Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Celtic throne banner Celtic throne logo
In deze onrustige wereld, een spektakel vol hoop!
De koninklijke reis van Ierse dans
LIVE ONLINE CONCERT | 5 JULI
Tickets
Tickets
Trump%20and%20macron

Trump vs. Macron in Bijbelse profetie

De sleutel van David met Gerald Flurry (Vertaling)

Gegroet, allemaal.

President Trump heeft onlangs Frankrijk bezocht en had een ontmoeting met president Macron. Deze twee mannen hebben een aantal, nou, harde woorden met elkaar uitgewisseld. Eén krant zei dat er wat gekibbel was tussen de twee mannen. Maar ik zeg u, het was veel meer dan alleen gekibbel; het kwam rechtstreeks uit de fundamentele kern van Bijbelprofetie. En ik wil u dat vandaag uitleggen. En u kunt aantal profetieën zien die bijna niemand vandaag begrijpt.

Wel meer dan 100 keer spreekt de Bijbel over de “laatste dagen,” alleen al in het Oude Testament. U hoeft maar naar het eerste boek Genesis te gaan en dan leest u al aardig wat verzen over de “laatste dagen.” Het spreekt over de twaalf stammen van Israël – oftewel de twaalf zonen van Israël die uitgroeien tot naties, en wat hen in de laatste dagen zal overkomen. Wat denkt u daarvan? In het allereerste boek, in Genesis, wordt ons verteld wat er gaat gebeuren met die twaalf zonen die uitgroeiden tot grote naties.

Wat zijn de laatste dagen? Nou, het is zeker de tijd waarin we nu leven: Vóór, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. En vaak is de wederkomst van Jezus Christus hierbij inbegrepen. Kijk naar verzen zoals Mattheüs 24:21,22. Daar kunt u zien dat Christus zei: “En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees [levend] behouden worden.” Dat zijn de “laatste dagen.” En we bevinden ons nu in de laatste dagen van Mattheüs 24. Lees het hele hoofdstuk om dit te begrijpen.

Maar laten we eerst kijken naar Genesis 49:1, in het eerste boek van de Bijbel.

“Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal.”

In later tijd. Dus Jakobs naam werd veranderd in Israël. Hier hebben we de twaalf zonen van Israël die in deze eindtijd de twaalf naties van Israël zijn geworden. Maar wie zijn deze naties? Wie zijn ze vandaag? Als u dit niet weet kunt u de Bijbelprofetie niet begrijpen. We leggen dit uit in ons boek over De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën. De Bijbel is een boek over Israël. God zegt dat iedereen een deel van Israël wordt. Elke persoon die ooit geleefd heeft zal een deel worden van Israël voordat het allemaal voorbij is, als zij in Gods Familie willen zijn.

Laten we hier nog een aantal verzen lezen. Ik zal het eerste vers opnieuw lezen.

“Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. (2) Kom bijeen en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, jullie vader. (3) Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. (4) Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen, en toen heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen!”

Dit is natuurlijk Israël die tegen zijn zonen spreekt en zijn zonen toespreekt.

Dus wie is Ruben? Dat is een goede vraag. Wie is Ruben? Hij is de eerstgeboren zoon van Israël. Wij dienen te weten wie hij is. We kunnen Bijbelprofetie niet begrijpen als we niet weten wie hij is. Ruben werd in feite de huidige natie Frankrijk.

Ik kan me herinneren toen ik voor het eerste in de Kerk kwam, zo’n 50 jaar geleden, dat wij het hadden over Ruben. Zou hij zijn broer Jozef zou verraden (nog een van de broers van Ruben)? En wij vroegen ons af of Ruben zijn broer Jozef zou verraden. En natuurlijk geloofden we dat omdat veel hiervan in de context van de laatste dagen beschreven wordt. U weet wel; gaan ze de geschiedenis herhalen? Uw Bijbel zegt dat het zo is, en ik zeg u; dit is echt kritische informatie en het gaat over Jozef. Als u wilt weten wie Jozef is, nu, hij had twee zonen – Efraïm en Manasse. Ik zal u zo laten zien wie zij zijn: Het komt neer op Amerika en Groot-Brittannië. Het is kritische informatie die u dient te begrijpen.

