Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Riots

Kerel Yucel/AFP/Getty Images

Rassenrellen waren geprofeteerd!

Veel Amerikanen zijn geschokt door de wetteloosheid in onze steden. Maar God heeft ons gewaarschuwd dat dit zou gebeuren.

Waar leiden de rellen in Amerika ons naartoe? Als u naar Bijbelprofetie kijkt dan maakt God het antwoord duidelijk. Hij maakt ook duidelijk dat er een oplossing is en wat die oplossing is!

Mensen protesteren vanwege de dood van George Floyd. De agent die zijn knie op Floyds nek zette is beschuldigd van moord en zoals het erop lijkt zal hij veroordeeld worden. Wat hij deed was een vreselijke zonde. Als God over de aarde zou regeren, weet ik zeker dat hij ter dood veroordeeld zou zijn.

Maar veel mensen vertrouwen er niet op dat ons rechtssysteem dergelijke zaken goed aanpakt en nemen hun toevlucht tot geweld. Veel van de woede wordt gericht op de politie, en sommige mensen vallen hen aan. In St. Louis werden vier politieagenten doodgeschoten. In Las Vegas werd een agent in zijn hoofd geschoten en moest vechten voor zijn leven. Een gepensioneerde politiechef die als bewaker werkte werd gedood. Nog andere politieagenten zijn ook overleden. In het hele land zijn dit jaar meer dan 100 agenten gedood tijdens het uitvoeren van hun werk. Dus wordt de politie - blank of zwart - eerlijk behandeld? Zij hebben vreselijk moeilijke banen en beschermen ons tegen chaos en anarchie.

Er zijn er die onze situatie hebben vergeleken met een burgeroorlog. Het lijkt er zeker op dat we die kant opgaan.

Abraham Lincoln leidde de natie tijdens die zeer bloederige Burgeroorlog. Vanuit pijnlijke ervaring begreep hij het Bijbelse principe dat “een land dat tegen zichzelf verdeeld is niet zal standhouden.”

Lincoln gaf de Amerikanen heel direct de reden voor die tragedie: “Wij zijn God vergeten”!

Tijdens die verschrikkelijke periode hadden Amerikanen een zekere mate van berouw. Zoals we al jarenlang hebben gezegd, was slavernij een van de grootste zonden die ooit door een natie zijn begaan. Veel mensen wisten dat. Lincoln wist dat. Hij heeft de slaven bevrijd. Maar de rassenproblemen blijven bestaan.

President Lincoln wees naar de werkelijke zonde van de natie. Het probleem is geestelijk: We zijn God vergeten! Als hij toen al gelijk had over de Amerikanen, hoeveel erger is het dan nu?

God erbij betrekken geeft duidelijkheid! Het bestuderen van Zijn Woord geeft de oplossing! Ik heb dit vele jaren gedaan, steeds weer opnieuw, en ik weet dat dit waar is!

Veel Amerikanen beschouwen zichzelf als religieus, maar zij kennen hun Bijbel niet en ze kennen God niet echt! Sommige mensen bidden, maar als hun gebeden niet verhoord worden is dat een belangrijke indicator dat wij de ware God veel beter moeten leren kennen!

‘Een brandende stad op een heuvel’

Het boek Jesaja is profetie voor de eindtijd (Jesaja 30:8). Het is gericht aan de afstammelingen van het oude Israël, waaronder vandaag de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en verschillende andere moderne naties horen.

Dit is een van die specifieke profetieën: “Uw land is een woestenij, uw steden zijn met vuur verbrand, uw bouwland – voor uw ogen eten vreemden het op het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd” (Jesaja 1:7). God zegt dat als wij Hem er niet bij betrekken, onze problemen alleen maar erger en erger worden!

Geen van beide kanten zal de komende burgeroorlog winnen. Er zijn mensen aan beide zijden die denken dat ze zullen winnen, maar geen van hen zal winnen.

God zal deze verschrikkelijke vernietiging gebruiken om ons te straffen omdat we Hem verlaten hebben en vanwege onze zonden. Meer dan 100 Bijbelse profetieën zeggen dat en we hebben deze al meer dan 74 jaar lang verkondigd.

