Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Gettyimages 455966894b

Sasha Mordovets/Getty Images

Rusland Wordt Opnieuw Een Supermacht

Stap voor stap herstelt de baas van Rusland zijn natie tot haar vroegere grandeur. Hier tonen wij u waarom wij voorzien dat hij spectaculaire successen zal blijven boeken – en waarom de wereld dit als een waarschuwing moet zien.

Een decennium lang na de val van de Sovjetunie in 1991 was Rusland uitgeput, verslagen en een buitenstaander op het wereldtoneel. Maar Vladimir Poetin werd president in 2000 en sindsdien is Rusland dramatisch veranderd.

Poetin heeft de val van de Sovjetunie de “grootste geopolitieke catastrofe” van de 20e eeuw genoemd. Hij heeft zichzelf tot doel gesteld om deze “catastrofe” recht te trekken en Rusland te herstellen tot haar volgens hem rechtmatige positie als wereldmacht.

Poetin verkreeg in 2008 controle over gebieden in Georgië en in 2014 annexeerde hij het Oekraïense schiereiland de Krim. Zijn inspanningen om delen van de oude Sovjetunie weer op te bouwen zijn succesvol gebleken – en hij is er nog niet klaar mee.

De heropbouw van Ruslands economische, politieke en militaire macht is een cruciale mondiale trend. De Trompet verwacht dat Rusland in de nabije toekomst, hoe opmerkelijk dat ook is, machtiger zal worden dan de Sovjetunie.

Tevens voorspellen wij dat de opkomst van de Aziatische gigant direct zal bijdragen tot de meest rampzalige gebeurtenissen in de geschiedenis van de mens. Bijbelprofetie is duidelijk over de rol die Rusland en haar Aziatische partners zullen spelen in de Derde Wereldoorlog – de bloedigste oorlog die de mensheid ooit zal meemaken. Het is omwille van deze onweerlegbare profetieën dat de Trompet de heropstanding van Rusland zorgvuldig in de gaten houdt en erover rapporteert.

Een cruciale trend daarmee verbonden is Europa’s antwoord op de opkomst van Rusland, dat volgens de Bijbel eveneens een grote rol in toekomstige gebeurtenissen zal spelen.

1
Voormalige Sovjetstaten: 1) Estland 2) Letland 3) Litouwen 4) Wit-Rusland 5) Oekraïne 6) Moldavië 7) Georgië 8) Armenië 9) Azerbeidzjan 10) Turkmenistan 11) Oezbekistan 12) Tadzjikistan 13) Kirgizië 14) Kazachstan

Een sterke man staat op

Voordat hij president werd, werkte Poetin 16 jaar lang als agent voor de beruchte KGB – de moorddadige geheime dienst van de Russische regering die de opvolger was van Jozef Stalins geheime politie.

In de parlementsverkiezingen van 2003 combineerde Poetin KGB-tactieken met zijn presidentiële macht om het verkiezingsproces te manipuleren tot een zekere overwinning voor zijn partij. Daardoor kon hij de controle over Rusland bestendigen op een manier die deed denken aan de autoritaire geschiedenis van het land.

Sindsdien is Poetin de leider van een regime dat systematisch de nationale media controleert, particuliere bedrijven opslokt, politieke tegenstanders gevangen zet of vermoordt, buitenlandse tirannen steunt, en grondgebied van andere landen met geweld inpalmt.

Sinds het begin van zijn bewind heeft Poetin ook gestreefd om controle te verwerven over Ruslands meest strategische activum: olie. Door de macht over Ruslands enorme olie- en gasbronnen te grijpen heeft Poetin aanzienlijke invloed in de wereld verkregen. Sommige analisten zeggen dat zijn feitelijke eigenaarschap van de Russische energiemarkt hem niet alleen de rijkste man ter wereld, maar één van de rijkste mensen in de geschiedenis van de wereld maakt.

