Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

192606 trump%20silhouette 1036935908 mandelnganafp

MANDEL NGAN/AFP/GETTY IMAGES

Kan president Trump controle krijgen over zijn eigen verdeelde regering?

Een Bijbelse profetie suggereert van wel.

Sinds Donald Trump president werd, is een gevaarlijk niveau van corruptie aan het licht gekomen in de Amerikaanse federale overheid. Ambtenaren binnen verschillende machtige overheidsinstanties hebben actief gewerkt om president Trump te saboteren en de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2016 ongedaan te maken. Dit is verraderlijk gedrag en een grotere bedreiging voor Amerika dan de meeste mensen zich realiseren!

De feiten onthullen wijdverbreide medeplichtigheid binnen de CIA en het ministerie van Justitie, inclusief de FBI, samen met andere overheidsinstanties, met aansturing vanuit het Witte Huis - en totale steun van de reguliere media. We zien dat de regering Obama een angstaanjagende mate van controle over die agentschappen kreeg. En we zien ambtenaren die zichzelf boven de wet achten, die bereid zijn bedrog, laster en praktisch alle andere middelen te gebruiken die nodig zijn om koste wat kost hun macht te behouden of terug te vorderen.

En deze realiteit is nog alarmerender, want niets ervan zou het daglicht hebben gezien als Mr. Trump de verkiezingen niet had gewonnen. Maar God wilde dit alles blootleggen - en ik zal uitleggen waarom.

Nu lijkt het erop dat hoe harder de vijanden van de president proberen hem te vernietigen, hoe meer hun eigen verdorven gesjoemel wordt ontdekt.

Jesaja 1:4-6 is een eindtijdprofetie die rechtstreeks op Amerika van toepassing is. Er staat "heel het hoofd is ziek (HSV)" – met betrekking tot de corruptie in de regering. We krijgen een grimmige blik op hoe ernstig deze ziekte is! (Vraag mijn boekje over Jesaja aan. Al onze literatuur is gratis.)

Robert Mueller heeft twee jaar lang een immens onderzoek gedaan naar de vraag of president Trump had samengespannen met Rusland. Hij vond geen misstappen van de president, maar onthulde onbedoeld veel corruptie door de vijanden van de president!

Nu is de nieuwe procureur-generaal, William Barr, bezig met zijn eigen onderzoek. Dus we zullen nog meer leren over hoe diep de rotting gaat.

Bijbelse profetie geeft echter aan dat er een ommekeer zal komen en dat president Trump daadwerkelijk meer controle over deze overheidsorganen zal krijgen; overheidsorganen die geprobeerd hebben om hem af te zetten.

Om deze profetie te begrijpen, moeten we eerst kijken naar wat er onder zijn voorganger met het land gebeurde - en wat Bijbelprofetie erover zegt.

De erfenis van Obama

Toen Barack Obama president werd, zei hij dat hij Amerika fundamenteel wilde transformeren. Hij slaagde daarin op een gevaarlijke schaal.

De schade die zijn administratie aan dit land heeft toegebracht, is onmetelijk.

De Obama-regering had een ijzeren greep op de departementen Justitie en Inlichtingen. Zijn regering lag aan de basis van schandalen als Fast and Furious, waardoor wapens in handen kwamen van Mexicaanse drugskartels. Zij gebruikte de Belastingdienst om zich te richten tegen conservatieve organisaties. Zij gebruikte haar inlichtingen-infrastructuur om journalisten en ander mediapersoneel te bespioneren. Zij misbruikte wetshandhavers om politieke tegenstanders te straffen en haar macht uit te breiden. En zoals duidelijk werd, bespioneerde zij de presidentiële campagne van Donald Trump. Het was een poging om dhr. Trumps campagne voor de Republikeinse voorverkiezingen te stoppen. Later deed zij een verraderlijke poging om zijn presidentschap omver te werpen!

Dit plot is nog steeds aan de gang.

Dit zijn slechts enkele van hun dodelijke daden van machtsmisbruik - om maar te zwijgen van de rassenstrijd die zij hebben aangewakkerd en de culturele en morele achteruitgang die zij hebben aangemoedigd.

Tijdens de tweede termijn van Obama was Peter Strzok hoofd contraspionage bij de FBI. Hij leidde het onderzoek naar de e-mailserver van Hillary Clinton, en ook het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Tegelijkertijd had hij een affaire met een collega genaamd Lisa Page. De twee wisselden tijdens beide onderzoeken tekstberichten uit die een sinistere dubbele standaard onthulden: een duidelijke voorkeur voor Clinton en tegen Trump. Uit hun teksten bleek ook dat functionarissen van het Witte Huis - zelfs president Obama - diep geïnteresseerd waren in het onderzoek, en hen aanstuurden.

