Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Turkish%20navy

Mediterraan conflict benadrukt verdeeldheid

Conflicten tussen Griekenland en Turkije zijn historisch gezien niet zonder precedent. Maar de huidige ruzie tussen de twee NAVO bondgenoten kan ernstige consequenties hebben, aangezien het gaat om boorrechten in de Middellandse Zee die gevolgen hebben voor een aantal landen.

Griekenland heeft de territoriale claim gemaakt dat zijn talrijke eilanden boorrechten verlenen in de omringende wateren. Deze claim wordt algemeen geaccepteerd en gesteund door internationale wetgeving. Met als gevolg dat Turkije zich begrensd en beperkt heeft gevoeld in zijn exploratie van gasreserves. Dus heeft het schepen gestuurd, vergezeld door militaire schepen, om gas te zoeken in de buurt van het eiland Cyprus. De botsing midden augustus van een Grieks oorlogsschip met een Turks oorlogschip verhoogde de spanning tussen de twee landen.

De woordenstrijd tussen leiders van beide landen is al een aantal weken steeds intensiever aan het worden. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Griekenland met militaire actie gedreigd en de Griekse pogingen om Turkije “gevangen te zetten” veroordeeld. Griekenland heeft de Turkse activiteiten veroordeeld en Turkse functionarissen op de zwarte lijst gezet. Ondertussen heeft de Europese Unie gedreigd met sancties tegen Ankara.

De situatie is bijzonder gecompliceerd aangezien beide landen NAVO-bondgenoten zijn, terwijl Griekenland lid is van de EU, maar Turkije niet. Het conflict bedreigt de eenheid van de NAVO door twee kibbelende leden. Zo is ook de Europese Unie getuige geweest van verdeelde gevoelens met Frankrijk, Griekenland en Cyprus die een hardere positie innemen tegen Turkije, terwijl Duitsland, Spanje en Italië een meer verzoenende benadering hebben.

Duitsland bekleedt momenteel het roterende voorzitterschap van de Europese Raad en heeft de leiding genomen in een poging zowel Athene als Ankara tot een onderhandelende oplossing te brengen. Zowel de VS als Groot-Brittannië zijn opvallend afwezig bij de onderhandelingen om de strijd tussen deze NAVO-partners op te lossen.

De Grieks-Turkse crisis benadrukt de verdeeldheid die momenteel in de Westerse wereld heerst. De NAVO-partners staan aan de vooravond van een gewapend conflict, de Europese Unie heeft conflicterende loyaliteit aan de betrokken partijen en de VS en Groot-Brittannië hebben hun invloed en hun bereidheid om ruzies te helpen sussen opgegeven. Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, “kan zelfs de kleinste vonk tot een catastrofe leiden.”

Hoewel dit specifieke geschil misschien niet eindigt in een “catastrofe” zullen er andere geschillen zijn die deze plaats innemen naarmate de spanningen toenemen in een wereld vol verdeeldheid en hebzuchtige verlangens tussen naties. Zoals Jacobus schrijft in het Nieuw Testamentische boek met zijn naam: “Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, … U verlangt naar iets en krijgt het niet. …U maakt ruzie en voert strijd…” (Jacobus 4:1-2, HSV). De conflicten en verdeeldheid in de wereld komen voort uit deze geest van “hebzucht” die zowel individuen als naties plaagt. Het tiende gebod waarschuwt voor deze menselijke neiging.

Het zal niet lang meer duren dat deze verdeeldheid zal worden vervangen door eenheid en de hebzuchtige weg van “nemen” zal worden vervangen door de onzelfzuchtige weg van “geven” aan anderen. Dit is wat de overleden onderwijzer en theoloog Herbert W. Armstrong omschreef als de weg van “geven” in tegenstelling tot de weg van “nemen.” Voor meer informatie over deze manier van leven die leidt tot eenheid, vrede, vreugde en geluk, kunt u een gratis exemplaar van Mysterie der eeuwen door Herbert W. Armstrong aanvragen.

Moa Ad Nl