Hier zegt God dat Ruben zo onstuimig is als water: dat is erg onstabiel. Als u niet op water kunt lopen dan begrijpt u dat.

Maar vanwege zijn onzedelijk seksueel gedrag kreeg Ruben niet het geboorterecht dat eigenlijk van hem was als eerstgeborene. Hij behaagde God niet en daarom werd het geboorterecht hem ontzegd. Dat werd overgedragen op Efraïm en Manasse – de geboorterecht naties. Juda, een andere broer, is de scepternatie.

Dus deze drie naties ontvingen grote zegeningen in deze eindtijd. Amerika en Groot-Brittannië ontvingen de geboorterecht-beloften en alle welvaart die aan Abraham was beloofd. Het werd doorgegeven tot helemaal in deze eindtijd. Het werd gegeven aan Amerika en Groot-Brittannië, de twee zonen van Jacob, oftewel Israël.

Let op wat er staat in Genesis 48:1 (HSV):
“Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei: Zie, uw vader is ziek! Toen nam hij zijn twee zonen, Manasse en Efraïm, met zich mee. (2) Men vertelde Jakob: Zie, uw zoon Jozef komt naar u toe. Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op het bed zitten.”

Vers 9: “Jozef zei tegen zijn vader: Dat zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. En hij zei: Breng hen toch bij mij, dan zal ik hen zegenen.”

Vers 14: “Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was.”

Vers 16: “De Engel, Die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens,

zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven,”

Laat mijn naam, Israël, op hen genoemd worden in de eindtijd. Dus volgens Bijbelprofetie, rust in de eindtijd Israëls naam op twee specifieke naties, omdat zij de geboorterecht naties vormen.

En let erop dat er staat:

“en de naam van mijn vaderen Abraham en Izak en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen.”

En natuurlijk kwamen al die zegeningen over Amerika en Groot-Brittannië vanwege de gehoorzaamheid van Abraham.

U moet bedenken dat dit de “laatste dagen” zijn waar we over spreken. Er zijn twee naties waar God de aandacht op richt: de geboorterecht naties – Amerika en Groot-Brittannië – de geboorterecht naties. Het geboorterecht dat Ruben niet ontvangen heeft vanwege zijn seksuele zonde.

Vers 17:

“Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. (18) Jozef zei tegen zijn vader: Niet zó, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. (19) Maar zijn vader weigerde het en zei: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen;”

Een enkele grote natie, Amerika.

“maar toch zal zijn jongste broer [Efraïm] meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden.”

Waar is een grote menigte van volken in deze eindtijd, die grote zegeningen heeft ontvangen? Zij ontvingen hun zegeningen voor Amerika. Op dit moment is het Britse Rijk bijna uiteengevallen. Maar het was ooit een menigte van naties en had enorme macht vanwege al die naties en de welvaart die God hen gegeven had.

En hier is president Trump die op 11 november Frankrijk bezoekt en niet zo blij thuiskomt na wat daar gebeurde. Hij is zich bewust van onze geschiedenis met Frankrijk. Wij hielpen Frankrijk om tegen Duitsland te vechten en te winnen in de Eerste Wereldoorlog, omdat zij onze hulp wanhopig hard nodig hadden. En vervolgens wonnen wij de Tweede Wereldoorlog. En voornamelijk Groot-Brittannië en Amerika hebben hen gered en bevrijd van de bezetting. Dus er is daar een heleboel geschiedenis. Dus we hebben hier veel geschiedenis en er waren een heleboel doden waaronder veel Amerikaanse en Britse soldaten. Er waren tien miljoen doden in de Eerste Wereldoorlog. Zestig miljoen doden in de Tweede Wereldoorlog – Dat is 70 miljoen mensen – en Duitsland is beide oorlogen begonnen. Uw Bijbel zegt dat zij ook de Derde Wereldoorlog zullen beginnen. Wereldoorlog III – het staat allemaal geprofeteerd in uw Bijbel, voor in de laatste dagen.