Na een vergadering op 5 augustus 2016, slechts een paar dagen nadat het Trump-Rusland onderzoek was begonnen, sms'te Strzok dat iemand op de vergadering zei: "Het Witte Huis leidt dit." Het is onduidelijk of dit verwijst naar het Clinton e-mailonderzoek of het Trump-Rusland onderzoek, maar beide zouden onwettig zijn geweest. En op 2 september 2016, terwijl de FBI rapporten over het e-mailonderzoek van Clinton aan het indienen was, sms'te Page aan Strzok: POTUS [president van de Verenigde Staten] wil alles weten wat we doen.” Als president Obama betrokken wilde zijn, hoe denkt u dat dit de onderzoekers zou beïnvloeden, wetende dat ze de steun hadden van het hoogste ambt in het land?

Dit laat zien dat er een duidelijk politiek motief was dat de belangrijkste onderzoeksinstantie van het land richting gaf.

Dit zou elke Amerikaan moeten alarmeren! Het ministerie van Justitie, inclusief de FBI (een van de agentschappen onder Justitie), heeft de ambtsverplichting om onpartijdig te zijn. FBI-ambtenaren horen zich aan de normen van het bureau te houden en de wet gelijk en rechtvaardig toe te passen, en niet hun macht te gebruiken om de politiek te veranderen.

Niet alleen dat, maar president Obama heeft al vele malen beloofd dat hij nooit betrokken is geweest bij zaken van het ministerie van Justitie. Zijn staf benadrukte herhaaldelijk dat zijn administratie nauwgezet zelfs de schijn van politieke inmenging in onderzoeken vermeed. Diezelfde functionarissen zeiden dat ze de FBI nooit opdracht hadden gegeven onderzoeken te openen. "Er was geen inmenging, punt!", zeiden ze.

De sms-berichten tussen Strzok en Page vertellen een ander verhaal. Afgezien van het blootleggen van de vooringenomenheid van de onderzoekers, laten ze zien dat het Witte Huis van Obama betrokken wilde zijn en zelfs aanstuurde hoe de FBI de twee grootste onderzoeken in de moderne Amerikaanse geschiedenis moest voeren!

Ondanks dat feit zei president Obama in april 2016 tegen Chris Wallace van Fox News: “Ik praat niet met de procureur-generaal over lopende onderzoeken. Ik praat niet met FBI-directeuren over lopende onderzoeken. We hebben een strikte grens en hebben die altijd gehandhaafd…. Ik garandeer het.” Dat was een leugen! Dit van de man die in 2012 zei: "U weet dat ik de waarheid vertel." Hij en zijn staf logen herhaaldelijk en de meeste mensen geloofden hen gewoon. Deze personen zijn sterk beïnvloed door de vader der leugenaars (Johannes 8:44).

Hoogverraad

Op 5 januari 2017, slechts enkele dagen vóór de inauguratie van Trump, verzamelde president Obama de beste inlichtingen-kopstukken om te bespreken hoe hij het onderzoek naar Trump kon voortzetten, zelfs nadat deze was aangetreden! Donald Trump stond op het punt hun baas te worden en had hun onderzoek kunnen afsluiten en ze allemaal kunnen ontslaan als hij het had geweten. Dus bekokstoofden ze hoe het onderzoek te bagatelliseren, door hem te verzekeren dat hij geen doelwit was en hem te waarschuwen dat inmenging in lopende onderzoeken kon leiden tot beschuldigingen van obstructie. Vlak voor de inauguratie van dhr. Trump, verkreeg de regering Obama een nieuw gerechtelijk bevel om nog 90 dagen verder te spioneren. En hun primaire doelwit was de president. Ook al was er geen geverifieerd bewijs van een misdrijf.

De CIA zoekt naar terroristen in het buitenland. Meer recentelijk is het echter op zoek naar terroristen in de Trump-regering en beschuldigde de Amerikaanse president ervan een Russische agent te zijn. Toen Trump zijn ambt opnam, werden bijna al deze machtige inlichtingendiensten tegen hem gebruikt!

Het hele onderzoek naar Mr. Trump was gebaseerd op een frauduleus, niet-geverifieerd dossier dat werd betaald door Hillary Clinton en haar aanhangers. Dat was de manier waarop deze mensen de machtiging kregen om Carter Page te bespioneren, een man in de presidentiële campagne van Trump die nooit ergens voor veroordeeld was. Daarna gebruikten ze dat nepdossier om de media en radicale democraten op te hitsen. Het was allemaal een poging om de verkiezingen op de een of andere manier op hun kop te zetten en de president omver te werpen!

