Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Opgestaan uit de Duitse ondergrondse

JULIA GODDARD/DE TROMPET

Opgestaan uit de Duitse ondergrondse

De droom van Duitse dominantie stierf niet met Hitler. Het Duitse zakenimperium heeft een comeback voor de Nazi’s gepland, toen het zag dat de Tweede Wereldoorlog verloren was. Dit is allemaal duidelijk gedocumenteerd!

Angela Merkel is in december teruggetreden als kanselier van Duitsland. Vlak voordat zij haar 16-jarige ambtstermijn beëindigde, deed zij enkele uitspraken die de naties zouden moeten opschudden! Maar de meeste mensen begrijpen de Duitse geschiedenis niet, en deze uitspraken hebben voor hen geen betekenis.

Donald Tusk, voormalig voorzitter van de Europese Raad en voormalig premier van Polen, zei dat hij een privégesprek met Merkel had over de Nord Stream 2 pijplijn. Een groot deel van Europa en de Verenigde Staten (vooral onder Donald Trump) hebben kritiek geuit op dit project, dat Rusland en Duitsland ten goede komt, maar Oost-Europa in gevaar brengt en tot een grote oorlog zou kunnen leiden. Tusk noemde Merkels publieke steun voor de pijplijn haar "grootste fout". Maar het meest onthullende dat hij zei, was dat ze hem privé toegaf dat ze "machteloos" stond tegen de druk vanuit Duitse bedrijven.

"Mevrouw Merkel heeft de controversiële gaspijpleiding consequent verdedigd tegenover de intense oppositie van de VS en de EU-bondgenoten van Duitsland," meldde de Telegraph. "Maar de heer Tusk beweerde dat ze hem privé had verteld dat ze geen keus had, vanwege de druk die ze ondervond van Duitse bedrijfsleiders" (29 november 2021; nadruk overal van mij).

In deze kwestie hadden de Duitse bedrijfsleiders genoeg macht om de kanselier te overstemmen! Het volk kan wel voor het éne stemmen, maar als bedrijfsleiders iets anders willen, dan winnen zij.

Wat betekent dit, en waarom is het zo belangrijk? Als je de Duitse geschiedenis en Bijbelprofetie kent, zijn er maar weinig uitspraken van een Duitse leider die meer onthullend – en beangstigend – zijn!

Plannen gesmeed in nederlaag

In ieder welvarend land hebben grote ondernemingen veel macht. Kijk maar naar de rol die Facebook en de sociale media spelen bij de berichtgeving in Amerika en zelfs bij de Amerikaanse verkiezingen. Een belangrijke reden waarom Amerika zich niet veel sterker tegen China verzet, is dat zoveel Amerikaanse zakenlieden rijk worden van deals met China.

Wanneer grote bedrijven zoveel invloed hebben, is dat verontrustend, in welk land dan ook. Maar in Duitsland is er een extra, cruciale reden voor bezorgdheid.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, in augustus 1944, vond een ontmoeting plaats van vertegenwoordigers van grote Duitse bedrijven als Krupp, Messerschmitt, Volkswagenwerk en Rheinmetall met de Nazi-top, op de zogenoemde ‘Red House’ bijeenkomst. In een document van de Amerikaanse inlichtingendienst, dat in 1996 werd vrijgegeven, staat dat deze industriëlen te horen kregen dat ze zich moesten voorbereiden op de financiering van de Nazi Partij, die zich gedwongen zag ondergronds te gaan: ...".

In 1944 wisten deze leiders al dat ze de tweede wereldoorlog zouden verliezen. Dus maakten ze al plannen voor de volgende ronde. In dit document staat: "Bestaande financiële reserves in het buitenland moeten ter beschikking van de partij worden gesteld, zodat er na de nederlaag een sterk Duits rijk kan worden opgericht."

