Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

1 gettyimages 887058720

CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

Trumps Jerusalem betoog is een kans voor Europa

EU-hoofd van Buitenlandse Zaken: Europa wordt gedwongen te handelen in Jeruzalem om de vrede te bewaren.

Palestijnen zoeken naar een nieuwe macht om te bemiddelen in het vredesproces nadat de Amerikaanse president Donald Trump besloten heeft om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. “De Verenigde Staten heeft ervoor gekozen om zijn kwalificatie als bemiddelaar te verliezen,” zei Palestijnse Autoriteit president Mahmoud Abbas op 13 december. “Wij zullen niet langer accepteren dat het een rol heeft in het politieke proces.” Abbas heeft de steun van de 57 landen van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS). Zij tekende een verklaring op 13 december zegende dat zij Mr. Trumps besluit ziet als “een aankondiging van uittreding van de V.S. regering van haar rol als sponsor van vrede.”

Dit laat een enorme vacature open – en Europa staat te popelen om deze te vullen.

“De Europese Unie zal zich nog meer inzetten bij de partijen en bij onze regionale en internationale partners,” zei hoofdcommissaris Buitenlandse Zaken van de Europese Unie Federica Mogherini op 7 december. Zij zei dat de aankondiging van president Trump "de potentiële rol" van de VS zou kunnen verkleinen. De EU is “nu vastbesloten om een meer overtuigende en actieve rol te spelen in een poging het vredesproces opnieuw op te starten.”

Andere Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben soortgelijke verklaringen afgelegd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, zei: "We hebben al een aantal maanden gewacht op het Amerikaanse initiatief, en als dat niet gebeurt, zal de Europese Unie het initiatief moeten nemen."

De Duitse media is ook aan boord. Spiegel Online publiceerde op 8 december een redactioneel commentaar met de titel "Tijd voor Europa om de leiding te nemen bij de vrede." Net als de Palestijnen, gelooft het dat Trump's besluit de VS als bemiddelaar "diskwalificeert”. "Het is nu aan ons – de Europeanen, de Duitsers – om met nieuwe ideeën en nieuwe formaten te komen, hoe moeilijk dat ook is", schreef het.

De Duitse krant Süddeutsche Zeitung merkte op dat "het besluit van Trump over Jerusalem de Europeanen uit de schaduw heeft gehaald” en hen dwingt om een ​​grotere rol te spelen in het Midden-Oosten (trompetvertaling aldoor).

"Vanwege de geografische nabijheid, de historische, politieke en economische verbondenheid ziet [de EU] zichzelf in een verantwoordelijkheid, die in het verleden nauwelijks kon worden waargemaakt," schreef het. "Tijdens het vredesproces speelde het een rol, maar vaak niet meer dan dat van een junior-partner van de Verenigde Staten." Maar nu: "is Europa gedwongen om uit de schaduw te treden."

Met andere woorden, als Europa geen grotere rol in het Midden-Oosten aanneemt, zou het vredesproces kunnen mislukken, althans volgens de Europese media. Zij geloven dat omdat de Palestijnen en de omliggende Arabische landen niet langer op de VS kunnen vertrouwen om het vredesproces te leiden, de regio bestemd is om uit te barsten in geweld en een andere bemiddelaar te zoeken. Als de grootste handelspartner van Israël en de grootste donor aan de Palestijnen, is de EU in de beste positie om in die behoefte te voorzien.

Mogherini zei dat Trumps “beslissing de potentie heeft om ons terug te sturen naar nog donkerdere tijden dan die waarin we al leven.” Zij heeft gelijk over de duistere tijden die Jeruzalem heeft meegemaakt, hoewel Europa vaak degene is geweest die die duisternis heeft veroorzaakt.

De Bijbel bevat specifieke waarschuwingen over de komende duistere tijden voor Jeruzalem. Veel van deze waarschuwingen draaien om een vredesproces. Een van deze kan gevonden worden in Hosea 5:13. Er staat dat toen “Juda zijn gezwel zag:” hij zich keerde “tot Assur, en hij zond tot den koning Jareb.” Waar spreekt dit over? Trompet hoofdredacteur Gerald Flurry legt in zijn gratis boekje Jeruzalem in Profetie uit:

Het woord ‘wond’ is nummer 4205 in de Strong’s Concordance (Strongs Concordantie). Het betekent “in de zin van verbinden: een bandage, d.w.z. remedie.” ‘GeseniusLexicon’ definieert het op deze manier: “het samen drukken, verbinden van een wond; hier figuurlijk gebruikt voor een remedie toegepast op de wonden van de staat.” Met andere woorden, de remedie IS DE WOND!

Een ander woord voor wond wordt ook genoemd in Obadja 1:7 “Naar de grens zenden u al uw bondgenoten; u misleiden, u overmogen uw vrienden; wie uw brood eten, leggen u een valstrik. Er is geen inzicht bij hem.” De Engelse King James Bijbel vertaald valstrik als ‘wond’. Deze ‘wond’ is nummer 4204 in Strongs Concordantie. Gesenius’ Lexicon definieert het als “valsheid; derhalve bedrog, verraderlijke handelen … net, of valstrik.” Het heeft hetzelfde stamwoord als het woord dat gebruikt wordt in Hosea 5:13. In Obadja is de wond direct gerelateerd aan het bedrogen worden door een vredesverdrag!

Deze profetie stelt dan dat Israël moeite zal hebben met zijn vredesverdrag en zich zal wenden tot een andere macht om hulp te krijgen - tot Assyrië. Dit is de Bijbelse naam voor Duitsland.

 

Van Israël wordt dus geprofeteerd dat het zich tot Duitsland zal keren! Precies de situatie waar wij nu een opening voor zien. Andere Bijbelse profetieën vertellen ons wat er vervolgens zal gebeuren. Daniel 11: 40- 41 praat over “de koning van het Noorden” refererende naar dezelfde Europese macht onder leiding van de Duitsers. Deze macht "zal ook ingaan in het heerlijke land" verwijzend naar Jeruzalem. Mr. Flurry legt uit “het oorspronkelijke woord voor binnenvallen geeft in geen geval het gebruik van geweld aan. De Duitser zullen ongetwijfeld worden uitgenodigd als een vredesmissie.” Op de korte termijn zal dit niet goed uit komen voor Jeruzalem. Maar Hosea 5 zegt dat dit lijden Israël ertoe zal brengen “hun schuld te erkennen en mijn gezicht te zoeken; in hun verdrukking zullen zij mij vroeg zoeken" (vers 15).

 

God staat toe dat dit gebeurt voor een glorieus doel. En de beslissing van de heer Trump zou de weg kunnen banen voor deze belangrijke, geprofeteerde gebeurtenis - Israël wendt zich tot Duitsland. Voor meer informatie over de voorspelde afloop van deze gebeurtenissen, lees: “Israëls dodelijke 'Wond'” in ons gratis boekje Jerusalem in Profetie

Jip Nl Bo