Het was hoogverraad van het hoogste niveau!

De federale agentschappen die door het Obama-Witte Huis werden bewapend, hebben ongelooflijke macht. Als ze niet verantwoordelijk worden gehouden, hoe kan dan voorkomen worden dat ze worden gebruikt tegen de mensen die ze nu juist moeten beschermen?

Joe Biden, die nu presidentskandidaat is, vertelde onlangs aan de View dat hij in zijn acht jaar dat hij bij Obama als vice-president diende, het meest trots was op het feit dat er niet één keer "één geruchtje van een schandaal" was. Maar die acht jaar waren gevuld met schandalen! En het ergste van alles was dat ze de basis legden voor de omverwerping van hun opvolger.

Ze wilden de wet en de regering van het land omverwerpen. Robert Mueller probeerde samen met zijn kader van niet-gekozen, extreem bevooroordeelde advocaten de man omver te werpen die de stemmen van 63 miljoen mensen achter zich kreeg. Dat is hoogverraad!

Ze deden het zonder echt bewijs van een misdrijf!

De manier waarop deze ambtenaren hun verantwoordelijkheden ontlopen en de wet minachten, is uiterst gevaarlijk. Het ondermijnt de pijlers van de rechtsstaat en van vrijheid in dit land! Het verandert Amerika in het soort despotisme dat disfunctionele landen over de hele wereld teistert!

De media worden geacht dergelijk machtsmisbruik aan het licht te brengen en te beperken. Maar de reguliere media waren volledig medeplichtig aan dit verraderlijke plot! Deze justitiële departementen hadden nooit kunnen bekokstoven wat ze deden zonder de krachtige steun van de reguliere media. De media vervullen hun traditionele rol als onpartijdige waarnemers en waakhonden niet. Het gaat hun niet om het vinden van de waarheid of het overbrengen van de boodschap aan de mensen. Ze gooien de waarheid naast zich neer. Ze hadden een politieke agenda in overeenstemming met Barack Obama. Deze mensen plegen verraad aan hun eigen land!

Radicaal links, dat in wezen een satanische aanval op dit land is, heeft aan kracht toegenomen. Nu lijkt het erop dat ongeveer de helft van het land veel van hun leugens accepteert.

Ik schreef een boekje genaamd America Under Attack dat de spirituele dimensie verklaart achter wat de regering Obama aan het doen was. Dit is niet alleen het werk van een kader van corrupte ambtenaren. Het echte gevaar is dat een kwade geestelijke macht Amerika ten val wil brengen, en het beïnvloedt en gebruikt mensen. President Obama was, in type, een eindtijd "Antiochus" die Amerika aanviel. Vraag dit boekje aan en lees het, en u begrijpt deze gebeurtenissen zoals u dat nooit eerder heeft gekund.

Zoals ik in dat boekje bewijs, leven we in de tijd die wordt geprofeteerd in Openbaring 12:9 en 12, wanneer de duivel en zijn demonen uit de hemel worden neergeworpen en beperkt tot de aarde! Dit veroorzaakt met name vreselijke problemen voor Amerika, waartegen Satan bijzonder toornig is.

Radiocommentator Rush Limbaugh deed afgelopen september deze inzichtelijke uitspraak over de manier waarop radicaal links president Trump behandelt: "Een obsessie heeft deze mensen te pakken gekregen. Er is bijna een demonische bezetenheid die over deze mensen is gekomen. Het wordt steeds moeilijker, bijna onmogelijk om zelfs maar te beschrijven, laat staan het te begrijpen.” Dat is een behoorlijke beschrijving van wat er in Openbaring 12 wordt voorspeld!

Er zijn talloze andere profetieën over deze gebeurtenis in uw Bijbel. Maar hoeveel mensen begrijpen tegenwoordig ook maar iets uit de Bijbel?

Die mensen kregen de controle over de regering. Het recht in het land werd gesloopt. De rechtsstaat werd verwrongen en verdraaid. Mensen verloren vertrouwen in de overheid. Als deze trend zich had doorgezet, zou dit het einde van onze republiek hebben betekend!

Maar daar was God niet klaar voor. Hij zou Amerika redden - samen met Groot-Brittannië en de Joodse natie. Dit zou echter slechts tijdelijk zijn, tenzij zij zich diep bekeren. Er is geen bewijs dat dit gaat gebeuren.

Er is oudheidkundige geschiedenis - die eigenlijk ook profetie is - die onthult wat God deed.

"Redder" der natie

Dit schreef ik in mijn artikel “Amerika gered van radicaal links – tijdelijk.”