Getty Images 627972944b
Vladimir Poetin, olie- en gasmagnaat, bezoekt een buiswalserij in Tsjeljabinsk. (ALEXEY DRUZHININ/AFP/Getty Images)

In de winter van 2005-2006 onthulde Poetin voor het eerst een krachtig wapen.

Niet zo lang geleden had Oekraïne tegen Rusland gerebelleerd door een pro-Russische kandidaat te verwerpen ten gunste van de pro-westerse Viktor Yushchenko. Het land was zich aan het distantiëren van Russische invloed en ondernam stappen richting lidmaatschap van de Europese Unie, en dus sloeg Rusland terug.

Midden in de winter sloot Moskou gaspijpleidingen naar Oekraïne af, en liet weten dat het de toevoer alleen zou heropenen als de Oekraïners een veel hogere prijs zouden betalen. Oekraïne had geen andere keus dan terug te krabbelen. De gasafschakeling had ook gevolgen voor Europa – een tijdelijke herinnering dat Rusland Europese landen zou kunnen laten betalen als ze het Kremlin durven te dwarsbomen.

Sindsdien werd het Rusland van Poetin alleen maar meer stoutmoedig en oorlogszuchtig. In 2007 wees sterk bewijs naar Russische betrokkenheid achter een massale en georganiseerde internetaanval op Estland. Dit werd de eerste staat-tegen-staat internetaanval in de geschiedenis genoemd. Later dat jaar kondigde Poetin aan dat de Russische luchtmacht net als tijdens de Koude Oorlog nucleaire bommenwerpervluchten in internationaal luchtruim zou hervatten. Die zomer betraden Russische bommenwerpers het luchtruim boven het Verenigd Koninkrijk en vlogen tevens op een onderscheppingskoers richting de Amerikaanse militaire basis in Guam.

“De boodschap aan het Westen is duidelijk: De dagen waarop Rusland kan worden genegeerd als een verslagen macht zijn voorbij,” schreef de Washington Times (19 augustus 2007).

Rusland breidde zijn macht ook uit door middel van strategische wapenverkopen, daarbij het hof makend aan landen in Azië, Zuid-Amerika en zelfs het Midden-Oosten.

In december 2007, na een parlementaire verkiezing die nog meer macht bij Poetin consolideerde, verwierp hij officieel het Verdrag van de Conventionele Strijdkrachten in Europa. Daarmee hadden Europeanen niet langer de garantie dat Rusland geen duizenden tanks aan hun oostgrens zou stationeren.

Dit waren allemaal alarmerende handelingen, maar 2008 leek het einde voor Poetin – althans voor sommigen. Onder de Russische Grondwet was de president beperkt tot twee opeenvolgende ambtstermijnen. Poetin kon niet langer president blijven na de verkiezingen van 2008 zonder de wet te wijzigen. En dus wisselde hij van functie. Hij werd eerste minister, en behield de macht, en Dmitry Medvedev, min of meer een marionet, werd president. Poetin bleef in het Kremlin, zette zijn autoritaire beleid voort en keerde in 2012 terug naar het presidentschap.

4
Een colonne Russische pantservoertuigen aan de Russisch-Georgische grens op 23 aug. 2008. (DMITRY KOSTYUKOV/AFP/Getty Images)

Territoriale expansie: Georgië en Oekraïne

In augustus 2008 viel Rusland de voormalige sovjetrepubliek Georgië aan en greep de macht over ongeveer een vijfde van Georgiës grondoppervlakte. De provincies Zuid-Ossetië en Abchazië werden de facto delen van Rusland.

De gewelddadigheden van Rusland in Georgië zijn gemakkelijk te begrijpen in het licht van de recente geschiedenis in de Balkan, met name in Kosovo. Daar had Rusland het gevoel dat het Westen in wezen de oorlog had verklaard door Europese ambities na te jagen ten koste van Russische bondgenoten. De invasie van Georgië was Ruslands vergeldingsactie.