De aanwezigen op die bijeenkomst begrepen dat de meest prominente leden van de nazi-partij zouden worden veroordeeld als oorlogsmisdadigers. In het document staat echter dat “de nazi-partij in samenwerking met de industriëlen haar minder opvallende, maar belangrijkste leden bij verschillende Duitse fabrieken aan het werk zet als technisch deskundigen of leden van haar onderzoeks- en ontwerpbureaus.”

Hoe verbijsterend deze openbaring ook was, de media berichtten er niet veel over, zodat de mensen het uiteindelijk vergaten. De Trompet heeft er uitvoerig over bericht, en we zijn het zeker niet vergeten! U kunt het totale vrijgegeven document lezen, en erachter komen dat het eerste ‘schot’ van de Derde Wereldoorlog al is afgevuurd, door een gratis exemplaar aan te vragen van mijn boekje Duitslands Verovering van de Balkan (alleen beschikbaar in het Engels).

In dat boekje schreef ik: "Wat alarmerend! Waarom is hier in 1996 zo weinig over geschreven? Waarom heeft het zo lang geduurd voordat dit werd vrijgegeven? Amerika en Groot-Brittannië zijn in slaap gevallen – onze volken begrijpen niet wat er achter de schermen gebeurt! Daarom voelen wij ons gedwongen deze kwesties steeds opnieuw naar voren te brengen. Vrijwel niemand anders zal dat doen!

"Historici hebben lang gedebatteerd over de vraag of er al dan niet een geheim nazi-plan was gemaakt voor een naoorlogs, internationaal netwerk. Nu het bevestigd is, zoals Elan Steinberg van het Joodse Wereldcongres zei, "is de centrale vraag of dat plan ook is uitgevoerd.

"Het voor de hand liggende antwoord is, ja!"

Dit weloverwogen plan om het welzijn van het Duitse rijk op lange termijn veilig te stellen en zijn toekomstige heropleving voor te bereiden, is een explosieve waarheid. En het wordt onderbouwd met ander bewijs uit die periode.

In 1944 zei de Duitse generaal Carl-Heinrich von Stülpnagel dat de Duitse oorlogsmachine zou herrijzen en dat Amerika het hoofddoel was. "Op een dag zullen we terugkomen," zei hij op de nazi-radio, 1 september 1944. "Tot die tijd, à bientôt," wat betekent, "Tot weerziens."

Hoge Duitse leiders wisten dat de oorlog verloren was en maakten plannen om te ontsnappen, zodat ze Duitsland konden helpen herrijzen. Er waren al plannen gemaakt voor top-nazi's om naar Latijns-Amerika te vluchten. Veel ondergeschikten zouden gewoon op de achtergrond verdwijnen. Er zijn nu bergen vol concreet, onbetwistbaar bewijs dat Duitse zakenleiders, inlichtingendiensten, soldaten, politici en ambtenaren allemaal ondergronds gingen na de Tweede Wereldoorlog.

Een genegeerde waarschuwing

In Duitslands verovering van de Balkan (alleen beschikbaar in het Engels), haal ik bewijs aan uit Brian Connells boek A Watcher on the Rhine uit 1957, dat de Nazi's hun naoorlogse plan uitvoerden. Zoals hij schreef waren de geallieerde autoriteiten in 1947, slechts twee jaar na de oorlog, zo onverstandig de opdracht tot denazificatie aan de Duitsers over te dragen! Wat een farce!

Over de deelstaat Beieren bijvoorbeeld, schreef Connell: "Het Beierse bestuur is grotendeels in handen van degenen die het onder Hitler in beheer hadden .... Bijna alle 1.000 leraren die om politieke redenen waren ontslagen, zijn opnieuw aangesteld, wat neerkomt op ongeveer 60 procent van het onderwijzend personeel van het ministerie van Onderwijs. Zestig procent van de 15.000 werknemers van het ministerie van Financiën zijn voormalige nazi's, en 81 procent van de 924 rechters, magistraten en officieren van justitie van het Ministerie van Justitie".

