Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Eerste deel)

Anthony Baratier/Wikimedia Commons

Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Eerste deel)

Jeruzalem in Profetie (Hoofdstuk Drie)

Vervolg van “Wil om Terug Te Trekken”

Op dit moment besturen de Joden heel Jeruzalem, zelfs terwijl Oost-Jeruzalem grotendeels uit Arabieren bestaat. De Palestijnen willen deze helft van hun hoofdstad. Maar de meeste Joden blijven bij hun standpunt en zeggen dat ze heel Jeruzalem moeten besturen.

Beide kanten verklaren dat ze Oost-Jeruzalem moeten besturen, anders komt er oorlog!

En hier staat u echt van te kijken. Wist u dat de Bijbel profeteert over deze ene helft van Jeruzalem en de super-wonderbaarlijke uitkomst? Het is een profetie die u doet duizelen.

Helft van Jeruzalem

“Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden.” (Zacharia 14:1). Het onderwerp is de Dag des Heren—de eindtijd. Dit hele boek is gericht op de laatste dagen.

“Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden; de helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.” (vers 2). Christus profeteerde dat Hij “alle naties bijeen zou brengen” om tegen Hem te strijden in Jeruzalem. Vervolgens doet hij klaarblijkelijk een vreemde uitspraak. Eén helft van Jeruzalem zal gevangengenomen worden. Merk op hoe specifiek deze profetie is. Oost-Jeruzalem—één helft van de stad—zal worden veroverd door de Palestijnen!

De natie Israël werd in 1948 gesticht. Toentertijd hadden de Joden slechts ongeveer één helft van Jeruzalem. De Arabieren hadden Oost-Jeruzalem. Zacharia 14 is ook een profetie die zegt dat de Joden heel Jeruzalem zouden veroveren, omdat voor het innemen van de halve stad net vóór de wederkomst van Christus, de hele stad in de macht van de Joden moet zijn net vóór die tijd! De Joden namen de macht volledig over in de oorlog van 1967.

Dus de profetie in Zacharia 14:1-2, die nog niet vervuld is, moet plaatsvinden tussen 1967 en de Grote Verdrukking. Jeruzalem zal totaal veroverd worden tijdens de Verdrukking (Openbaring 11:1-3). Vele profetieën vertellen ons dat.

Vandaag wonen de Arabieren in ongeveer één helft van Jeruzalem. Het enige is, ze besturen het niet—nog niet. Wanneer een dergelijke aanval plaatsvindt, zouden Joden niet effectief bommen kunnen werpen, met name nucleaire bommen, op één helft van hun stad.

Kijkend naar het voortdurende geweld in Jeruzalem vandaag—het absolute onvermogen van de betrokken partijen om zaken op te lossen door vreedzame middelen—kunnen we ons gemakkelijk voorstellen hoe één helft van Jeruzalem veroverd zal worden in de zeer naaste toekomst. Het huidige geweld is een embryo dat op het punt staat uit te groeien tot veel groter geweld. Dat is de cruciale gebeurtenis geprofeteerd in Zacharia 14:2.

We zullen deze profetie in Zacharia 14:1-2 heel spoedig vervuld zien worden. En hoewel het gepaard zal gaan met bepaalde weerzinwekkende wreedheden en bloedvergieten, is het rechtstreeks verbonden met het meest geweldige nieuws dat deze wereld ooit heeft gehoord!

Christus’ Wederkomst

Kijk nog eens naar Zacharia 14:2. “Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.”

De eerste helft van dat vers gaat over een grote climactische strijd die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. En nogmaals, ten tijde van deze finale strijd, zal heel Jeruzalem zijn veroverd—door Europese legers onder leiding van Duitsland, die de koning van het noorden (Daniël 11:40-41) worden genoemd. We zullen deze gebeurtenissen later in detail bekijken.

De vraag is, waarom spreekt de laatste helft van Zacharia 14:2 over slechts de helft van de stad die wordt ingenomen?

Denk hier eens over na: De Dag des Heren en het geschil over één helft van Jeruzalem worden weergegeven in dezelfde context. Dat is omdat als de helft van Jeruzalem in krijgsgevangenschap gaat, die crisis een reeks gebeurtenissen in gang zet die voert tot de wederkomst van Jezus Christus! Het krijgsgevangen nemen van één helft van Jeruzalem is als de eerste domino die moet vallen, hetgeen leidt tot Christus’ wederkomst en de strijd tegen alle naties in Jeruzalem! Het begint en eindigt allemaal in Jeruzalem.

