Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Jerusalem

ISTOCK.COM/JOHN THEODOR

Jerusalem

De hele wereld zal spoedig het oog op deze stad richten voor leiderschap.

De wereld was in rep en roer over de recente aankondiging van V.S President Donald Trump, om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van de Joodse staat Israël. Mensen zetten zich schrap voor geweld. Er is geen stad die passies aanwakkert zoals Jeruzalem.

Het is opmerkelijk dat deze stad voortdurend in het nieuws te zien is. Maar wanneer u de Bijbelse profetieën begrijpt, weet u waarom dit het geval is.

De waarheid is dat geen stad Gods hartstocht zo aanwakkert als Jeruzalem! Deze stad is buitengewoon belangrijk voor God zoals geen andere stad op aarde.

Vele mensen zeggen dat deze aankondiging het vredesproces vernietigt. Maar het vredesproces is vanaf het begin een schijnvertoning geweest! Het is een dodelijke "wond" voor Israël geweest (Hosea 5:13).

Profetie toont aan dat Jerusalem’ s uitbarsting in geweld de trekker zal zijn voor eindtijd gebeurtenissen. U kunt hierover lezen in mijn boek Jeruzalem in Profetie. Deze zet van de Trump regering kan dat geweld bespoedigen. Wij dienen nauwlettend te kijken naar de vervulling van deze urgente eindtijd profetieën.

God zegt dat Jerusalem een “lastigen steen” zal zijn en "allen die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden" (Zacharia 12: 3, SV). In zekere zin, kunt je dit tot op zekere hoogte vandaag in vervulling zien gaan. Alle pogingen om de impasse over Jeruzalem op te lossen zijn mislukt.

Jeruzalem betekent “stad van vrede.” En toch als u de geschiedenis van Jeruzalem begrijpt, kan dit lijken op een lugubere grap. De geschiedenis van deze stad is doordrenkt met rivieren van bloed. Er is geen stad op aarde die meer bloed heeft vergoten! Geen stad heeft zo geleden als Jeruzalem. Het heeft vrijwel geen vrede gekend!

Jeruzalem is een kruitvat, geladen met nucleair potentieel! Geen stad op aarde is zo beladen met internationale spanning als Jeruzalem. Dat komt omdat de mens Jeruzalem heeft bestuurd zonder God.

Maar er is heel goed nieuws. Deze met bloed doordrenkte stad zal alsnog de stad van vrede worden

Onder alle steden op aarde is het DIE STAD die God gekozen heeft en met een spectaculair doel (1 Koningen 11:13, 32; Zacharia 3:2). God is betrokken bij die stad vanaf het begin. In feite bewijst de Bijbel dat God Zelf die stad opgericht heeft (U kunt over dit bewijst lezen in Jeruzalem in Profetie ). Het was in deze stad dat Abraham op het punt stond om Isaak te offeren (alhoewel God het hem uiteindelijk niet toestond). En het was in deze stad dat God de Vader Zijn Zoon, Jezus Christus, geofferd heeft. Gods emoties over Jeruzalem zijn diepgaand.

Het was deze stad die als hoofdstad van Israël diende onder koning David en Salomo. En als u de Bijbelse profetieën bestudeert, zult u zien dat God deze stad tot hoofdstad van de HELE WERELD zal maken na de wederkomst van Christus.

Jeruzalem zal de wereld gaan verblinden met een goddelijke schittering! De hele wereld zal spoedig het oog richten op deze stad voor leiderschap!

Uiteindelijk zal God Zelf zijn troonzaal daar naartoe verplaatsen en het NIEUWE Jeruzalem op aarde vestigen - en het de hoofdstad van het hele universum maken! 

Jip Nl Bo