Kijk naar wat er nu van Amerika geworden is! Een Britse journalist zei botweg dat recente gebeurtenissen “Amerika als een mislukte staat hebben blootgelegd. … Het idee dat het kan worden beschouwd als een geschikt bestuursmodel om na te volgen is nu volstrekt absurd! Terwijl ik dit typ worden er troepen ingezet in de straten van steden over het hele land, in Humvees die nog steeds woestijnbruin geverfd zijn, terwijl relschoppers winkels kapotslaan, plunderen en in brand steken … Het is duidelijk onmogelijk om de VS op dit moment als iets anders te zien dan een brandende stad op een heuvel, die alleen maar het verlangen oproept om haar lot in onze eigen samenleving te vermijden” (Aris Roussinos, UnHerd, 1 juni, eigen nadruk).

Dat is triest maar waar! Onze oprichters wilden van Amerika een schitterende stad op een heuvel maken - maar we zijn een brandende stad op een heuvel geworden in de ogen van de wereld!

In 1992 sloegen politieagenten uit Los Angeles een zwarte man, Rodney King, tijdens zijn arrestatie, maar werden daarna vrijgesproken. Er braken enorme rellen uit en meer dan 2300 mensen raakten gewond en 63 mensen werden gedood. Destijds schreef ik: “Naarmate de economie verslechtert zullen relschoppers meer en meer steden in brand zetten omdat Gods toorn over ons is! En God is veel toorniger tegenover het blanke volk in Israël dan Hij is tegenover de zwarte volken” (Philadelphia Trumpet, juni 1992). Omdat deze natie en het Britse volk een geschiedenis met God hebben!

Het blanke volk in Amerika stamt in feite af van Israël, dat een persoonlijke geschiedenis met God Zelf heeft! God koos hen niet omdat ze beter waren of omdat Hij ze speciale voorkeur wilde geven, maar om hen te gebruiken als voorbeeld voor andere volken. Hun falen en ons falen om een schitterende stad op een heuvel te zijn die mensen naar God en geluk leidt, heeft niet alleen aan onszelf schade gedaan, maar ook aan alle andere volken!

In dat artikel van bijna 30 jaar geleden schreef ik: “De problemen zullen erger worden tot onze volken zich bekeren [van hun vele zonden]. … De rellen in Los Angeles zijn slechts een type van wat er met de hele natie staat te gebeuren!”

Hoe kon ik weten dat dit probleem zoveel erger zou worden? Bijbelprofetie maakt het duidelijk. We hebben God verlaten! Dit is niet alleen maar een rassenprobleem of een politiek probleem, waar de ene kant gelijk heeft en de andere kant niet. Dit probleem is geestelijk! We zullen dit nooit oplossen als we ons dit niet realiseren.

Amerika heeft niet alleen verdeeldheid van binnen, het heeft ook machtige vijanden van buiten! Wrede landen hebben tientallen jaren gewacht tot er iets dergelijks met Amerika zou gebeuren! Zij willen vernietigen - niet alleen winkelramen en monumenten, maar de hele natie!

We hebben God verlaten. Toen de oude Israëlieten dat deden, strafte Hij hen met invasies door vreemde naties. God wil niet dat dit ons ook overkomt. Hij wil dat we naar Hem luisteren! Maar president Lincoln zei het al tegen ons, God straft als wij Hem in de steek laten.

Spreekt als een draak

Al Sharpton wordt als expert gezien op het gebied van rassenrelaties in Amerika. Bij een herdenkingsdienst zei hij: “Het verhaal van George Floyd is het verhaal van het zwarte volk.” Hij vergeleek de knie van de agent op de nek van Floyd met de manier waarop blanke mensen het zwarte volk 400 jaar lange in Amerika hebben behandeld. Is dat waar?

Ben Crump, die de advocaat van de familie Floyd werd, schreef een opiniestuk voor de Washington Post over de dood van Floyd waarin hij zei dat al deze incidenten als “genocide” begonnen aan te voelen. Hij schreef vorig jaar een boek met de titel Open Season: The Legalized Genocide of Colored People (Seizoen geopend: de gelegaliseerde genocide van het getinte volk). Genocide is het opzettelijk uitroeien van een volk! Is dat wat er in Amerika gebeurd? Ziet u blanke mensen die opzettelijk zwarte mensen proberen te doden?