Maar daar hield het voor Rusland niet op.

Kort nadat Rusland met militaire macht Georgië was binnengevallen, schreef de hoofdredacteur van The Trumpet, Gerald Flurry, in het nummer van oktober 2008 het volgende: “De Russische aanval op Georgië in augustus markeert het begin van een gevaarlijk nieuw tijdperk in de geschiedenis. Dit was het eerste militaire offensief van een opkomende Aziatische supermacht – en er zullen er nog meer komen! … Komt er misschien een crisis over Oekraïne? Dit gebied is de graanschuur van Rusland, en het is vast en zeker bereid om ook daarvoor oorlog te voeren.”

De tijd heeft de verbluffende accuraatheid van deze voorspelling bewezen.

Verscheidene jaren lang heeft Oekraïne gewerkt aan aansluiting bij de Europese Unie. In 2009 sloot het zich aan bij het Europese “Eastern Partnership” programma en ze beschouwden dit als een opstap naar de EU. De Oekraïense president Victor Yanukovych was van plan een overeenkomst voor diepere integratie met de EU te ondertekenen op 29 november 2013. Maar op 21 november kondigde Yanukoych plotseling aan dat hij toch niet zou tekenen. Vele analisten waren geschokt. Waarom besloot de Oekraïense president tot zo’n dramatische ommekeer?

Omwille van Rusland! Het kwam eind november uit dat Yanukovych eerder deze maand heimelijk naar Moskou was gevlogen om Poetin te ontmoeten. Op deze geheime bijeenkomst had Poetin blijkbaar toegezegd om de economische wurggreep op Oekraïne lost te laten en had Yanukovych een financiële beloning aangeboden die hem zou helpen aan de macht te blijven indien de Oekraïense president van de EU-deal af zou stappen.

“De nooit eerder geziene druk van de Russen was de beslissende factor,” zeiden voormalig Pools president en tussenpersoon Aleksander Kwasniewski.

Oekraïne leek toen op weg om een lid van de Russische Douane-unie te worden. Maar nadat de Oekraïense regering deze ommekeer had gemaakt voelden vele Oekraïners zich bedrogen en onderdrukt. Zij vreesden het groeiende Russische autoritarisme en de corruptie van hun eigen regering, en dus gingen ze massaal de straat op.

2
De inwoners van de Krim vieren de unanieme instemming van het Russische parlement in maart 2014 om het schiereiland tot het Russische grondgebied toe te voegen. (VIKTOR DRACHEV/AFP/Getty Images)

De Oekraïners bleven protesteren tot Yanukovych het land ontvluchtte. Poetin had deze uitkomst misschien niet verwacht, maar hij gebruikte de oproer ten voordele van zijn eigen belangen. Hij richtte zijn focus specifiek op de federale Krimrepubliek, die een semiautonome regio binnen Oekraïne was. Nadat hij eerst undercover agenten had ingebed om de Krim te destabiliseren, zorgde hij dat een referendum werd georganiseerd dat de inwoners van het schiereiland ogenschijnlijk zou laten beslissen of zij al dan niet tot Moeder Rusland terug wilden keren.

De waarheid is dat de Oekraïense wet een dergelijk referendum ondubbelzinnig verbiedt. Maar niemand stond op tegen Poetin om dit nepreferendum tegen te houden. En dus werd de Krim op 18 maart 2014 officieel een deel van Rusland.

Poeting had letterlijk de grenzen van Europa hertekend.

Rusland is terug

Poetin blijft alles in het werk stellen om te verhinderen dat Georgië, Oekraïne en alle andere voormalige sovjetlanden nauwere banden met Europa zullen aanknopen. Hij verdrong tevens de VS uit zijn achtertuin in 2013 toen hij Kirgizië onder druk zette om Amerika van de luchtmachtbasis in Manas te verdrijven, en dat was Amerika’s laatst overblijvende militaire basis in Centraal Azië.