Hoewel de geallieerden geprobeerd hebben nieuwe leraren in het Duitse onderwijs te installeren, "hebben veel van de voormalige nazi-leraren hun weg teruggevonden," schreef Connell. Daar komt nog bij dat "in West-Duitsland, de opnieuw welvarende industriëlen uit het Ruhrgebied, de nog steeds onbekeerde kern van voormalige nazi's ... een uitdaging vormen voor de democratische orde."

Zou het ons moeten verbazen, gezien deze beschamende geschiedenis, dat rechtsextremisme tegenwoordig nog steeds populair is in Duitsland – zelfs in hoge politieke en militaire kringen?

In mijn boekje wordt ook een ander belangrijk verslag aangehaald dat weinig pers kreeg. Het werd gegeven door Herbert W. Armstrong op 9 mei 1945, slechts negen maanden na de geheime ontmoeting tussen Duitse industriëlen. Daarin zei de heer Armstrong: "De oorlog in Europa is voorbij, of toch niet?"

"Wij begrijpen de Duitse grondigheid niet," zei hij. "Vanaf het allereerste begin van de Tweede Wereldoorlog hebben zij rekening gehouden met de mogelijkheid deze tweede ronde te verliezen, zoals zij dat ook met de eerste hebben gedaan – en zij hebben zorgvuldig, methodisch de derde ronde gepland – de Derde Wereldoorlog! Hitler heeft verloren. Deze ronde van de oorlog in Europa is voorbij. En de Nazi's zijn nu ondergronds gegaan."

Zoals ik in dat boekje schreef, werd deze waarschuwende boodschap van Mr. Armstrong in 1945 door velen bespot. Maar kijk eens hoe nauwkeurig zijn verslag overeenkomt met wat er werd gezegd in het geheime document dat pas 50 jaar later openbaar werd gemaakt! Alleen Gods boodschapper kon meer dan 60 jaar geleden zo'n profetische boodschap hebben gegeven!

Een door bedrijven geleid imperium

Eeuwenlang hebben de Duitse industrie en het Duitse keizerrijk hand in hand gewerkt. De bijdragen die de Duitse handel en industrie hebben geleverd aan de Duitse macht zijn zo cruciaal dat, toen in 1871 het Tweede Rijk werd opgericht, de vlag van het nieuwe Duitse keizerrijk daar eerbetoon aan bracht. Deze vlag – die nu nog steeds te zien is op extreemrechtse bijeenkomsten – combineerde de vlag van de Duitse staat Pruisen met die van de Hanze, een handelsnetwerk met Duitsland als middelpunt, dat in 1241 begon en in 1669 voor het laatst bijeenkwam. Dit netwerk van handelssteden verspreidde de Duitse invloed en macht tot diep in Russisch gebied, in de Oostzee, in Scandinavië en zelfs over de Noordzee. Het voerde zelfs oorlog met zijn vijanden om zijn belangen veilig te stellen.

Het idee dat het Duitse keizerrijk en de welvaart van het Duitse bedrijfsleven hand in hand gaan, raakte diep verankerd in het Duitse volk. Het kwam het meest tot uiting in 1891, toen vooraanstaande Duitse industriëlen de Pan-Duitse Liga oprichtten. De slogan was "Deutschland über alles" – "Duitsland voor alles." En zoals de uitgave van 1965 van de Ambassador College Bijbel Correspondentie Cursus stelt, "Zij gebruikten het handelsmerk 'Made in Germany' als bewijs van Duitse superioriteit. Achter hun commerciële en zakelijke methoden zat een centrale, permanente strategie – met als doel de wereld te veroveren! Zij waren grotendeels verantwoordelijk voor het aansporen van de keizer om de Eerste Wereldoorlog in te gaan."

Het succes van het Duitse bedrijfsleven werd "een krachtige bron van nationale trots die veel Duitsers tot patriottische eenheid bracht", schrijft Katja Hoyer in haar boek Blood and Iron: The Rise and Fall of the German Empire. Duitsland ontwikkelde "een krachtige economische ruggengraat die de roep om expansie aanwakkerde". Deze zakenlieden geloofden dat ze Duitsland konden helpen de wereld te domineren, en dat deze dominantie hen veel winst zou opleveren. Sterker nog, de Liga geloofde dat Duitsers een "superieur ras" waren en wilde voorkomen dat ze zich vermengden met inferieure mensen, vooral Joden.