Hier is een korte samenvatting: Vroeger rebelleerden de tien noordelijke stammen van de natie Israël tegen Juda en de troon van David en vormden een nieuwe natie, het koninkrijk van Israël. Na deze rebellie leden ze een ononderbroken reeks vloeken en bezweken uiteindelijk aan verovering en gevangenschap. Een van de laatste koningen van Israël vóór zijn val was Jerobeam II. Deze koning was slecht (2 Koningen 14: 23-24), maar de Bijbel vermeldt dat God hem daadwerkelijk gebruikte om de natie tijdelijk te redden. Let goed op: "Hij [Jerobeam II] bracht ook het gebied van Israël van Lebo-Hamath tot de zee van de Vlakte aan Israël terug…" (vers 25, HSV). Israël werd machtiger dan ooit sinds de dagen van Salomo. Ondanks haar voortdurende zonde en rebellie, zegende God Israël met een heropleving. Waarom? “Want de Heer zag dat de ellende van Israël [in Bijbelprofetie werd de naam Israël specifiek aan Amerika en Groot-Brittannië gegeven. Dit wordt uitgelegd in ons gratis boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën. ] ….De Heere had niet gezegd dat Hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas" (verzen 26-27).

Israël was de instorting nabij! Had God niet ingegrepen, dan zou de duivel zijn plan hebben gerealiseerd om de naam van Israël uit te wissen! Maar God was genadig en gebruikte Jerobeam om één ​​laatste tijdperk van voorspoed te overzien. Het was maar tijdelijk. God gebruikte dit om een ​​laatste waarschuwing te geven. Israël werd kort daarna veroverd en het volk werd gevangen genomen door de Assyriërs.

In die tijd probeerde Satan "de naam Israël uit te wissen." Als u het begrijpt, heeft Israël alles te maken met Gods meesterplan om de mensheid te redden!

Het boek der koningen is een van de vroege profeten. Dat betekent dat het profetie voor vandaag is. (Vraag mijn boek The Former Prophets aan voor bewijs hiervan.) Satan wil Israël - waarvan Amerika de machtigste moderne afstammeling is - nog steeds uitwissen. De duivel wil de grondwet van dit land uitwissen en dit land vernietigen!

Deze profetie laat zien dat het primaire probleem in Amerika, waarvan God Israël momenteel moet redden, de geest van Antiochus is! De invloed van die man blijft Amerika vandaag de dag teisteren door de "diepe staat" die hij grotendeels beheerste. Kijk naar de corruptie die binnen de regering wortel had geschoten. In een democratie is het heel moeilijk om die rotte mensen uit hun ambt te krijgen.

Om Amerika te redden, moeten die instanties worden opgeruimd en gedwongen zich aan de regels te houden. Als ze worden gedreven door ideologie in plaats van de grondwet en de wet, dan zullen ze Amerika snel veranderen in een tirannieke staat! Dat is wat er gebeurt zonder een overheid die de wet uitvoert - en dat was wat Amerika bijna ervoer! Maar er gebeurde iets dat dit stopte - althans tijdelijk.

Het gerechtshof van het koninkrijk

Een eindtijdprofetie in Amos 7 verwijst naar de leider van het hedendaagse Amerika als Jerobeam. In het eerste hoofdstuk van mijn boekje Great Again, "Who Is the Modern-Day Jeroboam?", leg ik uit hoe deze profetie wordt vervuld door de huidige president van Amerika. Net als vroeger orkestreert God een tijdelijke heropleving in Israël door de hand van een "Jerobeam."

Deze profetie beschrijft een confrontatie tussen "Amazia de priester van Bethel", die namens Jerobeam spreekt, en een profeet van God, getypeerd door de profeet Amos. Amazia zegt tegen Amos: "Daarna zeide Amazia tot Amos: Gij ziener! ga weg, vlied in het land van Juda, en eet aldaar brood, en profeteer aldaar. Maar te Beth-el zult gij voortaan niet meer profeteren; want dat is des konings heiligdom, en dat is het huis des koninkrijks." (verzen 12-13). Dit is een zeer belangrijke Bijbeltekst.

Wanneer Amazia spreekt over "het heiligdom van de koning", betekent dit dat Jerobeam de steun heeft van het religieuze volk van de natie. Amazia zegt, Ga weg! Dit is het heiligdom van de koning - zijn plaats van religie. We willen je religieuze boodschap hier niet! Het woord vertaald met koning verwijst naar een man - de koning of president in dit geval.

