Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

170907 irma%20sign gettyimages 843387296

Getty Images

Orkaan Irma: Geneest God Amerika?

De cruciale woorden die een politicus uit de Bijbel wegliet.

Er wordt gezegd dat Orkaan Harvey de duurste weer-ramp in de Amerikaanse geschiedenis is. En nu heeft Orkaan Irma, de grootste orkaan die ooit in de Atlantische Oceaan is opgetekend, de Caraïben verwoest en Florida keihard getroffen.

Een van de hoogste functionarissen in de Amerikaanse regering was betrokken bij de herstelwerkzaamheden. Hij verklaarde hoe dit land genezen zou kunnen worden, en citeerde daarbij 2 Kronieken 7:14. Een van mijn mededienaren hoorde hem en liet me zien dat deze politicus zei dat als we ons verootmoedigen en bidden, dan zal God ons land genezen. Maar hij negeerde het meest cruciale stuk van dit vers!

Als ons land genezen wil worden, moeten we de Schrift op een correcte manier lezen en deze beloften van God op een juiste manier begrijpen! Jezus Christus zei dat we moeten leven bij ieder woord van God – niet alleen een ingekorte versie van een vers (Mattheüs 4:4).

Het is duidelijk dat ieder die vandaag de dag Amerika’s overweldigende problemen ziet, ermee instemt dat het land genezen moet worden. Maar weet u waarom het deze genezing nodig heeft?

2 Kronieken 7:14 zegt: “En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; dan zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.” Dat is een absolute belofte! Gelooft u God?

Maar deze Amerikaanse politicus citeerde dit vers verkeerd. Hij liet het stuk over “bekeer u van uw boze wegen” weg.

Is dat een te sterke uitspraak voor een politicus? Hebben wij boze wegen waarvan we ons moeten bekeren? Als u de Bijbel begrijpt, en wat er tegenwoordig in ons land gebeurt, dan weet u dat we ons moeten bekeren!

God belooft hier dat als we ons bekeren van onze boze wegen, Hij onze zonden zal vergeven en ons land zal genezen. Dit is een krachtig Bijbelvers van de levende God die ons uitlegt hoe we onze problemen moeten oplossen! Als Hij Zijn belofte niet zou houden, zou dat van Hem een leugenaar maken – en u weet, als u God kent, dat dat nooit waar kan zijn! Dit is wat de prachtige, liefdevolle God ons vertelt omdat Hij ons niet in al deze calamiteiten wil zien lijden! We zouden daar heel attent op moeten zijn. Hij wil het land genezen.

In een crisis beginnen mensen echt wel te spreken over het zoeken van God. Maar ze zoeken daarbij niet diep genoeg in het Woord van God.

Wanneer u zo’n afschuwelijke problemen ziet als Orkaan Harvey, moet u zichzelf de vraag stellen: zegent God Amerika? Er bestaat zelfs zo’n lied ‘God bless America’ dat voortdurend in Amerika wordt gezongen. Maar hoort God onze gebeden? Geneest Hij ons land? Of is het net het tegenovergestelde?

Experts zeggen dat Amerika nog nooit iets van het niveau van Orkaan Harvey meegemaakt heeft. Het was nog nooit eerder gebeurd – erger dan alles wat we al doorstaan hebben. Zou het kunnen dat God daar iets mee te maken heeft? Hij probeert ons wakker te schudden. Hij vertelt ons hoe ons land te genezen en zulke verschrikkingen en vloeken te vermijden! Maar als we Zijn Woord blijven verwerpen, dan zullen de gevolgen niet goed zijn.

De boodschap in 2 Kronieken is nog nooit sterker nodig geweest dan nu. Maar we mogen er geen woorden van weglaten. We moeten ons deel daarin zien zodat we deze wonderlijke belofte van God kunnen opeisen! 

No Nl