Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Israëls Dodelijke “Wond” (Tweede deel)

badwanart0/Pixabay

Israëls Dodelijke “Wond” (Tweede deel)

Jeruzalem in Profetie (Hoofdstuk Twee)

Vervolg van Israëls Dodelijke “Wond” (Eerste deel)

Juda’s Wond

In de boodschap van de Filadelfia Kerk van God van vandaag, moeten we Juda, Amerika en Groot-Brittannië de werkelijke oorzaak van de serieuze problemen vertellen.

Het boek Hosea werd geschreven als profetie voor de eindtijd. Nogmaals, de natie die vandaag de dag Israël heet is in feite het Bijbelse Juda. Er staan bepaalde specifieke profetieën over Juda in dit boek. “Toen Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel [wond], ging Efraïm naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust (Jareb). Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel [uw wond] van u niet wegnemen.” (Hosea 5:13). Als u dit vers in het oorspronkelijke Hebreeuws bestudeert, komt naar voren dat zowel Efraïm (Groot-Brittannië ) als Juda (wat vandaag “Israël” heet) naar Assyrië gaan (oftewel Duitsland—om dat feit te bewijzen, vraag het gratis boekje Germany and the Holy Roman Empire - Engelstalig - aan).

Waarom gaan de Joden naar Duitsland, en wat is Juda’s wond? Het woord ‘wond’ is nummer 4205 in de Strong’s Concordance (Strongs Concordantie). Het betekent “in de zin van verbinden: een bandage, d.w.z. remedie.” ‘GeseniusLexicon’ definieert het op deze manier: “het samendrukken, verbinden van een wond; hier figuurlijk gebruikt voor een remedie toegepast op de wonden van de staat.” Met andere woorden, de remedie is DE WOND!

Een ander woord voor wond wordt ook genoemd in Obadja 1:7: “Naar de grens zenden u al uw bondgenoten; u misleiden, u overmogen uw vrienden; wie uw brood eten, leggen u een valstrik. Er is geen inzicht bij hem.” De Engelse King James Bijbel vertaald valstrik als ‘wond’. Deze ‘wond’ is nummer 4204 in Strongs Concordantie. Gesenius’ Lexicon definieert het als “valsheid; derhalve bedrog, verraderlijke handelen … net, of valstrik.” Het heeft hetzelfde stamwoord als het woord dat gebruikt wordt in Hosea 5:13. In Obadja is de wond direct gerelateerd aan het bedrogen worden door een vredesverdrag!

Vertrouwen op Hun Vijanden

Is het vredesverdrag met de Arabieren de wond van Israël waaraan God refereert in Hosea 5:13? Er zou geen vredesverdrag zijn als Juda op God had vertrouwd in plaats van op mensen.

Het woord wond zelf verwijst niet noodzakelijkerwijs naar één of andere gewelddadige handeling, maar het zal ongetwijfeld tot geweld leiden.

“Daarom ben Ik voor Efraïm als een mot, en als een beeneter voor het huis van Juda.” (Hosea 5:12). Het woord beeneter moet als worm worden gelezen. De Anchor Bible Commentary (Anchor Bijbelcommentaar) verklaart dat het woord normaal gesproken verrotting in hout of beenderen beschrijft (Habakuk 3:16; Spreuken 12:4; 14:30; Job 13:28; Jesaja 40:20). Deze wond reikt tot in de botten als kanker.

De worm is “als maden die parasiteren in open wonden en dan het vlees beginnen te verslinden.” Dit is een ziekte met dodelijke afloop. De enige genezing is God.

Het woord gezwel in vers 13 betekent verband. Het is alsof een verband hopeloos is aangebracht op een open, etterende wond. Vanaf het begin van het vredesproces, hebben de Joden voor hulp naar mensen gekeken, vaak hun vijanden, —niet naar God. Dat is de onzichtbare wond.

Zo weinig vertrouwen in God—zoveel vertrouwen in hun vijanden!

De echte wond is geestelijk—een gebrek aan geloof in God. De Joden blijven maar proberen zichzelf te genezen door vredesverdragen te sluiten. Ze waren sterk toen ze op God vertrouwden. Zelfs de recente geschiedenis heeft die waarheid bewezen. Slechts enkele jaren geleden waren ze een verschrikking voor de Arabieren. Nu zijn de Arabieren een verschrikking voor de Joden. Een volledige ommekeer in zo’n korte tijd! Waarom?

De Israëlieten zullen uiteindelijk inzien dat hun vredesverbond met de Palestijnen is mislukt. De Joden zien in feite slechts het effect van hun wond. Ze zien de oorzaak niet. Daarom wenden ze zich tot Duitsland voor een ander vredesverdrag! Deze keer stellen ze hun vertrouwen in een nog grotere vijand! Opnieuw slagen ze er niet in om op God te vertrouwen. Het zal tot de grootste ramp leiden in de lange lijdensgeschiedenis van de Joden.

Men heeft de les nog steeds niet geleerd. God gaat hen nadrukkelijk onderwijzen over wat hun wond is en wat de werkelijke oplossing is.

Vandaag zien de Joden hun wond slechts in menselijke zin. Maar zelfs dat inzicht ontstaat tergend langzaam. Voordat dit voorbij is, zullen ze hun wond geestelijk zien—door Gods ogen. Dan zal hun wond genezen worden en zullen ze voor altijd vrede hebben.

Maar voordat dat gebeurt, moeten ze de meest afschuwelijke les van hun nationale leven leren!

