Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Waar het bij het klimaatakkoord van Parijs werkelijk om gaat

Sandy Huffaker/AFP/Getty Images

Waar het bij het klimaatakkoord van Parijs werkelijk om gaat

Het was uitermate belangrijk, maar niet om de redenen die mensen denken.

Op 1 juni schokte de Amerikaanse president Donald Trump de Democratische Partij, de media en de radicale liberalen toen hij Amerika terugtrok uit het klimaatakkoord van Parijs. Velen reageerden geschrokken, maar dit was iets wat meneer Trump al tijdens zijn presidentscampagne beloofd had te doen.

De mensen schreeuwden dat de beslissing van President Trump de toekomst van de planeet in gevaar zou brengen. Dit probleem is zeer belangrijk – maar helemaal niet om al de redenen die zij aangaven.

Iedereen zou een schoon milieu moeten willen, en wensen dat alles naar behoren functioneert. Wij zouden goede rentmeesters van deze mooie planeet moeten zijn. Maat het klimaatakkoord van Parijs had daar niets mee te maken.

Waar ging het dan wel om?

Waar Amerika Mee Akkoord Ging

De details van dit akkoord zijn schokkend. President Barack Obama stemde er in 2016 in toe middels een “executive order” [Uitvoeringsbesluit, of Presidentieel Decreet]. Hij passeerde het Congres want hij wist dat het Congres er niet mee in zou stemmen. Het was een dictatoriale zet.

Het akkoord verplichtte Amerika om $100 miljard per jaar te betalen voor acties tegen klimaatverandering. En waar zou het geld naartoe gaan? Naar de Verenigde Naties. Is er echt iemand die gelooft dat de VN dit geld wijs zou besteden om het milieu te beschermen? Het is waarschijnlijk de meest corrupte instelling ter wereld!

Wanneer Amerika een dergelijk akkoord ondertekent, begint het onmiddellijk met betalen en met zich aan de regels te houden. Dit geldt niet voor andere landen. China, de grootste vervuiler in de wereld, ging slechts akkoord om de “piek in hun emissie van koolstofdioxide tegen 2030 te bereiken” – wat betekent dat hun emissies kunnen blijven stijgen gedurende de volgende 13 jaar! India verzekerde zich van een soortgelijk uitstel. Hoe toegewijd zijn deze landen om zich uiteindelijk aan hun beloften te houden? Het is niet dat China niet in staat is te betalen – het is op weg om de grootste economie ter wereld te worden.

Het gaat zo vaak op die manier met dit soort akkoorden: andere landen bedriegen, terwijl van Amerika verwacht wordt dat het zich onmiddellijk aan alle verplichtingen houdt.

De aanhangers van het Akkoord van Parijs zeggen dat de enige manier om een catastrofale klimaatverandering te vermijden, erin bestaat om de emissie van koolstofdioxide te reduceren. De VS zijn leiders in het elimineren van deze emissie. Deze inspanningen kosten handenvol geld, en veel regeringen willen de regelgevingen zelfs nog verscherpen – regels die de Amerikaanse economie zouden wurgen.

Met het Akkoord van Parijs sluist Amerika $100 miljard naar de Verenigde Naties - $100 miljard die de zwaar verschuldigde Verenigde Staten niet hebben. Natuurlijk wil de VN de economie en de invloed van Amerika verkleinen; de VS trekken de werking van deze organisatie zo vaak in twijfel.

Wat hier aan de hand is gaat niet over het milieu. Het gaat over de vernietiging van de Verenigde Staten. De regels waaraan Amerika zich door dit akkoord moet houden, en de financiering waartoe het Amerika verplicht, vervullen netjes dit doel.

Niet Over Milieu, Maar Over Controle

Deze “milieuactivisten” spreken alsof de wetenschappers unaniem instemmen dat de reductie van koolstofdioxide de oplossing is, en als we niet meteen actie ondernemen, is de planeet gedoemd. De realiteit is dat er nauwelijks enige wetenschappelijke consensus over dit punt bestaat. (Lees ons artikel “Greenhouse Apocalypse.”) In feite bestaan er overvloedig veel voorbeelden van wetenschappelijke fraude die een menselijk veroorzaakte klimaatverandering moeten bewijzen.

Waarom zouden wetenschappers het publiek op dit thema willen misleiden? Wel, als u ziet wie er werkelijk achter zit, dan begrijpt u dat de echte kwestie hier controle is.