Dan zegt Amazia "het huis van het koninkrijk". Hier gaat het over het koninkrijk. En het woord huis kan verwijzen naar een verzameling gebouwen of een gebied waar de wet wordt onderwezen en beoefend en gebruikt. Webster definieert dit woord als een "plaats waar recht wordt gesproken". Het Hebreeuwse woord kan ook "huishouden" betekenen; één definitie is: "een roerend goed, een tent met een verbond erin." Een andere bron zegt: "plaats van welke aard dan ook." Dus dit is zeer breed en het bespreekt de nationale macht zoals bestuurd door de president.

In Washington D.C. bevindt zich het Hooggerechtshof, waar rechters de wet moeten interpreteren. In hetzelfde gebied staan gebouwen voor de CIA, de FBI, het ministerie van Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon en andere. De meeste van hen werden gebouwd tijdens en na de Grote Depressie, toen ze veel mankracht ter beschikking hadden, en dus bouwden ze een aantal echt indrukwekkende structuren voor de overheid.

Het is logisch dat deze profetie het heeft over deze overheidsstructuren of agentschappen. Immers, als Jerobeam zal worden gebruikt om Israël te redden, zou hij de wet aan zijn zijde nodig hebben. Hij zou de overheid niet kunnen gebruiken zoals hij zou moeten zonder de wettelijke structuur achter hem. Hij heeft die macht nodig. De leider van eindtijd Israël in Amos 7 heeft veel macht, maar hij heeft moeten vechten om die macht te verkrijgen en te behouden.

Ontzag voor de wet

Op 14 februari werd William Barr procureur-generaal van de Verenigde Staten. Hij leek uit het niets te komen. De timing van zijn nominatie, hoorzittingen en bevestiging is interessant. Hij werd genomineerd door president Trump op 7 december 2018. Zijn bevestigingshoorzitting vond plaats op 15 en 16 januari 2019. Dit zijn belangrijke profetische data die de Trumpet nauwlettend in de gaten houdt. Is dit toeval of was God hier een plan aan het uitwerken?

De heer Barr was al eens eerder procureur-generaal; het is opmerkelijk dat hij de baan weer wou aannemen. Hij is slechts de tweede man die twee afzonderlijke termijnen als procureur-generaal dient; de eerste diende in het midden van de 19e eeuw.

Barr houdt van de Grondwet en begrijpt haar zoals weinig anderen dat doen. Tijdens zijn hoorzitting zei hij dat hij grote achting heeft voor de wet. Het is lang geleden dat Amerika zo iemand in het ministerie van Justitie heeft gehad. Het is verfrissend om in een tijd als deze iemand te hebben die de wet looft en hooghoudt! Dit zou onomstreden moeten zijn - maar in zekere zin heeft het de hele regeringsstructuur in Washington uitgedaagd!

Barr maakt zich grote zorgen over wat functionarissen uit het Obama-tijdperk Donald Trump hebben aangedaan. Hij ziet dat er iets vreselijk mis is. Hij wil begrijpen waarom overheidsfunctionarissen een aanstaande president bespioneerden. Hij wil weten waarom Justitie informatie aan de president heeft onthouden over wat de Russen aan het doen waren en over het onderzoek naar hemzelf. De heer Barr koos John Durham, een officier van justitie die gespecialiseerd is in corruptie en een reputatie heeft als een niet aflatende bulldog, om de oorsprong van het Russische onderzoek te onderzoeken. Dat maakt veel mensen aan de kant van de Democraten nerveus, zoals het hoort! Wanneer je de wet begint toe te passen, zoals Barr, worden wetsovertreders nerveus.

Op 8 juni 2018 stuurde William Barr een memo van 19 pagina's naar adjunct-procureur-generaal Rod Rosenstein die het Mueller-team verbaasde. Het is een meesterwerk over de Amerikaanse wet. En ik geloof dat Gods hand erin zat.

Barrs memo laat zien waar Satan echt controle kreeg over het Mueller-onderzoek. Hij laat zien wat Mueller en zijn team echt aan het doen waren. Hij ontmantelt hun inspanningen om dhr. Trump te beschuldigen van belemmering van het onderzoek, iets wat hij niet deed. En het laat zien dat die mannen geen liefde voor de wet hebben - ze misbruikten en verdraaiden haar voor kwade doeleinden!

Als u niet denkt dat dit serieus is, denk dan nog eens goed na. Wat er gebeurt in de Amerikaanse regering is van groot belang voor ons allemaal.

Belemmering van het onderzoek?

De U.S. Code §1512 definieert belemmering van het onderzoek. Onderafdeling (c) zegt dat iemand schuldig is aan belemmering wanneer hij “op corrupte wijze (1) een bestand, document of ander object wijzigt, vernietigt, verdraait of verduistert, of probeert dit te doen, met de bedoeling de integriteit of beschikbaarheid van het object in een officiële rechtszaak te schaden; of (2) anderszins een officiële procedure belemmert, beïnvloedt of verhindert, of probeert dit te doen” (nadruk van mij).