Met andere woorden, het huidige geschil over Oost-Jeruzalem is een sterk teken dat de Dag des Heren er bijna is! We moeten wakker worden! Mensen moeten acht slaan op Gods waarschuwing voordat het te laat is!

Alle vredesbesprekingen over Jeruzalem zorgen voor krantenkoppen over de hele wereld. Maar hier komt de grootste “primeur” van alles, en de nieuwsmedia negeren het volkomen!

De vredesbesprekingen zullen rechtstreeks leiden tot de val van Oost-Jeruzalem. Deze strijd zal gebeurtenissen in gang zetten die tot een nucleaire Derde Wereldoorlog leiden! Dit zal het finale resultaat zijn van de beste inspanningen van de mens om de wereldvrede te brengen!

Gelukkig zal Jezus Christus tussenbeide komen net voordat al het leven verdelgd zal zijn(Matthéüs 24:21-22). Dan zal Christus 1.000 jaar van vrede inluiden.

“Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts” (Zacharia 14:3-4). De Joden en Palestijnen zullen het nooit eens worden over het vraagstuk van Jeruzalem tot Christus terug komt. Christus is duidelijk geen onderdeel van de vredesbesprekingen. Desondanks orkestreert Hij de algehele richting van deze gebeurtenissen.

Kort na de val van Oost-Jeruzalem, en na veel meer geweld en oorlogsvoering, zal Christus terug komen. Hij zal op de Olijfberg staan. Die beroemde berg zal splijten, en een reusachtige vallei vormen.

Alleen Jezus kan en zal een eind maken aan het Jeruzalem-vraagstuk!

Waarom willen niet meer mensen de waarheid van deze profetie erkennen? Waarom willen ze niet luisteren, als het gaat over de gewelddadige uitkomst van een wereldberoemd vredesproces waarbij mensen verbaal vechten voor de rechten op Oost-Jeruzalem? En het is rechtstreeks verbonden met de wederkomst van Jezus Christus—de grootste gebeurtenis die ooit op aarde of in het heelal heeft plaatsgevonden!

Deze profetie is aangrijpend, fantastisch en ontzagwekkend! Het zou de verbeeldingskracht van de hele wereld moeten aanwakkeren! Maar de mensen zijn teveel misleid om te vatten wat er aan de hand is. Alleen enorm geweld kan hen tot bezinning brengen.

Wanneer zullen de mensen er achter komen dat ze niet weten hoe ze ware vrede moeten brengen?

Laten we nu in meer detail de opeenvolging van crises onderzoeken die volgen op de verovering van één helft van Jeruzalem.

Naar de Assyriër Gaan

We hebben laten zien dat het vredesproces Juda’s wond is. Maar de Joden zien dat niet zo—nog niet! Echter, als één helft van Jeruzalem gevangen wordt genomen, zullen ze inzien dat het allemaal is gebeurd als onderdeel van het Midden-Oosten vredesproces. Hun wond, oftewel het vredesproces, is de voornaamste oorzaak dat ze één helft van Jeruzalem verliezen.

In de macht van de Arabieren, zal het kleine Israël zich in een hoek gedreven voelen. Zoals we in het laatste hoofdstuk hebben behandeld, is er geprofeteerd dat de Joden zich naar Duitsland zullen keren om hulp. “Toen Efraïm [Groot-Brittannië] zijn krankheid zag, en Juda [Israël] zijn gezwel [wond], ging Efraïm naar Assur [Duitsland] en zond boden naar koning Strijdlust (Jareb). Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel [de wond] van u niet wegnemen.” (Hosea 5:13). Het Hebreeuws geeft duidelijk aan dat zowel Israël als Groot-Brittannië naar Duitsland gaan om hulp. Zowel Juda als Groot-Brittannië lopen het gevaar te vallen. Op dat moment zal Amerika te zwak zijn en zelf te ziek om te helpen.

We zien al dat Israël naar Duitsland begint te kijken om hulp. Echter, Hosea 5:13 zal waarschijnlijk worden vervuld nadat de Arabieren Oost-Jeruzalem overnemen.

God zegt tegen Juda dat Duitsland “u niet kan genezen, noch u van uw wond kan herstellen.” Waarom zegt God dat? Omdat Juda in die ellende terecht is gekomen door naar mensen te kijken. Nu probeert Juda uit ‘t moeras te komen door naar mensen te kijken. De mensen van Jeruzalem zullen nooit een kuur vinden of genezen worden totdat ze naar God kijken! Dat is wat God ze aan het leren is—door schade en schande. 

Vervolg op Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Tweede deel)

Jip Nl Bo