Dodelijke Misleiding

De Israëli’s proberen vrede te onderhandelen met de Palestijnen. Veel van de Hamas-terroristen zijn Palestijnen. In feite zijn de Palestijnen hun meest hechte vrienden. De Israëli’s hebben het bestuur van Gaza en de gebieden op de Westelijke Jordaanoever aan de Palestijnen gegeven. De terroristen opereren vaak vanuit deze door Palestijnen gecontroleerde gebieden. Dat betekent dat de Israëli’s niet meer vrij zijn om de oorlog te verklaren aan de operationele terroristenbasis.

In 2005 heeft Israël de 9.000 Joodse inwoners van de Gazastrook geëvacueerd en het gebied volledig aan de Palestijnen overgedragen. Nadat alle Israëlische militaire installaties waren ontmanteld en de manschappen waren vertrokken, namen de terroristen de gelegenheid om het gebied vanuit naburig Egypte te overstromen—en hun wapens mee te brengen. Ze begonnen onmiddellijk de Gazastrook te gebruiken als lanceerbasis voor raketaanvallen, die sindsdien gestaag zijn doorgegaan. In de zomer van 2007, pleegde de radicale terroristische groep Hamas een gewelddadige coup en nam heel Gaza over; dat gaf deze terroristische gemachtigde van Iran een houvast bij Israël voor de deur. Dat is het gevaarlijke resultaat van Israëls beleid van het zich trachten te verzoenen met de Palestijnen door ze dingen te geven.

De Israëlische Premier Benjamin Netanyahu heeft ooit gezegd: “Ik denk dat het centrale probleem van het terrorisme dat we vandaag de dag zien is dat we een situatie hebben gecreëerd waarbij we rekenen … op de Palestijnse Autoriteit om onze subcontractanten te zijn voor het bestrijden van terrorisme.”

De Joden zijn ernstig verdeeld over de vredesovereenkomst. Dat maakt een democratie uiterst kwetsbaar. Het verlamt het besluitvormingsproces, en er moeten moeilijke beslissingen worden genomen!

Waarom is het vredesproces een gezwel? Intelligence Digest schreef op 27 september, 1996: “Er zijn altijd twee fundamentele problemen met het vredesproces van madrid geweest. Het eerste was dat als het zou ‘slagen’, het Israël fysiek kwetsbaar zou achterlaten zonder alle aanleidingen voor oorlog tussen de Joodse staat en zijn Arabische buurman te hebben weggenomen—en zo oorlog méér en niet minder waarschijnlijk makend.

“Aan de andere kant, als het zou ‘mislukken’, zou het de Palestijnse verwachtingen hebben vergroot, om ze later alleen maar weer de bodem in te slaan, en zo de algemene atmosfeer in het Midden-Oosten slechter te maken, en niet beter” (nadruk steeds van mij).

Die inschatting is herhaaldelijk bewezen waar te zijn. Elk “succes” in dit proces heeft Israël verzwakt, en elke “mislukking” is geëindigd met een uitbarsting van geweld!

Als het vredesproces geweld en oorlog “waarschijnlijker en niet minder waarschijnlijk” maakt, dan is het een WOND voor Israël. Dat betekent dat door vertrouwen te stellen in mensen, in plaats van in God, Israël hoe dan ook een verliezer is!

Een andere uitgave van Intelligence Digest, op 4 oktober 4, 1996, zei dit: “Beide vooruitzichten zijn ontstellend: maar ze zijn het onvermijdelijke resultaat van de voornaamste misleiding die het Midden-Oosten vredesproces ondersteunt, namelijk dat alle problemen kunnen worden opgelost door onderhandeling.

De dodelijke misleiding dat “alle problemen door onderhandeling kunnen worden opgelost” zal Israël en de V.S. rampzalig worden!

Een dergelijke filosofie maakt naties kapot. Geen enkele grote natie is ooit opgezet of in stand gehouden door een dergelijk geloof! Elk goed geschiedenisboek zou dat moeten onderwijzen. Bijbelprofetie doet dat in elk geval wèl. Het is een filosofie gebaseerd op zwakte. Elke machtige natie die vanuit een dergelijke zwakte redeneert, stort zich in het onheil!

Door zwakte en een gebrek aan geloof in God, hebben de Joden hun eigen wond gecreëerd! Vanwege het land dat ze al aan de Palestijnen hebben gegeven, kunnen de Joden hun vijand zelfs niet meer lastig vallen. En men zou denken dat de Palestijnen de Joden dankbaar zouden zijn voor het land dat hun al is gegeven. In plaats daarvan, gebruiken ze het geschenk om hun haat te intensiveren!

Een beetje psychologie zou ieder eerlijk persoon ervan moeten overtuigen dat een vredesverdrag nooit zal werken! Maar de Joden houden zich vast aan hun illusies vanwege zwakheid.

De Joden zijn bang om zich keihard op te stellen zelfs in de Arabische gebieden die zij beheersen. Ze willen niet dat het “vredes”-proces wordt afgebroken. Maar wat de meesten van hen niet weten is dat het vredesproces een dodelijke misleiding is! Het is een wond die tot de dood leidt. Het is als een terminale kanker!

Jarenlang was de voornaamste Arabische leider in het vredesproces Yasser Arafat. Vóór de vredesonderhandelingen was hij de vooraanstaande terrorist in het Midden-Oosten! Dat is geen goed fundament voor vrede.

Waarom zouden de Israëli’s de grootste terrorist in het Midden-Oosten hebben vertrouwd om hen te beschermen tegen terrorisme? Ze hebben meer dan genoeg macht om zichzelf te beschermen, maar het ontbreekt hun aan de wil om die te gebruiken! Dat is omdat God hun wil heeft gebroken—en dat is met inbegrip van de wil van Amerika en Groot-Brittannië. En dit is de reden.

Vervolg op Israëls Dodelijke “Wond” (Derde deel)

Jip Nl Bo