Vorig jaar doodde de politie 28 ongewapende zwarte mensen, volgens mappingpoliceviolence.org. (Sommige persbureaus meldden dat dit aantal slechts 9 is, maar dat geldt alleen voor ongewapende zwarten die zijn neergeschoten door dienstdoende agenten.) In bijna al deze gevallen vochten deze mensen op een bepaalde manier tegen de politie waardoor ze werden gedood. Dat is erg ongelukkig en politieagenten maken fouten, maar het is nauwelijks opzettelijke uitroeiing te noemen! Hoe kan een advocaat dit genocide noemen? Hij weet dat het een leugen is. Als dit niet satanisch en racistisch is, dan weet ik niet wat racisme wel is!

Voormalig president Barack Obama prees de demonstranten en gaf de schuld van de uitbarsting van wetteloosheid aan de slavernij-geschiedenis van het land en aan geïnstitutionaliseerd racisme, dat hij de “erfzonde van onze maatschappij” noemde. Het idee van een erfzonde is dat deze zonde aangeboren is, vanwege onze voorouders. Dhr. Obama heeft eerder al gezegd dat racisme in het DNA van Amerika zit. Hoe los je zoiets op? Had Abraham Lincoln, die tegen een hoge prijs een grondwetswijziging goedkeurde om slavernij te beëindigen, racisme in zijn DNA? Hoe zit het met de miljoenen mannen die in de Burgeroorlog vochten en de meer dan 100.000 die hun leven opofferden, deels om slavernij te beëindigen? Laat dhr. Obama enige dankbaarheid zien voor hetgeen er gedaan is om de gelijkheid in het huidige Amerika te bereiken?

Door de hele geschiedenis van Amerika heen zijn er dramatische verbeteringen gezien in rassenrelaties door mensen die samenvloeiden en beter met elkaar overweg konden. Maar daar hoor je deze mannen nooit over.

Al Sharpton maakte president Trump belachelijk voor het omhooghouden van een Bijbel en zei dat hij meer in de Bijbel moest lezen. Vervolgens begon hij met het promoten van een opstand tegen de regering. Maar in die Bijbel waarvan Sharpton beweerde dat wij erin moeten lezen, staat in Romeinen 13 dat men zich dient te onderwerpen aan de regering van het land! Dhr. Sharpton wil zich helemaal niet onderwerpen aan de regering - hij wil deze juist omverwerpen!

Dhr. Sharpton zei wel dat hij tegen plunderen en brandstichting was. Maar enkele dagen eerder zei hij dat hij wenste dat de relschoppers de bedrijven van zwarte mensen niet zouden verbranden. Betekent dat niet dat hij het goed vond dat ze gebouwen van blanke mensen wel verbrandden?

Jezus Christus zei dat we vredestichters moeten zijn en vrede moeten maken (Mattheüs 5:9). Dhr. Sharpton zegt wel dat hij vrede wil, maar hij probeert bij elke gelegenheid de aandacht te vestigen op slechte daden van de politie, terwijl in de meeste van die gevallen de politie werd vrijgesproken en volgens mij ook terecht. Zullen dergelijke uitspraken vrede brengen? Hij probeert steeds de rassen te verdelen en oorlog te veroorzaken!

Al Sharpton probeert op een lam te lijken, maar hij spreekt als een draak! Zijn woorden komen rechtstreeks uit de geest van de duivel!

God zegene Amerika

Vanaf het begin van de menselijke geschiedenis in de Hof van Eden hebben de mensen nooit het vermogen gehad om rechtvaardig over andere mensen te regeren. Mensen hebben de antwoorden niet. En toch verwierpen we God en bouwden we onze eigen regeringen, onze eigen onderwijssystemen, onze eigen religies - en kijk naar hoe onze samenleving is geworden.

Waar bevindt zich de hoop op het oplossen van de onrechtvaardigheden en verdeeldheid? Waar bevindt zich de hoop die ons land kan redden van vernietiging? Alleen bij God! Als we God erbij zouden betrekken, als we ons zouden bekeren en Hem gehoorzamen, dan konden we al deze problemen ogenblikkelijk oplossen! De Bijbel staat vol met geschiedenis waarin Hij precies dat doet! God heeft Amerika in het verleden gezegend en Groot-Brittannië daarvoor al. Hij heeft op wonderbaarlijke wijze de enorme problemen waar onze voorouders mee te maken hadden opgelost.

