Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Opnieuw een inspirerend Bijbels artefact opgegraven

KASSIE VERBOUT/PT

Opnieuw een inspirerend Bijbels artefact opgegraven

Dr. Eilat Mazar, archeoloog in Jeruzalem, heeft veel ontdekkingen gedaan uit de Eerste en Tweede Tempelperiode, waaronder het paleis van David, de muur van Salomo, de muur van Nehemia, een gouden medaillon met een menora erop gedrukt, en twee kleizegels van een paar Joodse prinsen die hebben geprobeerd om de profeet Jeremia ter dood te brengen. Voordat zij het paleis van David en de muur van Nehemia ontdekte was er nog vrijwel niets uit deze periodes gevonden in Jeruzalem.

Studenten van Herbert W. Armstrong College hebben in samenwerking met de Trompet in de afgelopen 12 jaar Dr. Mazar geholpen bij zeven archeologische opgravingen, waaronder de drie maanden durende opgraving op de Ophel die momenteel plaatsvindt. Onze 11 studenten en afgestudeerden vormen ongeveer de helft van het opgravingsteam. In de loop der jaren zijn studenten van Armstrong College erbij aanwezig geweest toen veel van deze wereldschokkende artefacten werden ontdekt – en sommige van onze studenten zijn rechtstreeks verantwoordelijk geweest voor het uitgraven ervan uit de grond.

Deze vondsten zijn buitengewoon belangrijk. Het paleis van David is de plek waar de troon van koning David begon. Bijbelse profetie laat zien dat de Messias voor eeuwig vanaf die troon zal regeren wanneer Hij spoedig naar de aarde terugkomt. De muur van Salomo – een massieve 70 meter lange en 6 meter hoge structuur gehouwen uit de grootste stenen die ooit uit de Eerste Tempelperiode zijn gevonden – ontkracht het argument dat de Davidische monarchie uit een sterk aangedikte groep nomadische schapenherders bestond.

De zegels van de Joodse prinsen Juchal en Gedalia herinneren ons aan de heftige vervolging die Jeremia onderging – vervolging die laat zien hoe vijandig de Joden waren richting Gods waarschuwende boodschap, wat ervoor zorgde dat zij in ballingschap werden gestuurd. De muur van Nehemia werd in de zesde eeuw voor Christus gebouwd, nadat de Joden terugkeerden van de slavernij in Babylon.

Het lijkt erop dat Dr. Mazar nog een ander verbluffend Bijbels artefact gevonden heeft: een kleizegel waar de naam van de profeet Jesaja op staat.

De Bijbel geloven

Dr. Mazar is uniek in haar vakgebied omdat zij op de Bijbel vertrouwt als een geschiedenisboek. Toen ze deze bulla onderzocht dacht ze onmiddellijk dat het een verwijzing kon zijn naar de profeet Jesaja, alhoewel de linkerzijde beschadigd is en er een of twee letters lijken te ontbreken. Ik had afgelopen oktober een ontmoeting met haar in Jeruzalem waarbij zij de details van deze opwindende ontdekking aan mij uitlegde.

De bulla werd ontdekt in 2009, samen met nog 33 andere kleizegels – waarvan er een toebehoort aan koning Hizkia, iets wat zij in 2015 bekend maakte. De Jesaja-bulla en de Hizkia-bulla bevonden zich binnen een paar meter van elkaar in de grond. (Lees voor een uitgebreid rapport over de Jesaja-bulla: “Has Eilat Mazar Discovered Archaeological Evidence of Isaiah the Prophet?”)

Sceptici zullen zeker proberen om deze laatste ontdekking te ontkrachten, maar dat is niets nieuws voor Dr. Mazar. Zij wordt haar hele leven al vervolgt simpelweg omdat ze gelooft in de geschiedenis die is vastgelegd in het Oude Testament.

Dit is hoe de Israëlische krant Haaretz haar en haar werk vorig jaar omschreef in een artikel met de titel “Is de Bijbel een waar gebeurd verhaal?”: “Iemand die gelooft dat ze het glorieuze Jeruzalem van David heeft gevonden is Dr. Eilat Mazar, uiterste rechts in het bijbelkamp… In archeologische kringen vormt Mazar praktisch haar eigen op zichzelf staande één-vrouw-kamp. … Hoe zeer je ook overtuigd bent van je waarheid, zegt ze, soms wil niemand buigen” (1 november 2017).

Wat jammer! Vanwege hun wonderbaarlijke geschiedenis met God zouden de Joden het meest met geloof vervulde volk in de wereld moeten zijn. In plaats daarvan zorgen de elites ervoor dat zij de nauwkeurigheid van de Bijbel in twijfel trekken.

Hizkia en Jesaja vormen een van de belangrijkste koning-profeet teams in de Bijbel. Lees mijn artikel uit februari “Hoe koning Hizkia Jeruzalem redde in de oudheid”. U kunt zien hoezeer Hizkia op de profeet Jesaja vertrouwde om bescherming van God te ontvangen. Vanwege de eerbied die Hizkia gaf aan de man van God, redde God Juda van een zekere nederlaag door op bovennatuurlijke wijze in één nacht 185.000 Assyrische soldaten te verslaan! (Jesaja 37). In plaats van te spotten zouden de huidige Joden deze geschiedenis serieus moeten overwegen aangezien ze geconfronteerd worden met de constante dreiging van nationale uitroeiing door een groeiende lijst dodelijke vijanden.

Ik geloof dat God dit tastbare bewijs van de levens van zowel Hizkia als Jesaja bewaard heeft, omdat Hij wilde dat het ontdekt werd. Het brengt zoveel inspirerende en relevante geschiedenis tot leven! Er zijn zoveel lessen verpakt in de Jesaja bulla! Ieder mens op deze planeet zou er goed aan doen deze opwindende geschiedenis aandacht te geven – en er rekening mee te houden!

Sceptici zullen zeker proberen om deze laatste ontdekking te ontkrachten, maar dat is niets nieuws voor Dr. Mazar. Zij wordt haar hele leven al vervolgt simpelweg omdat ze gelooft in de geschiedenis die is vastgelegd in het Oude Testament. 

No Nl