Mueller gebruikte in wezen die laatste clausule om alles te omvatten dat de president zou kunnen doen en dat zou kunnen worden geïnterpreteerd als zelfs maar enigszins van invloed op een onderzoek. Hij plukte het uit zijn context van een getuige die knoeit met bewijsmateriaal of het vernietigt, en veranderde het in, in Barrs woorden: "een vrijstaande, allesomvattende bepaling die elke handeling verbiedt die een procedure beïnvloedt indien gedaan met een ongepast motief." Dit kan onmogelijk zijn wat de clausule betekent, omdat het de president onmogelijk zou maken zijn werk te doen!

De president van de Verenigde Staten is het hoofd van de uitvoerende tak van de overheid. "Volgens de Grondwet berust alle federale wetshandhavingsbevoegdheid, en dus ook openbare aanklaging, bij de president", aldus de memo van Barr (zijn nadruk). "Volgens de Grondwet is de autoriteit van de president over wetshandhavingszaken noodzakelijkerwijs allesomvattend" - inclusief de bevoegdheden van benoeming, verwijdering en gratie.

Mueller zei dat één clausule anderszins legale daden strafbaar stelt die de president zou ondernemen, zoals iemand ontslaan of een rechtszaak stopzetten. Barr betoogt dat dit "op ontoelaatbare wijze inbreuk zou maken op de constitutionele autoriteit van de president en de werking van de uitvoerende macht."

De idee dat "elke handeling die een procedure beïnvloedt" een strafrechtelijke belemmering is, zou de regering van het land volledig aan banden leggen!

"De Grondwet legt de plenaire [of volle en volledige] autoriteit over wetshandhavingsprocedures bij de president en daarom is een van de belangrijkste constitutionele gezagsdomeinen van de president precies het nemen van beslissingen die de procedure "beïnvloeden", schreef Barr.

"De essentie van het standpunt van Mueller is dat wanneer de president ook maar één van deze bevoegdheden uitoefent en daardoor een procedure beïnvloedt, hij de [schuldige handeling] van de misdaad van belemmering heeft gepleegd," schreef Barr. "Om schuld vast te stellen is het enige dat overblijft de evaluatie van de drijfveer van de president en gissen of hij handelde met een 'corrupt' motief." Mueller gelooft dat als hij een "corrupt" motief in de gedachten van de president kan vinden, de president schuldig is aan belemmering.

Dit is een duivelse redenering die de autoriteit van de president om de wet te handhaven zou vernietigen!

Dat is niet de manier waarop de wet werkt. Deze mannen die Amerika neerhalen zijn psychoanalytische mensen op zoek naar corrupte motieven. Maar zo werkt de wet niet; de wet gaat over duidelijke en specifieke daden.

Deze mannen denken dat ze kunnen "gissen" of Trump met een corrupt motief handelde. Dat is een goed gekozen woord dat William Barr gebruikte, en het is echt geschikt voor wat ze doen. Het betekent "profeteren, raden, door intuïtie ontdekken." Mueller denkt dat hij een corrupt motief op basis van intuïtie kan waarnemen - en baseert zijn zaak tegen de president van de Verenigde Staten op intuïtie! Belachelijk! En hij heeft ruim 15 advocaten die een uiterst bevooroordeelde, zelfs hatelijke kijk op president Donald Trump hebben. Hoe konden deze radicaal-linkse advocaten ooit een terecht oordeel vellen met hun intuïtie? Zoals Barr schreef: “Als een Justitie-onderzoek een democratisch gekozen president gaat neerhalen, dan is het absoluut noodzakelijk voor de gezondheid van ons systeem en voor onze nationale cohesie dat elke claim van wangedrag stevig gebaseerd is op bewijs van een echte misdaad - onomstreden." Hoe waar is dat!

Het woord voor gissen hier gebruikt in het Engels is "divine". Dit kan ook betekenen: "goddelijk". Dat is ook toepasselijk, omdat deze mannen handelen alsof ze God zijn! Wilt u echt geregeerd worden door iemand die denkt dat hij zich als God kan gedragen, en u vertelt dat u een corrupt motief hebt? Wilt u dat deze mannen met corrupte geesten over u oordelen?

Meneer Integriteit?