Duitsland verloor de Eerste Wereldoorlog, maar deze overtuigingen werden niet verslagen. Deze ondernemers steunden en financierden de Nazi Partij.

Sommige ondernemers steunden Adolf Hitler al heel vroeg. Een van de rijkste mannen van Duitsland, Ernst Borsig, ontmoette Hitler in 1921 en begon fondsen voor hem te werven. Generaal Erich Ludendorff was een lid van de Nazi Partij die Hitler steunde. De industrieel Fritz Thyssen ontmoette Hitler in 1923 en steunde hem ook.

De steun aan Hitler was in feite een voortzetting van het beleid van de Pan-Duitse Liga. Emil Kirdorf, de "schoorsteenbaron", wiens bedrijf Europa's grootste steenkoolmijn exploiteerde, was een vroeg lid van de Pan-Duitse Liga die Hitler ging steunen. Hij werd lid van de Nazi Partij in 1927 en nodigde Hitler uit om bij hem thuis een lezing te houden voor andere industriëlen. Hij introduceerde Hitler bij andere senior ondernemers, en hij redde Hitler toen deze in persoonlijke financiële problemen kwam.

Bij de cruciale verkiezingen van 1932 leende Lufthansa Hitler gratis een vliegtuig, waardoor de aspirant-politicus veel gemakkelijker kon reizen dan enige andere kandidaat.

De steun voor Hitler’s ambities ging veel verder dan deze managers die formeel lid werden van de nazi-partij. De historicus Stephan Malinowski van de Universiteit van Edinburgh zei: "Er is een grijs gebied tussen nazi's en niet-nazi's, en als je kijkt naar de conservatieve elites, dan zie je dat ongeveer 90 procent van hen bijna alle negatieve doelstellingen van de nazi's deelt. Wat de nazi's het meest deelden met de machtselites – of het nu militairen, industriëlen, landeigenaren, rechters of universiteitsprofessoren waren – is een taal van angst, van haat, van minachting voor de democratie, voor de republiek, de communisten, de joden, de vakbonden, de moderne kunst" (9 sept. 2019).

Eind 1932 was de nazi-partij weliswaar dichtbij de macht, maar ook bijna bankroet. Joseph Goebbels was bezorgd dat "de hele partij ineen zou storten." In Berlijn, "is de financiële situatie ... hopeloos," schreef hij. Maar Hermann Göring nodigde 25 Duitse top-industriëlen uit voor een geheime bijeenkomst in Berlijn op 20 februari 1933, waar Adolf Hitler hen aanmoedigde om de partij te steunen. Robert Jackson, Amerika's hoofdaanklager in Neurenberg, schreef: "De industriëlen ... werden zo enthousiast dat ze 3 miljoen Reichsmark [huidige waarde ongeveer 30 miljoen dollar] bijeenbrachten om de Nazi Partij te versterken en aan de macht te houden".

Aanvankelijk leek hun investering een spectaculair succes. De industriëlen ontvingen de ene meevaller na de andere toen de nieuwe Nazi-regering enorme bedragen uitgaf aan herbewapening, het Reich overspoelde met nieuw veroverde rijkdom, en deze ondernemers toegang gaf tot slavenarbeid om in hun fabrieken te werken. Bedrijven en andere bezittingen werden van de Joden afgenomen en aan de industriële geldschieters van Hitler gegeven.

"Vaak wordt vergeten dat het leger, de industrie, de universiteiten en de techniek niet per se werden geleid en bestuurd door 'nazi's'," zei Malinowski. "Ze werden geleid door machtselites. Er bestond een machtscompromis tussen industriëlen, landeigenaren, ambtenaren, academici, rechters en het Derde Rijk, en lange tijd leek dat heel goed te gaan" (op cit).

