet tussen de deur hebben gekregen. Die bases zijn gekwalificeerd als Brits overzees gebied en zijn daardoor nooit onderdeel van de EU geweest. De euro werd echter op de bases als valuta gebruikt en zij namen gedeeltelijk deel aan de EU Douane-Unie. De terugtrekkingsovereenkomst zou deze bases tot een deel van de Douane-Unie hebben gemaakt – waardoor ze in de unie zouden blijven zelfs nadat Groot-Brittannië deze had verlaten.

Hoewel het verdrag niet is ondertekend, is de richting ervan duidelijk. En hoewel veel rondom de Brexit controversieel is, zijn deze bases dat niet. Maar weinig mensen in Groot-Brittannië weten zelfs van hun bestaan af, laat staan dat het hun iets uitmaakt. Het is makkelijk voor te stellen dat het land ze opgeeft aan Europa wanneer het weggaat.

Ongeveer een miljoen EU-burgers wonen op Cyprus. Cyprus is een klein eiland omringd door de EU en vol met EU burgers. De opkomende machten in het gebied worden niet geleid door Washington en Londen maar door Rome en Berlijn.

Het Heilige Romeinse Rijk krijgt steeds meer controle – precies zoals Herbert W. Armstrong 30 jaar geleden aan de waarnemend president heeft voorspeld!

Dit is de vervulling van een cruciale Bijbelprofetie. Wanneer deze macht volledig gevormd is – en dat is nu erg dichtbij – zal deze wereld geschokt zijn. Maar de Trompet zal niet geschokt zijn! Dhr. Armstrong begon dit meer dan 80 jaar geleden te onderwijzen en wij hebben consequent hetzelfde onderwezen sinds zijn dood in 1986. In die periode is de vervulling van het Heilige Romeinse Rijk steeds dichterbij gekomen.

Een religieuze macht

Herbert W. Armstrong baseerde zijn voorspelling over een Heilig Romeins Rijk op Bijbelprofetie. Openbaring 17 beschrijft een rijk dat zeven keer opkomt en valt. Door de eeuwen heen zijn er zes oplevingen geweest van het Heilige Romeinse Rijk. Elk ervan heeft Europa met bloed gevuld. Die zes rijken omvatten bijna 1500 jaar – en de Bijbel profeteert over nog een laatste heropleving.

Elke heropleving werd geleid door een sterke man, of een opeenvolging aan sterke mannen. Duitsland heeft al zeer veel macht. Maar het heeft zijn volle potentie nog niet bereikt, omdat het nog geen sterke leider heeft. En nu praten Europese leiders steeds meer over Karel de Grote – de middeleeuwse leider van het Heilige Romeinse Rijk – als het voorbeeld dat zij moeten volgen.

Het is zo dat de Bijbel profeteert over een moderne versie van Karel de Grote – een “koning,” of sterke man – die Europa regeert. Daniël 8:23 (SV) zegt dat hij “op het laatst” zal opstaan. Deze koning heeft een “stijf aangezicht” en begrijpt “raadselen,” wat inhoudt dat er een kwade geest aan het werk is. Hij zal verschrikkelijk geweld plegen: “Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht [zij wordt versterkt door Satanische kracht]: op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, … in hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten” (verzen 24-25, HSV). Net als het moderne Heilige Romeinse Rijk werd geprofeteerd, zo ook deze sterke leider. Deze man komt eraan!

Vandaag heeft Duitsland een erg zwakke leider met Kanselier Angela Merkel – toch is het Heilige Romeinse Rijk zelfs onder haar leiderschap in opmars! Hoe snel zullen deze angstaanjagende gebeurtenissen plaatsvinden als een sterke Duitse leider aan de macht komt?

Een andere belangrijke eigenschap van dit rijk is dat het een religieuze macht is. Openbaringen 17 zegt dat het geleid wordt door een “grote hoer” – symbool van een krachtige valse religie. Het ging op rooftocht om mensen te bekeren tot de religie van het rijk, het katholicisme. Karel de Grote was de belichaming van dat samenwerkingsverband. Hij werd door de paus tot keizer gekroond op eerste kerstdag 800 na Chr. Hij vertrouwde sterk op de katholieke kerk om het rijk te besturen. Latere oplevingen van het Heilige Romeinse Rijk leidden de kruistochten naar Jeruzalem. Een van de titels van de kroon van Karel de Grote is koning van Jeruzalem – alhoewel Karel de Grote daar nooit zelf naartoe is gegaan. Het rijk is altijd religieus geweest en heeft er altijd naar verlangd Jeruzalem te veroveren.