Ruslands diepe betrokkenheid in het Midden-Oosten heeft het brutale regime in Syrië geholpen aan de macht te blijven en is bepalend geweest om Iran toe te laten nucleaire wapens te blijven ambiëren.

In zijn thuisland heeft Poetin de Russische media omgevormd tot een propagandamachine. Hij heeft de macht van de democratie drastisch beknot en het Russische parlement gesteriliseerd. Onder het bewind van Poetin wordt tevens het leger getransformeerd tot een moderne, technologische, 21e eeuwse macht.

En vergeet niet dat Rusland een ongelooflijk omvangrijk nucleair arsenaal bezit en publiekelijk verklaard heeft dat atoomwapens cruciaal blijven voor hun defensie. Moskou heeft zelfs duidelijk gemaakt dat het niet afkerig is van de mogelijkheid preventief aan te vallen om zijn belangen te verdedigen!

Experts zeggen ons dat, eens en nucleaire oorlog begonnen is, hij niet meer gestopt kan worden.

Onze wereld staat op de rand van nucleaire krankzinnigheid, precies zoals Jezus bijna 2000 jaar geleden profeteerde: “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees [levend] zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Indien een nucleaire oorlog begint, en hij wordt niet gestopt door een hogere macht, zal geen mens noch enig dier op aarde overleven!

Een leger van 200 miljoen troepen

De Bijbel waarschuwt ons dat wij een grote opkomende macht vanuit het oosten moeten verwachten. Deze wordt “de koningen van het oosten genoemd” (Openbaring 16:12). Rond het jaar 90 n.Chr. noteerde de apostel Johannes een verbluffende profetie over dit oosterse machtsblok: “En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal” (Openbaring 9:16).

Dat wil zeggen dat deze Aziatische macht een leger van 200 miljoen troepen zal hebben! Dat zijn meer mensen dan er op aarde waren toen die profetie werd opgetekend. Dit is een eindtijd profetie die we vast en zeker heel spoedig vervuld zullen zien.

De Bijbel verschaft enkele belangrijke details over dit grootste leger ooit bijeengeroepen op aarde, waaronder het feit dat één land aan het hoofd ervan zal staan: Rusland.

Een profetie in Ezechiël 38 zegt: “Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem” (Ezechiël 38:1-2).

Geleerden zijn het er in het algemeen over eens dat “Gog” Rusland is en het “land van Magog” China omvat. De afstammelingen van Mesech en Tubal worden door de geschiedenis heen samen aangetroffen. In Assyrische en Griekse annalen komt Mesech voor als Musku, Muski of Mushki – allemaal namen gerelateerd aan de Russische spelling van Moskou, zoals u na kunt slaan in de International Standard Bible Encyclopedia. Hoe zit het met Tubal? Aan de oostkant van de Oeral ligt de stad Tobolsk, genoemd naar de rivier Tobol, afgeleid van Tubal. Tobolsk was ooit de zetel van de Russische regering over Siberië en werd in feite beschouwd als de Aziatische hoofdstad van Rusland.

Er wordt nog een ander Russisch volk vermeld in Ezechiël 38:2. Er bestaat controverse over hoe het Hebreeuwse woord rosh in dit vers vertaald zou moeten worden. De King James Version (en de Statenvertaling) gebruikt het woord “hoofdvorst”. Maar de juiste vertaling (zoals gebruikt door de Mofatt, de New King James en andere) bezigt het als een eigennaam: Rosh. Dit vers luidt dus als volgt: “de vorst van Rosh, Mesech en Tubal.”

Rosh was de antieke naam van Rusland, vroeger Rus genoemd. Vele encyclopedieën en commentaren (waaronder de Jamieson, Fausset and Brown Commentary) erkennen dit. Wie is dan deze “vorst van Rusland, Moskou en Tobolsk? Het gebruik van alle drie de namen betekent dat dit een persoon is die heerst over alle volken van Rusland, van het westen tot aan het oosten.