Deze industriëlen wisten dat als zij de oorlog verloren, zij gewoon Hitler de schuld konden geven – en vrij waren zich voor te bereiden op een derde ronde.

In hun boek uit 1945, Het complot tegen de vrede: Een waarschuwing voor de natie!, waarschuwden de journalisten Michael Sayers en Albert E. Kahn: "In de afgelopen 40 jaar heeft Duitsland drie totaal verschillende politieke regimes gehad. Tot 1918 was Duitsland een monarchie onder keizer Wilhelm II. Tot 1933 was Duitsland een republiek onder sociaaldemocratische ministers. Vanaf 1933 was Duitsland een fascistische dictatuur onder Adolf Hitler. Maar onder elk regime regeerden dezelfde mannen in Duitsland. Achter elke politieke façade waren de teugels van de macht in handen van een kleine groep van niet meer dan een paar duizend militaire leiders, industriëlen, jonkheren en wetenschappelijke deskundigen, die de Duitse Generale Staf vormen. Deze Generale Staf is de echte permanente regering van Duitsland, die niet alleen de militaire zaken van Duitsland bestuurt, maar ook de Duitse economie, technologie, scholen, universiteiten en politiek."

Dit is waarom de onthulling van mevrouw Merkel de wereld zou moeten opschudden: De echte macht in Duitsland ligt bij dezelfde mensen die Duitsland twee keer eerder een wereldoorlog indreven!

Een economisch wonder

U kunt door de geschiedenis heen bewijzen dat Duitsland herhaaldelijk blijk heeft gegeven van een diepgeworteld verlangen om de wereld te veroveren.

Na de oorlog betekende de besmeurde erfenis van de nazi's, dat Duitsland zich een tijdlang niet publiekelijk kon beroemen op zijn leger of zijn militaire veroveringen. Maar het Duitse bedrijfsleven krabbelde snel weer overeind – en opnieuw werd zakelijk succes een bron van nationale trots. Tegen de jaren 1950 konden de Duitsers zich verheugen in het Wirtshaftwunder – het economische wonder dat hun land na de Tweede Wereldoorlog had verricht. In dat decennium groeide de Duitse economie met 8% per jaar, sneller dan waar ook in Europa. Tegen het begin van de jaren 1960 was Duitsland opnieuw de grootste en meest dominante economie van Europa. Hoewel ze niet langer trots konden zijn op hun leger, konden de Duitsers zich wel voorstaan op de prestaties van Volkswagen, Siemens, Krupp en basf.

Vandaag is Duitsland de op twee na grootste exporteur ter wereld en concurreert met de VS en China. De economische macht die het Duitse bedrijfsleven heeft opgebouwd, heeft van Duitsland de dominante macht in Europa gemaakt. En omdat bedrijfsleiders de rekeningen betalen, hebben zij ook de touwtjes in handen.

Het bedrijfsleven heeft ertoe bijgedragen dat de Oost-Europese economieën nauw met Duitsland verbonden zijn. Ruwweg 15 procent van de Duitse machine-export wordt in Oost-Europa verkocht, en de Duitse autofabrikant Volkswagen is de grootste werkgever in Slowakije. Duitse industriële reuzen als Audi, Bosch en Siemens hebben verregaande zakelijke banden in Hongarije, en er zijn zelfs 2 miljoen Polen die Duits leren spreken om zo zakelijke transacties gemakkelijker te maken. Deze landen kunnen de Duitse zakenbelangen niet ondermijnen of er sterk van afwijken, anders zullen zij zichzelf grote schade berokkenen.

Op dit moment is Duitsland een economische macht. Het heeft een kleinere maar groeiende militaire macht. De Duitse leiders weten dat hun invloed op de wereld op de schouders van hun zakenlieden rust. Dit geeft deze bedrijfsleiders een enorme invloed. En net als in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog, is het de Duitse industrie die pleit voor een grotere rol van Duitsland in de wereld.

