Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Derde deel)

Master Sgt. Jerry Morrison/Wikimedia Commons

Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Derde deel)

Jeruzalem in Profetie (Hoofdstuk Drie)

Vervolg van Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Tweede deel)

De Strijd van de Dag des Heren

Niets zal het massale Aziatische leger van 200 miljoen mensen tegenhouden! (Openbaring 9:16). Alleen Rusland en China zouden een dergelijk gigantisch leger bijeen kunnen brengen. Ze zullen de enige andere wereldmacht zijn, naast de Europese Unie. God heeft hen gereserveerd om het grootste deel van de Europese macht te vernietigen.

God gaat de rivieren de Tigris en de Euphrates opdrogen. Massale legers zullen het Midden-Oosten en Europa binnentrekken—op weg naar Jeruzalem.

Dat maakt het heel moeilijk voor het Europese leger om nucleaire macht te gebruiken. Het is niet erg logisch om jezelf te bombarderen.

“En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.” (Openbaring 16:16). God verzamelt ze in de vlakte van Megiddo. Harmagedon betekent gewapend Megiddo.

Er zullen op dat moment slechts twee echte militaire machten over zijn—de koning van het noorden en de Russisch-Chinese as. Zij zullen elkaar treffen en klaar zijn voor de strijd in de vlakte van Megiddo—gelegen in het noorden van Israël, waar een enorme luchtmachtbasis is en een gigantisch gebied om legers bij elkaar te brengen.

Grote militaire strategen zullen denken dat zij al deze plannen maken. Maar de waarheid is: de opperste militaire strateeg achter dit alles is God!

Deze gebeurtenis in Megiddo leidt tot nog een andere kettingreactie. Ze zien Jezus Christus terugkomen naar deze aarde en beide legers besluiten om tegen Hem te gaan vechten, in plaats van tegen elkaar.

“Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem” (Joël 3:1). Juda en Jeruzalem (een beeld van heel Israël) zijn in ballingschap. “Zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden” (vers 2).

God zegt: “Ik zal alle volken verzamelen.” Dit is dezelfde verwoording gebruikt in Zacharia 14:1-2: “Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen….” Jezus Christus brengt de hoofdlegers van de Aziatische miljoenen en die van het Heilige Romeinse Rijk bijeen naar Jeruzalem.

Het is daar dat Christus een eind aan de oorlogsvoering maakt en vrede op aarde brengt (verzen 3-4).

Het begon allemaal met de verovering van één helft van Jeruzalem!

Hoewel de legers zullen bijeenkomen in de vlakte van Megiddo, zal de strijd waarbij “alle naties” zijn betrokken plaats vinden in het dal van Josafat. Dit dal, of ravijn, grenst aan Jeruzalem in het oosten, tussen de stad en de Olijfberg. Vandaag de dag is het meer algemeen bekend als de Kidron Vallei.

Josafat betekent “oordeel van de Eeuwige.” De rebellerende en halsstarrige naties van deze wereld zullen daar door God worden veroordeeld voor hun ongehoorzaamheid!

De legers van de wereld zullen samentrekken rond Jeruzalem om tegen Jezus Christus te strijden. De confrontatie wordt in de Bijbel “de oorlog op de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16:14). Het is niet de “strijd van Armageddon” zoals sommigen per vergissing aannemen. Dat is zo omdat het niet zal plaatsvinden bij Armageddon! Het draait allemaal om Jeruzalem.

Zacharia 14:12-13 beschrijft aanschouwelijk deze bovennatuurlijke confrontatie bij Jeruzalem met de legers van de wereld. Ze zullen zich tegen elkaar keren in wantrouwen en angst, terwijl hun vlees ontbindt en hun ogen ophouden met zien!

Het bloed zal komen tot aan de tomen van de paarden! “En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.” (Openbaring 14:19-20). De lengte van 1.600 stadiën is ongeveer 320km. Het Dal van Josafat zal een rivier van bloed worden, ongeveer 1.20m diep en ongeveer 320km lang! Dat is bijna te veel bloed om ons voor te kunnen stellen. De Aziatische legers alleen al hebben echter 200 miljoen soldaten.

Dit is hoe God “met hen in het gericht treedt”—in de enige taal die ze begrijpen!

Alleen al het noemen van deze profetieën zou mensen moeten doen schrikken en tot bekering moeten brengen. Maar mensen hebben geen idee hoe hard en rebels ze zijn!

“En zijn rots zal van schrik vergaan en zijn vorsten zullen verschrikt de banier verlaten; luidt het woord van de Here, die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven.” (Jesaja 31:9). Christus’ brandende oven zal in Jeruzalem zijn! Dit is waar God zijn geschapen Familie zal zuiveren.

Nadat het stof is opgetrokken van deze ongelooflijke vuurzee, zal Christus zijn regering vestigen in Jeruzalem. Wereldwijde vrede zal eindelijk aanbreken!

Wat er vandaag de dag zo somber en donker uitziet in Jeruzalem, is bijna klaar om deze kettingreactie te starten. Het zal tot de grootste gebeurtenis leiden die in de geschiedenis ooit heeft plaatsgevonden, niet alleen maar in de geschiedenis van deze aarde, maar in de geschiedenis van het heelalde wederkomst van Jezus Christus! Godzijdank staat die glorieuze gebeurtenis op het punt om op deze planeet te exploderen! Wat een gedenkwaardige tijd om in te leven! 

Vervolg op Kijken naar het Nieuwe Jeruzalem (Eerste deel)

Jip Nl Bo