Dit bewijst dat Rusland de leidende natie van dit enorme “koningen van het oosten” machtsblok zal zijn! Dat is de kern van waarom de Trompet de terugkeer van Rusland als supermacht zo waakzaam in de gaten houdt.

Het is ook cruciaal te noteren dat “koningen” in het meervoud wordt gebruikt in “koningen van het oosten.” Dit onderscheidt dit machtsblok van de “koning van het noorden” en de “koning van het zuiden”, die ook in de Bijbel geprofeteerd worden. Dit meervoud betekent dat, ofschoon Moskou aan het hoofd van dit blok zal staan, Rusland afhankelijk zal zijn van een alliantie met andere Aziatische landen – en één in het bijzonder, dat machtiger en bevolkingsrijker is: China.

Aangezien Ezechiël naar China wijst als belangrijkste bondgenoot van Rusland in dit blok, houdt de Trompet ook zorgvuldig de ontluikende samenwerking tussen Rusland en China in de gaten.

Een opmerkelijke passage in Daniël 11 toont hoe de door Rusland geleide “koningen van het oosten” een rol spelen in de Derde Wereldoorlog! “En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden [dit is een radicaal-islamitische macht in het Midden-Oosten, geleid door Iran] tegen hem met hoornen stoten; en de koning van het Noorden [een heropgestaan Heilig Romeinse Rijk, geleid door Duitsland] zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken. En hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden … Maar geruchten van het Oosten en van het Noorden zullen hem verschrikken; daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en te verbannen” (verzen 40-44).

Het hoofd van een heropgestaan Heilig Romeinse Rijk zal geruchten horen uit het oosten en het noorden. Deze geruchten komen nadat de koning van het zuiden vernietigd zal zijn, en zij komen vanuit het Aziatische blok, geleid door Rusland! Het Heilige Romeinse Rijk zal verschrikt worden door wat de Russen en Chinezen aan het doen zijn.

Eerder, aan het begin van de Grote Verdrukking, zal dit Romeinse Rijk hebben samengewerkt met de door Rusland geleide Aziatische as om de Angelsaksische landen economisch te belegeren. Maar misschien hoort hij geruchten dat de Aziatische as van plan is Noord-Amerika binnen te vallen en het voor zichzelf in te nemen. Ongeacht wat de exacte "geruchten" blijken te zijn, de Bijbel is duidelijk dat nieuws over de geprofeteerde door Rusland geleide Aziatische as het Heilige Romeinse Rijk zal provoceren om met grote woede tot verwoesting over te gaan!

Alles volgens plan

Tegenwoordig wordt Europa meer en meer nerveus over Ruslands immer oorlogszuchtiger gedrag. Deze nervositeit geeft ons een glimp in deze angstaanjagende Bijbelprofetie. Het groeit op dit eigenste moment allemaal toe naar een spectaculaire vervulling! Deze gebeurtenissen in Rusland en Europa ontrollen zich volgens Gods meesterplan.

Herbert W. Armstrong, de hoofdredacteur van de voorloper van de Trompet, De Echte Waarheid, profeteerde dat Ruslands opkomst en agressie een sleutelrol zouden spelen in de vereniging van de Europese landen. Hij schreef: “Wat Rusland aan het doen is zal de vonk zijn die de leiders van Europa samen zal brengen met het Vaticaan om een “Verenigde Staten van Europa” te vormen (medewerkersbrief, 23 januari 1980).

Een paar jaar nadat dit geschreven werd, klapte de door Rusland geleide Sovjetunie in elkaar. Na deze ineenstorting was het misschien makkelijk om de profetie van dhr. Armstrong te verwerpen. Maar vandaag is Rusland terug! En de leider van Rusland is vastberaden om haar macht en glorie te herstellen, wat de eenmaking van Europa bespoedigt, net als de heer Armstrong had voorspeld!