Het Wall Street Journal berichtte op 6 november over dit Europees leger waar Macron over sprak. Hier is wat het zei over de president, of over Amerika.

“‘We moeten onszelf beschermen tegen China, Rusland, en zelfs de Verenigde Staten van Amerika’ zei dhr. Macron op de Franse radio.”

Dus hier hebben we twee wereldoorlogen waarin honderdduizenden van onze soldaten en Britse soldaten gestorven zijn voor dit land. En dan zegt hij, ‘We kunnen ons maar beter voorbereiden want ze zouden ons kunnen aanvallen, net zoals China en Rusland.

Dat wordt tenminste geïmpliceerd in wat hij zegt. Wat denkt u daarvan? Dat is iemand waarvan we waarschijnlijk zeggen dat hij onstabiel is als water. Na alles wat wij voor hen gedaan hebben, stellen zij vandaag onze vriendschap niet langer op prijs, zo lijkt het.

Het was nog maar een paar maanden geleden dat Macron president Trump het meest koninklijke welkom in Parijs gaf dat je kunt bedenken. Nu zegt hij, We moeten ons eigen leger voorbereiden. We hebben dat misschien nodig om onszelf tegen Amerika te beschermen. Wat denkt u daarvan?

Laat me nog een citaat voorlezen, deze is van Fox News.

“Macron schildert Amerika naïef af als een potentiele vijand. Daarmee negeert hij de honderdduizenden Amerikaanse levens die op Franse en Europese bodem zijn geofferd om de vrije wereld te redden tijdens WOI en WOII.”

Er is veel dat ik hierin kan lezen. Maar ik denk dat u precies begrijpt waar ze het over hebben.

Nogmaals, dit is meer dan wat gekibbel. Dit heeft te maken met, echt, het is gerelateerd aan de dood van miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen. En God zegt in de profetieën dat als we niet een aantal lessen leren, nou, dan zal het veel erger worden als de Derde Wereldoorlog komt. En Duitsland? Die zal die oorlog ook beginnen. Frankrijk heeft nu een bondgenootschap met Duitsland in de Europese Unie. Frankrijk en Duitsland staan op het punt lid te worden van tien naties, tien koningen die het Heilige Romeinse Rijk zullen vormen. En het is nu al bijna hier. Zij hebben plannen en programma’s voor heel Europa. Zeker in Oostenrijk en Brussel en Duitsland, en praten over Karel de Grote! Zij zijn op zoek naar een Karel de Grote, de schepper van het Eerste Rijk. Hitler was het Derde Rijk. Hitler en Karel de Grote waadden beide door allerlei zeeën van bloed tijdens hun ambtstermijn.

Nog een citaat over Macron. Hij zei verder:

“Macron eert de Nazi collaborateur Petain. Philippe Petain wordt verantwoordelijk geacht voor de deportatie van Joden na 1945. Hij werd ter dood veroordeeld. Toch heeft Macron, de leider van Frankrijk, die soldaat nu geëerd als een held uit de eerste Wereldoorlog is.”

Wow! Is Ruben onstabiel als water?

