Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

211004 angela%20merkel gettyimages 496945454

SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

Na Afghanistan en AUKUS – Let op Europa!

Onlangs sloot de regering van Biden een overeenkomst ter versterking van de militaire alliantie tussen Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië ( aukus ). Deze stap was bijzonder provocerend voor China. Volgens sommigen verscherpte het een koude oorlog die zich ontwikkelt tussen deze naties en China.

Wat betekent dit voor Europa? John Allen Jr., schreef voor Crux "Europa's toekomst ligt voor het oprapen"! In zijn artikel schreef Allen dat met deze zich ontvouwende koude oorlog, Europa "ofwel naar de zijlijn wordt verbannen, ofwel een nieuwe rol voor zichzelf vindt."

Dit artikel was geschreven vóór de nationale verkiezingen in Duitsland vorige week. Nu Angela Merkel, de meest gerespecteerde leider in Europa, niet meer aan de macht is, kan het nog wel even duren voordat Duitsland, de sterkste natie van Europa, een nieuwe regering heeft.

Europa ligt echt voor het oprapen!

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Europa altijd deel uitgemaakt van de Angelsaksische alliantie. Maar nu zien de Europese leiders de zaken heel anders.

"In heel Europa hebben veel strategen en analisten het vandaag over de noodzaak om een gemeenschappelijke Europese defensiestrategie uit te werken, aangezien Europa buitenspel staat bij het nieuwe Grote Spel van de 21ste eeuw tussen China en Aukus," schreef Allen. Europese leiders hebben het over het positioneren van Europa "als een legitieme 'derde weg' tussen de polen van de nieuwe Koude Oorlog." De Angelsaksische "weg" zal snel van het toneel verdwijnen als we niet wat lessen leren! En de Europeanen beschouwen zichzelf niet eens meer als deel van de Angelsaksische alliantie.

De Europese leiders waren geschokt door de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. De VS liet zien bereid te zijn onze vrienden en bondgenoten in de steek te laten. Het bewees in feite dat we niet eens onze eigen mensen willen helpen! We hebben ons leger weggesmokkeld en ten minste honderden Amerikanen achtergelaten. Dat is niet hoe een supermacht werkt! Zoals ik schreef in mijn coverstory in onze Trumpet-uitgave van 2021, was dit bewust opgezet om een debacle te worden.

Na gezien te hebben wat Amerika deed, weten de Europese leiders dat ze niet op de VS kunnen rekenen als bondgenoot.

Europa is nu in een precaire staat, en staat vlak voor een radicale verandering. We moeten begrijpen hoe het Afghanistan debacle die verandering versnelt – en zal helpen bij het katalyseren van de vorming van dit in de Bijbel voorspelde rijk!

Schokkende gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op, dat het moeilijk is om het bij te houden. De evacuatie van Amerika uit Afghanistan lijkt al een eeuwigheid geleden, met alles wat er in de weken daarna is gebeurd. Maar we beginnen nu te zien hoe die terugtrekking, en de ineenstorting van het Amerikaanse leiderschap die daarmee gepaard ging, de wereld verandert.

Die ramp vervulde Bijbelprofetie, en stuwde verschillende andere profetieën richting hun voltooiing. God wil dat u precies begrijpt wat er gebeurt en wat het voor u persoonlijk betekent.

Jeremia 1 is een profetie voor onze huidige tijd, en in vers 12 zegt God dat Hij de vervulling van Bijbelse profetie verhaast. De gebeurtenissen tonen aan dat we aan het einde van het tijdperk van de mens staan.

In de verzen 13-15 geeft God een dringende waarschuwing. De profeet krijgt een visioen van een kokende pot, en God legt uit: "Vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land." Deze profetie gaat over gebeurtenissen in het Europa van vandaag, geografisch ten noorden van "al de steden van Juda" in het Midden-Oosten.

Het beschrijft in feite een gebeurtenis die in tientallen andere Bijbelse profetieën is voorspeld: de opkomst van een angstaanjagend Europees rijk – een moderne heropleving van het oude Heilige Romeinse Rijk. Het is een kookpot die nucleaire oorlogvoering en vernietiging zal brengen! Maar God stuurt deze waarschuwing omdat Hij de mensheid alle gelegenheid wil geven om dat te voorkomen.

De Bijbel voorspelt dat er 10 koningen zullen opstaan in Europa, die zich zullen verenigen om één imposant rijk te vormen – het Heilige Romeinse Rijk. Ik geloof dat het Afghanistan debacle zal helpen om die alliantie van 10 koningen samen te smelten. We weten niet precies hoe dit zich zal ontvouwen, maar één ding is zeker: Bijbelprofetie ontvouwt zich snel! Er is een kokende pot, die op het punt staat over te koken op de hedendaagse afstammelingen van het oude Israël – met inbegrip van Amerika, Groot-Brittannië en de Joodse staat – als zij niet wakker worden.

Europa ligt voor het oprapen. Het heeft op dit moment geen leider. Het is eigenlijk perfect gepositioneerd voor de opkomst van een sterke man.

Tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2008 en 2012 leek het alsof de verkiezingen voor het oprapen lagen. Wat was het resultaat? Er kwam een man aan de macht die de natie op vreselijke manier aan het afbreken was. Zoals ik heb uitgelegd, kwam er een eindtijd type van Antiochus die "de naam van Israël van onder de hemel wil uitwissen"!

Bijbelprofetie waarschuwt dat een andere politieke Antiochus op het punt staat op te staan in Europa. Zoals Herbert W. Armstrong al meer dan 70 jaar waarschuwde, zal er een sterke man komen die Europa zal kapen!

Europa is nu aan het koken. De pot staat op het punt over te koken! Regeringen van mensen doen alles wat denkbaar is om controle over deze wereld te krijgen. Zij denken te weten hoe zij de problemen en plagen moeten oplossen die ons steeds meer teisteren. Maar zij staan op het punt het menselijk leven te vernietigen – en zouden dat ook doen als Jezus Christus niet zou ingrijpen (Mattheüs 24:21-22).

Maar zelfs daarin ligt hoop. God waakt persoonlijk over deze gebeurtenissen. "Let op wat u ziet, want Ik waak over mijn beloften om ze te vervullen" (Jeremia 1:12; Ferrar Fenton vertaling). God waakt tot in detail over zijn beloften. Hij is persoonlijk betrokken bij wat er op dit moment gebeurt.

Een kokende pot is in opkomst – een angstaanjagend Europees rijk staat op het punt te verschijnen. Maar de profetie laat zien dat God de touwtjes in handen heeft: Hij zal dat rijk gebruiken voor Zijn doel – om de moderne naties van Israël te straffen en de mensen ertoe te brengen zich van hun wetteloze wegen af te keren, terug naar Hem! Het laat ons ook zien dat China, Rusland, Iran, Europa – geen van deze machten uiteindelijk de wereld zullen regeren. Het zal Jezus Christus Zelf zijn, de Koning der koningen, die uiteindelijk zal zegevieren.

God geeft ons profetie zodat we kunnen begrijpen wat er op dit moment met de volken van Israël gebeurt, en we kunnen Gods hand erin zien. Wat is ervoor nodig om de wereld naar God te laten luisteren? Wij brengen al meer dan 75 jaar een waarschuwende boodschap, maar helaas, zij zoeken God niet. Sommigen van hen doen alsof ze God willen gehoorzamen, maar hun daden bewijzen het tegendeel.

God heeft de controle over wereldgebeuren. Hij maakt ons duidelijk wat er gebeurt. En Hij maakt duidelijk dat Hij voor ons zal zorgen als we maar doen wat Hij zegt.

Tb Ad Nl