Hij wist dat het zou gebeuren want zijn voorspelling was gebaseerd op het zekere woord van Bijbelprofetie, inclusief de specifieke Bijbelpassages hierboven vermeld.

Zelfs het Russische volk begrijpt niet waarom hun land is teruggekeerd naar het centrum der wereldwijde gebeurtenissen. Maar u kunt het weten als u de Bijbel begrijpt en wereldgebeurtenissen in de gaten houdt (Lucas 21:36).

Wereldgebeurtenissen dateren de Bijbelse profetieën en laten zien waar we ons bevinden in het grotere plaatje. Een machtigere en meer dictatoriale Russische regering is nu aan de macht, en u moet weten waar dit toe leidt. Deze macht zal in staat zijn om Europa uit te dagen wanneer niemand anders dit zal kunnen doen – inclusief de Verenigde Staten. De EU zal ’s werelds nummer één supermacht worden. Zo zegt uw Bijbel.

Zowel de Russische economie als haar demografie zitten in de problemen. Rusland heeft niet veel tijd meer om voor zichzelf een positie van blijvend belang te creëren. Haar conventionele en nucleaire militair materieel verouderen snel, hoewel Moskou agressief geld uitgeeft om haar arsenaal te moderniseren. Demografisch gezien kelderen haar geboortecijfers. Vladimir Poetin en het Kremlin hebben nog maar weinig tijd om van Rusland weer een Groot Rijk te maken! Dit is Ruslands moment. Amerika houdt Rusland in de klem, in de hoop dat de natuur haar werk zal doen en de macht van Rusland zal tanen. Maar u kunt ervan op aan dat Rusland gewelddadig uit zal breken in plaats van rustig in de obscuriteit te verdwijnen.

Bijbelprofetie zegt dat dit inderdaad zal gebeuren!

Verwacht niet dat Rusland uit het nieuws zal verdwijnen. Integendeel, verwacht dat Rusland zijn inspanning zal opschroeven om het Sovjet-imperium in ere te herstellen. Dit zal waarschijnlijk nauwere banden met China en andere Aziatische landen inhouden, en de toetreding tot een globaal akkoord met Duitsland en Europa dat zowel de zwakheden van Europa als die van Rusland zal aanpakken. Verwacht Rusland om heel actief te blijven in het verdedigen en uitbreiden van zijn periferie. Verwacht Oekraïne, of tenminste haar oosterse gebieden, om nog verder richting Moskou te graviteren. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de navo nog verder oostwaarts zal uitbreiden.

De landen zijn blind voor waar deze gebeurtenissen toe leiden. Maar achter deze ontwikkelingen zit een onzichtbare macht, die ervoor zorgt dat Zijn meesterplan tot vervulling wordt gebracht. God heeft ons middels Bijbelse profetie een opmerkelijk gedetailleerde waarschuwing gegeven over hoe deze gebeurtenissen zullen uitmonden in een spectaculaire wereldwijde veldslag. Zult u er aandacht aan schenken? 

 

Wie is de “Vorst van Rosh”?

Hoe was Rusland in staat haar Sovjet-imperium weer op te gaan bouwen? Hoe is Vladimir Poetin zo sterk geworden? Wat zal zijn land in de nabije toekomst doen?

De Bijbel profeteert de toekomst van de afstammelingen van Mesech en Tubal, de “vorst van Rosh” en het land van Gog (Ezechiël 38). Antieke geschiedenissen en hedendaagse referenties linken Mesech en Tubal aan Moskou en Tobolsk, en het land van Gog aan Rusland. Zou de vorst van Rosh de Russische president Vladimir Poetin kunnen zijn? Bewijs de profetie voor uzelf: Bekijk De geprofeteerde Vorst van Rusland” door Gerald Flurry.

No Nl