In 2010 zei de Duitse president Horst Köhler in het openbaar dat Duitsland in Afghanistan vocht om "onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld de vrijhandelsroutes, of om regionale instabiliteit te voorkomen, die zeker een negatief effect zou kunnen hebben op onze handel, banen en inkomsten". Het was een schril contrast met de manier waarop westerse leiders alle militaire activiteiten in volledig altruïstische termen trachten te formuleren, door te spreken over zaken als vrijheid en democratie. Köhler werd zelfs gedwongen af te treden voor deze opmerkingen! Sindsdien zijn deze sentimenten echter gemeengoed geworden in Duitsland.

Maar deze geschiedenis is niet de enige reden om de uitspraak van mevrouw Merkel dat zij moet zwichten voor het Duitse bedrijfsleven, serieus te nemen.

Een opkomend beest

In het boek Openbaring staat deze belangrijke profetie over een Europese macht in de eindtijd: "Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is" (Openbaring 17:8). "Afgrond [bodemloze put, kjv]" is hier niet de beste vertaling. Het verwijst naar een put die maar doorgaat, alsof niemand ooit kan afrekenen met het probleem in die put.

Dit heeft betrekking op Duitsland, dat het hart zal vormen van een komende Europese superstaat. Na de Tweede Wereldoorlog gingen de elites die de oorlog hadden veroorzaakt ondergronds. Hun ondergrondse activiteit gaat door tot op de dag van vandaag. Deze profetie beschrijft deze door Duitsland geleide macht als een beest dat "was, en niet is, en toch is." Het lijkt verdwenen te zijn – maar het is alleen ondergronds!

Vers 10 gaat verder: "Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven." Deze profetie is specifiek gedateerd op de tijd van de zesde van zeven heroplevingen van dit Europese rijk. Zoals wij bewijzen in ons boek Het Heilige Romeinse Rijk in profetie (momenteel alleen in het Engels beschikbaar), was die zesde opstanding het Derde Rijk van Hitler. Deze profetie dateert uit die tijd omdat Gods dienaar Herbert W. Armstrong ten tijde van Adolf Hitler op het toneel was om deze profetie te verkondigen – de "een [die] er is". Nu komt er een zevende – de andere die "nog niet gekomen is."

Dit is hoe deze profetie deze komende Europese macht beschrijft: "En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen [10 Europese leiders], die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen" (verzen 12-13). We kunnen verwachten dat er 10 sterke leiders zullen opstaan in Europa – waarschijnlijk zijn sommigen van hen nu al aan de macht – en zich zullen verenigen om een Europese supermacht te versterken onder leiding van Duitsland.

Het volgende hoofdstuk laat zien dat ondernemers en industriëlen, die in de profetie "de kooplieden der aarde" worden genoemd, zich achter deze politiek-religieuze macht zullen scharen. Opnieuw zal hun investering op spectaculaire wijze lijken te renderen. Openbaring 18:3 voorspelt dat deze kooplieden "rijk geworden zijn" dankzij dit nieuwe Babylonische rijk. De verzen 12-13 geven een huiveringwekkende opsomming van veel handelswaar die in dit koninkrijk verkocht zal worden. Net als in de Tweede Wereldoorlog zal een groot deel van dit zakenimperium gebouwd worden op de rug van "lichamen en zielen van mensen".

Is het absurd om te denken dat Duitse bedrijven opnieuw van slavenarbeid zullen profiteren?

Op de website van Siemens zelf staat dat tijdens de Tweede Wereldoorlog "het bedrijf … onder meer gebruik maakte van dwangarbeid". Toch zeggen de leiders van het bedrijf dat ze geleerd hebben van hun geschiedenis en veranderd zijn. "Siemens heeft een duidelijk standpunt ingenomen over deze kwestie – herhaaldelijk, verantwoordelijk en duidelijk," aldus de website. Toch is Siemens op dit moment hard aan het lobbyen om producten te mogen blijven gebruiken die zijn gemaakt door Chinese slaven in de provincie Xinjiang. Schandalig genoeg werken ook veel Amerikaanse bedrijven met slavenarbeid in Xinjiang. Maar heeft Siemens zijn lesje wel geleerd? Weten we zeker dat het nooit zijn geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog zal herhalen?