Barr vervolgde: “Mueller lijkt te beweren dat de belemmeringsclausule de president er daadwerkelijk van weerhoudt constitutionele macht uit te oefenen over zaken waarin zijn eigen gedrag onder de loep wordt genomen. Dit uitgangspunt is grondwettelijk duidelijk verkeerd. ... De Grondwet zelf legt geen beperking op aan de bevoegdheid van de president om te handelen in zaken die hem of zijn eigen gedrag aangaan. Integendeel, de machtiging van de grondwet aan de president is plenair. Constitutioneel gezien is het verkeerd om de president te beschouwen als de hoogste officier binnen de hiërarchie van de uitvoerende macht. Hij alleen is de uitvoerende macht. Als zodanig is hij de enige houder van alle uitvoerende bevoegdheden die door de Grondwet worden verleend. De volledige omvang van alle wetshandhaving is dus in handen van de president en er is geen limiet gesteld aan het soort zaken dat onder zijn raad en toezicht valt."

Boven dit alles gaat het om de vraag of president Trump zelfs een onderzoek zou kunnen belemmeren als hij niet de eerste misdaad beging, samenspanning met de Russen. Mueller vond geen bewijs van samenspanning. En omdat dhr. Trump niet samenspande, had hij niets te verbergen. William Barr behandelt ook deze kwestie: "Als een onderzoek vals was, had de president uiteindelijk legitieme gronden om zijn toezichthoudende bevoegdheden uit te oefenen om de zaak te stoppen." President Trump belemmerde het onderzoek niet; hij probeerde een heksenjacht te vernietigen die verkeerd en slecht was. Barr concludeerde: “Ofwel maakten de president en zijn campagne zich schuldig aan samenspanning, ofwel deden ze dat niet. Als ze dat deden, is de kwestie van “belemmering” een bijzaak. Maar als ze dat niet deden, is de rookgordijn-theorie onhoudbaar. ”

Mr. Mueller wordt “Meneer Integriteit” genoemd. Maar is hij dat wel? Deze mannen zijn zo zelfingenomen dat ze geen problemen bij zichzelf kunnen zien. Hun redenering komt recht uit de geest van de duivel!

Vorig jaar toonden nieuw door de FBI vrijgegeven documenten aan dat Mueller in 2002, toen hij FBI-directeur was, zich verzette tegen gratie voor vier mannen die de FBI ten onrechte decennialang had opgesloten – omdat hij niet wilde dat het wangedrag van het bureau aan het licht kwam. Voor politieke doeleinden liet hij die onschuldige mannen doelbewust in de gevangenis rotten! Twee van hen stierven daar. De andere twee hebben uiteengezet wat er is gebeurd en hebben met succes de Amerikaanse regering aangeklaagd voor 102 miljoen dollar.

Wie wil er leven in een wereld waar kwaadaardige mannen u gevangen zullen zetten en u daar achterlaten om blootstelling te vermijden? Ze doen alsof ze vol compassie zijn. Deze niet-gekozen mannen pronken met zichzelf alsof ze alles weten en het land competent kunnen leiden. Maar in werkelijkheid zijn hun denken en doen des duivels!

Veel Democraten dachten dat Mueller absoluut zou kunnen bewijzen dat de president het onderzoek had belemmerd. Dat was het doel van Mueller. Maar Barr begreep op de een of andere manier wat Mueller aan het doen was en produceerde deze memo, een meesterwerk van op de wet gebaseerd redenatie dat alles wat ze deden aan het licht bracht en veroordeelde. Vervolgens werd Barr procureur-generaal en zag Mueller eruit als een dwaas! Tussen die memo en de snelle promotie van Barr tot procureur-generaal moest het Mueller-team hun strategie wijzigen.

De inspanningen van Mueller maakten deel uit van de diepe staat die uit het bestuur van president Obama in het presidentschap van dhr. Trump vloeide. Die niet-gekozen advocaten denken dat ze het beter weten dan iedereen. Ik denk dat God hen in de val heeft gelokt - en vervolgens de zaak voor belemmering die Mueller probeerde te bewijzen heeft vermorzeld. Dat is een onderdeel van Gods tijdelijke redding van Amerika door Jerobeam.

Nu worden ze achtervolgd door een man die de wet hoogacht en van de Grondwet houdt. Ik geloof dat we een nog duidelijker beeld zullen krijgen van de rotting die daar was, en dit alles zal in grote mate worden opgeruimd! Er zijn al klokkenluiders die zien wat Barr doet en die naar voren komen om het wangedrag te onthullen waarmee zij bekend zijn.

Ik geloof dat God een hand had in de komst van meneer Barr. Iemand moest binnenkomen, omkeren wat de regering Obama had gedaan en Jerobeam helpen Israël te redden! En Amos 7:13 geeft aan dat de president de controle gaat krijgen over wat er in die krachtige federale gebouwen gebeurt, wat hem in staat zal stellen het land te regeren.