Jeruzalem is een van de meest heilige plaatsen van de Islam. Het is waarschijnlijk ook de meest heilige plek van de Europese Unie. Dit zult u steeds duidelijker zien als Europa zijn vorming tot een Heilig Romeins Rijk voltooit. Er zijn momenteel 28 aangesloten landen, maar Bijbelprofetie geeft aan dat de EU, om deze rol als religieus rijk te vervullen, zich zal beperken tot een kleiner aantal kernlanden geleid door één enkele sterke leider uit Duitsland.

Eerdere heroplevingen van het Heilige Romeinse Rijk hebben meer dan een kruistocht vanuit Cyprus gelanceerd. De laatste opleving van dit rijk zal geleid worden door de katholieke kerk en het zal nog een laatste kruistocht op gang brengen. U kunt nu al zien hoe dit rijk zich richting Jeruzalem beweegt in zijn veroveringen.

De Duitsers zijn in hun geschiedenis altijd militaristisch geweest en zijn twee wereldoorlogen begonnen. Meer recent, in 1991 trotseerde Duitsland de rest van de wereld en erkende een onafhankelijk Kroatië dat zich losmaakte van Joegoslavië. In die periode was de leider van Kroatië een man die toegaf dat hij geloofde in het Nazi-doel van de Tweede Wereldoorlog. Dit had de wereld wakker moeten schudden over wat er in Duitsland aan de hand was. Die actie bracht zijn controle dichter bij de Middellandse Zee en dichter bij Jeruzalem. Het erkende nog een ander losgemaakt land, Slovenië, dat een Nazi-bondgenoot was tijdens de oorlog. De Duitse erkenning van Kroatië en Slovenië veroorzaakte een burgeroorlog tussen hen en Joegoslavië, dat een vijand van Nazi-Duitsland was en een bondgenoot van de VS en Groot-Brittannië tijdens WO2.

De hele Westerse wereld – inclusief de VS, Groot-Brittannië en de rest van Europa – waren tegen de beslissing van Duitsland. Toch zette Duitsland door en bedreigde andere landen met financiële druk en zelfs met het opbreken van de Europese Unie. Dus die landen, waaronder de grootmachten, gaven toe. Vervolgens overtuigde Duitsland – Amerika’s vijand uit WO2 – de Amerikanen om hun militaire macht te gebruiken om Joegoslavië, hun eigen bondgenoot uit WO2, te overwinnen. In die oorlog was Joegoslavië een belangrijke hulp geweest voor de Amerikanen in de strijd tegen Nazi Duitsland. Maar nu werd het vernietigd en verdeeld.

Als gevolg hiervan heeft Duitsland nu de controle over de Balkan. Het heeft toegang tot hun warmwaterhavens die naar de Middellandse Zee leiden en die rechtstreeks naar Cyprus leiden. In de jaren daarna is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen de scheepvaart van Cyprus en Duitsland; veel Duitse rederijen en scheepsbeheerbedrijven zijn gevestigd in Cyprus.

Nadat er zo’n 70 miljoen mensen zijn gestorven in WO2 beloofden Amerika en Groot-Brittannië dat zij Duitsland nooit meer zouden toestaan op die manier groot te worden. Toch is dat precies wat een door Duitsland geleid Europees imperium nu doet.

De geschiedenis van het Heilige Romeinse Rijk en de recente geschiedenis van de Balkan herhaalt zichzelf op Cyprus. En het leidt er allemaal toe dat die macht dichterbij Jeruzalem komt.

De toekomst draait om Jeruzalem

Maar het Heilige Romeinse Rijk is niet de enige macht met een sterke focus op Jeruzalem. Daniël 11 profeteert over een “koning van het noorden” en een “koning van het zuiden.” Vanaf vers 40 is er een duidelijke eindtijdfocus (“in de tijd van het einde”) – en het zegt dat deze twee machten op spectaculaire manier met elkaar zullen botsen.