Dan is er de leider van Oostenrijk die zeker deel zal uitmaken van die tien koningen. En hij zegt dat hij zijn land bestuurt volgens zijn religieuze overtuigingen. Dat wordt het Heilige Romeinse Rijk genoemd in uw Bijbel. Dat is wat zich nu voor uw ogen vormt! Laat mij u vertellen, het is bijna hier! En al deze landen – vooral Duitsland, en Oostenrijk – hebben het in hun kleine “overzicht musea” zoals zij het noemen, over de kroon van Karel de Grote die heel Europa moet verenigen in tien koningen, in tien landen. Het wordt het Heilige Romeinse Rijk genoemd: de zevende herleving van het Heilige Romeinse Rijk. En je zou denken dat de meeste wereldleiders er nog nooit van gehoord hebben omdat zij het er nooit over hebben. Maar iedere keer dat het zich vormde heeft het gemarcheerd over vaten en tonnen vol vergoten bloed. Dat is zoals het ging, en het komt opnieuw opzetten; dus we kunnen maar beter alert zijn op wat er gebeurt. We dienen te weten dat we God nodig hebben om ons te beschermen.

Het Heilige Romeinse Rijk van Karel de Grote was rond 800 na Chr. Nu zeggen ze dat ze iemand als Karel de Grote willen! Wat betekent dat allemaal? Ik kan u zeggen dat Angela Merkel – de huidige leider van Duitsland – op het punt staat uit haar ambt te worden geduwd. En ze hopen dat ze nu die grote leider, een soort Karel de Grote, krijgen! Zij bereiden de mensen in feite voor op een grote, sterke leider in Europa.
En nu zijn er 28 naties verenigd in Europa; spoedig zullen het er tien zijn. Dit zal erg spoedig gebeuren tijdens een soort crisis. We moeten niet vergeten dat er in de Bijbel geprofeteerd wordt over een sterke man die op het toneel verschijnt. Hij zal dat Heilige Romeinse Rijk besturen. En het zal iets zijn dat deze wereld nog nooit heeft gezien. Ik heb een artikel geschreven: “Wat is de volgende stap in Duitsland.” We zullen u dit toesturen als herdrukartikel zodat u kunt begrijpen wat er aan de hand is. Wat gebeurt er in Europa?

Kijk naar Daniël 8:23:

“Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken.”

Hij zal opstaan. Dus dat is geprofeteerd. Dit gaat over het Heilige Romeinse Rijk, het laatste hoofd. Dit is de laatste; het zal spoedig voor eeuwig voorbij zijn! Dat is het goede nieuws! Het zal spoedig voor altijd voorbij zijn!

En hier staat dat het een tijd is wanneer “de afvalligen de maat hebben volgemaakt,” en iedereen wetteloos wordt. Kijk eens rond in deze wereld. Kijk naar Amerika en Groot-Brittannië en de Joodse staat in het Midden-Oosten. Kijk naar al die wetteloze mensen! Zij kijken niet naar God voor hulp. Zij kijken niet naar Hem voor bescherming. Zij kijken naar andere landen of naar zichzelf. De problemen die wij nu zien kunnen niet opgelost worden door de mens. Ze kunnen niet opgelost worden door de mens!

Denkt u dat het mogelijk is dat president Macron denkt; “Nou, als ik mijzelf hier laat gelden en minachting voor Amerika laat zien zo’n manier is waarop de man die waarschijnlijk de sterke man gaat worden het zou doen.”

U kunt hier over lezen in ons materiaal dat we u toesturen. Het is belangrijk dat u dit begrijpt. Maar deze mannen hebben grote ambities. En misschien zou hij wel graag de sterke man van Europa zijn. Er ontstaat een groot rijk daar. Een groot rijk dat misschien zelfs meer potentieel heeft om nog machtiger te worden dan Rusland of China of de VS. Het is daar al, dit enorme rijk. Er mist slechts een ding in dat rijk; zij hebben een sterke man nodig die zichzelf naar voren schuift en Europa vertelt wat nodig is om te overleven. Maar hij zal hen iets brengen dat veel gevaarlijker is dan zelfs hij zelf zich kan voorstellen.

Jesaja 10:5-7 (HSV) zal ik lezen:

“Wee Assyrië, de roede van Mijn toorn; en Mijn gramschap is een stok in hun hand.”