Milieuregels bieden beduidend meer macht aan bureaucraten. De grootste voorstanders van het tegengaan van klimaatverandering zijn de socialistische, Marxistisch-achtige regeringen die alles willen controleren. Het merendeel van het geld voor klimaat-initiatieven gaat naar dit soort regeringen.

Regeringen geven onderzoeksubsidies aan studies die willen aantonen dat zulke regelgevingen noodzakelijk zijn. Tegengestelde informatie wordt genegeerd of verworpen. Maar er is heel veel van dergelijke informatie beschikbaar.

Voor radicaal links is klimaatverandering een soort van religie geworden. Voor hen is het een geloofsartikel ongeacht de bewijzen. Het is een gereedschap voor het vergroten van hun controle.

President Trump heeft correct ingezien dat het Akkoord van Parijs de zaken uit de controle van de burgers heeft genomen.

In een geschreven verklaring commentarieerde de heer Obama op Trumps terugtrekking uit het akkoord. “Zelfs wanneer deze regering zich bij een klein handvol landen voegt die de toekomst verwerpen,” schreef hij, “ben ik overtuigd dat onze staten, steden en ondernemingen zullen opstaan en zelfs nog meer doen om de weg te wijzen in de bescherming voor de toekomstige generaties van de enige planeet die we hebben.”

De heer Obama heeft het ambt verlaten maar hij doet nog alles wat hij kan om zijn agenda te promoten, samen met radicaal links. Hier moedigt hij staten, steden en ondernemingen aan om het beleid te ondermijnen dat door de president werd bepaald.

Deze man heeft Amerika eigenhandig, autocratisch, in het Akkoord van Parijs ingeschreven. Dat is de manier waarop hij acht jaar lang heeft geregeerd. Hij zei dat hij de Verenigde Staten van Amerika “fundamenteel wilde transformeren”, en dat heeft hij ook gedaan. Hij tartte de wet en de grondwettelijke beperkingen van zijn ambt om te doen wat hij wilde. Hij eigende zich macht toe die hij niet bezat.

Net als vele andere handelingen van Obama, verzwakte dit Akkoord Amerika en versterkte het haar critici en haar vijanden. Dat is van het begin af aan zijn bedoeling geweest!

Hoe zwakker Amerika is, hoe kwetsbaarder het wordt om beheerst te worden. Dat is precies wat radicaal links wil. Het gebruikt de milieukwestie om dit te bereiken. De Obama-regering wilde niet de klimaatverandering onder controle krijgen; het wilde Amerika onder zijn controle krijgen! Voorstanders van deals als deze willen de wereld beheersen.

Waar komt dit soort denken vandaan? Dat is eigenlijk een heel satanische instelling – uitgelegd op vele plaatsen in uw Bijbel.

Inspanningen om de klimaatverandering om te keren kunnen heel goedwillend lijken, maar er schuilt een kwade geest achter. Het is allemaal bedorven door bedrog, intimidatie, pesterijen en autocratische neigingen. Dit is exact de manier waarop een groot kwaadaardig geestelijk wezen denkt! Hij wil de macht hebben en zal elk middel gebruiken om dit te bereiken. Hij is heel effectief in de huidige wereld, en de controverse rond de klimaatverandering is daar een bewijs van. (Dit is duidelijk een provocatief standpunt, maar u kunt het bewijzen. Bestel een gratis exemplaar van mijn boekje America Under Attack dat deze slecht begrepen realiteit verklaart.)

Vele mensen worden heel emotioneel over klimaatverandering en in vele gevallen verliezen ze hun zelfbeheersing wanneer ze op TV verschijnen. Satan gedijt bij dat soort attitudes en emoties. Als u zich laat leiden door uw emoties, zal de duivel dit gebruiken.

En er is nog een andere cruciale reden waarom dit boosaardige wezen zo hard op deze kwestie hamert.

Waarom Natuurrampen

De voormalige Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zei dat de echte verschrikking van President Trumps terugtrekking uit het Parijse Akkoord de verschrikkelijke stormen zijn die ontstaan door de klimaatverandering. Maar veroorzaakt klimaatverandering deze stormen?

Satan probeert de aandacht af te leiden naar het complexe thema van klimaatverandering, dat niemand echt begrijpt. De media en de wetenschappers spreken over het gevaar dat dit vormt voor Amerika en hoe het de wereld binnen 10 jaar zal beëindigen. Maar ze zijn deze farce nu al 20 or 30 of 40 jaar aan het verkondigen!