Herstel van de rechtsstaat – tijdelijk

Het is verfrissend om te zien dat Amerika een gevoel van gezond verstand terugkrijgt dankzij een procureur-generaal die de wet en de grondwet respecteert. Maar onthoud, de nationale heropleving die door deze eindtijd Jerobeam tot stand is gebracht, is slechts tijdelijk. De voorspelling is duidelijk dat het uiteindelijke lot van Amerika net zo verwoestend is, en zelfs veel erger, dan dat van het vroegere koninkrijk van Israël!

Waarom wordt het land alleen tijdelijk gered? Om dezelfde reden dat het in de oudheid gebeurde: vanwege de rebellie van het volk tegen God!

“[Koning Jerobeam II] deed dat kwaad was in de ogen des Heeren; hij week niet van alle zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed” (2 Koningen 14:24).

De oorspronkelijke Jerobeam had Gods heerschappij van de troon van David verworpen en de religie van de natie aangepast aan zijn eigen doeleinden. (U kunt hierover lezen in mijn boek The Former Prophets. Hoofdstuk 9 is “Israël: De weg van Jerobeam”; vraag een gratis exemplaar aan.) Jerobeam II leidde de natie in dezelfde valse religieuze praktijken.

Een beweging in het huidige Amerika die de president steunt, heeft het uiterlijk van religieusheid en vroomheid, maar u kunt echte godsdienst niet beoordelen door uiterlijkheden! U moet “alle dingen bewijzen” vanuit de Bijbel, en heel weinigen zijn bereid dat te doen! (1 Thessalonicenzen 5:21).

Of mensen het zich realiseren of niet, deze moderne Jerobeam en zijn aanhangers begaan dezelfde zonde als hun tegenhangers uit de oudheid: rebelleren tegen de troon van David, die in werkelijkheid gods troon is! De in Amos 7 voorspelde confrontatie onderstreept dat feit; een soortgelijke confrontatie met een ware boodschapper van God zal opnieuw plaatsvinden.

De heropleving in Amerika zal niet lang duren. God zal de natie en zijn leider gaan tuchtigen om hen tot bekering te brengen. Binnenkort zal de hele wereld zich moeten bekeren van hun zonde van het verwerpen van Zijn troon!

Bijbelse geschiedenis en profetie laten duidelijk zien dat deze natie - samen met Groot-Brittannië en de Joodse staat, die samen de drie toonaangevende moderne naties vormen die afstammen van het oude Israël - op het punt staat de meest angstaanjagende tijd mee te maken die u zich kunt voorstellen! Deze holocaust zal leiden tot de ultieme vernietiging van elke natie op aarde!

Maar de profetie dat deze nachtmerrie erg kort zal zijn. En hij zal snel worden gevolgd door de grootste heropleving in de geschiedenis - en een heropleving die permanent is!

De komende verdrukking zal rechtstreeks leiden tot de vestiging van Davids troon - de troon van waarop Jezus Christus de hele aarde zal regeren als Koning der koningen! (Jesaja 9: 6-7; Lucas 1:32). Hij zal de waarheid van God herstellen en Gods wet toepassen over de hele aarde en uiteindelijk in het hele universum! (Habakuk 2:14; Handelingen 3:19-21).

Hoe prachtig dat God die spectaculaire toekomst van tevoren openbaart, om ons allemaal hoop te geven als we zulke gruwelijke tijden tegemoet gaan. Hoe geweldig dat Hij de gebeurtenissen die tot die toekomst leiden verklaart, inclusief wat het betekent wanneer een leider van het Jerobeam-type langskomt en iedereen - vooral de oppositie - schokt door de zaken in Amerika om te keren. Hoe prachtig om deze gebeurtenissen te begrijpen in de context van het grotere profetische panorama! Zelfs de nachtmerries van de Grote Verdrukking zijn logisch als u het inspirerende grotere plaatje begrijpt. Dit soort begrip ontvangen is onbetaalbaar!

In feite zegt God dat diegenen aan wie Hij deze waarheid openbaart en die hem helpen deze te verkondigen, diegenen die zich van ganser harte tot Hem wenden en de duivel zullen overwinnen, Zijn troon zullen delen en Hem zullen helpen te regeren! (Openbaring 3:19-21; 20:4). Het kan een confrontatie op korte termijn met zich meebrengen, net als voor Amos. Maar het komt met de prachtige eer om voor altijd op de troon van David te zitten met Jezus Christus! Dat zou uw verbeelding volop moeten stimuleren! Zie deze visie! Word er door bewogen en geroerd - en keer u met uw hele hart naar de God die deze visie in realiteit zal omzetten! 

Usbip Nl