Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

14697129583 25ca57963f b

Von der Leyen: Het is tijd voor Europa om zijn militaire krachten te verenigen

"Europa kan - en moet - meer doen op eigen verantwoordelijkheid", zei Ursula von der Leyen tegen het Europees Parlement in Straatsburg in een oproep tot een Europese defensie-unie. De voorzitter van de Europese Commissie gebruikte haar jaarlijkse voordracht om op te roepen tot meer militaire samenwerking. Met de crisis in Afghanistan nog steeds op ieders netvlies, zei zij dat de tijd was gekomen voor meer samenwerking op het gebied van het defensiebeleid op EU-niveau. Zij merkte op dat meer details zouden worden besproken tijdens een top volgend jaar.

Zij zei ook dat de versterking van Europa’s militaire macht in nauwe samenwerking met de NAVO zal geschieden en dat zij werkt aan een gezamenlijke verklaring met de trans-Atlantische alliantie.

De EU-top van volgend jaar in de eerste helft van 2022 wordt gehouden tijdens het Franse voorzitterschap van de EU-Raad. De Franse president Emmanuel Macron is een groot voorstander van een EU-leger, maar heeft tot dusver veel weerstand ondervonden bij het nastreven van zijn doelstellingen. De urgentie van de tijd en het gebrek aan Amerikaans leiderschap zouden Europa een ongekende kans kunnen geven om zich sterker te verenigen.

In een samenvatting van Von der Leyen's toespraak merkte n-tv.de op: "Het lijdt geen twijfel dat Europa de militaire capaciteit heeft voor meer onafhankelijkheid, maar waar het tot nu toe aan heeft ontbroken is de politieke wil. ”

Naarmate de crises intenser worden, zal de politieke wil van de Europese kernnaties om zich militair te verenigen, steeds sterker worden.

Wijlen theoloog en schrijver Herbert W. Armstrong waarschuwde al tientallen jaren voor deze militaire unie. In mei 1953 schreef hij dat “tien machtige Europese landen hun krachten zullen verenigen.” In augustus 1978 waarschuwde hij: “Die Europeanen maken zich veel meer zorgen over hun veiligheid, die afhangt van de militaire macht van de VS, dan de Amerikanen zich beseffen! … De Europeanen willen hun eigen militaire macht! Zij weten dat de politieke unie van Europa een derde grote wereldmacht zal voortbrengen die net zo sterk zal zijn als de VS of de USSR – misschien zelfs sterker!”

Velen geloven dat de militaire eenwording van Europa een kracht ten goede zal zijn. Maar is dat wel zo? Mr. Armstrong baseerde zijn voorspelling op Bijbelprofetie en geschiedenis en kwam tot een heel andere conclusie. Om te leren wat die conclusie was, lees: "Europa’s drang naar een verenigd leger.” 

Nl Wwb