Wee Assyrië. Dus nu moet u ook weten wie Assyrië is. Nu dat is Duitsland en wij bewijzen dat in ons boek “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in profetieën,” dat u kunt aanvragen. Al onze literatuur is gratis.

Vers 6: “Op een huichelachtig volk zal Ik hem afsturen.”

Zie, dat gebeurt er als er niets wordt gedaan om naar God terug te keren.

Vers 7: “Maar zelf meent hij het zo niet, en diep in zijn hart denkt hij zo niet. Want het leeft in zijn hart om weg te vagen en de volken uit te roeien – niet weinige!”

Niemand heeft een dergelijke reputatie, behalve Duitsland! Niet alleen in deze moderne tijd, maar ook in een veel verder verleden dan deze tijden. Maar hier krijgt u goed nieuws.

Let erop wat er gaat gebeuren in vers 24 van Daniël 8. Ik wil dit graag afronden. Daniël 8:24:

“Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht.”

Er zal een satanische macht achter staan. Openbaringen 17 laat dat zien. Openbaringen 13 laat dat zien. Deze mensen zullen eigenlijk iets aanbidden dat erg kwaadaardig is. Het is belangrijk dat u weet wat dat is en dat u iets, alles eraan doet om dit te voorkomen. Het zal lijden brengen zoals deze wereld nog nooit eerder gezien heeft! Zo erg zal het zijn! We hebben het tenslotte over veel, een enorme hoeveelheid, atoomwapens en atoombommen, kernwapens, massavernietigingswapens, chemische- en biologische oorlogsvoering.

Kijk naar vers 24:

“Zijn kracht zal groot worden…”

Ik zal de rest lezen.

“…maar niet door eigen kracht.”

Dus hij heeft een kwaadaardige kracht die hem helpt. Maar dat is duidelijk de verkeerde god om je naartoe te keren. Satan is de god van deze wereld, 2 Corinthiërs 4:4.

En het gaat verder:

“Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.”

Gods eigen volk staat er. Als we ons niet bekeren en onszelf naar God keren, als we niet zien wat er in Europa gebeurt en wat er aan de hand is in Amerika en Groot-Brittannië en de Joodse natie in het Midden-Oosten. We moeten weten of zij naar God kijken of niet. En u hoeft niet ver te kijken om dat te kunnen zien. God is vol wraak vanwege de zonden van de mensen. Wie zijn zij? Over welke landen maakt God zich vooral bezorgd?

U kunt het lezen in wat wij u vandaag toesturen en daarin wordt het u uitgelegd. Het is belangrijk dat u weet wat er in Europa gebeurt en wat er gebeurt in Amerika en de twee andere Israëlitische naties – vooral die drie.

Vers 25, maar let op het goede nieuws:

“Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten. Ja, tegen de Vorst der vorsten zal hij opstaan…”

Dat is Jezus Christus. Denk daarover na! Hij zal denken dat hij zo geweldig is dat hij tegen Jezus Christus zal opstaan als hij Hem ziet terugkomen.

“maar zonder mensenhand zal hij gebroken worden.”

Ja, hij zal zonder hand gebroken worden. Met andere woorden, door God Zelf. En alle macht van God zal een einde maken aan dat Heilige Romeinse Rijk, zoals het genoemd wordt, dat zeven keer opgekomen is!

Nu bevinden we ons voor het zevende bloedbad dat eraan komt als wij niet wakker worden en iets doen om Gods hulp te krijgen! Er zijn vandaag de dag mensen die bidden en bidden voor anderen en meestal worden die gebeden niet verhoord. Waarom niet? God zegt dat er een reden voor is. Het is belangrijk die te weten en onze problemen naar God te brengen, dan zal Hij ze voor ons oplossen! Dat is een geweldige waarheid die u moet begrijpen!

Tot volgende week, dit is Gerald Flurry, tot ziens vrienden.