We staan opnieuw voor vreselijke problemen. Mensen zijn aan het bidden. Men zingt soms: “God zegene Amerika.” God wil ons graag zegenen. Maar als wij deze zegeningen niet krijgen moeten wij onszelf afvragen waarom dat zo is! Het is omdat wij niet willen erkennen dat die zegeningen van God afkomstig zijn. We geloven God niet en we gehoorzamen God niet. Wij hebben God verlaten.

Abraham Lincoln erkende dat. Hij citeerde vaak de Bijbel. Hij las het en kende het en hij kon zien dat God ons liefheeft - maar dat Hij ons vanwege onze zonden moet straffen.

Amos 7:8 beschrijft hoe God de vernietiging van de natie precies uitmeet en zegt: “Ik zal het niet langer voorbijgaan.” Door middel van Zijn Kerk ging God jarenlang “voorbij” met Zijn waarschuwingsboodschap (vol hoop). Hij zei dat we allemaal schuldig zijn aan zondigen tegen Hem en Hij geeft ons een laatste gelegenheid om ons te bekeren, om onze houding tegenover Hem te veranderen. Maar hierna zal Hij “niet langer voorbijgaan.” Dus als we ons nu niet bekeren, zullen we het ergste lijden ooit moeten ondergaan!

“Verwoest zullen worden de offerhoogten van Izak, de heiligdommen van Israël zullen worden verwoest, en tegen het huis van Jerobeam zal Ik opstaan met het zwaard” - een aanval van een andere natie (vers 9). Kijk naar de verwoesting die het gevolg is als wij geen acht slaan op deze laatste waarschuwing!

Jezus Christus noemde deze komende tijd van lijden de “grote verdrukking” (Mattheüs 24:21). Die tijd staat nu voor de deur!

Let op wat er in Amos 7:10 (SV) gezegd wordt over Gods profeet: “…het land zal al zijn woorden niet kunnen verdragen.” Kunt u Gods woorden verdragen? Als u in God gelooft en tot God bidt, maar Hij zegent u niet, bent u dan bereid om te luisteren naar wat Hij zegt?

Een dienaar die God dient heeft de plicht om Gods woorden te spreken, niet alleen maar woorden die mensen graag horen. Het is aan u of u deze ondraaglijk vindt, of dat u Gods correctie accepteert voordat de rampspoed komt. Na de 3½ jaar Grote Verdrukking is er nog steeds enorme hoop. Zelfs voor degenen die zijn gestorven of zullen sterven is er hoop! Maar God wil graag dat u berouw heeft dat u Hem heeft verlaten, zonder dat u lijden en dood hoeft te ondergaan.

Afgemeten verwoesting

De vreselijke problemen in Amerika zijn uiteindelijk geestelijk. Ze worden gevoed door kwaadaardigheid uit het geestenrijk. De Bijbel maakt duidelijk dat Satan en zijn demonen op dit moment heel actief zijn in de wereld - “de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2). Deze kwaadaardige geesten veroorzaken een destructieve houding en gewelddadige acties. Zij zitten achter de moord door politieagenten - en achter de moord op politieagenten! We moeten ons bewust zijn van deze kwaadaardige krachten, anders zijn we er erg kwetsbaar voor (2 Korinthe 2:11).

Alleen God kan ons beschermen en Hij zal dat niet doen als wij een rebellerend leven leiden. Het antwoord zit niet in het aanvallen van de andere ideologie of politieke partij of ras. Het antwoord zit in het toegeven van uw zonden! Als natie hebben we allemaal zonden. We hebben allemaal God verlaten. Alleen zij die wakker worden en luisteren en kunnen verdragen hoe God ons corrigeert kunnen uiteindelijk gered worden van het ongekende lijden dat voor de deur staat.

Kent u God werkelijk? Hebreeën 10:31 zegt: “Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.”

Jesaja’s profetie begint met: “Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen [of zonen] grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen” (Jesaja 1:2). God wil dat iedereen in het universum dit hoort!