Deze moderne “koning van het noorden” is Duitsland en het Heilige Romeinse Rijk. De moderne “koning van het zuiden” is Iran en de radicale islam. Wanneer deze twee machten oorlog voeren zullen Duitsland en het Heilige Romeinse Rijk winnen.

Vervolgens, nadat het de radicale islam veroverd heeft, zal dit Europese rijk “het Sieraadland binnentrekken” – hiermee sprekend over Jeruzalem (vers 41). Europa heeft al eeuwenlang zijn zinnen op die stad gezet. Het ziet Cyprus als een belangrijk tussenstation op het pad daarnaartoe.

Andere profetieën laten zien dat het in beslag nemen van Jeruzalem door dit rijk nog erger en verschrikkelijker bloedvergieten teweegbrengt. “Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen” (vers 44). Ten noorden en oosten van het Heilige Romeinse Rijk bevinden zich Rusland en China en hun bondgenoten. Andere profetieën laten zien dat Europa en deze Aziatische machten een tijd lang samenwerken, maar op dat punt begint Europa te vrezen voor Azië – net als in het verleden. Europa en Azië bereiden zich dan voor op oorlog.

Vers 45 zegt: “En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad …” Europa zal zoveel macht krijgen in het Midden-Oosten en religie zal zo belangrijk zijn voor dit rijk, dat het zijn hoofdkwartier in feite naar Jeruzalem zal verhuizen! Deze Europese macht zal haar landen en volken verenigen in een ondemocratisch, tiranniek rijk dat gedomineerd wordt door katholicisme. Het zal beweren namens Jezus Christus oorlog te voeren met Amerika, Groot-Brittannië, de radicale Islam en Azië. Maar het is een kwaadaardige macht en zal spoedig een derde wereldoorlog ontketenen – veel dodelijker dan elke andere oorlog in de geschiedenis!

Maar deze macht zal gestopt worden! Door wie? Door Jezus Christus!

Vers 45 besluit met: “en hij zal tot zijn einde komen, en zal geen helper hebben.” De Bijbel die het Heilige Romeinse Rijk openbaart en zo veel meer, openbaart ook dat de Messias zal komen en dat Hij persoonlijk een eind zal maken aan de kwaadaardige machten die zoveel verderf over de aardbol brengen.

Het boek Daniël is alleen voor deze eindtijd (Daniël 12:4, 9). Het is een profetisch boek vol met profetieën die al in de geschiedenis vervuld zijn en vol met inzichten over wat er in onze tijd staat te gebeuren.

Daniël 8:25 zegt dat deze machtige en dodelijke Europese leider uiteindelijk vernietigd zal worden. “[H]ij zal zonder hand verbroken worden.” Dat betekent dat de Prins der prinsen, Jezus Christus, zal terugkomen en Hij zal het Heilige Romeinse Rijk voor altijd vernietigen!

God openbaarde de profetieën van de Bijbel aan Herbert W. Armstrong. Hij gebruikte dhr. Armstrong om tientallen presidenten, eerste ministers, wetgevers en andere regeringsleiders en staatshoofden te bezoeken, waaronder waarnemend president Ladas, evenals honderden andere leiders in politiek, onderwijs, cultuur, financiën en in het bedrijfsleven. Hij werkte wonderen uit voor dhr. Armstrong zodat deze de Bijbelse boodschap van waarschuwing en hoop kon verkondigen. Door dhr. Armstrong vertelde God de leider van Cyprus dat het Heilige Romeinse Rijk zou terugkeren en Europa zou gaan domineren. Dat rijk is nog niet volledig gevormd, maar doet dat reeds nu al.

In de meer dan 80 jaar van dhr. Armstrongs werk en ons werk hebben we honderden profetieën verkondigd en deze zijn allemaal al vervuld of staan op het punt om uit te komen! Binnenkort zal er nog één uitkomen: de terugkomst van de Messias! Hij zal het Heilige Romeinse Rijk voor altijd vernietigen – samen met alle macht van Rusland en China en al de kwaadaardige machten in deze wereld. Hij zal vrede en vreugde brengen naar deze wereld en zelfs naar het hele universum, voor altijd en eeuwig! Wat een geweldig nieuws!

Nl Nah