Wij moeten inzien dat het niet klimaatverandering is die deze “natuur”- rampen veroorzaakt.

Hebt u ooit al eens bestudeerd wat de Bijbel zegt over weerrampen? De meeste mensen verwerpen elke gedachte dat hetgeen God daarover te zeggen heeft enige relevantie zou hebben. Maar zo is het wel! In feite heeft God een heleboel erover te zeggen, meer specifiek over klimaatcatastrofes die Amerika, Groot-Brittannië en andere naties zullen raken – in onze tijd. U kunt daarover lezen in ons gratis boekje Why ‘Natural’ Disasters?

Al dit gepraat over klimaatverandering heeft God buiten beeld geduwd. Radicaal links wijdt elk probleem aan klimaatverandering. Maar de Bijbel zegt dat het merendeel ervan van God komt! Het is God die op een verschrikkelijke manier plagen over dit land brengt om onze aandacht te krijgen! En deze plagen zullen weldra veel erger worden.

De wereld moet daarvoor gewaarschuwd worden. Maar Satan weet dat de idee van klimaatverandering deze waarschuwing verwatert. Het verschaft de wereld een uitweg, een excuus om niet naar Gods waarschuwing te luisteren.

Ergere Bedreigingen

Er zijn veel gevaarlijker en meer imminente bedreigingen voor onze planeet dan de milieurampen die onze koolstofemissie binnen enkele decennia verondersteld wordt voort te brengen.

De mensheid raast richting een nucleair Armageddon! Noord-Korea wordt geregeerd door een gek. Dit land heeft een atoombom en ontwikkelt een raket die Amerika direct moet kunnen raken. Iran – eveneens geregeerd door een gek – werd geweldig geholpen door de heer Obama in hun streven naar een nucleaire bom. Deze twee radicale landen werken nu samen.

Deze bedreiging is duizend keer erger dan klimaatverandering! Deze bommen kunnen alle leven op aarde uitroeien!

De verwrongen notie dat klimaatverandering onze ergste vijand is leidt onze aandacht af van het echte probleem!

God heeft dit voorspeld – en ik kan u bewijzen dat dit geldt voor Amerika vandaag: “Dit zal Ik u ook doen, dat Ik over u stellen zal verschrikking [=terreur], tering en koorts” (Leviticus 26:16). Lees het hele hoofdstuk in de Bijbel, en u zult vele vloeken zien die ons te beurt vallen wegens onze goddeloosheid. God zendt ons deze bestraffing om ons onze geestelijke ziekte te doen inzien. Zouden messen-zwaaiende radicalen die onschuldige mensen terroriseren de mens niet naar God moeten doen keren?

De mensheid spot met de idee dat God betrokken is in de hedendaagse Israëlitische landen. Maar God zegt dat onze vloeken en onze vijanden ons gaan overheersen!

Het terrorisme en de plagen in dit land waren voorspeld door God! En ze zullen nog veel erger worden – wegens onze buitensporige geestelijke zonden. Maar Satan wil dat u denkt dat alle problemen het gevolg zijn van onze excessieve uitstoot van koolstofdioxide!

Maar weldra zullen de plagen ons land gaan overheersen – en ze zullen in één moeite de hoop van radicaal links om de macht te grijpen verbrijzelen. Naties en organisaties over de hele aarde werken keihard samen om Amerika ten val te brengen. Dit is niet iets wat de Amerikaanse president kan oplossen. Hij probeert heel hard om de mensen naar hem te doen kijken, zodat hij “Amerika weer groots kan maken”. Meer er is geen hoop in wat voor oplossing dan ook, tenzij we ons niet naar een nietige man, maar naar God keren.

Deze wereld moet de lessen leren die God ons wil leren. Hij zendt al deze plagen net zoals Hij gezegd had dat hij zou doen als de naties van Israël Hem de rug toe zouden keren. (Deze zijn onder andere Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse natie in de Bijbelse eindtijdprofetie. Bestel ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën .) Profetie wordt in rap tempo vervuld. God zal doorgaan met straffen totdat de mensen de boodschap begrijpen en beseffen dat “het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God! (Hebreeën 10:31)

Maar aan hen die zich bekeren schenkt God zoveel hoop – de meest briljante toekomst die u zich voor kunt stellen. De oplossing voor onze problemen is niet een Akkoord van Parijs. Het is acht te slaan op de waarschuwing die God ons bazuint, en onze harten naar Hem te keren! 

Usbp Nl Bo