Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

50459058687 da2f6dc8af b

Robert-Koch-Institut_Tafel by Frank.E. is licensed under CC BY-ND 2.0

Volgens Duitse deskundige stierf 80 Procent van officiële COVID-doden aan andere oorzaken

De medische wetenschapper Bertram Häussler verklaarde aan het Duitse Die Welt dat een groot deel van de COVID-doden die door het door de overheid gefinancierde Robert Koch-Instituut voor ziektebestrijding en -preventie werden gemeld, niet aan COVID stierven.  Zijn de cijfers die de mensen tot blinde gehoorzaamheid hebben aangezet, verzonnen?

Häussler staat aan het hoofd van het onafhankelijke gezondheidsonderzoeksinstituut IGES in Berlijn en is samen met zijn team sinds augustus 2020 verantwoordelijk voor de samenstelling van de "Pandemie Monitor", die een basis vormt voor wetenschappelijke analyses.

Hij merkte op dat op het moment van het interview, eind augustus, het RKI ongeveer acht COVID-doden per dag meldde. Zes tot acht weken daarvoor meldde het instituut er slechts ongeveer twee per dag. Op het hoogtepunt van de tweede golf in januari 2021 steeg het aantal tot 1200 sterfgevallen op één dag, waarna het weer daalde.

Wat het huidige aantal betreft, verklaarde Häussler: "Het moet gezegd, helaas - zelfs dat aantal is nog te hoog. Er worden meer sterfgevallen gemeld dan er werkelijk aan Corona zijn overleden. ... Wij hebben vastgesteld dat bij ruim 80 procent van de officiële COVID-doden die sinds begin juli zijn gemeld, de onderliggende infectie meer dan vijf weken geleden had plaatsgevonden en dat men er dus eerder van uit moet gaan dat Corona niet de werkelijke doodsoorzaak is geweest. ”

Een eenvoudige manier waarmee hij zijn argumentatie ondersteunde is dat in Duitsland volgens officiële cijfers ongeveer 3,8 miljoen mensen een besmetting met het coronavirus hebben overleefd. "Wiskundig gezien sterven elke dag ongeveer 100 van deze herstelde mensen aan reguliere doodsoorzaken," legde hij uit. Als je nu deze sterfgevallen als gevolg van COVID-19 meetelt, worden de getallen verdraaid.

Met andere woorden, hij zegt dat, hoewel we er niet te veel bij stilstaan, er elke dag mensen sterven. Maar het RKI heeft deze simpele realiteit gebruikt om mensen bang te maken voor het coronavirus. In sommige gevallen heeft een COVID-besmetting dat geval zeker bespoedigd, maar in veel gevallen heeft het sterftecijfer zijn natuurlijke loop genomen. Häussler merkte verder op dat onder het aantal dat het RKI opsomt "een bejaarde kan zitten die in 2020 is besmet, maar nu is overleden aan hartfalen." Hij legde ook uit dat het RKI zich absoluut bewust is van het feit dat deze aantallen vertekend zijn, maar niet één potentiële coronadood ongeteld wil laten.

Het opgeschroefde hoge dodental heeft geleid tot lockdowns en de toename van depressies en in sommige gevallen tot zelfmoord. Psychologiestudent Bernd Janning schreef: "Kinderen die in elkaar geslagen of opgesloten zijn, schrijven ons meerdere malen per dag. ... Met alle lastenverzwaringen door de lockdown, liggen de zenuwen bloot. Elk vijfde kind dat schrijft heeft zelfmoordgedachten en doet zichzelf pijn. Veel mensen voelen niets dan doelloosheid tijdens het coronavirus."

Het heeft ook geleid tot een ongekende uitrol van vaccins, vaccinmandaten en vaccinpaspoorten. Telkens weer horen we dat deze maatregelen levens redden. Maar hoeveel levens worden er werkelijk mee gered en hoe afschuwelijk zijn de economische, sociale en gezondheidseffecten?

In het begin van de pandemie schreef Stephen Flurry, hoofdredacteur van Trumpet, een artikel getiteld "The Cure Is Killing Us" (momenteel alleen in het Engels beschikbaar). Ik moedig u aan om zijn artikel te lezen voor Gods perspectief op de recente pandemie en het lijden dat het heeft gebracht. In dat artikel bespreekt de heer Flurry Gods oplossing voor ziekte en de gebrekkige regering van de mens.

Tb Ad Nl