Ezechiël 27 geeft een nog gedetailleerdere profetie van kooplieden, of bedrijfsleiders, die rijkdommen uit de hele wereld exploiteren. Tyrus staat symboliek voor het hedendaagse Duitsland. In het volgende hoofdstuk staat: "Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd ..." (Ezechiël 28:4-5). De Bijbel legt voortdurend de nadruk op het verband tussen dit rijk en de handel.

Openbaring 17:17 beschrijft de kooplieden die zich zullen verrijken aan deze macht van het beest: "Want God heeft [hun] in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening [wil] doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn." Lees dat goed! God zegt dat dit door de zakenwereld gevoede en door Duitsland geleide rijk Zijn wil zal vervullen. Andere profetieën tonen aan dat het onuitsprekelijke verwoesting zal aanrichten in Amerika en Groot-Brittannië en andere Engelssprekende naties. Hoe kunnen zulke wreedheden de wil van God zijn?

De Bijbel legt uit dat de reden hiervoor is dat God dit angstaanjagende beest in feite zal gebruiken om de hedendaagse volken van Israël te corrigeren voor hun zware zonden. In Jesaja 10:5, noemt God deze macht "de roede van Mijn toorn"! Hij gaat deze macht gebruiken om Zijn volk te straffen en te corrigeren.

Maar daarna zal God dit rijk corrigeren. Hij wil ook die mensen bereiken en hen de gelegenheid geven Hem te leren kennen!

Ezechiël 28 maakt duidelijk dat dit een moderne profetie is door ons te vertellen wat er daarna komt: God belooft Zelf in te grijpen om deze macht ten val te brengen! Hij zal dan een tijd van grote vrede brengen. God zegt dat Hij de moderne volken van Israël – die door het Heilige Romeinse Rijk zijn vervolgd en tot slaven gemaakt – zal verzamelen in hun eigen land. "Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de Heere, hun God ben" (vers 26; hsv). Maar meer dan dat, zegt God, zal Hij "door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd worden" (vers 25). God zal Israël gebruiken om de hele wereld, inclusief Duitsland, over Hem en zijn heiligheid te onderwijzen.

Als alle oorlogen zijn afgelopen en Jezus Christus Zijn regering op aarde heeft gevestigd, zal de hele wereld eindelijk wel naar God luisteren. Het slot van de profetie in Ezechiël 27 en 28 schetst een prachtig beeld van een wereld waarin het kwaadaardige geestwezen dat dit Heilige Romeinse Rijk steeds weer heeft geïnspireerd, is weggedaan.

Openbaring 17:14 beschrijft ook deze inspirerende uitkomst: "Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen."

Ja, Jezus Christus zelf zal dit Europese rijk overwinnen. Maar op dit moment is het bezig aan een snelle opkomst tot een beangstigende politiek-economische-militaire supermacht status! "Zij die samen met Hem zijn" – Gods trouwe volk – verkondigen nu Zijn waarschuwende boodschap aan de wereld: Het Heilige Romeinse Rijk is aan een laatste heropleving bezig!

Duitsland staat op het punt zijn duistere geschiedenis te herhalen. De Bijbel vertelt ons dat het in feite nog veel erger zal zijn dan wat er gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog! (Mattheüs 24:21-22). Maar het leidt tot het definitieve einde van deze macht en tot de vestiging van de wonderbaarlijke Wereld van Morgen!

Duitsland heeft al aangevallen

Er zijn maar weinigen die weten wie zijn eerste slachtoffer was en wat zijn huidige strategie is. Voor meer informatie over de komende Derde Wereldoorlog, vraag uw gratis exemplaar aan van Germany's Conquest of the Balkans (momenteel alleen beschikbaar in het Engels), door Gerald Flurry.

Nl Lead