De “kinderen” die God heeft “grootgebracht en doen opgroeien” zijn de moderne naties van Israel. Hij heeft het over Amerika en Groot-Brittannië - de naties die afstammen van de 12 stammen van het oude Israël. Hij doelt ook op geestelijk Israël: Gods ware kerk. Zelfs de grote meerderheid van Gods mensen hebben Hem verlaten! En voor hen staat hun eeuwig leven op het spel!

“Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid [wetteloosheid], nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de Heere verlaten, de Heilige van Israël verworpen…” (vers 4). Gelooft u dat God tot woede en toorn kan worden uitgelokt? Veel schriftgedeelten antwoorden hier een volmondig ja op.

“[Z]ij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan. Waarom wilt u nog meer geslagen worden? U gaat gewoon door met uw afvalligheid. Heel het hoofd is ziek, en heel het hart is afgemat” (verzen 4-5). Het fysiek en geestelijk Israel van vandaag is ziek, zwak van hart, het ontbreekt aan echte moed. Waarom? Omdat zij de ware God niet kennen!

Vers 7 beschrijft hoe onze steden verbrand worden en verwoest door vreemden - door niet-Israëlieten. U kunt niet weten wie dat zijn tenzij u weet wie Israël is. En het gaat in feite over degenen die de wet van Israël niet onderhouden. In de oude natie Israël werd immigratie door God niet verboden, zolang die mensen de wet en religie van Israël onderhielden.

Toen Lincoln sprak over het gevaar van “een huis dat tegen zichzelf verdeeld is” citeerde hij Jezus Christus. De Bijbel vermeldt driemaal dat Christus zei dat een koninkrijk verdeeld tegen zichzelf in verwoesting eindigt! (Mattheüs 12:21; Markus 3:25; Lukas 11:17). Gelooft u Jezus Christus?

Gelooft u echt dat God het zou toestaan dat wij Hem blijven verlaten tot we ons eeuwig leven verliezen, zonder ons wakker te schudden, onze aandacht te trekken en ons te smeken om ons te bekeren? God pleit met ons in Ezechiël 33:11: “Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” Die boodschap was niet bedoeld voor de mensen rondom Ezechiël. Hij legde het vast in een boek voor onze tijd! Het is op deze tijd van toepassing en wordt nu aan u verkondigd. “Maar als het komt – en zie, het komt – dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden geweest is” (vers 33).

Luister nu!

Wie zal de burgeroorlog winnen? Alleen God! Dit is een geestelijke strijd, en God zal winnen! Hi gebruikt dit om ons te straffen, maar Hij straft om ons tot Hem te bekeren!

Dezelfde profetieën die onthullen hoe erg onze nationale ziekte nog zal worden en hoe miljoenen mensen gedood zullen worden, onthullen ook dat deze vreselijke tijd rechtstreeks leidt tot de wederkomst van Jezus Christus! Al deze verschrikkelijke gebeurtenissen zijn gekoppeld aan dat ongelofelijk geweldige nieuws! Er is geen hoop bij de mens. Maar er is hoop - ondanks de mens!

Een klein aantal mensen zullen deze les nu leren. Anderen zullen het pas in de Grote Verdrukking leren. En nog veel meer mensen zullen dit niet leren totdat zij verder in de toekomst opgewekt zullen worden.

Leer de les nu: Wij hebben God verlaten. Toon berouw en bekeer u tot Hem!

Het is vreselijk dat wij er zo koppig voor kiezen om ons tot Satan te wenden en dat wij hem toestaan ons geestelijk te beïnvloeden om zo egoïstisch, ondankbaar, ongelovig, ongehoorzaam, hatelijk en gewelddadig te zijn. Satan zou ons voor altijd volledig van God afkeren als hij dat kon. Maar God zal toestaan dat wij krachtig door Satans wraak gestraft worden en vervolgens door Zijn eigen toorn! Juist daarin ligt zeer veel hoop - omdat het ertoe zal leiden dat mensen zich zullen bekeren.

Uiteindelijk zal Jezus Christus winnen! Christus zal terugkeren en Zijn absolute autoriteit over de hele aarde vestigen. Hij zal een eind maken aan al de verwoesting, de rellen en de moorden. Dat zal de realiteit zijn van de prachtige Wereld van Morgen.

De vraag is, gelooft u God?

Usbip Nl